Larm från BirdAlarm
2020-06-04 Småfläckig sumphöna - Nederön
2020-06-04 Nattskärra - Siggaskog
2020-06-04 Flodsångare - Sävar
2020-06-04 Skräntärna - Väcklinge
2020-06-04 Mindre gulbena - Urdneset

Ronny Högström   - Årslistan 2012

Totalt antal arter: 2
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
2 Amerikansk sjöorre Black Scoter Melanitta americana Halland Påarp Ja 2012-05-12
1 Större hackspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major Dalarna - Ja 2012-01-01