Larm från BirdAlarm
2020-01-22 Vitvingad trut - Hotel Hanstholm
2020-01-22 Kungsörn - Næsbyholm Storskov
2020-01-22 Lappuggla - Läbyvad
2020-01-22 Lappuggla - Läbyvad
2020-01-22 Jaktfalk - Hotel Hanstholm

Lista för Trippellistan

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Stefan Lithner 396 Endast rättelsevärde    
2 Lars Davner 382 Endast rättelsevärde    
3 Owe Rosengren 372 Svarthalsad trast 2020-01-11    
4 Nils Kjellén 369 Endast rättelsevärde    
5 Weine Erlandsson 368 Rödhuvad dykand 2019-11-28    
6 Bertil Svensson 366 Endast rättelsevärde    
7 Bo Carlsson 360 Brunsångare 2020-01-11    
8 Ragnar Gustafsson 358 Vitnackad svärta 2019-12-28    
9 Christer Lundin 355 Endast rättelsevärde    
10 Stefan Cherrug 354 Endast rättelsevärde    
11 Sören Sahlin 353 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
12 Richard Ek 353 Skäggtärna 2019-11-23    
13 Ulf Löfås 352 Lappuggla 2020-01-22    
14 Lars Thornberg 349 Stäppörn 2019-12-30    
15 Björn Albinson 348 Endast rättelsevärde    
16 Carl Tholin 347 Nunnestenskvätta 2017-10-26    
17 Arne Johansson 345 Vitnackad svärta 2020-01-17    
18 David Andersson 345 Endast rättelsevärde    
19 Eva Johansson 344 Pärluggla 2014-03-11    
20 Stefan Andersson 344 Tallbit 2019-10-27    
21 Nils-Arne Thunell 343 Endast rättelsevärde    
22 Jens Morin 343 Endast rättelsevärde    
23 Christian Cederroth 343 Endast rättelsevärde    
24 Stig Holmstedt 343 Endast rättelsevärde    
25 Magnus Unger 342 Endast rättelsevärde    
26 Jonas Rosquist 341 Endast rättelsevärde    
27 Tomas Lundqvist 340 Endast rättelsevärde    
28 Karl-Erik Sundström 340 Amerikansk bläsand 2020-01-03    
29 Uno Unger 340 Kungsfågelsångare 2007-12-30    
30 Musse Björklund 339 Lövsångare 2019-04-20    
31 Per Lif 339 Jaktfalk 2019-12-15    
32 Joakim Hagström 339 Endast rättelsevärde    
33 Uno Malm 339 Endast rättelsevärde    
34 Matthis Kaby 339 Endast rättelsevärde    
35 Jörgen Fritzson 338 Videsparv 2019-06-06    
36 Malin Löfgren 337 Endast rättelsevärde    
37 Tommy Eriksson 336 Endast rättelsevärde    
38 Seppo Haavisto 335 Endast rättelsevärde    
39 Bengt-Göran Svantesson 335 Endast rättelsevärde    
40 Leif Godin 335 Endast rättelsevärde    
41 Roger Klasson 335 Gråsiska 2005-02-27    
42 Håkan Johansson 334 Kejsarörn 2019-01-26    
43 Per Forsberg 334 Mindre korsnäbb 2020-01-19    
44 Stefan Hage 333 Alkekung 2005-10-21    
45 Lars Johansson 333 Endast rättelsevärde    
46 Ulf Stengård 332 Endast rättelsevärde    
47 Björn Lindkvist 332 Endast rättelsevärde    
48 Rolf Sandberg 332 Endast rättelsevärde    
49 Nils Andersson 332 Gråsiska 2009-01-07    
50 Göran Gustavsson 331 Bergfink 2020-01-13    
51 Magnus Corell 331 Endast rättelsevärde    
52 Hans-Erik Persson 330 Endast rättelsevärde    
53 Stefan Oscar Oscarsson 330 Endast rättelsevärde    
54 Ralf Norberg 330 Endast rättelsevärde    
55 Roine Strandberg 329 Endast rättelsevärde    
