Larm från BirdAlarm
2020-06-03 Svart rödstjärt - Hotel Varend
2020-06-03 Stäppörn - Aalborg University
2020-06-03 Trastsångare - Skagen DGPS-Transmitter
2020-06-03 Stäppörn - Aalborg University
2020-06-03 Stäpphök - Hulterstad

Nicklas Nordbeck   - Australasien

Totalt antal arter: 0
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum