Larm från BirdAlarm
2020-02-27 Härfågel - Skovlund
2020-02-27 Fjällgås - Österhammar
2020-02-27 Vattenrall - Jægersborg
2020-02-27 Fjällgås - Åbyhammar
2020-02-27 Rödhalsad gås - Månstorp

Jan Ottosson   - Juni

Ospecifierade arter: 223
Totalt antal arter: 233
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
233 Polyglottsångare Melodious Warbler Hippolais polyglotta Öland Ottenby Ja 2019-06-13
232 Kolymasnäppa Great Knot Calidris tenuirostris Öland Ottenby Ja 2014-06-11
231 Östlig medelhavsstenskvätta Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca Öland Ottenby Ja 2008-06-15
230 Dvärgrördrom Little Bittern Ixobrychus minutus Öland Gårdby hamn Ja 2007-06-23
229 Amurfalk Amur Falcon Falco amurensis Småland Kalmar Flygplats Ja 2005-06-30
228 Svarthuvad sparv Black-headed Bunting Emberiza melanocephala Skåne Brantevik Ja 2004-06-06
227 Vassångare Savi's Warbler Locustella luscinioides Småland Nejern Ja 2003-06-18
226 Hudsonspov Hudsonian Godwit Limosa haemastica Öland Vässby fjärd Ja 2003-06-15
225 Gyllensparv Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola Småland Draven Ja 2001-06-23
224 Purpurhäger Purple Heron Ardea purpurea Öland Kvinnsgröta Ja 2001-06-01