Larm från BirdAlarm
2020-05-26 Trastsångare - Västergarn
2020-05-26 Sommargylling - Ertholmene
2020-05-26 Svarthuvad mås - Göingegården
2020-05-26 Rosenfink - Køge Sønakke
2020-05-26 Rosenfink - Røsnæsgård

Örjan Jitelius   - Västmanland

Totalt antal arter: 13
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
13 Ortolansparv Ortolan Bunting Emberiza hortulana Västmanland Klavabacken Ja 2020-05-21
12 Amerikansk kricka Green-winged Teal Anas carolinensis Västmanland Gnien Ja 2020-04-08
11 Tretåig hackspett Eurasian Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus Västmanland Fermansbo Urskog Ja 2020-03-17
10 Fjällgås Lesser White-fronted Goose Anser erythropus Västmanland sällingsjön Ja 2020-02-28
9 Spillkråka Black Woodpecker Dryocopus martius Västmanland - Ja 2017-01-03
8 Sibirisk järnsparv Siberian Accentor Prunella montanella Västmanland - Ja 2017-01-03
7 Svarthalsad dopping Black-necked Grebe Podiceps nigricollis Västmanland - Ja 2016-05-13
6 Svartvingad vadarsvala Black-winged Pratincole Glareola nordmanni Västmanland - Ja 2016-05-13
5 Svartand American Black Duck Anas rubripes Västmanland Frövisjön Ja 2014-05-28
4 Prärietrana Sandhill Crane Antigone canadensis Västmanland Västerby Ja 2014-04-30
3 Rostand Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea Västmanland Högbymaden Ja 2006-08-05
2 Vitgumpsnäppa White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis Västmanland Hötjärn Ja 1999-05-29
1 Sumpvipa White-tailed Lapwing Vanellus leucurus Västmanland Seglingsberg Ja 1997-07-12