56 Christopher Gullander 329 Endast rättelsevärde    
57 Brita Gustafsson 329 Svart stork 2019-08-19    
58 Lars Olausson 328 Amerikansk bläsand 2020-01-03    
59 Ronny Malm 328 Rödstrupig sångare 2016-05-06    
60 Ulf Malm 328 Endast rättelsevärde    
61 Timo Samanen 328 Endast rättelsevärde    
62 Mikael Rosén 327 Endast rättelsevärde    
63 Johannes Rydström 327 Gråsiska 2007-01-06    
64 Michael Tholin 327 Tallbit 2012-12-22    
65 Henrik Ehrenberg 326 Endast rättelsevärde    
66 Hans Lomosse 326 Endast rättelsevärde    
67 Mathias Bergström 325 Endast rättelsevärde    
68 Patric Österblad 325 Endast rättelsevärde    
69 Bernt Waldemarsson 325 Endast rättelsevärde    
70 Anders Kornestedt 325 Endast rättelsevärde    
71 Jesper Danielson 325 Endast rättelsevärde    
72 Roger Kaufmann 325 Bergtajgasångare 2019-12-07    
73 Patrik Brehmer 324 Endast rättelsevärde    
74 Bertil Rahm 324 Endast rättelsevärde    
75 Håkan Rune 324 Blåkråka 2018-08-10    
76 Håkan Delin 323 Endast rättelsevärde    
77 Pentti J Tatti 323 Endast rättelsevärde    
78 Gigi Sahlstrand 323 Iberisk gransångare 2019-07-09    
79 Elsy-Britt Schildt 323 Isabellastenskvätta 2019-05-21    
80 Lasse Olsson 322 Medelhavstrut 2006-08-08    
81 Lennart Sundström 322 Tallbit 2019-10-29    
82 Johan Södercrantz 322 Endast rättelsevärde    
83 Joakim Ekman 321 Endast rättelsevärde    
84 Bosse Danielsson 321 Endast rättelsevärde    
85 Björn Klevemark 321 Skäggtärna 2019-11-25    
86 Jörgen Ljungquist 320 Vitnackad svärta 2020-01-05    
87 Roger Johansson 320 Endast rättelsevärde    
88 Martin Oomen 319 Endast rättelsevärde    
89 Anders Carlberg 319 Endast rättelsevärde    
90 Tommy Magnusson 319 Endast rättelsevärde    
91 Johan Sandström 319 Stenfalk 2019-12-24    
92 Niklas Delfin 318 Stjärtand 2020-01-19    
93 Anders Jansson 318 Endast rättelsevärde    
94 Martin Åkesson 317 Endast rättelsevärde    
95 Birger Kaiser 317 Vitvingad trut 2007-12-20    
96 Percy Fredriksson 317 Ägretthäger 2011-05-23    
97 Anders Johansson 316 Endast rättelsevärde    
98 Birgit Waldemarsson 316 Endast rättelsevärde    
99 Tom Malm 316 Endast rättelsevärde    
100 Hans Hedin 315 Endast rättelsevärde    
101 Göran Frisk 315 Endast rättelsevärde    
102 Lena Carlberg 315 Trädgårdsträdkrypare 2020-01-09    
103 Per-Anders Linder 314 Endast rättelsevärde    
104 Pav Johnsson 314 Endast rättelsevärde    
105 Lars G Petersson 313 Endast rättelsevärde    
106 Stefan Andersson 312 Endast rättelsevärde    
107 Sören Franceen 312 Endast rättelsevärde    
108 Anders Grindlund 312 Endast rättelsevärde    
109 Thomas Hultqvist 311 Endast rättelsevärde    
110 Thomas Strid 310 Endast rättelsevärde    
111 Per-Johan Ulfendahl 309 Endast rättelsevärde    
112 Daniel Enarsson 309 Endast rättelsevärde    
113 Nils Söderbom 309 Större beckasinsnäppa 2017-12-25    
114 Örjan Engebrand 308 Rödhalsad gås 2009-10-19    
115 Claes-Göran Ahlgren 308 Spovsnäppa 2019-08-25    
116 Ingrid Elm 308 Brunsångare 2018-10-13    
117 Mårten Wikström 308 Större turturduva 2020-01-06    
118 Johan Frölinghaus 308 Lundsångare 2019-05-23    
119 Karl-Fredrik Sjölund 308 Endast rättelsevärde    
120 Tomas Lundquist 308 Endast rättelsevärde    
121 Martin Bergström 307 Endast rättelsevärde    
122 Jan-Olov Hedblad 307 Endast rättelsevärde    
123 Olle Thyrestam 307 Endast rättelsevärde    
124 Calle Ljungberg 307 Endast rättelsevärde    
125 Magnus Elfwing 307 Endast rättelsevärde    
126 Leif Tägtström 307 Nunnestenskvätta 2017-10-24    
127 Ronny Svensson 306 Tallbit 2020-01-01    
128 Sven-Olof Johannesson 306 Endast rättelsevärde    
129 Johan Svedholm 306 Endast rättelsevärde    
130 Staffan Morander 306 Endast rättelsevärde    
131 Mats Wallin 305 Endast rättelsevärde    
132 Gustav Eriksson 305 Bredstjärtad labb 2014-10-07    
133 Göran Moheim 305 Tallbit 2019-11-05    
134 Kjell Yngerskog 305 Tajgasångare 2006-10-22    
135 Berndth Gustafsson 304 Tuvsnäppa 2017-09-03    
136 Lars-Bertil Nilsson 304 Alkekung 2014-11-07    
137 Thomas Nyberg 304 Endast rättelsevärde    
138 Magnus Jäderblad 304 Endast rättelsevärde    
139 Lars Rydgren 303 Endast rättelsevärde    
140 Mattias Rundberg 303 Endast rättelsevärde    
141 Michael Averland 303 Endast rättelsevärde    
142 Bill Lindwall 303 Vitnackad svärta 2019-12-13    
143 Lars Lundquist 302 Vitnackad svärta 2019-12-17    
144 John Sångberg 302 Endast rättelsevärde    
145 Michael Norman 302 Endast rättelsevärde    
146 Kristian Linde 301 Endast rättelsevärde    
147 Janis Von Heyking 301 Endast rättelsevärde    
148 Roland Thuvander 301 Endast rättelsevärde    
149 Olof Armini 300 Endast rättelsevärde    
150 Anders Lindén 300 Endast rättelsevärde    
151 Lars G R Nilsson 300 Endast rättelsevärde    
152 Tore Holsendahl 300 Endast rättelsevärde    
153 Jonas Hedström 300 Endast rättelsevärde    
154 Anders Haglund 300 Endast rättelsevärde    
155 Bert Östholm 300 Vitögd dykand 2017-01-19    
156 Håkan Larsson 299 Svartand 2018-02-04    
157 Julius Wengelin Grantén 299 Bredstjärtad labb 2019-12-08    
158 Yngve Wiklund 299 Endast rättelsevärde    
159 Ulf Ståhle 299 Endast rättelsevärde    
160 Stefan Persson 298 Endast rättelsevärde    
161 Magnus Billqvist 298 Endast rättelsevärde    
162 Mats Hjelte 298 Endast rättelsevärde    
163 Petter Simonsson 298 Endast rättelsevärde    
164 Anders Skoglöf 298 Tallbit 2019-10-26    
165 John Andersson 298 Vit stork 2008-05-08    
166 Jan Rosqvist 297 Tallbit 2016-12-25    
167 Anders Vestlund 297 Dalripa 2016-04-10    
168 Mikael Wilson 297 Endast rättelsevärde    
169 Klaes Arrhenius 297 Endast rättelsevärde    
170 Johan Åhlén 297 Endast rättelsevärde    
171 Bert-Göran Bäckman 296 Brandkronad kungsfågel 2015-10-02    
172 Lars-Evert Svensson 295 Slaguggla 2014-04-19    
173 Andreas Wernersson 295 Endast rättelsevärde    
174 Jan Olof Svensson 294 Endast rättelsevärde    
