Larm från BirdAlarm
2020-06-05 Lundsångare - Malkværn
2020-06-05 Ägretthäger - Finja Kyrka
2020-06-05 Busksångare - Steinodden
2020-06-05 Busksångare - Falun
2020-06-05 Busksångare - Limhamn

Andreas Widing   - Maj

Totalt antal arter: 7
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
7 Sydnäktergal Common Nightingale Luscinia megarhynchos Närke Gubbhyllan, Kvismaren Ja 2010-05-27
6 Brandkronad kungsfågel Common Firecrest Regulus ignicapilla Skåne Ravlunda skjutfält Ja 2010-05-19
5 Aftonfalk Red-footed Falcon Falco vespertinus Skåne Torups våtmark Ja 2010-05-18
4 Mindre sumphöna Little Crake Porzana parva Närke Nyängen, kvismaren Ja 2010-05-17
3 Korttålärka Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla Uppland Ledskärsviken Ja 2010-05-16
2 Bergsångare Western Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli Uppland Måssten Ja 2010-05-15
1 Stäppvipa Sociable Lapwing Vanellus gregarius Uppland Salsta slott Ja 2010-05-11