Larm från BirdAlarm
2020-05-29 Vassångare - Busemarke
2020-05-29 Vaktel - Nejlinge
2020-05-29 Kornknarr - Søborg Sø
2020-05-29 Vaktel - Risinge
2020-05-29 Vaktel - Bredinge

Gunilla Jarfelt   - September

Totalt antal arter: 6
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
6 Mindre skrikörn Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina Skåne Sillesjö Ja 2013-09-07
5 Gulbröstad snäppa Baird's Sandpiper Calidris bairdii Öland Sebybadet Ja 2012-09-29
4 Klykstjärtad stormsvala Leach's Storm Petrel Oceanodroma leucorhoa Halland Skummeslövsstrand Ja 2012-09-15
3 Mindre lira Manx Shearwater Puffinus puffinus Halland Skummeslövsstrand Ja 2012-09-15
2 Småfläckig sumphöna Spotted Crake Porzana porzana Halland Getterön Ja 2010-09-03
1 Sandlöpare Sanderling Calidris alba Halland Morups Tånge Ja 2004-09-26