Larm från BirdAlarm
2020-06-06 Turturduva - Lyngebæksgård
2020-06-06 Busksångare - Hössjö
2020-06-06 Mindre flugsnappare - Trystorp
2020-06-06 Myrsnäppa - Glombæk
2020-06-06 Rosenstare - Tontoft Nakke

Owe Rosengren   - Årslistan 2020

Totalt antal arter: 79
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
79 Kricka Eurasian Teal Anas crecca Uppland Ultuna, Uppsala Ja 2020-02-11
78 Kungsfiskare Common Kingfisher Alcedo atthis Uppland Ultuna, Uppsala Ja 2020-02-11
77 Bläsgås Greater White-fronted Goose Anser albifrons Uppland Nåntuna ängar, Årike Fyris, Uppsala Ja 2020-02-11
76 Snösparv Snow Bunting Plectrophenax nivalis Uppland Myrby, Danmark Ja 2020-02-11
75 Tornfalk Common Kestrel Falco tinnunculus Uppland Östersta, Giresta Ja 2020-02-04
74 Rapphöna Grey Partridge Perdix perdix Uppland Landsberga, Biskops-Kulla Ja 2020-02-04
73 Rödhake European Robin Erithacus rubecula Uppland Svannäs, Hjälstaviken Ja 2020-02-04
72 Råka Rook Corvus frugilegus Uppland Hormesta, Biskops-Kulla Ja 2020-02-04
71 Gråhäger Grey Heron Ardea cinerea Uppland Kungsängen, Uppsala Ja 2020-02-02
70 Svart rödstjärt Black Redstart Phoenicurus ochruros Uppland Boländerna, Uppsala Ja 2020-02-02
69 Talltita Willow Tit Poecile montanus Uppland Skansberget, Jumkil Ja 2020-01-30
68 Sparvuggla Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum Uppland Håga ängar, Hågadalen-Nåsten NR Ja 2020-01-27
67 Mindre korsnäbb Red Crossbill Loxia curvirostra Uppland N Norby gård, Hågadalen-Nåsten NR Ja 2020-01-23
66 Sädgås Bean Goose Anser fabalis Uppland Övre Föret, Uppsala Ja 2020-01-19
65 Snatterand Gadwall Mareca strepera Uppland Övre Föret, Uppsala Ja 2020-01-19
64 Järpe Hazel Grouse Tetrastes bonasia Uppland Styggkärrets NR, Jumkil Ja 2020-01-13
63 Skogsduva Stock Dove Columba oenas Uppland Börjesjö Ja 2020-01-13
62 Dubbeltrast Mistle Thrush Turdus viscivorus Uppland Lumpen, Jumkil Ja 2020-01-13
61 Orre Black Grouse Lyrurus tetrix Uppland Börjesjö Ja 2020-01-13
60 Havsörn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla Uppland Danmarksgärde, Danmark Ja 2020-01-11
59 Svarthalsad trast Black-throated Thrush Turdus atrogularis Uppland Akalla Industriområde, Norra Järvafältet Ja 2020-01-11
58 Rödvingetrast Redwing Turdus iliacus Uppland Akalla Industriområde, Norra Järvafältet Ja 2020-01-11
57 Sparvhök Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus Uppland Akalla Industriområde, Norra Järvafältet Ja 2020-01-11
56 Varfågel Great Grey Shrike Lanius excubitor Uppland Brunnby, Knivsta Ja 2020-01-11
55 Spillkråka Black Woodpecker Dryocopus martius Uppland Fiby urskog NR Ja 2020-01-09
54 Duvhök Northern Goshawk Accipiter gentilis Uppland Täljstenen, Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-08
53 Sothöna Eurasian Coot Fulica atra Uppland Dalbyviken Ja 2020-01-06
52 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis Uppland Dalbyviken Ja 2020-01-06
51 Vattenrall Water Rail Rallus aquaticus Uppland Liljekonvaljeholmen, Uppsala Ja 2020-01-06
50 Vigg Tufted Duck Aythya fuligula Uppland Dalbyviken Ja 2020-01-06
49 Gärdsmyg Eurasian Wren Troglodytes troglodytes Uppland Liljekonvaljeholmen, Uppsala Ja 2020-01-06
48 Turkduva Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto Uppland N Norby gård, Uppsala Ja 2020-01-04
47 Knipa Common Goldeneye Bucephala clangula Uppland Övre Föret, Uppsala Ja 2020-01-02
46 Grågås Greylag Goose Anser anser Uppland Övre Föret, Uppsala Ja 2020-01-02
45 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus Uppland Kungsgärdet, Uppsala Ja 2020-01-02
44 Gröngöling European Green Woodpecker Picus viridis Uppland N Norby gård, Uppsala Ja 2020-01-02
43 Knölsvan Mute Swan Cygnus olor Uppland Övre Föret, Uppsala Ja 2020-01-02
42 Svartmes Coal Tit Periparus ater Uppland Övre Föret, Uppsala Ja 2020-01-02
41 Storskrake Common Merganser Mergus merganser Uppland Övre Föret, Uppsala Ja 2020-01-02
