Larm från BirdAlarm
2020-02-17 Fjällgås - Hotel Hvide Hus
2020-02-17 Hornuggla - Bringe
2020-02-17 Kaspisk trut - Magleby
2020-02-17 Medelhavstrut - Magleby
2020-02-17 Jaktfalk - Ottenby

Carl-Axel Bauer   - Årslistan 2005

Totalt antal arter: 4
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
4 Dvärgspov Little Curlew Numenius minutus Öland Gräsgård Ja 2005-09-24
3 Kohäger Cattle Egret Bubulcus ibis Skåne Lund Ja 2005-06-30
2 Vitgumpsnäppa White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis Skåne Malmö hamn Ja 2005-05-14
1 Mindre bergand Lesser Scaup Aythya affinis Skåne Hässleholm Ja 2005-05-05