Larm från BirdAlarm
2020-01-22 Vitvingad trut - Hotel Hanstholm
2020-01-22 Kungsörn - Næsbyholm Storskov
2020-01-22 Lappuggla - Läbyvad
2020-01-22 Lappuggla - Läbyvad
2020-01-22 Jaktfalk - Hotel Hanstholm

Lista för Augusti

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Stefan Lithner 317 Mindre skrikörn 2019-08-16    
2 Nils Kjellén 310 Endast rättelsevärde    
3 Weine Erlandsson 301 Hornuggla 2015-08-19    
4 Bertil Svensson 293 Örnvråk 2011-08-02    
5 Mats Henriksson 287 Skatgök 2011-08-03    
6 Bo Carlsson 283 Stäpphök 2019-08-20    
7 Lasse Olsson 281 Fältsångare 2013-08-01    
8 Stefan Andersson 279 Rosenstare 2019-08-08    
9 Uno Unger 276 Örnvråk 2011-08-12    
10 Christer Olsson 275 Mindre lira 2004-08-28    
11 Richard Ek 269 Rödstrupig piplärka 2018-08-31    
12 Stefan Cherrug 268 Örnvråk 2011-08-20    
13 Hans-Åke Gustavsson 268 Endast rättelsevärde    
14 Björn Malmhagen 268 Balearisk lira 2003-08-15    
15 Ulf Löfås 268 Svartnäbbad islom 2019-08-13    
16 Nils Andersson 268 Bändelkorsnäbb 2009-08-24    
17 Matthis Kaby 266 Alpjärnsparv 2019-08-10    
18 Tommy Holmgren 266 Endast rättelsevärde    
19 Carl Tholin 265 Alpjärnsparv 2019-08-01    
20 Joakim Hagström 265 Fältsångare 2013-08-01    
21 Stefan Hage 264 Sammetshätta 2013-08-07    
22 Roine Strandberg 264 Vitgumpsnäppa 2011-08-05    
23 Eva Johansson 263 Blåhake 2014-08-26    
24 Lars Olausson 263 Bändelkorsnäbb 2019-08-23    
25 Nils-Arne Thunell 263 Örnvråk 2011-08-05    
26 Ingrid Åkerberg 263 Ökenvarfågel 2011-08-06    
27 Magnus Unger 262 Örnvråk 2011-08-12    
28 Johan Södercrantz 262 Alpjärnsparv 2019-08-17    
29 Owe Rosengren 261 Fjällgås 2009-08-05    
30 Per Forsberg 261 Ormörn 2017-08-08    
31 Tomas Lundqvist 259 Örnvråk 2011-08-16    
32 Karl-Erik Sundström 258 Fjällpipare 2018-08-26    
33 Michael Tholin 257 Rödstrupig piplärka 2012-08-28    
34 Ragnar Gustafsson 257 Tuvsnäppa 2019-08-19    
35 Musse Björklund 257 Aftonfalk 2018-08-31    
36 Björn Albinson 256 Endast rättelsevärde    
37 Lars Thornberg 254 Alpjärnsparv 2019-08-18    
38 Anders Eriksson 253 Rödstrupig piplärka 2005-08-24    
39 Pentti J Tatti 250 Örnvråk 2011-08-13    
40 Jörgen Bernsmo 250 Gåsgam 2013-08-27    
41 Jörgen Fritzson 249 Aftonfalk 2019-08-30    
42 Bertil Rahm 248 Kaspisk trut 1995-08-26    
43 Anders Carlberg 248 Örnvråk 2011-08-08    
44 Johannes Rydström 247 Örnvråk 2011-08-11    
45 Johan Sandström 246 Gråhakedopping 2015-08-05    
46 Malin Löfgren 245 Örnvråk 2011-08-07    
47 Percy Fredriksson 245 Ormörn 2012-08-01    
48 Ulf Malm 244 Kolymasnäppa 2005-08-02    
49 Hans-Erik Nordin 244 Endast rättelsevärde    
50 Sven Splittorff 241 Ortolansparv 2009-08-29    
51 Anders Johansson 240 Alpjärnsparv 2019-08-09    
52 Lars Lundquist 240 Svart stork 2019-08-20    
53 Lars Imby 239 Örnvråk 2011-08-03    
54 Bosse Danielsson 239 Endast rättelsevärde    
55 Roger Johansson 239 Balearisk lira 2003-08-23    
56 Roger Kaufmann 237 Alpjärnsparv 2019-08-05    
57 Tomas Carlberg 237 Ökenvarfågel 2011-08-08    
58 Roland Thuvander 235 Örnvråk 2011-08-08    
59 Per Gustafsson 235 Svartvingad glada 2013-08-19    
60 Lars Johansson 234 Örnvråk 2011-08-06    
