Larm från BirdAlarm
2020-05-29 Vassångare - Busemarke
2020-05-29 Vaktel - Nejlinge
2020-05-29 Kornknarr - Søborg Sø
2020-05-29 Vaktel - Risinge
2020-05-29 Vaktel - Bredinge

Karl Hammar   - Februari

Totalt antal arter: 22
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
22 Gråhäger Grey Heron Ardea cinerea Värmland - Ja 2016-02-14
21 Grågås Greylag Goose Anser anser Värmland - Ja 2016-02-07
20 Spillkråka Black Woodpecker Dryocopus martius Värmland - Ja 2013-02-17
19 Steglits European Goldfinch Carduelis carduelis Värmland - Ja 2013-02-17
18 Svarthalsad trast Black-throated Thrush Turdus atrogularis Värmland - Ja 2013-02-17
17 Vitryggig hackspett White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos Värmland - Ja 2013-02-03
16 Gröngöling European Green Woodpecker Picus viridis Värmland - Ja 2013-02-03
15 Knölsvan Mute Swan Cygnus olor Värmland - Ja 2010-02-09
14 Sångsvan Whooper Swan Cygnus cygnus Värmland - Ja 2010-02-09
13 Ringduva Common Wood Pigeon Columba palumbus Värmland - Ja 2008-02-29
12 Sånglärka Eurasian Skylark Alauda arvensis Värmland - Ja 2008-02-28
11 Fjällvråk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus Värmland - Ja 2008-02-23
10 Skäggdopping Great Crested Grebe Podiceps cristatus Värmland - Ja 2008-02-23
9 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis Värmland - Ja 2008-02-23
8 Tofsvipa Northern Lapwing Vanellus vanellus Värmland - Ja 2008-02-23
7 Ormvråk Common Buzzard Buteo buteo Värmland - Ja 2008-02-23
6 Gråsiska Common Redpoll Acanthis flammea Värmland - Ja 2008-02-23
5 Trädkrypare Eurasian Treecreeper Certhia familiaris Värmland - Ja 2008-02-23
4 Tornfalk Common Kestrel Falco tinnunculus Värmland - Ja 2008-02-10
3 Koltrast Common Blackbird Turdus merula Värmland - Ja 2008-02-04
2 Större skrikörn Greater Spotted Eagle Clanga clanga Skåne Sillesjö Ja 2007-02-03
1 Ringand Ring-necked Duck Aythya collaris Västergötland Säveåns mynning Ja 2001-02-18