Larm från BirdAlarm
2020-01-26 Strömstare - Billesborg
2020-01-26 Hökuggla - Hesede Skov
2020-01-26 Tallbit - Skellefteå Kraft Arena
2020-01-26 Ringand - Bringe
2020-01-26 Mindre sångsvan - Västraby

Lista för Ekolistan

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Mats Weiland 255 Svarthalsad trast 2020-01-15    
2 Tomas Flyman 251 Amerikansk bläsand 2020-01-03    
3 Karl-Erik Sundström 238 Brunsångare 2019-11-08    
4 Göran Frisk 219 Kaspisk trut 2018-10-18    
5 Carl Tholin 217 Mindre sångsvan 2019-10-30    
6 Elisabeth Sturesson 189 Järpe 2019-07-12    
7 Elias Ernvik 175 Pilgrimsfalk 2020-01-16    
8 Tord Svensson 135 Amerikansk kricka 2019-04-22    
9 Kristina Lindqvist 121 Råka 2020-01-26    
10 Niklas Delfin 113 Steglits 2020-01-15    
11 Åke Jernberger 95 Ringduva 2020-01-25    
12 Johan Sandström 82 Trädlärka 2016-12-04    
13 Marie-Louise Bárány 66 Rödvingetrast 2020-01-10    
14 Håkan Sandin 65 Brednäbbad simsnäppa 2019-10-03    
15 Bernt Gustin 62 Fasan 2020-01-24    
16 Lars Sund 53 Turkduva 2020-01-19    
17 Emil Gregorica 37 Trädkrypare 2020-01-23    
18 Gunde Persson 34 Tofsmes 2020-01-23    
19 Daniel Åslund 32 Mindre korsnäbb 2020-01-26    
20 Karin Bergh 28 Större korsnäbb 2020-01-22    
21 Monica Wallin 23 Havstrut 2013-06-29    
22 Gigi Sahlstrand 17 Varfågel 2020-01-26    
23 Daniel Fant 16 Småskrake 2020-01-19    
24 Jimmy Bekkevold 16 Fjällvråk 2018-10-07    
25 Andreas Fredriksson 8 Stjärtmes 2019-03-03    
26 Anders Dahl 8 Prutgås 1994-11-12    
27 Bill Lindwall 7 Klippduva 1987-01-01    
28 Peter Berglin 7 Spetsbergsgås 2019-12-10    
29 Joakim Söderhäll 6 Tallbit 2019-12-08    
30 Kristoffer Lager 6 Sidensvans 2020-01-25    
31 Yvonne Blombäck 5 Trädkrypare 2020-01-14    
32 Kjell Yngerskog 3 Talgoxe 2020-01-01    
33 Julius Wengelin Grantén 3 Halsbandsflugsnappare 2008-04-24    
34 Lennart Elvelin 2 Grönsiska 2020-01-19    
35 Stefan Andersson 2 Buskskvätta 1975-05-20    
36 Stefan Wastegård 2 Gulsparv 2019-12-27