Larm från BirdAlarm
2020-05-25 Blåhake - Horne
2020-05-25 Blåhake - Horne
2020-05-25 Nattskärra - Kågarbol
2020-05-25 Småfläckig sumphöna - Rotvik
2020-05-25 Kornknarr - Yngsjö Kapell

Magnus Rignell   - Årslistan 2019

Totalt antal arter: 2
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
2 Vitgumpsnäppa White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis Öland Beteby Ja 2019-08-06
1 Wilsonbeckasin Wilson's Snipe Gallinago delicata Uppland Skyttorp Ja 2019-04-18