61 Erik Johansson 234 Örnvråk 2011-08-08    
62 Michael Averland 233 Stenfalk 2004-08-28    
63 Christer Lundin 233 Örnvråk 2011-08-09    
64 Tommy Eriksson 232 Endast rättelsevärde    
65 Jonas Rosquist 232 Fältsångare 2018-08-14    
66 Julius Wengelin Grantén 231 Aftonfalk 2019-08-28    
67 Thomas Strid 230 Ormörn 2012-08-01    
68 Per Lif 230 Alpjärnsparv 2019-08-03    
69 Marianne Johansson 229 Sammetshätta 2013-08-02    
70 Lars Olsson 229 Blåkråka 2002-08-01    
71 Birger Kaiser 229 Sammetshätta 2013-08-26    
72 Pav Johnsson 228 Svartvingad vadarsvala 2008-08-13    
73 Bert-Göran Bäckman 228 Blåhake 2015-08-31    
74 Thomas Hultqvist 227 Skatgök 2011-08-03    
75 Tommy Magnusson 227 Örnvråk 2011-08-05    
76 Göran Gustavsson 226 Sammetshätta 2013-08-06    
77 Jan Ottosson 224 Bändelkorsnäbb 2002-08-13    
78 Jukka Väyrynen 223 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
79 Johan Frölinghaus 223 Balearisk lira 2014-08-18    
80 Lars-Bertil Nilsson 223 Svarthuvad mås 2014-08-29    
81 Willy Strömblad 223 Smalnäbbad simsnäppa 2010-08-27    
82 Claes-Göran Ahlgren 223 Spovsnäppa 2019-08-25    
83 Sören Franceen 222 Kalanderlärka 2000-08-02    
84 Viggo Norrby 220 Rostand 2006-08-05    
85 Kristian Svensson 219 Ökenvarfågel 2011-08-13    
86 Lars Eric Rahm 218 Alpjärnsparv 2019-08-01    
87 Mattias Olsson 218 Kolymasnäppa 2005-08-02    
88 Anders Dahl 217 Fjälluggla 2011-08-09    
89 John Sångberg 216 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
90 Tommie Fagerberg 216 Berguv 2018-08-31    
91 Dennis Nyström 214 Stäpphök 2012-08-26    
92 Leif Tägtström 213 Stenfalk 2018-08-30    
93 Janis Von Heyking 213 Saxaulsångare 2002-08-19    
94 Örjan Engebrand 213 Ormörn 2011-08-27    
95 Elon Wismén 211 Ormörn 2017-08-08    
96 Lars G Petersson 211 Kolymasnäppa 2005-08-02    
97 Markus Rehnberg 210 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
98 Martin Åkesson 208 Alpjärnsparv 2019-08-05    
99 Hans Waern 207 Gulbröstad snäppa 2015-08-23    
100 Hans Mollberg 207 Örnvråk 2011-08-06    
101 Robert Petersén 206 Sommargylling 2009-08-08    
102 Berndth Gustafsson 206 Kustlabb 2017-08-26    
103 Magnus Jäderblad 206 Medelhavstrut 2014-08-09    
104 Martin Bergström 206 Svartvingad vadarsvala 2004-08-08    
105 Roger Jonasson 206 Större skrikörn 2011-08-31    
106 Håkan Rune 206 Aftonfalk 2019-08-27    
107 Patrik Bergdahl 205 Toppskarv 2004-08-28    
108 Peter Bengtsson 205 Aftonfalk 2019-08-27    
109 Bernt Waldemarsson 205 Balearisk lira 2003-08-15    
110 Tommy Lindberg 204 Sammetshätta 2013-08-11    
111 Tomas Lundquist 204 Alpjärnsparv 2019-08-13    
112 Thomas Nyberg 202 Gåsgam 2013-08-27    
113 Christopher Magnusson 201 Fjällabb 2012-08-29    
114 Erik Larsson 201 Nilgås 2003-08-17    
115 Samuel Hansson 200 Eksångare 1993-08-26    
116 Niclas Strömberg 199 Kärrsångare 2005-08-07    
117 Stefan Andersson 198 Ormörn 2011-08-28    
118 Elsy-Britt Schildt 198 Rörsångare 2019-08-24    
119 Rolf Sandberg 198 Örnvråk 2011-08-05    
120 Thomas Rodeson 198 Kungsfiskare 2019-08-29    
121 Anna Karlsson 197 Vitvingad tärna 2005-08-23    
122 Claes-Göran Cederlund 197 Medelhavstrut 2010-08-15    
123 Catharina Engebrand 197 Ormörn 2011-08-27    
