Larm från BirdAlarm
2020-02-18 Svarthalsad trast - Comwell KãGe Strand
2020-02-18 Svarthalsad trast - Comwell KãGe Strand
2020-02-18 Kaspisk trut - Rotavik
2020-02-18 Dvärgmås - Väcklinge
2020-02-18 Jaktfalk - Ölands Södra Udde Lighthouse

John Andersson   - Västerbotten

Totalt antal arter: 8
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
8 Kustlabb Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus Västerbotten - Ja 2008-05-17
7 Tretåig hackspett Eurasian Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus Västerbotten - Ja 2008-01-12
6 Talltita Willow Tit Poecile montanus Västerbotten - Ja 2008-01-12
5 Järpe Hazel Grouse Tetrastes bonasia Västerbotten - Ja 2008-01-12
4 Tjäder Western Capercaillie Tetrao urogallus Västerbotten - Ja 2008-01-12
3 Orre Black Grouse Lyrurus tetrix Västerbotten - Ja 2008-01-12
2 Duvhök Northern Goshawk Accipiter gentilis Västerbotten - Ja 2008-01-11
1 Fjälluggla Snowy Owl Bubo scandiacus Västerbotten - Ja 2008-01-11