Larm från BirdAlarm
2020-06-02 Kornknarr - Råby Mose
2020-06-02 Kornknarr - Hörningsholm
2020-06-02 Kornknarr - Hasslarp
2020-06-02 Skedstork - Orre
2020-06-02 Vaktel - Gårdbo Sø

Emil Gregorica   - Nya kryss 2020 (Kategori: -300)

Totalt antal arter: 21
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
21 Sävsångare Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus Södermanland Lissma Ja 2020-05-19
20 Rörsångare Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus Uppland Fysingen Ja 2020-05-12
19 Mosnäppa Temminck's Stint Calidris temminckii Uppland Fysingen Ja 2020-05-12
18 Trädgårdssångare Garden Warbler Sylvia borin Uppland Fysingen Ja 2020-05-12
17 Mindre strandpipare Little Ringed Plover Charadrius dubius Uppland Fysingen Ja 2020-05-12
16 Buskskvätta Whinchat Saxicola rubetra Uppland Fysingen Ja 2020-05-12
15 Grönbena Wood Sandpiper Tringa glareola Södermanland Lissmasjö Ja 2020-05-11
14 Hämpling Common Linnet Linaria cannabina Södermanland Torö Ja 2020-05-02
13 Gluttsnäppa Common Greenshank Tringa nebularia Södermanland Torö Ja 2020-05-02
12 Ängspiplärka Meadow Pipit Anthus pratensis Södermanland Ågesta Ja 2020-04-30
11 Rördrom Eurasian Bittern Botaurus stellaris Södermanland Ågesta Ja 2020-04-02
10 Sånglärka Eurasian Skylark Alauda arvensis Uppland Angarnssjöängens naturreservat Ja 2020-04-01
9 Svarthakad buskskvätta European Stonechat Saxicola rubicola Uppland Angarnasjöängars naturreservat Ja 2020-04-01
8 Sävsparv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus Uppland Angarnasjöängars naturreservat Ja 2020-04-01
7 Gulsparv Yellowhammer Emberiza citrinella Södermanland Närheten av Sundby gård (Huddinge) Ja 2020-03-25
6 Trädlärka Woodlark Lullula arborea Södermanland Velamsund Ja 2020-03-19
5 Alfågel Long-tailed Duck Clangula hyemalis Södermanland Björkviksbrygga Ja 2020-03-17
4 Stenknäck Hawfinch Coccothraustes coccothraustes Uppland Djurgården Ja 2020-03-06
3 Mindre korsnäbb Red Crossbill Loxia curvirostra Dalarna Skräddarbacken Ja 2020-02-24
2 Smådopping Little Grebe Tachybaptus ruficollis Södermanland Nyckelviken Ja 2020-02-10
1 Lavskrika Siberian Jay Perisoreus infaustus Dalarna Lindalen, Tandådalen Ja 2020-01-13