124 Birgit Waldemarsson 196 Balearisk lira 2003-08-15    
125 Jonas Hedström 193 Saxaulsångare 2002-08-19    
126 Magnus Bergvall 191 Svarthuvad mås 2012-08-25    
127 Jan Svantesson 191 Orientseglare 2007-08-19    
128 Arne Johansson 190 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
129 Fredrik Andersson 190 Rostand 2013-08-03    
130 Yngve Wiklund 189 Alpjärnsparv 2019-08-01    
131 Tor Jonzon 189 Endast rättelsevärde    
132 Aron Norrby 184 Alpjärnsparv 2019-08-17    
133 Mats Almgren 184 Nötkråka 2003-08-25    
134 Håkan Söderman 180 Rödhalsad gås 2008-08-24    
135 Stellan Bygård 180 Vattensångare 2008-08-18    
136 Ola Bäckman 179 Prärielöpare 2013-08-31    
137 Krister Melkersson 178 Mindre skrikörn 2003-08-24    
138 Morgan Larsson 176 Endast rättelsevärde    
139 Mats Björkquist 176 Sandlöpare 2017-08-27    
140 Janne Pettersson 174 Fjällabb 2017-08-28    
141 Charley Wiklund 172 Endast rättelsevärde    
142 Hans-Erik Hermansson 172 Rödspov 2012-08-19    
143 Bengt Strandqvist 172 Sandlöpare 2018-08-28    
144 Bengt Adamsson 171 Pungmes 2017-08-30    
145 Jesper Norrby 169 Alpjärnsparv 2019-08-17    
146 Stefan Wastegård 166 Medelhavstrut 2017-08-12    
147 Torbjörn Johansson 165 Rostand 2012-08-08    
148 Patrick Åström 165 Endast rättelsevärde    
149 Kent Andersson 161 Endast rättelsevärde    
150 Per Karlsson 161 Stäpphök 2003-08-22    
151 Edvin Klein 157 Alpjärnsparv 2019-08-03    
152 Torbjörn Karlsson 157 Trädkrypare 2003-08-29    
153 Daniel Nilsson 156 Berguv 2019-08-20    
154 Mikael Johansson 152 Aftonfalk 2019-08-31    
155 Martin Molin 148 Tjockfot 2010-08-04    
156 Tommy Ericson 147 Svartvingad vadarsvala 2016-08-04    
157 Christer Pålsson 147 Blåkråka 2018-08-10    
158 Andreas Karlsson 145 Silkeshäger 2008-08-03    
159 Bengt-Göran Johansson 138 Brednäbbad simsnäppa 2006-08-01    
160 Filippa Ek 135 Dalripa 2014-08-19    
161 Rolf Ericsson 134 Vitvingad tärna 2019-08-23    
162 Johan Gustafsson 132 Gulhämpling 2006-08-02    
163 Lars-Olof Landgren 127 Rödhuvad törnskata 2013-08-07    
164 Ingvar Torsson 126 Tuvsnäppa 2019-08-18    
165 Roger Ottosson 113 Spetsstjärtad snäppa 2008-08-07    
166 Jan Linder 92 Tuvsnäppa 2019-08-18    
167 Sophie Larsson 86 Bändelkorsnäbb 2008-08-04    
168 Mårten Wikström 83 Mindre flugsnappare 2018-08-29    
169 Jukka Markkanen 81 Kungsörn 2019-08-21    
170 Mats Tunsvik 72 Storlabb 2019-08-31    
171 Johnny Ottosson 68 Svartpannad törnskata 2019-08-04    
172 Mikael Jönsson 66 Forsärla 2019-08-12    
173 Åke Jernberger 63 Bivråk 2019-08-31    
174 Christer Sundström 60 Stenskvätta 2014-08-30    
175 Håkan Johansson 60 Lärkfalk 2019-08-28    
176 Mikael Jönsson 59 Stäpphök 2017-08-21    
177 Fredrik Larsson 57 Storspov 2019-08-31    
178 Göran Fredriksson 53 Biätare 2015-08-12    
179 Bo Askerin 52 Ägretthäger 2019-08-22    
180 Jan Krantz 51 Rödspov 2017-08-15    
181 Anton Arnesson 51 Videsparv 2013-08-26    
182 Marie Lindholm 51 Talltita 2019-08-07    
183 Fredrik Klingberg 50 Skäggmes 2018-08-31    
184 Nils-Olof Jerling 49 Trädgårdssångare 2019-08-31    
185 Stig Karlsson 47 Rödspov 2005-08-31    
186 Olof Karlsson 46 Nötskrika 2015-08-31    
