Larm från BirdAlarm
2020-05-29 Trastsångare - Hotel Scheelsminde Aalborg ApS
2020-05-29 Smalnäbbad simsnäppa - Fröbygårda
2020-05-29 Tuvsnäppa - Löddesnäs
2020-05-29 Stäpphök - Hulterstads kyrka
2020-05-29 Styltlöpare - Snoder

Christer Olsson   - Västergötland

Ospecifierade arter: 214
Totalt antal arter: 214
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum