Larm från BirdAlarm
2020-01-26 Strömstare - Billesborg
2020-01-26 Hökuggla - Hesede Skov
2020-01-26 Tallbit - Skellefteå Kraft Arena
2020-01-26 Ringand - Bringe
2020-01-26 Mindre sångsvan - Västraby

Lista för Dubbellistan

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Percy Fredriksson 639 Vitvingad trut 2011-12-28    
2 Stefan Lithner 417 Vitnackad svärta 2020-01-05    
3 Bertil Svensson 408 Endast rättelsevärde    
4 Lars Davner 404 Endast rättelsevärde    
5 Douglas Gustafsson 401 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
6 Nils Kjellén 398 Endast rättelsevärde    
7 Bo Carlsson 393 Vitnackad svärta 2019-12-22    
8 Owe Rosengren 393 Svartvingad glada 2014-04-29    
9 Lars Thornberg 388 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
10 Weine Erlandsson 387 Tallbit 2019-11-27    
11 Ulf Löfås 385 Dvärgspov 2019-07-10    
12 Richard Ek 384 Blek tornseglare 2018-11-07    
13 Sören Sahlin 383 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
14 Stefan Andersson 383 Blåvingad årta 2019-06-06    
15 Ragnar Gustafsson 381 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
16 Christer Lundin 381 Endast rättelsevärde    
17 Arne Johansson 380 Dvärgspov 2019-07-10    
18 Martin Tjernberg 380 Endast rättelsevärde    
19 Jens Morin 379 Endast rättelsevärde    
20 David Andersson 378 Endast rättelsevärde    
21 Bengt Larsson 376 Endast rättelsevärde    
22 Peter Berglin 375 Tallbit 2019-12-10    
23 Lasse Olsson 375 Spetsbergsgrissla 2019-10-26    
24 Roland Lundgren 372 Havssula 2020-01-12    
25 Christian Cederroth 372 Endast rättelsevärde    
26 Tomas Lundqvist 372 Endast rättelsevärde    
27 Nils-Arne Thunell 372 Endast rättelsevärde    
28 Jonas Rosquist 371 Endast rättelsevärde    
29 Hans Mollberg 371 Mindre hackspett 2020-01-19    
30 Eva Johansson 370 Brandkronad kungsfågel 2014-11-01    
31 Björn Albinson 370 Endast rättelsevärde    
32 Stefan Cherrug 370 Endast rättelsevärde    
33 Stefan Oscar Oscarsson 369 Endast rättelsevärde    
34 David Erterius 369 Endast rättelsevärde    
35 Tommy Ekmark 369 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
36 Ilona Ekmark 369 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
37 Jörgen Fritzson 368 Fältpiplärka 2019-10-21    
38 Stefan Hage 368 Iberisk gransångare 2007-05-09    
39 Karl-Erik Sundström 367 Vitnackad svärta 2020-01-05    
40 Håkan Johansson 367 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
41 Per-Anders Bertilsson 367 Endast rättelsevärde    
42 Leif Godin 367 Endast rättelsevärde    
43 Magnus Corell 367 Endast rättelsevärde    
44 Mikael Rosén 365 Endast rättelsevärde    
45 Carl Tholin 365 Alpjärnsparv 2019-07-30    
46 Magnus Unger 365 Endast rättelsevärde    
47 Musse Björklund 364 Amerikansk kricka 2019-03-31    
48 John Andersson 364 Kustlabb 2008-05-17    
49 Roger Klasson 364 Bredstjärtad labb 2005-10-16    
50 Uno Malm 364 Endast rättelsevärde    
51 Stig Holmstedt 363 Endast rättelsevärde    
52 Uno Unger 363 Rödstrupig sångare 2013-05-25    
53 Lars Olausson 362 Iberisk gransångare 2019-06-22    
54 Per Lif 361 Stäppörn 2019-12-30    
55 Seppo Haavisto 361 Endast rättelsevärde    
56 Nils Andersson 361 Tofslärka 2009-12-20    
57 Christopher Gullander 361 Endast rättelsevärde    
58 Siv Persson 361 Endast rättelsevärde    
59 Malin Löfgren 361 Endast rättelsevärde    
60 Björn Anderson 361 Endast rättelsevärde    
61 Anders Kornestedt 360 Endast rättelsevärde    
62 Timo Samanen 360 Endast rättelsevärde    
63 Göran Gustavsson 360 Gråsiska 2020-01-22    
64 Roine Strandberg 360 Endast rättelsevärde    
65 Kristoffer Lager 360 Sidensvans 2020-01-25    
66 Jan Johansson 360 Tallbit 2009-12-22    
67 Lars Andersson 359 Endast rättelsevärde    
68 Johannes Rydström 359 Vitvingad trut 2007-12-22    
69 Bert-Göran Bäckman 359 Rödstrupig piplärka 2015-09-12    
70 Roger Kaufmann 359 Hämpling 2020-01-07    
71 Brita Gustafsson 359 Vitgumpsnäppa 2019-07-30    
72 Matthis Kaby 359 Endast rättelsevärde    
73 Tommy Eriksson 359 Endast rättelsevärde    
74 Pav Johnsson 358 Endast rättelsevärde    
75 Thomas Tiger 358 Endast rättelsevärde    
76 Bernt Waldemarsson 358 Endast rättelsevärde    
77 Jörgen Bernsmo 358 Endast rättelsevärde    
78 Per Forsberg 358 Dubbeltrast 2020-01-25    
79 Joakim Hagström 358 Gulärla 2020-01-23    
80 Rolf Sandberg 357 Lavskrika 2008-02-28    
81 Mats-Åke Persson 357 Endast rättelsevärde    
82 Bengt-Göran Svantesson 357 Gråhuvad sparv 2012-05-02    
83 Tomas Carlberg 357 Endast rättelsevärde    
84 Tom Malm 356 Endast rättelsevärde    
85 Björn Lindkvist 356 Endast rättelsevärde    
86 Hans Lomosse 356 Lappsparv 2014-11-07    
87 Ulf Malm 355 Hökuggla 2008-12-31    
88 Elsy-Britt Schildt 355 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
89 Pentti J Tatti 355 Endast rättelsevärde    
90 Per-Anders Linder 354 Endast rättelsevärde    
91 Patric Österblad 354 Endast rättelsevärde    
92 Jesper Danielson 354 Endast rättelsevärde    
93 Ronny Malm 354 Mongolpipare 2009-06-28    
94 Björn Wester 353 Endast rättelsevärde    
95 Mathias Bergström 353 Sädgås 2006-12-31    
96 Örjan Jitelius 353 Vitnackad svärta 2020-01-06    
97 Jörgen Fagefors 353 Endast rättelsevärde    
98 Lars Hansson 353 Endast rättelsevärde    
99 Lars Johansson 352 Endast rättelsevärde    
100 Joakim Ekman 352 Lavskrika 2020-01-25    
101 Birgit Waldemarsson 352 Endast rättelsevärde    
102 Lars Olsson 351 Endast rättelsevärde    
103 Mattias Larsson 351 Iberisk gransångare 2019-07-07    
104 Joakim Djerf 351 Bergtajgasångare 2019-11-02    
105 Mats Alderus 351 Vitnackad svärta 2019-12-28    
106 Ola Ejdrén 351 Alkekung 2004-11-06    
107 Ralf Norberg 351 Endast rättelsevärde    
108 Lars-Erik Nygren 351 Endast rättelsevärde    
109 Bertil Rahm 351 Endast rättelsevärde    
110 Lars Rydgren 350 Endast rättelsevärde    
111 Mikael Arinder 350 Endast rättelsevärde    
112 Mikael Nord 350 Endast rättelsevärde    
113 Sven Splittorff 350 Kungsfågelsångare 2009-10-24    
114 Dag Rådström 350 Hökuggla 2008-12-12    
115 Claes-Göran Ahlgren 350 Ringand 2019-08-03    
116 Anders Eriksson 350 Berglärka 2005-10-19    
117 Anders Carlberg 349 Endast rättelsevärde    
118 Lena Radler 349 Endast rättelsevärde    
119 Leif Dahlgren 349 Endast rättelsevärde    
120 Mats Thorin 349 Endast rättelsevärde    
121 Ulf Stengård 348 Endast rättelsevärde    
122 Håkan Rune 348 Sibirisk järnsparv 2017-01-02    
123 Håkan Eliasson 348 Vitnackad svärta 2019-12-29    
124 Michael Tholin 347 Rödhuvad dykand 2012-10-20    
125 Lennart Sundström 347 Kejsarörn 2019-02-16    
126 Hans-Erik Persson 347 Endast rättelsevärde    
127 Henrik Ehrenberg 347 Endast rättelsevärde    
128 Stefan Lagerblad 347 Endast rättelsevärde    
129 Peter Backman 347 Endast rättelsevärde    
130 Hans Börjesson 347 Endast rättelsevärde    
131 Patrik Brehmer 346 Endast rättelsevärde    
132 Björn Klevemark 346 Alpjärnsparv 2019-08-15    
133 Leif Tägtström 346 Rödstrupig sångare 2018-04-25    
134 Jörgen Ljungquist 345 Vitnackad svärta 2019-12-13    
135 Martin Oomen 345 Endast rättelsevärde    
136 Roger Johansson 344 Endast rättelsevärde    
137 Birger Kaiser 344 Mongolpiplärka 2007-12-14    
138 Rickard Fredriksson 344 Endast rättelsevärde    
139 Mats Axbrink 344 Endast rättelsevärde    
140 Örjan Engebrand 343 Dvärgsparv 2009-10-19    
141 Gigi Sahlstrand 343 Kejsarörn 2019-02-02    
142 Bosse Danielsson 343 Endast rättelsevärde    
143 Cecilia Johansson 343 Endast rättelsevärde    
144 Erling Jirle 343 Endast rättelsevärde    
145 Johan Södercrantz 342 Endast rättelsevärde    
146 Anders Jansson 342 Endast rättelsevärde    
147 Anders Johansson 341 Endast rättelsevärde    
148 Göran Frisk 341 Endast rättelsevärde    
149 Johan Sandström 341 Morkulla 2020-01-08    
150 Nils Söderbom 340 Videsparv 2016-10-17    
151 Stefan Andersson 340 Endast rättelsevärde    
152 Christer Olsson 340 Endast rättelsevärde    
153 Håkan Delin 340 Endast rättelsevärde    
154 Björn Bengtsson 340 Endast rättelsevärde    
155 Magnus Johansson 340 Endast rättelsevärde    
156 Ulrik Lötberg 339 Endast rättelsevärde    
157 Magnus Elfwing 339 Endast rättelsevärde    
158 Bill Lindwall 339 Grålira 2019-12-07    
159 Lennart Sanded 338 Endast rättelsevärde    
160 Karl-Fredrik Sjölund 338 Endast rättelsevärde    
161 Lars Lundquist 338 Skäggtärna 2019-11-24    
162 Patrik Åberg 338 Endast rättelsevärde    
163 Janis Von Heyking 338 Endast rättelsevärde    
164 Per-Johan Ulfendahl 338 Endast rättelsevärde    
165 Kalle J Löfberg 338 Endast rättelsevärde    
166 Martin Åkesson 337 Endast rättelsevärde    
167 Calle Ljungberg 337 Endast rättelsevärde    
168 George Gustafsson 337 Endast rättelsevärde    
169 Staffan Morander 337 Endast rättelsevärde    
170 Daniel Enarsson 336 Endast rättelsevärde    
171 Sven-Olov Karlsson 336 Endast rättelsevärde    
172 Kjell Yngerskog 336 Lappuggla 2014-03-27    
173 Thomas Hultqvist 336 Endast rättelsevärde    
174 Hans Johansson 336 Endast rättelsevärde    
175 Johan Svedholm 335 Endast rättelsevärde    
176 Sören Franceen 335 Endast rättelsevärde    
177 Martin Bergström 335 Endast rättelsevärde    
178 Lena Carlberg 335 Vitnackad svärta 2020-01-07    
179 Jonas Hedström 334 Endast rättelsevärde    
180 Rolf Simonsson 334 Endast rättelsevärde    
181 Tommy Magnusson 334 Endast rättelsevärde    
182 Thomas Strid 333 Endast rättelsevärde    
183 Lars Wallström 333 Endast rättelsevärde    
184 Sven-Olof Johannesson 333 Vittrut 2020-01-06    
185 Lars-Bertil Nilsson 333 Sandtärna 2018-06-15    
186 Kjell Svensson 332 Tallbit 2020-01-01    
187 Göran Moheim 332 Iberisk gransångare 2019-06-19    
188 Thomas Rostedt 332 Endast rättelsevärde    
189 Carl-Evert Zachrisson 332 Skedand 2015-01-05    
190 Anders Grindlund 332 Endast rättelsevärde    
191 Per Svensson 332 Endast rättelsevärde    
192 Johan Åhlén 332 Endast rättelsevärde    
193 Lars G Petersson 332 Endast rättelsevärde    
194 Göran Lettstrand 331 Endast rättelsevärde    
195 Hans Hedin 331 Endast rättelsevärde    
196 Tomas Stafström 331 Salskrake 2020-01-05    
197 Håkan Larsson 331 Större gulbena 2018-01-25    
198 Jan Rosqvist 331 Ökenstenskvätta 2016-10-16    
199 Ingrid Elm 330 Tallbit 2019-10-29    
200 Kjetil Jensen 330 Endast rättelsevärde    
201 Ulf Ståhle 330 Endast rättelsevärde    
202 Carl-Ivan Carlsson 330 Endast rättelsevärde    
203 Mats Wallin 330 Endast rättelsevärde    
204 Olle Thyrestam 330 Endast rättelsevärde    
205 Yngve Wiklund 329 Endast rättelsevärde    
206 Lars G R Nilsson 329 Endast rättelsevärde    
207 Roger Ahlman 329 Endast rättelsevärde    
208 Mårten Wikström 329 Iberisk gransångare 2019-06-19    
209 Johan Frölinghaus 329 Lundsångare 2014-05-30    
210 Viggo Norrby 329 Svarthuvad mås 2006-10-27    
211 Tomas Lundquist 329 Endast rättelsevärde    
212 Johannes Tallroth 328 Tajgasångare 2012-10-07    
213 Ronny Svensson 328 Tallbit 2019-10-30    
214 Bert Östholm 328 Rödhalsad snäppa 2017-01-02    
215 Michael Averland 328 Tretåig mås 2004-12-08    
216 Hasse Andersson 328 Vitgumpsnäppa 2019-08-05    
217 Anders Vestlund 328 Bronsibis 2017-10-12    
218 Mattias Olsson 328 Endast rättelsevärde    
219 Bengt Säfström 327 Endast rättelsevärde    
220 Tore Holsendahl 327 Endast rättelsevärde    
221 Mats Hjelte 327 Endast rättelsevärde    
222 Göran Andersson 327 Endast rättelsevärde    
223 Lars Imby 327 Endast rättelsevärde    
224 Marie Lindholm 327 Vitnackad svärta 2020-01-05    
225 Magnus Jäderblad 326 Tallbit 2019-12-13    
226 Gustav Eriksson 326 Rödstrupig sångare 2015-05-19    
227 Thomas Nyberg 326 Endast rättelsevärde    
228 Tobias Berger 326 Endast rättelsevärde    
229 Anders Lindén 326 Endast rättelsevärde    
230 Anders Haglund 326 Endast rättelsevärde    
231 Anders Andersson 325 Endast rättelsevärde    
232 Daniel Lindén 325 Endast rättelsevärde    
233 Anders Waldenström 325 Endast rättelsevärde    
234 Mats Jansson 325 Endast rättelsevärde    
235 Magnus Andersson 325 Iberisk gransångare 2007-05-10    
236 Anders Skoglöf 325 Vitnackad svärta 2019-12-14    
237 Fredrik Sahlin 324 Sånglärka 2000-12-31    
238 Petter Simonsson 324 Endast rättelsevärde    
239 Mikael Olofsson 324 Stormsvala 2013-12-06    
240 Berndth Gustafsson 324 Rostsparv 2019-01-04    
241 Andreas Wernersson 324 Endast rättelsevärde    
242 Michael Norman 324 Endast rättelsevärde    
243 Oskar Wändell 324 Endast rättelsevärde    
244 Kristian Linde 324 Endast rättelsevärde    
245 Simon Lindqvist 323 Endast rättelsevärde    
246 Lars-Evert Svensson 323 Tallbit 2019-10-26    
247 Fredrik Rydhagen 323 Bändelkorsnäbb 2007-12-30    
248 Joakim Söderhäll 323 Sydnäktergal 2019-05-30    
249 Klaes Arrhenius 322 Endast rättelsevärde    
250 Ragnar Seldén 322 Endast rättelsevärde    
251 Henrik Johansson 322 Endast rättelsevärde    
252 Anders Sennmalm 321 Endast rättelsevärde    
253 Andreas Hultfeldt 321 Endast rättelsevärde    
254 Jan Lundstedt 321 Endast rättelsevärde    
255 Roland Thuvander 321 Endast rättelsevärde    
256 Göran Arstad 321 Ägretthäger 2007-06-21    
257 Julius Wengelin Grantén 321 Vitnackad svärta 2020-01-05    
258 Åke Nygårds 321 Bändelkorsnäbb 2009-10-31    
259 Mats Nilsson 320 Rosenstare 2016-11-02    
260 Anders Johansson 320 Bergsångare 2011-05-05    
261 Hans Asplund 320 Rödhalsad snäppa 2017-01-02    
262 Mattias Persson 320 Vitnackad svärta 2020-01-05    
263 Thomas Möller 320 Endast rättelsevärde    
264 Niklas Aronsson 320 Endast rättelsevärde    
265 Mikael Wilson 319 Endast rättelsevärde    
266 Anna Karlsson 319 Endast rättelsevärde    
267 Jörgen Agerskov 319 Storlabb 2019-09-23    
268 Thomas Rodeson 319 Tallbit 2019-11-03    
269 Tommy Lindell 318 Endast rättelsevärde    
270 Jörgen Lindberg 318 Endast rättelsevärde    
271 Jan Svantesson 318 Endast rättelsevärde    
272 Claes Persson 318 Endast rättelsevärde    
273 Mats Alinder 317 Endast rättelsevärde    
274 Mattias Rundberg 317 Endast rättelsevärde    
275 Magnus Billqvist 317 Endast rättelsevärde    
276 Anders Delin 317 Endast rättelsevärde    
277 Lars Eric Rahm 317 Endast rättelsevärde    
278 Stephan Sundström 317 Endast rättelsevärde    
279 Jukka Markkanen 317 Brunsångare 2019-10-17    
280 Nina Fransson 317 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
281 Lars-Olof Nilsson 317 Rosenstare 2019-11-10    
282 Stefan Göransson 317 Ökentrumpetare 2019-07-08    
283 Mathias Näslund 317 Svarthalsad dopping 2014-04-19    
284 Martin Alexandersson 316 Vittrut 2018-12-25    
285 Bengt-Eric Sjölinder 316 Endast rättelsevärde    
286 Conny Trogen 316 Endast rättelsevärde    
287 Mats Almgren 316 Endast rättelsevärde    
288 Stefan Persson 316 Endast rättelsevärde    
289 Sune Sellstedt 315 Endast rättelsevärde    
290 Bimbi Ollberg 315 Endast rättelsevärde    
291 John Sångberg 315 Endast rättelsevärde    
292 Roger Book 315 Endast rättelsevärde    
293 Jan-Olov Hedblad 315 Endast rättelsevärde    
294 Johannes Hermundsson 315 Kohäger 2008-11-02    
295 Olof Karlsson 315 Ökensångare 2016-10-18    
296 Markus Rehnberg 314 Endast rättelsevärde    
297 Tor Jonzon 314 Endast rättelsevärde    
298 Per Gustafsson 314 Stäpphök 2010-09-16    
299 Anders Brodin 314 Duvhök 2005-11-18    
300 Benny Ekberg 314 Endast rättelsevärde    
301 Stellan Bygård 313 Endast rättelsevärde    
302 Hans Olof Bond 313 Endast rättelsevärde    
303 Olof Armini 313 Endast rättelsevärde    
304 Hans Waern 313 Endast rättelsevärde    
305 Lillemor Däckfors 313 Endast rättelsevärde    
306 Gunilla Malm 313 Endast rättelsevärde    
307 Lars Thurén 313 Ortolansparv 2008-08-18    
308 Magnus Köpman 312 Skärpiplärka 2007-08-17    
309 Johan Schmidt 312 Vitnackad svärta 2019-12-21    
310 Elisabeth Djerf 312 Svarthalsad trast 2020-01-12    
311 Torbjörn Karlsson 312 Endast rättelsevärde    
312 Rikard Ahlsén 312 Endast rättelsevärde    
313 Mathias Theander 312 Endast rättelsevärde    
314 Hans Ackered 311 Endast rättelsevärde    
315 Thorild Jonsson 311 Endast rättelsevärde    
316 Staffan Sundin 311 Rapphöna 2016-06-09    
317 Per Flodin 311 Endast rättelsevärde    
318 Kjell Carlsson 311 Endast rättelsevärde    
319 Ulf Andersson 311 Nilgås 2019-03-31    
320 Elon Wismén 311 Bredstjärtad labb 2010-10-28    
321 Tommie Fagerberg 310 Vitnackad svärta 2019-12-13    
322 Andreas Livbom 310 Endast rättelsevärde    
323 Dennis Nyström 310 Svarthakad buskskvätta 2012-12-16    
324 Lothar Clausen 310 Endast rättelsevärde    
325 Bo Hernod 310 Endast rättelsevärde    
326 Hans Boberg 309 Endast rättelsevärde    
327 Svante Söderholm 309 Endast rättelsevärde    
328 Peter Lundberg 309 Endast rättelsevärde    
329 Jan Olof Svensson 309 Endast rättelsevärde    
330 Aron Norrby 309 Nordsångare 2019-06-26    
331 Jan Zäll 308 Endast rättelsevärde    
332 Catharina Engebrand 308 Tärnmås 2009-10-08    
333 Henrik Roos 308 Endast rättelsevärde    
334 Martin Resare 307 Härfågel 2020-01-07    
335 Per Österman 307 Endast rättelsevärde    
336 Martin Heinrich 307 Endast rättelsevärde    
337 Eva Stenvång 307 Svarthakad buskskvätta 2014-09-07    
338 Annika Morberg 307 Sydnäktergal 2019-05-28    
339 Niklas Delfin 306 Skärpiplärka 2020-01-18    
340 Göran Fries 306 Amerikansk bläsand 2020-01-03    
341 Mats Björkquist 306 Vitnackad svärta 2020-01-25    
342 Eric Blomgren 306 Endast rättelsevärde    
343 Magnus Enbarr 306 Endast rättelsevärde    
344 Stefan Morell 306 Endast rättelsevärde    
345 Morgan Larsson 305 Endast rättelsevärde    
346 Peter Malm 305 Endast rättelsevärde    
347 Per-Olof Strandroth 305 Större turturduva 2018-11-26    
348 Hans Georg Wallentinus 305 Endast rättelsevärde    
349 Morgan Svensson 305 Endast rättelsevärde    
350 Mikael Ackelman 305 Pärluggla 2019-04-23    
351 Jan Tranderyd 305 Spovsnäppa 2008-07-16    
352 Ola Persson 304 Endast rättelsevärde    
353 Johan Stedt 304 Endast rättelsevärde    
354 Jan Wilhelmsson 304 Endast rättelsevärde    
355 Jarl Lorensson 303 Endast rättelsevärde    
356 Mikael Frost 303 Endast rättelsevärde    
357 Mikael Jönsson 303 Amerikansk bläsand 2020-01-04    
358 Rolf Niord 302 Örnvråk 2011-11-05    
359 Bo Askerin 302 Nattskärra 2019-05-24    
360 Marianne Dannbeck 302 Svarthalsad trast 2020-01-09    
361 Erik Hirschfeld 302 Endast rättelsevärde    
362 Krister Melkersson 302 Endast rättelsevärde    
363 Björn Dahlbom 302 Endast rättelsevärde    
364 Carl-Ivar Hagman 301 Endast rättelsevärde    
365 Conny Palm 301 Endast rättelsevärde    
366 Johan Myhrer 301 Endast rättelsevärde    
367 Bernt Axelsson 301 Endast rättelsevärde    
368 Erik Ejermo 301 Endast rättelsevärde    
369 Annelie Andersson 301 Svarthakad buskskvätta 2017-06-25    
370 Jan Janthe 301 Endast rättelsevärde    
371 Magnus Fridolfsson 301 Endast rättelsevärde    
372 Bert Pettersson 301 Vitögd dykand 2010-01-06    
373 Karl Hammar 301 Tallbit 2016-03-01    
374 Dan-Axel Hallbäck 301 Bruntrast 2011-11-16    
375 Stefan Karlsson 300 Alkekung 2008-11-15    
376 Carina Skoglöf 300 Tallbit 2019-10-26    
377 Edvin Klein 300 Amerikansk knölsvärta 2018-03-10    
378 Owe Hougström 300 Rostand 2012-06-03    
379 Per-Olof Aschmann 300 Endast rättelsevärde    
380 Niclas Lignell 300 Endast rättelsevärde    
381 Johan Östberg 299 Endast rättelsevärde    
382 Rolf Andersson 299 Endast rättelsevärde    
383 Andreas Blom 299 Endast rättelsevärde    
384 Bengt Allberg 298 Endast rättelsevärde    
385 Andreas Sandberg 298 Endast rättelsevärde    
386 Christian Persson 298 Endast rättelsevärde    
387 Gunde Persson 298 Rödhuvad törnskata 2019-06-07    
388 Joakim Wallin 298 Brun glada 2008-09-11    
389 Peder Winding 297 Rostand 2018-01-01    
390 Andreas Tranderyd 297 Blåvingad årta 2012-05-15    
391 Petter Olsson 297 Endast rättelsevärde    
392 Daniel Thell 297 Endast rättelsevärde    
393 Claes-Göran Otto 296 Endast rättelsevärde    
394 Lars-Åke Janzon 296 Endast rättelsevärde    
395 Ulf Linnell 296 Sibirisk tundrapipare 2019-07-01    
396 Håkan Persson 296 Endast rättelsevärde    
397 Lars Svantesson 296 Pärluggla 2016-12-16    
398 Henrik Waldenström 295 Vitögd dykand 2017-10-15    
399 Niclas Strömberg 295 Rapphöna 2006-01-01    
400 Mattias Rudenvall 295 Endast rättelsevärde    
401 Gunnar Rosqvist 295 Endast rättelsevärde    
402 Bengt Nordin 294 Vitnackad svärta 2019-12-29    
403 Anders Forsberg 293 Endast rättelsevärde    
404 Olof Hjelm 293 Endast rättelsevärde    
405 Anders Larsson 292 Ringand 2019-10-26    
406 Anders Linus Larsson 292 Svartvingad vadarsvala 2008-10-07    
407 Donald Rehn 291 Berglärka 2012-11-17    
408 Sten-Åke Persson 291 Rödhuvad törnskata 2019-06-08    
409 Nils Hultman 291 Större turturduva 2020-01-04    
410 Tommy Forslund 291 Endast rättelsevärde    
411 Dan Mangsbo 290 Endast rättelsevärde    
412 Samuel Hansson 290 Endast rättelsevärde    
413 Anders Eriksson 290 Endast rättelsevärde    
414 Magnus Renmyr 290 Endast rättelsevärde    
415 Christer Carlenius 290 Endast rättelsevärde    
416 Nils-Olof Jerling 290 Svarthalsad trast 2020-01-06    
417 Magnus Larsson 289 Svartpannad törnskata 2010-07-31    
418 Martin Widén 289 Vitvingad trut 2007-12-22    
419 John Thulin 289 Ringand 2020-01-06    
420 Kent Johansson 289 Endast rättelsevärde    
421 Peter Oscarsson 289 Endast rättelsevärde    
422 Magnus Friberg 288 Endast rättelsevärde    
423 Per Smitterberg 288 Eleonorafalk 2015-09-16    
424 Joakim Granholm 287 Korttålärka 2017-06-14    
425 Åke Bergqvist 287 Endast rättelsevärde    
426 Robin Isaksson 286 Endast rättelsevärde    
427 Erik Sjögren 286 Rosenstare 2014-10-30    
428 Tobias Lilja-Nordin 286 Tjäder 2019-04-07    
429 Björn Dellming 286 Rödstrupig sångare 2013-05-25    
430 Mikael Jönsson 286 Rödspov 2019-08-12    
431 Nils-Åke Andersson 285 Endast rättelsevärde    
432 Börje Pettersson 285 Endast rättelsevärde    
433 Örjan Sjögren 284 Lavskrika 2009-10-29    
434 Peter Elfman 284 Endast rättelsevärde    
435 Bernt Andersson 283 Tallbit 2019-10-27    
436 Fredrik Klingberg 283 Bredstjärtad labb 2018-10-09    
437 Peter Bengtsson 283 Brednäbbad simsnäppa 2019-12-09    
438 Nils Abrahamsson 282 Tallbit 2019-11-10    
439 Anders Nilsson 282 Mindre sumphöna 2015-06-25    
440 Erik Rask 281 Dalripa 2019-09-02    
441 Fredrik Blomqvist 281 Bergtajgasångare 2020-01-26    
442 Torbjörn Johansson 281 Endast rättelsevärde    
443 Patrik Bergdahl 280 Endast rättelsevärde    
444 Christopher Magnusson 280 Bredstjärtad labb 2013-06-02    
445 Elaine Price 279 Rödstrupig sångare 2018-04-26    
446 Gustav Knall 279 Amerikansk bläsand 2020-01-16    
447 Magnus Carlenius 279 Endast rättelsevärde    
448 Jan Gustafsson 279 Endast rättelsevärde    
449 Bengt Eriksson 278 Endast rättelsevärde    
450 Charley Wiklund 278 Ortolansparv 2005-05-08    
451 Tommy Carlström 278 Tobisgrissla 2010-10-17    
452 Ulf Broberg 278 Iberisk gransångare 2010-04-30    
453 Pär-Johan Lööf 277 Morkulla 2012-03-24    
454 Göran Friman 277 Toppskarv 2020-01-19    
455 Joel Hallingfors 277 Endast rättelsevärde    
456 Johan Gelting 277 Endast rättelsevärde    
457 Marie-Louise Bárány 276 Ringand 2020-01-25    
458 David Olausson 276 Kungsfiskare 2007-12-09    
459 Ronny Högström 274 Tajgablåstjärt 2015-10-04    
460 Willy Strömblad 274 Brunsångare 2010-10-09    
461 Lars Sund 274 Brun glada 2019-05-04    
462 Mattias Backlund 274 Endast rättelsevärde    
463 Johan Selander 274 Endast rättelsevärde    
464 Bengt-Göran Johansson 274 Endast rättelsevärde    
465 Håkan Månsson 274 Endast rättelsevärde    
466 Tommy Lindberg 273 Vitvingad tärna 2011-05-24    
467 Annika Rastén 272 Alkekung 2005-11-04    
468 Clas-Olof Olofsson 272 Trädgårdsträdkrypare 2020-01-05    
469 Ola Bäckman 272 Busksångare 2014-06-01    
470 Per Helttunen 272 Endast rättelsevärde    
471 Johan Fromholtz 272 Endast rättelsevärde    
472 Niklas Andersson 271 Vittrut 2014-11-30    
473 Tord Lantz 271 Wilsonsimsnäppa 2009-06-15    
474 Claes Möllersten 271 Vitvingad trut 2004-12-08    
475 Aron Andersson 271 Spetsbergsgås 2005-12-07    
476 Anne-Lis Krantz 271 Brun glada 2019-09-06    
477 Magnus Bergvall 270 Kungsörn 2009-10-08    
478 Stefan Wastegård 270 Tallbit 2020-01-18    
479 Karin Bergh 270 Tallbit 2019-10-26    
480 Mats Bjersing 270 Vittrut 2020-01-03    
481 Pontus Grönvall 270 Trädgårdsträdkrypare 2005-12-11    
482 Dan Bengtsson 270 Endast rättelsevärde    
483 Markus Forslund 269 Tajgasångare 2018-09-29    
484 Per Ola Svensson 269 Stäppörn 2019-11-23    
485 Olof HagDala Persson 269 Bredstjärtad labb 2015-12-04    
486 Magnus Olsson 269 Rödstrupig sångare 2018-04-26    
487 Janne Pettersson 268 Svarthakad buskskvätta 2017-10-06    
488 Gunnar Berggren 268 Tallbit 2020-01-06    
489 Joakim Setterlund 268 Busksångare 2019-06-04    
490 Robert Petersén 268 Endast rättelsevärde    
491 Leif Haldorson 267 Kungsfågelsångare 2011-10-08    
492 Kjell Rydh 267 Berguv 2019-01-25    
493 Niklas Torstensson 266 Rödhalsad gås 2014-04-21    
494 Ghia Krantz Bohlin 265 Rödhuvad dykand 2020-01-18    
495 Anton Arnesson 265 Tajgablåstjärt 2008-11-04    
496 Daniel Fant 265 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
497 Lennart Fahlgren 265 Härfågel 2019-10-20    
498 Daniel Hedenbo 264 Vitryggig hackspett 2018-01-06    
499 Oskar Nilsson 264 Brednäbbad simsnäppa 2007-11-10    
500 Jonas Ekring 264 Vitnäbbad islom 2013-06-21    
501 Kent Forssgren 264 Endast rättelsevärde    
502 Bengt Carlsson 263 Ismås 2008-12-06    
503 Kerstin Nordenadler 263 Bronsibis 2017-10-16    
504 Per Karlsson 262 Endast rättelsevärde    
505 Jörgen Hansson 262 Tallbit 2020-01-07    
506 Jonas Svedlund 262 Tallbit 2019-11-10    
507 Mats Bergquist 262 Endast rättelsevärde    
508 Christer Sundström 261 Styltlöpare 2015-05-14    
509 Tony Norman 261 Bergtajgasångare 2015-10-17    
510 Jan Krantz 261 Tallbit 2020-01-14    
511 Sven-Erik Sundberg 261 Endast rättelsevärde    
512 Bernt Gustin 260 Tallbit 2019-12-19    
513 Christer Petersson 260 Bergtajgasångare 2007-10-20    
514 Marcus Nygårds 259 Fjällabb 2011-07-21    
515 Staffan Larsson 259 Ismås 2013-12-02    
516 Roger Jonasson 259 Nötkråka 2010-08-05    
517 Daniel Nilsson 258 Ringand 2020-01-12    
518 Tobias Odqvist 257 Tallbit 2019-12-19    
519 Gunilla Wetterling 256 Berglärka 2011-10-23    
520 Lars Melin 256 Tallbit 2019-10-26    
521 Lars Hedegran 255 Mindre skrikörn 2013-09-06    
522 Margareta Otto 255 Endast rättelsevärde    
523 Anton Söderberg 255 Endast rättelsevärde    
524 Mathias Björndal 254 Tallbit 2019-10-24    
525 Ritva Elg 253 Vinterhämpling 2013-01-11    
526 Bengt Neiss 253 Ortolansparv 2006-05-21    
527 Jonas Holmqvist 253 Amerikansk sjöorre 2012-05-01    
528 Monica Malmberg 253 Kungsfågelsångare 2010-10-08    
529 Mats Tunsvik 252 Tallbit 2019-10-27    
530 Håkan Sivencrona 252 Småfläckig sumphöna 2010-09-01    
531 Kent Andersson 252 Endast rättelsevärde    
532 Lennart Jeppsson 251 Nattskärra 2019-06-03    
533 Anna Lindgren 250 Tallbit 2007-11-02    
534 Yvonne Blombäck 250 Större korsnäbb 2020-01-11    
535 Håkan Söderman 250 Hornuggla 2007-09-29    
536 Peder Edvinsson 250 Busksångare 2015-06-15    
537 Bengt Strandqvist 249 Vattenpiplärka 2019-12-30    
538 Claes Nilsson 249 Alförrädare 2006-05-14    
539 Tommy Ericson 249 Tretåig mås 2009-10-15    
540 Göran Nilsson 247 Slaguggla 2011-12-31    
541 Hans-Erik Hermansson 247 Hökuggla 2012-10-05    
542 Albin Mauritzon 247 Gråspett 2007-10-21    
543 Lars-Olof Landgren 247 Endast rättelsevärde    
544 Johnny Ottosson 246 Bergtajgasångare 2016-10-29    
545 Olle Björneld 245 Endast rättelsevärde    
546 Anders Kihlberg 244 Dvärgbeckasin 2008-05-02    
547 Inge Larsson 244 Tjäder 2009-06-13    
548 Per Lindquist 244 Videsparv 2009-09-05    
549 Leif Nordin 243 Spetsbergsgås 2016-12-31    
550 Katarina Lilja Nordin 242 Biätare 2015-08-09    
551 Peter Hörenius 242 Tretåig mås 2008-11-02    
552 Johan Karlsson 241 Sydnäktergal 2019-05-31    
553 Hans Lindfors 241 Sommargylling 2014-05-21    
554 Jan Kellerth 233 Tornfalk 2006-07-11    
555 Fredrik Larsson 233 Tallbit 2019-12-10    
556 Anders Bengtsson 232 Bergfink 2020-01-23    
557 Gunilla Olsson 232 Större korsnäbb 2015-11-01    
558 Stig Karlsson 232 Tretåig mås 2006-12-03    
559 Göran Andersson 230 Iberisk gransångare 2007-05-18    
560 Kenneth Olausson 229 Amerikansk kricka 2008-06-22    
561 David Lundgren 226 Gråhakedopping 2009-03-29    
562 Tomas Haraldsson 226 Busksångare 2007-06-07    
563 Hans Norelius 225 Rapphöna 2005-10-31    
564 Jonas Rudberg 225 Tjäder 2015-05-12    
565 Gunnar Wallin 224 Bivråk 2008-06-26    
566 Martin Johansson 223 Tofslärka 2019-07-10    
567 Peter Lundgren 222 Rosenfink 2017-06-08    
568 Roland Mattsson 222 Tjäder 2009-10-02    
569 Åke Jernberger 222 Tallbit 2019-11-17    
570 Christel Stenberg 222 Lundsångare 2017-06-05    
571 Lars Persson 222 Tallbit 2019-12-19    
572 Claes-Göran Cederlund 222 Toppskarv 2006-10-21    
573 Andreas Karlsson 221 Nilgås 2007-12-22    
574 Anders Johansson 220 Tallbit 2020-01-01    
575 Johannes Löfqvist 219 Höksångare 2004-10-19    
576 Arne Ekström 218 Tofslärka 2005-12-28    
577 Tony Andersson 218 Större piplärka 2012-10-11    
578 Filippa Ek 217 Lappsparv 2010-09-02    
579 Lennart Jonsson 217 Berguv 2019-12-23    
580 Lennart Eriksson 216 Hökuggla 2005-12-04    
581 Josef Anderberg 216 Forsärla 2006-04-04    
582 Eric Sandin 216 Mindre korsnäbb 2010-02-01    
583 Jimmy Bekkevold 216 Tajgasångare 2018-10-19    
584 Jens Basse 214 Roskarl 2017-05-10    
585 Arne Holmkvist 213 Hökuggla 2008-11-15    
586 Carl Johan Ståhlgren 212 Busksångare 2009-06-23    
587 Johan Gustafsson 211 Storspov 2007-04-24    
588 Lasse Sunnerstig 211 Iberisk gransångare 2015-05-20    
589 Bengt Strindhagen 211 Hornuggla 2016-11-29    
590 Stefan Kyrklund 210 Morkulla 2005-10-15    
591 Fredrik Bothén 209 Tretåig mås 2015-10-02    