175 Bimbi Ollberg 294 Endast rättelsevärde    
176 Marie Lindholm 294 Brunsångare 2020-01-12    
177 Per Gustafsson 293 Sandlöpare 2010-08-01    
178 Mattias Olsson 293 Endast rättelsevärde    
179 Tomas Carlberg 292 Endast rättelsevärde    
180 Mikael Ackelman 292 Sandlöpare 2019-04-19    
181 Mathias Näslund 291 Dammsnäppa 2014-05-07    
182 Jörgen Agerskov 291 Tofslärka 2019-07-14    
183 Rikard Ahlsén 291 Endast rättelsevärde    
184 Andreas Livbom 290 Endast rättelsevärde    
185 Staffan Sundin 290 Gråsiska 2016-01-25    
186 Johannes Hermundsson 290 Svarthalsad trast 2009-01-26    
187 Peter Sylvén 290 Korp 2020-01-12    
188 Åke Nygårds 290 Lavskrika 2009-11-15    
189 Joakim Söderhäll 289 Bronsibis 2017-10-14    
190 Jukka Markkanen 289 Silkeshäger 2019-10-24    
191 Annika Morberg 288 Turturduva 2018-05-13    
192 Mats Nilsson 288 Järpe 2016-12-05    
193 Fredrik Sahlin 288 Endast rättelsevärde    
194 Lars Thurén 288 Endast rättelsevärde    
195 Niclas Lignell 288 Endast rättelsevärde    
196 Hans Waern 287 Endast rättelsevärde    
197 Bengt-Eric Sjölinder 286 Endast rättelsevärde    
198 Hasse Andersson 286 Svarthalsad trast 2020-01-10    
199 Niklas Aronsson 285 Endast rättelsevärde    
200 Johan Stedt 285 Endast rättelsevärde    
201 Mats Almgren 284 Endast rättelsevärde    
202 Aron Norrby 284 Kornknarr 2009-07-01    
203 Mikael Olofsson 284 Ismås 2013-12-01    
204 Elon Wismén 283 Jaktfalk 2010-12-11    
205 Markus Rehnberg 283 Endast rättelsevärde    
206 Gunilla Malm 283 Endast rättelsevärde    
207 Bo Hernod 283 Endast rättelsevärde    
208 Torbjörn Karlsson 283 Endast rättelsevärde    
209 Christian Persson 282 Endast rättelsevärde    
210 Eric Blomgren 282 Endast rättelsevärde    
211 Thomas Möller 282 Endast rättelsevärde    
212 Thomas Rodeson 282 Fältpiplärka 2019-05-13    
213 Bert Pettersson 281 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
214 Andreas Sandberg 281 Endast rättelsevärde    
215 Jan Janthe 281 Endast rättelsevärde    
216 Hans Georg Wallentinus 281 Endast rättelsevärde    
217 Petter Olsson 281 Endast rättelsevärde    
218 Sune Sellstedt 281 Endast rättelsevärde    
219 Conny Palm 280 Endast rättelsevärde    
220 Jan Svantesson 280 Endast rättelsevärde    
221 Jan Zäll 280 Endast rättelsevärde    
222 Erik Ejermo 279 Endast rättelsevärde    
223 Magnus Enbarr 279 Endast rättelsevärde    
224 Carina Skoglöf 278 Lappuggla 2020-01-19    
225 Mats Björkquist 278 Sydnäktergal 2019-05-23    
226 Magnus Köpman 278 Gråsiska 2007-01-17    
227 Tommie Fagerberg 277 Tallbit 2020-01-01    
228 Morgan Larsson 277 Endast rättelsevärde    
229 Ulf Andersson 276 Kornsparv 2018-03-06    
230 Mikael Jönsson 276 Vitnackad svärta 2020-01-05    
231 Niclas Strömberg 276 Smådopping 2006-01-07    
232 Dennis Nyström 276 Lavskrika 2012-12-30    
233 Nina Fransson 275 Bergtajgasångare 2019-11-03    
234 Joakim Wallin 275 Dubbelbeckasin 2008-09-06    
