Larm från BirdAlarm
2020-01-26 Vinterhämpling - Torhamns Kyrka
2020-01-26 Lappuggla - Eskelsbo
2020-01-26 Berglärka - Skattgården
2020-01-26 Vinterhämpling - Hillsta
2020-01-26 Ägretthäger - Sankta Britas Kapell

Lista för Kungsarter 2019

Namn Antal kryss
Gråhuvad vipa 605
Wilsonbeckasin 541
Spetsstjärtad duva 396
Alpjärnsparv 214
Brun törnskata 134
Dvärgspov 127
Gulgrå sparv 122
Tallbit 112
Rostsparv 98
Sibirisk knölsvärta 89
Kejsarörn 88
Iberisk gransångare 83
Gråhuvad sparv 69
Rödstrupig sångare 66
Blåvingad årta 62
Sydnäktergal 61
Vitnackad svärta 61
Polyglottsångare 56
Praktejder 50
Skäggtärna 50