Larm från BirdAlarm
2020-02-18 Svarthalsad trast - Comwell KãGe Strand
2020-02-18 Svarthalsad trast - Comwell KãGe Strand
2020-02-18 Kaspisk trut - Rotavik
2020-02-18 Dvärgmås - Väcklinge
2020-02-18 Jaktfalk - Ölands Södra Udde Lighthouse

Oscar Danielson   - Västerbotten

Totalt antal arter: 5
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
5 Tretåig hackspett Eurasian Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus Västerbotten Sibirien, Umeå-omr Ja 2014-06-22
4 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix Västerbotten Hörnefors Ja 2014-06-16
3 Slaguggla Ural Owl Strix uralensis Västerbotten Sibirien-omr, Umeå Ja 2014-06-15
2 Sydnäktergal Common Nightingale Luscinia megarhynchos Västerbotten Holmöby Ja 2014-06-15
1 Tjäder Western Capercaillie Tetrao urogallus Västerbotten Sibirien-omr, Umeå Ja 2014-06-15