592 Göran Andersson 207 Tordmule 2009-09-27    
593 Nina Janelm 207 Sillgrissla 2012-06-09    
594 Håkan Sterner 207 Endast rättelsevärde    
595 Håkan Dimmer 206 Sidensvans 2016-10-29    
596 Kent Larsson 206 Fjällpipare 2010-05-18    
597 Mats Eugensson 204 Kungsfiskare 2015-09-20    
598 Patrick Åström 204 Nötkråka 2018-01-18    
599 Viktor Eriksson 201 Lappsparv 2010-11-01    
600 Stig Strid 201 Snösparv 2008-10-25    
601 Henrik Lerner 200 Kustlabb 2010-09-11    
602 Kerstin Wallin 200 Kungsörn 2008-12-14    
603 Tobias Petersson 199 Prutgås 2007-10-28    
604 Joakim Boman 198 Tallbit 2019-12-27    
605 Ragnar Falk 198 Lappsparv 2007-09-03    
606 Roger Ottosson 195 Endast rättelsevärde    
607 Göran Lundqvist 194 Endast rättelsevärde    
608 Erik Fröding 193 Svarthakad buskskvätta 2015-06-26    
609 Lars-Gunnar Hellman 191 Skärsnäppa 2004-10-10    
610 Ulla B Johnsson 191 Nötkråka 2016-10-29    
611 Fredrik Rudzki 191 Dubbeltrast 2004-08-08    
612 Peter Border 186 Råka 2015-12-12    
613 Tomas Wikberg 185 Kentsk tärna 2010-06-17    
614 Nils Carlsson 185 Forsärla 2008-07-26    
615 Christer Bergström 182 Blåhake 2012-08-28    
616 Christian Swensson 179 Nilgås 2019-12-02    
617 Mats Persson 177 Brun glada 2012-06-08    
618 Per Arne Storsveen 174 Stjärtmes 2019-12-10    
619 Sara Skidell 172 Ladusvala 2019-04-12    
620 Hannu Koho 170 Lappsparv 2007-09-22    
621 Ingvar Skoog 167 Skogssnäppa 2009-07-09    
622 Aimo Vartiainen 164 Större turturduva 2007-11-24    
623 Leif Tallberg 163 Brandkronad kungsfågel 2018-10-21    
624 Johan Lenell 162 Lärkfalk 2011-05-22    
625 Ola Sundell 159 Röd glada 2005-07-01    
626 John-Mehdi Ghaddas 156 Skäggmes 2013-04-15    
627 Christer Fritzell 155 Stjärtmes 2011-04-07    
628 Björn Abelson 152 Hämpling 2009-07-28    
629 Gustaf Floderus 152 Skärpiplärka 2015-07-12    
630 Jan-Eric Sundin 148 Grönsiska 2016-10-19    
631 Anders Carlsson 146 Prutgås 2005-05-03    
632 Thomas Hagström 144 Gråtrut 2009-05-01    
633 Oliver Olsson 141 Trädpiplärka 2014-06-02    
634 Peter Ahlbeck 139 Morkulla 2009-01-06    
635 Göran Fredriksson 133 Kentsk tärna 2005-12-18    
636 Anton Bergman 131 Blå kärrhök 2019-09-23    
637 Anita Björk 130 Dubbeltrast 2015-07-01    
638 Bengt Linde 129 Rödstjärt 2018-05-20    
639 Jon Hessman 127 Gräshoppsångare 2010-05-12    
640 Emil Ejermo 126 Dalripa 2018-07-26    
641 Lars-Göte Nilsson 126 Sävsparv 2014-04-26    
642 Oscar Lindén 122 Smådopping 2017-01-02    
643 Lars Pettersson 122 Gräshoppsångare 2015-06-07    
644 Sophie Larsson 121 Enkelbeckasin 2006-04-17    
645 Björn Jönsson 118 Pilgrimsfalk 2007-04-24    
646 Per Wohlin 116 Mindre hackspett 2020-01-26    
647 Christer Blank 115 Mindre korsnäbb 2011-08-30    
648 Sussie Carlström 112 Pilgrimsfalk 2020-01-25    
649 Anders Barkengren 108 Stenskvätta 2007-04-21    
650 Barbro Flermoen 108 Törnskata 2014-06-02    
651 Lars-Erik Larsson 107 Nunnestenskvätta 2018-10-24    
652 Marcus Franson 106 Bergand 2011-12-21    
653 Henrik Nilsson 105 Hussvala 2019-05-22    
654 Emil Gregorica 103 Dubbeltrast 2020-01-05    
655 Christopher Thornliden 96 Sävsparv 2009-04-13    
656 Vesa Juujärvi 93 Järnsparv 2004-04-19    
657 Lars Helseth 93 Stjärtmes 2004-03-14    
658 Lennart Öhmark 89 Rödvingetrast 2014-03-24    
659 Mona Gehrman 89 Större hackspett 2017-09-19    
660 Tomas Nilsson 88 Tajgablåstjärt 2015-10-31    
661 Lennart Sundh 87 Tornfalk 2015-02-14    
662 Jonas Svensson 86 Sävsparv 2010-05-13    
663 Dag Holmberg 84 Skogsduva 2007-03-15    
664 Jan Petersson 80 Tofsmes 2014-01-12    
665 Rodrigo Esparza-Salas 79 Rörsångare 2014-06-02    
666 Ulric Ilvéus 77 Kattuggla 2020-01-25    
667 Hans Abramsson 72 Grönsiska 2014-01-06    
668 Jan Bergman 71 Större korsnäbb 2020-01-25    
669 Peter Nilsson 69 Ringduva 2012-01-27    
670 Magnus Lundström 59 Svarthakad buskskvätta 2008-01-13    
671 Kristian Kjellberg 58 Varfågel 2020-01-26    
672 Lars Holmstedter 53 Gulsparv 2007-01-07    
673 Nils-Erik Evers 49 Spovsnäppa 2019-07-10    
674 Harald Ris 49 Storskarv 2018-09-04    
675 Fredrik Engström 47 Gråsparv 2019-11-08    
676 Kristoffer Alp 45 Steglits 2014-01-23    
677 Rolf Ericsson 43 Brun kärrhök 2020-01-24    
678 August Thomasson 41 Grönsiska 2011-12-31    
679 Anders Fondelius 39 Fjällvråk 2020-01-17    
680 Erik Larsson 36 Bergfink 2017-01-04    
681 Mikael Johansson 33 Skärpiplärka 2020-01-09    
682 Ingemar Öjhage 33 Brun kärrhök 2008-03-30    
683 Daniel Åslund 32 Mindre korsnäbb 2020-01-26    
684 Joakim Wallström 31 Bivråk 2011-08-15    
685 Peter Degerman 29 Lappsparv 2013-02-22    
686 Fredrik Gustafsson 26 Sävsångare 2011-05-13    
687 Alexander Lilja-Nordin 24 Grågås 2019-01-01    
688 Johannes Rorsman 23 Grönsiska 2007-03-10    
689 Albin Torsson 20 Nilgås 2007-01-19    
690 Bengt Adamsson 20 Nötskrika 2019-12-22    
691 Mattias Ekstedt 18 Kricka 2008-05-20    
692 Björn Eriksson 15 Rapphöna 2013-03-17    
693 Kajsa Gustafsson 13 Nötskrika 2020-01-22    
