Larm från BirdAlarm
2020-05-25 Blåhake - Horne
2020-05-25 Blåhake - Horne
2020-05-25 Nattskärra - Kågarbol
2020-05-25 Småfläckig sumphöna - Rotvik
2020-05-25 Kornknarr - Yngsjö Kapell

Magnus Westin   - Mars

Totalt antal arter: 3
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
3 Pärluggla Boreal Owl Aegolius funereus Uppland Asphygget, Börje sjö Ja 2017-03-18
2 Sparvuggla Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum Uppland Asphygget, Börje sjö Ja 2017-03-18
1 Slaguggla Ural Owl Strix uralensis Uppland Asphygget, Börje sjö Ja 2017-03-18