235 Per-Olof Aschmann 275 Endast rättelsevärde    
236 Johan Östberg 274 Endast rättelsevärde    
237 Krister Melkersson 274 Endast rättelsevärde    
238 Jan Wilhelmsson 273 Endast rättelsevärde    
239 Björn Dahlbom 273 Endast rättelsevärde    
240 Nils Hultman 271 Rödhalsad gås 2019-10-09    
241 Annelie Andersson 270 Rostand 2017-07-24    
242 Örjan Jitelius 270 Svarthalsad trast 2020-01-10    
243 Peder Winding 269 Storlabb 2015-10-23    
244 Dan Mangsbo 268 Endast rättelsevärde    
245 Gunde Persson 267 Medelhavstrut 2019-06-05    
246 Karl Hammar 265 Snösparv 2016-03-14    
247 Lars Svantesson 264 Brun glada 2013-09-06    
248 Fredrik Klingberg 263 Aftonfalk 2018-08-31    
249 Hans Asplund 263 Silkeshäger 2018-06-18    
250 Magnus Friberg 263 Endast rättelsevärde    
251 Samuel Hansson 263 Endast rättelsevärde    
252 Rolf Andersson 262 Endast rättelsevärde    
253 Åke Bergqvist 261 Endast rättelsevärde    
254 Claes-Göran Otto 261 Endast rättelsevärde    
255 Torbjörn Johansson 261 Endast rättelsevärde    
256 Kent Johansson 261 Endast rättelsevärde    
257 Catharina Engebrand 261 Rödhalsad gås 2009-10-24    
258 Bo Askerin 261 Berglärka 2020-01-22    
259 Martin Resare 260 Svarthalsad trast 2020-01-10    
260 Olof Karlsson 260 Svartand 2016-12-12    
261 Håkan Persson 260 Endast rättelsevärde    
262 Per Smitterberg 259 Berglärka 2011-10-20    
263 Karin Bergh 259 Tallbit 2020-01-04    
264 Anders Larsson 258 Aftonfalk 2019-09-07    
265 Fredrik Rydhagen 255 Kungsfågelsångare 2007-10-11    
266 Henrik Waldenström 254 Rödstrupig piplärka 2017-10-06    
267 Mikael Jönsson 253 Roskarl 2019-08-16    
268 Janne Pettersson 252 Fjällgås 2017-10-28    
269 Anders Linus Larsson 252 Större skrikörn 2008-10-07    
270 Tommy Lindberg 252 Svartpannad törnskata 2011-08-07    
271 Bengt Eriksson 252 Endast rättelsevärde    
272 Bernt Andersson 251 Blåhake 2019-05-24    
273 Edvin Klein 251 Svarthakad buskskvätta 2018-04-01    
274 Bengt Nordin 251 Rostand 2019-05-06    
275 Tobias Lilja-Nordin 250 Rördrom 2019-04-07    
276 Lars Sund 250 Tajgasångare 2019-09-17    
277 Magnus Larsson 250 Jaktfalk 2010-10-17    
278 Ola Bäckman 249 Brandkronad kungsfågel 2014-07-02    
279 Robert Petersén 249 Endast rättelsevärde    
280 Per Karlsson 249 Endast rättelsevärde    
281 Mats Bergquist 249 Endast rättelsevärde    
282 Sven-Erik Sundberg 248 Endast rättelsevärde    
283 Erik Sjögren 248 Rostand 2014-07-27    
284 Clas-Olof Olofsson 247 Lappuggla 2020-01-19    
285 Stefan Karlsson 247 Havssula 2008-11-15    
286 Kerstin Nordenadler 247 Bändelkorsnäbb 2018-01-06    
287 Johan Fromholtz 247 Endast rättelsevärde    
288 Per Helttunen 247 Endast rättelsevärde    
289 Marie-Louise Bárány 246 Rödhalsad gås 2019-12-06    
290 Tord Lantz 246 Svartpannad törnskata 2009-07-04    
291 Nils-Olof Jerling 246 Pärluggla 2020-01-18    
292 Jan Krantz 245 Lappsparv 2018-06-16    
293 Eva Stenvång 245 Större korsnäbb 2014-10-11    
