Larm från BirdAlarm
2020-06-04 Småfläckig sumphöna - Nederön
2020-06-04 Nattskärra - Siggaskog
2020-06-04 Flodsångare - Sävar
2020-06-04 Skräntärna - Väcklinge
2020-06-04 Mindre gulbena - Urdneset

Johan Wallin   - Årslistan 2007

Totalt antal arter: 3
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
3 Trädmås Bonaparte's Gull Chroicocephalus philadelphia Blekinge Fäören Ja 2007-07-01
2 Dvärgrördrom Little Bittern Ixobrychus minutus Öland Gårdby hamn Ja 2007-06-23
1 Cettisångare Cetti's Warbler Cettia cetti Sörmland Älviken Ja 2007-06-09