Larm från BirdAlarm
2020-06-04 Busksångare - Holmön
2020-06-04 Lundsångare - Östra Valla
2020-06-04 Gulhämpling - Røberg
2020-06-04 Trastsångare - Botofte
2020-06-04 Busksångare - Sjösvedjan

Owe Rosengren   - Gotland

Ospecifierade arter: 170
Totalt antal arter: 181
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
181 Ägretthäger Great Egret Ardea alba Gotland Storsund NR Ja 2012-05-23
180 Kungsörn Golden Eagle Aquila chrysaetos Gotland - Ja 2007-06-28
179 Stenknäck Hawfinch Coccothraustes coccothraustes Gotland Galgberget, Visby Ja 2007-06-25
178 Gulsparv Yellowhammer Emberiza citrinella Gotland Djuplunda, Visby Ja 2007-06-25
177 Långnäbbad mås Slender-billed Gull Chroicocephalus genei Gotland Furilden, Rute Ja 1992-05-20
176 Rördrom Eurasian Bittern Botaurus stellaris Gotland Storsund Ja 1986-05-18
175 Kornknarr Corn Crake Crex crex Gotland Lina myr Ja 1986-05-18
174 Småfläckig sumphöna Spotted Crake Porzana porzana Gotland Inre Stockviken Ja 1986-05-17
173 Svart rödstjärt Black Redstart Phoenicurus ochruros Gotland Hoburgen, Sundre Ja 1986-05-16
172 Sävsparv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus Gotland Muskmyr NR, Sundre Ja 1986-05-16
171 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna Gotland Lickershamn Ja 1979-05-08