Larm från BirdAlarm
2020-06-02 Busksångare - Torngård
2020-06-02 Smalnäbbad simsnäppa - Aldernäset
2020-06-02 Sandtärna - Atelje Slagerstad
2020-06-02 Lundsångare - Östra sjukhuset
2020-06-02 Vitnäbbad islom - Landsort

Örjan Jitelius   - Årslistan 2005

Totalt antal arter: 15
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
15 Dvärguv Eurasian Scops Owl Otus scops Närke Rosta, Örebro Ja 2005-11-11
14 Dvärgspov Little Curlew Numenius minutus Öland Gammalsbyören Ja 2005-09-24
13 Prärielöpare Buff-breasted Sandpiper Calidris subruficollis Södermanland Stensjön Ja 2005-09-09
12 Kolymasnäppa Great Knot Calidris tenuirostris Öland Sandrevlarna Ottenby Ja 2005-08-02
11 Tereksnäppa Terek Sandpiper Xenus cinereus Södermanland Vadsjön Ja 2005-07-12
10 Småtärna Little Tern Sternula albifrons Södermanland Häggnäsviken Ja 2005-07-05
9 Amurfalk Amur Falcon Falco amurensis Småland Kalmar Flygplats Ja 2005-07-01
8 Svartpannad törnskata Lesser Grey Shrike Lanius minor Södermanland Stora malm Ja 2005-06-01
7 Rödvingad vadarsvala Collared Pratincole Glareola pratincola Södermanland Ågesta Ja 2005-05-30
6 Roskarl Ruddy Turnstone Arenaria interpres Öland ottenby Ja 2005-05-30
5 Ängshök Montagu's Harrier Circus pygargus Öland Lenstad Ja 2005-05-29
4 Höksångare Barred Warbler Sylvia nisoria Öland Albrunna kalkbrott Ja 2005-05-29
3 Rödhalsad gås Red-breasted Goose Branta ruficollis Södermanland Sätterstamaden Ja 2005-04-03
2 Kejsarörn Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca Halland Lis mosse Ja 2005-01-06
1 Tretåig mås Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla Halland Galtabäck Ja 2005-01-06