Larm från BirdAlarm
2020-02-25 Jorduggla - Härnestadgård
2020-02-25 Gulärla ssp tschutschensis - Sankt Nikolai Kyrka
2020-02-25 Jaktfalk - Sandby
2020-02-25 Sädesärla ssp personata - Holmarör
2020-02-25 Hökuggla - Skillberg

Ingrid Åkerberg   - Juni

Ospecifierade arter: 281
Totalt antal arter: 297
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
297 Jungfrutrana Demoiselle Crane Grus virgo Närke Kvismaren Ja 2014-06-17
296 Svarthuvad sparv Black-headed Bunting Emberiza melanocephala Skåne Kullaberg Ja 2013-06-06
295 Kolymasnäppa Great Knot Calidris tenuirostris Uppland Hjälstaviken Ja 2012-06-18
294 Skedstork Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia Bohuslän Tofta kile Ja 2010-06-12
293 Tajgablåstjärt Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus Västerbotten Gorpatjärnliden Ja 2009-06-03
292 Häcksparv Cirl Bunting Emberiza cirlus Blekinge Torhamns udde Ja 2008-06-03
291 Wilsonsimsnäppa Wilson's Phalarope Phalaropus tricolor Gotland Inre Stockviken Ja 2008-06-02
290 Dvärgrördrom Little Bittern Ixobrychus minutus Öland Gårdby hamn Ja 2007-06-23
289 Natthäger Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax Uppland Hjälstaviken Ja 2007-06-16
288 Cettisångare Cetti's Warbler Cettia cetti Sörmland Älvviken Ja 2007-06-09
287 Hudsonspov Hudsonian Godwit Limosa haemastica Öland Greda vik Ja 2003-06-15
286 Tjockfot Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus Hälsingland Flygstaden, Söderhamn Ja 2002-06-27
285 Dvärgsumphöna Baillon's Crake Porzana pusilla Småland Husebymaden Ja 2002-06-12
284 Gyllensparv Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola Småland Draven Ja 2001-06-30
283 Rosenstare Rosy Starling Pastor roseus Småland Horsö Ja 2001-06-02
282 Purpurhäger Purple Heron Ardea purpurea Öland Kvinnsgröta Ja 2001-06-01