694 Albin Enetjärn 13 Domherre 2007-03-07    
695 Fredrik Ström 13 Mindre sångsvan 2014-01-04    
696 Elias Ernvik 12 Småtärna 2016-07-25    
697 Christer Pålsson 12 Vitryggig hackspett 2020-01-18    
698 Håkan Hellgren 11 Gråtrut 2010-04-18    
699 Eva Carlberg 11 Trädpiplärka 2012-12-31    
700 Håkan Andersson 9 Skata 2011-05-13    
701 Filip Viveland 9 Kaja 2019-12-08    
702 Joakim Lajtai 9 Bläsand 2013-05-09    
703 Peter Olsson 8 Vittrut 2012-02-09    
704 Anders Wånge Kjellsson 8 Stenskvätta 2006-05-01    
705 Marianne Sundqvist 8 Ormörn 2012-08-04    
706 Dan Persson 6 Pilgrimsfalk 2019-12-10    
707 Jerry Wihlstrand 6 Röd glada 2006-12-03    
708 Inga-Britt Ericsson 5 Svärta 2019-12-14    
709 Pär Jacobsson 5 Sångsvan 2007-01-05    
710 Kent Carlsson 5 Vitkindad gås 2019-10-28    
711 Urban Sjögren 4 Sädgås 2018-04-11    
712 Kristoffer Olsson Stenman 4 Hökuggla 2019-12-28    
713 Monica Wallin 4 Knipa 2013-03-17    
714 Robert Bünsow 4 Knölsvan 2012-11-19    
715 Fredrik Andersson 4 Hämpling 2019-12-25    
716 Hans-Åke Gustavsson 4 Amerikansk bläsand 2020-01-04    
717 Ronny Johansson 4 Tallbit 2019-12-25    
718 Tommy Holmgren 3 Gulärla 2020-01-26    
719 Bengt Åhgren 3 Ringand 2020-01-24    
720 Göran Claesson 3 Råka 2015-11-09    
721 Bo Henriksson 3 Lövsångare 2017-04-09    
722 Andreas Fagerström 3 Större hackspett 2015-03-11    
723 Stefan Persson 3 Kaspisk trut 2019-05-20    
724 Per-Göran Svensson 2 Storskarv 2015-08-11    
725 Lars Samuelsson 2 Kråka 2016-01-02    
726 Brita Westrup 2 Knipa 2017-01-03    
727 Marjatta Ericson 2 Större turturduva 2019-12-28    
728 Mats Weiland 2 Svarthalsad trast 2020-01-15    
729 Andreas Degerman 2 Dalripa 2020-01-20    
730 Karl Ekwall 2 Orre 2018-01-28    
731 Roland Lindberg 2 Vitögd dykand 2008-04-19    
732 Christian Johansson 2 Gravand 2011-03-26    
733 Carina Palm 2 Större piplärka 2011-10-15    
734 Mats Andersson 2 Knölsvan 2018-04-10    
735 Max Allan Niklasson 2 Sångsvan 2012-08-23    
736 Birgitta Wahlén 2 Kricka 2013-04-24    
737 Dorie Börjesson 2 Lavskrika 2015-06-03    
738 Ronnie Johansson 2 Kungsfiskare 2012-12-31    
739 Yonas Ericsson 2 Härfågel 2020-01-02    
740 Patrik Axelsson 2 Knölsvan 2011-06-09    
741 Thomas Lagerwall 2 Sävsångare 2009-07-14    
742 Ulrik Wallberg 2 Gransångare 2012-03-18    
743 Jan Skidell 2 Blåmes 2020-01-01    
744 Lotta Berg 2 Smålom 2017-01-15    
745 Fredrik Svensson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
746 Lennart Fritzson 2 Bändelkorsnäbb 2011-11-20    
747 Lars Nilsson 2 Tereksnäppa 2019-07-22    
748 Hans Ivarsson 2 Brandkronad kungsfågel 2016-05-24    
749 Torvald Tranetoft 2 Rödstrupig piplärka 2012-08-29    
750 Staffan Andersson 1 Tajgablåstjärt 2009-06-08    
751 Carl-Axel Bauer 1 Amerikansk kricka 2008-12-27    
752 Ante Strand 1 Silkeshäger 2019-10-26    
753 Kerstin Svalin 1 Tjockfot 2006-06-28    
754 Peder Wærn 1 Bruntrast 2011-11-13    
755 Patrik Engberg 1 Kungsörn 2012-10-07    
756 Björn Tuominen 1 Mindre sumphöna 2015-06-13    
757 Karin Callmer 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
758 Georg Larsson 1 Mellanspett 2015-01-01    
759 Björn Malmgren 1 Tuvsnäppa 2009-09-29    
760 Rolf Oscarsson 1 Rostgumpsvala 2014-11-06    
761 Tomas Lundh 1 Trädgårdssångare 2006-05-16    
762 Helny Olsson 1 Svarthuvad trut 2013-01-04    
763 Marianne Johansson 1 Rödhuvad törnskata 2009-10-02    
764 Per Norberg 1 Gråsiska 2007-01-14    
765 Anders Svensson 1 Tallbit 2020-01-14    
766 Bengt Jalsborn 1 Råka 2006-03-17    
767 Kjell Bergström 1 Sparvuggla 2020-01-14    
768 Bertil Larsson 1 Tretåig hackspett 2013-01-17    
769 Thomas Frunck 1 Gråsiska 2007-01-07    
770 Bo Johnsson 1 Videsparv 2009-06-06    
771 Lars Pettersson 1 Tallbit 2019-10-28    
772 Ragnar Hall 1 Knölsvan 2007-02-02    
773 Lars-Erik Thim 1 Stäpphök 2006-10-07    
774 Martin Molin 1 Klippsvala 2006-10-21    
775 Håkan Sandin 1 Dubbeltrast 1991-04-15    
776 Lars Ekström 1 Rödhalsad gås 2011-10-16    
777 Mats Rosén 1 Bredstjärtad labb 2011-12-29    
778 Rolf Edvardsson 1 Bredstjärtad labb 2012-05-16    
779 Conny Dahnson 1 Gråsiska 2013-11-02    
780 Göran Lenz 1 Ringand 2019-12-25    
781 Christer Brostam 1 Rostsparv 2019-01-07    
782 Fredrik Lindmark 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
783 Lennart Rundqvist 1 Svarttärna 2010-09-26    
784 Mats Lundberg 1 Isabellastenskvätta 2009-12-08    
785 Sebastian Apelgren 1 Sjöorre 2011-10-29    
786 Erik Kuttainen 1 Svartbent strandpipare 2013-05-12    
787 Göran Hultgren 1 Dvärgmås 2008-10-10    
788 Cecilia Fahlén 1 Röd glada 2018-08-14    
789 Ragnar Carlsson 1 Mindre sångsvan 2019-04-10    
790 Johan Wiktorsson 1 Blåvingad årta 2019-06-06    
791 Gunnar Kvarnlöf 1 Vitryggig hackspett 2020-01-18    
792 Christer Håkansson 1 Blåvingad årta 2019-06-05    
793 Stefan Delin 1 Gulbrynad sparv 2009-01-04    
794 Stefan Clason 1 Svarthuvad mås 2006-05-06    
795 Christer Persson 1 Svarthalsad trast 2020-01-12