294 Magnus Bergvall 245 Dvärgbeckasin 2009-10-04    
295 Patrik Bergdahl 244 Endast rättelsevärde    
296 Joel Hallingfors 244 Endast rättelsevärde    
297 Anne-Lis Krantz 243 Jaktfalk 2019-11-09    
298 Anders Eriksson 243 Gulsparv 2008-01-01    
299 Erik Rask 243 Aftonfalk 2019-08-27    
300 Magnus Olsson 242 Praktejder 2011-10-08    
301 Per Ola Svensson 242 Härfågel 2020-01-09    
302 Daniel Hedenbo 242 Lappsparv 2017-09-23    
303 Stefan Wastegård 242 Endast rättelsevärde    
304 Göran Fries 241 Spetsbergsgås 2020-01-17    
305 Niklas Andersson 241 Härfågel 2014-09-10    
306 Joakim Setterlund 241 Nattskärra 2019-06-01    
307 Christopher Magnusson 241 Busksångare 2013-05-27    
308 Elaine Price 241 Härfågel 2012-11-26    
309 Kjell Rydh 241 Dvärgbeckasin 2018-10-14    
310 Annika Rastén 239 Berguv 2005-11-20    
311 Sten-Åke Persson 239 Tofsmes 2019-05-29    
312 Roland Lundgren 239 Hökuggla 2020-01-12    
313 Anders Nilsson 238 Skärpiplärka 2015-06-26    
314 Bernt Gustin 238 Tallbit 2020-01-02    
315 Ronny Högström 237 Tajgasångare 2015-10-04    
316 Göran Friman 237 Tallbit 2020-01-04    
317 Jonas Ekring 236 Kentsk tärna 2012-07-15    
318 Anton Arnesson 235 Tuvsnäppa 2008-10-25    
319 Gunnar Berggren 235 Kungsörn 2019-07-23    
320 Dag Rådström 235 Havssula 2008-10-26    
321 Leif Haldorson 232 Blåhake 2011-10-08    
322 Daniel Nilsson 232 Hökuggla 2019-12-28    
323 Mats Tunsvik 232 Vinterhämpling 2019-04-14    
324 Roger Jonasson 231 Rödhake 2010-06-06    
325 Jonas Svedlund 231 Mindre korsnäbb 2019-11-07    
326 Daniel Fant 231 Trädgårdsträdkrypare 2020-01-13    
327 Håkan Söderman 231 Endast rättelsevärde    
328 Ghia Krantz Bohlin 230 Härfågel 2020-01-03    
329 Lars Melin 227 Lappuggla 2020-01-19    
330 Jörgen Hansson 227 Ringand 2020-01-08    
331 Ritva Elg 227 Vassångare 2013-05-28    
332 Örjan Sjögren 226 Tretåig hackspett 2009-10-29    
333 Markus Forslund 226 Lappuggla 2018-12-02    
334 Margareta Otto 226 Endast rättelsevärde    
335 Bengt-Göran Johansson 225 Endast rättelsevärde    
336 Staffan Larsson 225 Hökuggla 2013-12-31    
337 Christer Petersson 225 Sparvuggla 2007-10-18    
338 John Thulin 224 Härfågel 2020-01-06    
339 Ulf Broberg 223 Skärpiplärka 2008-11-25    
340 Niklas Torstensson 222 Busksångare 2014-06-10    
341 Marcus Nygårds 222 Hornuggla 2011-06-22    
342 Willy Strömblad 222 Stäppörn 2010-10-10    
343 Göran Nilsson 221 Fjällabb 2011-08-05    
344 Håkan Sivencrona 219 Nötkråka 2010-10-16    
345 Hans Lindfors 218 Pungmes 2014-05-21    
346 Tommy Ericson 217 Myrsnäppa 2009-08-02    
347 Hans-Erik Hermansson 217 Alkekung 2012-11-12    
348 Olle Björneld 217 Endast rättelsevärde    
349 Lars-Olof Landgren 216 Endast rättelsevärde    
350 Lennart Fahlgren 215 Kungsfågelsångare 2019-10-12    
351 Sven Splittorff 215 Större korsnäbb 2009-10-26    
352 Monica Malmberg 214 Ägretthäger 2010-06-14    
353 Aron Andersson 214 Svarthakad buskskvätta 2005-11-28    
