Larm från BirdAlarm
2020-03-31 Svarthakad buskskvätta - Örsta
2020-03-31 Ringand - Gunnarlunda
2020-03-31 Kungsfiskare - Degerhamn
2020-03-31 Skärpiplärka - Lindänget
2020-03-31 Gulhämpling - Århus Sygehus Amtssygehuset

Lista för Blockers