40 Gräsand Mallard Anas platyrhynchos Uppland Övre Föret, Uppsala Ja 2020-01-02
39 Stare Common Starling Sturnus vulgaris Uppland Kungsängen, Uppsala Ja 2020-01-02
38 Strömstare White-throated Dipper Cinclus cinclus Uppland Upplandsmuséet, Uppsala Ja 2020-01-02
37 Tofsmes European Crested Tit Lophophanes cristatus Uppland Övre Föret, Uppsala Ja 2020-01-02
36 Forsärla Grey Wagtail Motacilla cinerea Uppland Reningsverket, Uppsala Ja 2020-01-02
35 Grönfink European Greenfinch Chloris chloris Uppland Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-01
34 Fjällvråk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus Uppland Nedre Föret, Uppsala Ja 2020-01-01
33 Gråsiska Common Redpoll Acanthis flammea Uppland Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-01
32 Korp Northern Raven Corvus corax Uppland Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-01
31 Grönsiska Eurasian Siskin Spinus spinus Uppland Stadsskogen, Uppsala Ja 2020-01-01
30 Talgoxe Great Tit Parus major Uppland Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-01
29 Kungsfågel Goldcrest Regulus regulus Uppland Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-01
28 Ormvråk Common Buzzard Buteo buteo Uppland N Norby gård, Uppsala Ja 2020-01-01
27 Gulsparv Yellowhammer Emberiza citrinella Uppland N Norby gård, Uppsala Ja 2020-01-01
26 Entita Marsh Tit Poecile palustris Uppland N Norby gård, Uppsala Ja 2020-01-01
25 Klippduva Rock Dove Columba livia Uppland N Norby gård, Uppsala Ja 2020-01-01
24 Stenknäck Hawfinch Coccothraustes coccothraustes Uppland N Norby gård, Uppsala Ja 2020-01-01
23 Björktrast Fieldfare Turdus pilaris Uppland Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-01
22 Kattuggla Tawny Owl Strix aluco Uppland Liljekonvaljeholmen, Uppsala Ja 2020-01-01
21 Nötskrika Eurasian Jay Garrulus glandarius Uppland Liljekonvaljeholmen, Uppsala Ja 2020-01-01
20 Ringduva Common Wood Pigeon Columba palumbus Uppland Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-01
19 Koltrast Common Blackbird Turdus merula Uppland Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-01
18 Steglits European Goldfinch Carduelis carduelis Uppland N Norby gård, Uppsala Ja 2020-01-01
17 Gråsparv House Sparrow Passer domesticus Uppland N Norby gård, Uppsala Ja 2020-01-01
16 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus Uppland N Norby gård, Uppsala Ja 2020-01-01
15 Skata Eurasian Magpie Pica pica Uppland Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-01
14 Tallbit Pine Grosbeak Pinicola enucleator Uppland Norby, Uppsala Ja 2020-01-01
13 Kråka Carrion Crow Corvus corone Uppland Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-01
12 Fasan Common Pheasant Phasianus colchicus Uppland Liljekonvaljeholmen, Uppsala Ja 2020-01-01
11 Gråtrut European Herring Gull Larus argentatus Uppland Bäcklösa, Uppsala Ja 2020-01-01
10 Nötväcka Eurasian Nuthatch Sitta europaea Uppland Stadsskogen, Uppsala Ja 2020-01-01
9 Sångsvan Whooper Swan Cygnus cygnus Uppland Nedre Föret, Uppsala Ja 2020-01-01
8 Större hackspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major Uppland Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-01
7 Blåmes Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus Uppland Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-01
6 Bofink Common Chaffinch Fringilla coelebs Uppland Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-01
5 Trädkrypare Eurasian Treecreeper Certhia familiaris Uppland Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-01
4 Kaja Western Jackdaw Coloeus monedula Uppland Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-01
3 Domherre Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula Uppland Eriksberg, Uppsala Ja 2020-01-01
2 Bergfink Brambling Fringilla montifringilla Uppland N Norby gård, Uppsala Ja 2020-01-01
1 Stjärtmes Long-tailed Tit Aegithalos caudatus Uppland Liljekonvaljeholmen, Uppsala Ja 2020-01-01