Larm från BirdAlarm
2020-05-29 Fjällpipare - Grytsjö
2020-05-29 Kornknarr - Törnby
2020-05-28 Jorduggla - Kumla
2020-05-28 Vaktel - Kumla
2020-05-28 Mindre sumphöna - Svartsjö

Ronny Högström   - Östergötland

Totalt antal arter: 5
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
5 Skedand Northern Shoveler Spatula clypeata Östergötland - Ja 2015-04-18
4 Skogsduva Stock Dove Columba oenas Östergötland - Ja 2015-03-29
3 Fjällgås Lesser White-fronted Goose Anser erythropus Östergötland - Ja 2011-05-05
2 Rödspov Black-tailed Godwit Limosa limosa Östergötland - Ja 2011-05-05
1 Ladusvala Barn Swallow Hirundo rustica Östergötland - Ja 2011-05-05