Larm från BirdAlarm
2020-06-05 Busksångare - Äspet
2020-06-05 Lundsångare - Kongelunden
2020-06-05 Mindre flugsnappare - Hotel Hanstholm
2020-06-05 Brun glada - Korselitse Østerskov
2020-06-05 Busksångare - Grisby

Ronny Högström   - Dalarna

Totalt antal arter: 37
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
37 Tretåig hackspett Eurasian Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus Dalarna - Ja 2015-06-21
36 Sumpvipa White-tailed Lapwing Vanellus leucurus Dalarna - Ja 2015-06-07
35 Mindre korsnäbb Red Crossbill Loxia curvirostra Dalarna - Ja 2015-04-06
34 Hökuggla Northern Hawk-Owl Surnia ulula Dalarna - Ja 2015-04-04
33 Lavskrika Siberian Jay Perisoreus infaustus Dalarna - Ja 2015-01-05
32 Svartmes Coal Tit Periparus ater Dalarna - Ja 2015-01-04
31 Tofsmes European Crested Tit Lophophanes cristatus Dalarna - Ja 2015-01-03
30 Talltita Willow Tit Poecile montanus Dalarna - Ja 2015-01-02
29 Bergfink Brambling Fringilla montifringilla Dalarna - Ja 2015-01-01
28 Gräsand Mallard Anas platyrhynchos Dalarna - Ja 2013-01-06
27 Dalripa Willow Ptarmigan Lagopus lagopus Dalarna - Ja 2013-01-04
26 Steglits European Goldfinch Carduelis carduelis Dalarna - Ja 2013-01-04
25 Orre Black Grouse Lyrurus tetrix Dalarna - Ja 2013-01-03
24 Nötkråka Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes Dalarna - Ja 2013-01-01
23 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus Dalarna - Ja 2013-01-01
22 Rödstjärt Common Redstart Phoenicurus phoenicurus Dalarna - Ja 2011-04-25
21 Trädpiplärka Tree Pipit Anthus trivialis Dalarna - Ja 2011-04-24
20 Lövsångare Willow Warbler Phylloscopus trochilus Dalarna - Ja 2011-04-23
19 Svartvit flugsnappare European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca Dalarna - Ja 2011-04-23
18 Enkelbeckasin Common Snipe Gallinago gallinago Dalarna - Ja 2011-04-22
17 Kungsfågel Goldcrest Regulus regulus Dalarna - Ja 2011-01-05
16 Strömstare White-throated Dipper Cinclus cinclus Dalarna - Ja 2011-01-05
15 Nötväcka Eurasian Nuthatch Sitta europaea Dalarna - Ja 2011-01-03
14 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus Dalarna - Ja 2011-01-03
13 Gulsparv Yellowhammer Emberiza citrinella Dalarna - Ja 2011-01-03
12 Tjäder Western Capercaillie Tetrao urogallus Dalarna - Ja 2011-01-02
11 Korp Northern Raven Corvus corax Dalarna - Ja 2011-01-02
10 Klippduva Rock Dove Columba livia Dalarna - Ja 2011-01-01
9 Större hackspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major Dalarna - Ja 2011-01-01
8 Skata Eurasian Magpie Pica pica Dalarna - Ja 2011-01-01
7 Kaja Western Jackdaw Coloeus monedula Dalarna - Ja 2011-01-01
6 Kråka Carrion Crow Corvus corone Dalarna - Ja 2011-01-01
5 Blåmes Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus Dalarna - Ja 2011-01-01
4 Talgoxe Great Tit Parus major Dalarna - Ja 2011-01-01
3 Domherre Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula Dalarna - Ja 2011-01-01
2 Grönfink European Greenfinch Chloris chloris Dalarna - Ja 2011-01-01
1 Gråsiska Common Redpoll Acanthis flammea Dalarna - Ja 2011-01-01