354 Pontus Grönvall 214 Strömstare 2005-12-17    
355 Jan Kellerth 212 Nötväcka 2006-07-13    
356 Christer Sundström 211 Iberisk gransångare 2019-06-23    
357 Mathias Björndal 209 Salskrake 2020-01-21    
358 Johan Gustafsson 209 Endast rättelsevärde    
359 Johannes Tallroth 208 Prutgås 2012-10-10    
360 Fredrik Larsson 205 Bergand 2020-01-11    
361 Anders Kihlberg 205 Sävsångare 2008-05-03    
362 Bengt Neiss 205 Pungmes 2006-05-25    
363 Bengt Carlsson 202 Stormfågel 2008-10-19    
364 Lennart Jeppsson 197 Höksångare 2019-05-29    
365 Tomas Svensson 196 Tallbit 2019-10-27    
366 Gunnar Wallin 196 Kungsörn 2008-12-14    
367 Filippa Ek 194 Härmsångare 2009-05-23    
368 Jonas Rudberg 194 Strömstare 2015-03-01    
369 Kenneth Olausson 194 Kustsnäppa 2008-08-11    
370 Joakim Granholm 194 Rostand 2017-07-23    
371 Bengt Strandqvist 193 Hökuggla 2020-01-21    
372 Leif Nordin 191 Kattuggla 2016-12-31    
373 Yvonne Blombäck 191 Tallbit 2020-01-03    
374 Jens Basse 191 Skärsnäppa 2012-10-23    
375 Claes Nilsson 190 Törnskata 2006-05-14    
376 Lennart Jonsson 189 Mosnäppa 2019-09-22    
377 Anders Johansson 189 Halsbandsflugsnappare 2018-08-01    
378 Christel Stenberg 187 Tajgasångare 2017-10-22    
379 Carl Johan Ståhlgren 185 Lappsparv 2009-09-06    
380 Åke Jernberger 184 Tallbit 2020-01-05    
381 Lars Persson 182 Hökuggla 2019-11-18    
382 Tony Andersson 179 Skärsnäppa 2012-10-12    
383 Gunilla Olsson 176 Dvärgbeckasin 2015-10-13    
384 Jimmy Bekkevold 176 Kungsfiskare 2018-12-01    
385 Claes-Göran Cederlund 175 Tretåig mås 2006-11-04    
386 Eric Sandin 173 Stenknäck 2010-02-11    
387 Roger Ottosson 173 Endast rättelsevärde    
388 Christer Bergström 165 Spovsnäppa 2012-08-22    
389 Stig Karlsson 164 Alkekung 2006-11-03    
390 Mats Eugensson 161 Svart rödstjärt 2015-11-16    
391 Henrik Lerner 161 Prutgås 2010-09-12    
392 Anders Bengtsson 161 Trädlärka 2020-01-22    
393 Tomas Wikberg 160 Tornfalk 2012-04-05    
394 Joakim Boman 157 Tallbit 2020-01-02    
395 Martin Johansson 154 Stenfalk 2013-09-20    
396 Fredrik Blomqvist 151 Lappuggla 2020-01-19    
397 Katarina Lilja Nordin 148 Rödstjärt 2015-07-28    
398 Erik Fröding 142 Skräntärna 2015-08-06    
399 Josef Anderberg 140 Årta 2006-04-13    
400 Christian Swensson 133 Salskrake 2019-11-25    
401 Leif Tallberg 131 Kungsfiskare 2018-10-21    
402 David Lundgren 123 Större strandpipare 2009-03-30    
403 Anita Björk 120 Havstrut 2018-05-21    
404 Gustav Knall 115 Kungsfiskare 2020-01-19    
405 Martin Widén 107 Kungsörn 2007-12-09    
406 Sophie Larsson 105 Havsörn 2006-08-12    
407 Per Arne Storsveen 104 Alförrädare 2019-12-19    
408 Christer Fritzell 102 Grönsiska 2011-04-07    
409 Albin Mauritzon 94 Kungsfiskare 2009-01-14    
410 Jan-Eric Sundin 91 Klippduva 2018-04-11    
411 Tony Norman 88 Salskrake 2016-01-10    
412 Charley Wiklund 82 Rödhake 2006-01-22    
413 Anton Bergman 82 Skogsduva 2019-09-23    
