Larm från BirdAlarm
2020-02-23 Svarthalsad trast - Comwell KãGe Strand
2020-02-23 Hornuggla - Søndersø
2020-02-23 Storlabb - Kullen fyr
2020-02-23 Nilgås - Vilan
2020-02-23 Berglärka - Comwell KãGe Strand

Bengt Säfström   - Juni

Totalt antal arter: 6
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
6 Cettisångare Cetti's Warbler Cettia cetti Sörmland Älviken Ja 2007-06-10
5 Dvärgsumphöna Baillon's Crake Porzana pusilla Uppland Angarnsjöängen Ja 2003-06-29
4 Tjockfot Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus Hälsingland Flygstaden, Söderhamn Ja 2002-06-26
3 Iberisk gransångare Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus Uppland Marma skjutfält Ja 2002-06-23
2 Brednäbbad simsnäppa Red Phalarope Phalaropus fulicarius Uppland Hjälstaviken Ja 2002-06-08
1 Gyllensparv Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola Småland Draven Ja 2001-06-24