414 Oscar Lindén 81 Hussvala 2016-04-29    
415 Bengt Linde 78 Härmsångare 2018-06-16    
416 John-Mehdi Ghaddas 74 Spetsbergsgås 2013-05-14    
417 Peter Ahlbeck 72 Gulhämpling 2009-05-18    
418 Thomas Hagström 72 Ringduva 2009-05-01    
419 Mats Bjersing 69 Gulsparv 2020-01-15    
420 Arne Holmkvist 66 Mindre korsnäbb 2017-01-19    
421 Mona Gehrman 65 Törnskata 2017-08-27    
422 Emil Gregorica 64 Talltita 2020-01-13    
423 Patrick Åström 50 Gråhäger 2018-03-19    
424 Peter Border 50 Bofink 2016-01-24    
425 Björn Dellming 50 Dubbeltrast 2009-01-14    
426 Mats Persson 46 Grönfink 2012-01-01    
427 Sussie Carlström 44 Duvhök 2020-01-19    
428 Tomas Stafström 42 Storskarv 2020-01-21    
429 Inge Larsson 41 Rödhake 2014-03-31    
430 Per Wohlin 36 Vigg 2020-01-18    
431 Viktor Eriksson 35 Kungsfiskare 2010-05-17    
432 Nina Janelm 34 Korp 2012-01-05    
433 Christopher Thornliden 33 Ängspiplärka 2009-04-13    
434 Dag Holmberg 22 Kricka 2007-03-14    
435 Sara Skidell 22 Talltita 2019-02-01    
436 Jan Johansson 17 Sothöna 2009-01-05    
437 Rolf Ericsson 14 Stenknäck 2020-01-20    
438 Mikael Johansson 8 Berglärka 2020-01-09    
439 Alexander Lilja-Nordin 7 Domherre 2015-01-01    
440 Peter Degerman 5 Småskrake 2013-02-22    
441 Roland Mattsson 4 Gräsand 2009-01-18    
442 Staffan Gustavsson 3 Dvärgsparv 2011-01-25    
443 Lasse Sunnerstig 3 Sädgås 2010-04-04    
444 Bengt Adamsson 2 Hökuggla 2019-12-22    
445 Benny Carlson 2 Lappuggla 2020-01-12    
446 Ulric Ilvéus 2 Skata 2020-01-06    
447 Kajsa Gustafsson 2 Blåmes 2020-01-01    
448 Anders Fondelius 2 Storskarv 2020-01-01    
449 Håkan Hellgren 2 Törnskata 2009-05-23    
450 Ulla B Johnsson 1 Strandskata 2016-03-28    
451 Johannes Rorsman 1 Gråsiska 2007-03-10    
452 Nils-Erik Evers 1 Sidensvans 2017-01-04    
453 Tomas Nilsson 1 Gråsiska 2005-01-29    
454 Oskar Nilsson 1 Gråsiska 2007-01-27    
455 Arne Ekström 1 Gråsiska 2005-12-04    
456 Anna Lindgren 1 Gråsiska 2007-01-21    
457 Rolf Niord 1 Gråsiska 2010-07-11    
458 Göran Andersson 1 Gråsiska 2004-12-05    
459 Ingvar Skoog 1 Gråsiska 2009-03-08    
460 Björn Jönsson 1 Gråsiska 2007-01-13    
461 Fredrik Ström 1 Knölsvan 2015-01-06    
462 Johannes Löfqvist 1 Gråsiska 2004-10-02    
463 Hans-Åke Gustavsson 1 Vitnackad svärta 2020-01-18    
464 Claes Möllersten 1 Gråsiska 2004-02-25    
465 Nils Carlsson 1 Gråsiska 2008-04-06    
466 Tomas Haraldsson 1 Gråsiska 2007-02-12    
467 Donald Rehn 1 Gråsiska 2012-02-08    
468 Stefan Göransson 1 Stäppörn 2019-11-24    
469 Jonas Svensson 1 Slaguggla 2010-04-04    
470 Kent Larsson 1 Gråsiska 2009-01-26    
471 Ola Sundell 1 Gråsiska 2005-01-17    
472 Göran Andersson 1 Gråsiska 2009-01-01    
473 Aimo Vartiainen 1 Gråsiska 2007-01-28    
474 Owe Hougström 1 Gråsiska 2009-01-03    
475 Hans Norelius 1 Gråsiska 2005-01-22    
476 Mattias Persson 1 Gråsiska 2004-12-12    
477 Magnus Andersson 1 Gråsiska 2004-01-08