187 Hasse Andersson 45 Blå kärrhök 2019-08-30    
188 Tobias Odqvist 44 Stenskvätta 2019-08-25    
189 Anders Larsson 44 Småskrake 2019-08-26    
190 Joakim Norberg 43 Tuvsnäppa 2014-08-16    
191 Lars-Evert Svensson 42 Aftonfalk 2019-08-29    
192 Lennart Sundström 41 Kungsörn 2019-08-14    
193 Stefan Landemyr 41 Endast rättelsevärde    
194 Annelie Andersson 40 Kustpipare 2017-08-13    
195 Nils Söderbom 39 Mindre korsnäbb 2016-08-24    
196 Lars Svantesson 39 Forsärla 2015-08-30    
197 Mathias Näslund 39 Gråhakedopping 2014-08-27    
198 Katarina Lilja Nordin 38 Biätare 2015-08-09    
199 Daniel Hedenbo 38 Bändelkorsnäbb 2017-08-11    
200 Bernt Andersson 37 Lappuggla 2019-08-31    
201 Brita Gustafsson 37 Svart stork 2019-08-19    
202 Jörgen Agerskov 35 Större korsnäbb 2019-08-13    
203 Ronny Svensson 35 Dvärgbeckasin 2019-08-25    
204 Andreas Jilkén 34 Större korsnäbb 2016-08-27    
205 Simon Stenberg Jönsson 34 Aftonfalk 2019-08-29    
206 Annika Morberg 34 Alpjärnsparv 2019-08-16    
207 Göran Claesson 34 Svart stork 2018-08-26    
208 Nina Fransson 33 Trädpiplärka 2019-08-24    
209 Jan Rosqvist 32 Rörsångare 2016-08-08    
210 Jonas Rudberg 32 Rosenstare 2011-08-28    
211 Bengt Nordin 31 Tuvsnäppa 2019-08-19    
212 Örjan Jitelius 31 Bivråk 2019-08-12    
213 Joakim Söderhäll 31 Blåhake 2018-08-19    
214 Tomas Svensson 31 Nötkråka 2019-08-17    
215 Gunnar Wallin 31 Ormörn 2012-08-04    
216 Anita Björk 31 Rödstjärt 2017-08-01    
217 Lennart Fahlgren 31 Svarthakad buskskvätta 2019-08-25    
218 Lars Sund 30 Talltita 2018-08-27    
219 Axel Corell 30 Hämpling 2011-08-07    
220 Lars-Olof Nilsson 29 Stenfalk 2019-08-31    
221 Anders Vestlund 29 Sammetshätta 2013-08-13    
222 Lennart Jonsson 29 Stenfalk 2019-08-29    
223 Joakim Wallin 29 Pilgrimsfalk 2008-08-29    
224 Håkan Sivencrona 29 Svart stork 2018-08-25    
225 Lars Persson 28 Aftonfalk 2019-08-31    
226 Clas-Olof Olofsson 28 Aftonfalk 2019-08-29    
227 Niklas Delfin 28 Sibirisk tundrapipare 2013-08-09    
228 Kerstin Wallin 28 Ormörn 2012-08-04    
229 Staffan Larsson 28 Fältpiplärka 2015-08-09    
230 Lena Carlberg 27 Svartpannad törnskata 2019-08-03    
231 Gunnar Siljestrand 27 Sammetshätta 2013-08-19    
232 Gunde Persson 27 Aftonfalk 2019-08-30    
233 Inga-Britt Ericsson 27 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
234 Göran Friman 26 Vitgumpsnäppa 2019-08-06    
235 Per Arne Storsveen 26 Kustpipare 2018-08-28    
236 Per Ola Svensson 26 Aftonfalk 2019-08-30    
237 Martin Resare 26 Aftonfalk 2019-08-30    
238 Gustav Knall 26 Svarthalsad dopping 2019-08-31    
239 Jörgen Hansson 26 Vitgumpsnäppa 2011-08-06    
240 Nils Hultman 26 Aftonfalk 2019-08-30    
241 Anne-Lis Krantz 26 Brushane 2019-08-29    
242 Bert Pettersson 25 Fjällpipare 2009-08-27    
243 Björn Klevemark 25 Tuvsnäppa 2019-08-21    
244 Sören Sahlin 25 Stäpphök 2019-08-31    
245 Lars-Erik Larsson 25 Större skrikörn 2011-08-31    
246 Bengt Åhgren 24 Vattensångare 2018-08-16    
247 Erik Sjögren 24 Bändelkorsnäbb 2014-08-08    
248 Christer Bergström 24 Spovsnäppa 2012-08-22    
249 Oscar Ekstrand 24 Rödhuvad törnskata 2011-08-08    
250 Göran Fries 24 Lappuggla 2018-08-11    
251 Gunnar Berggren 24 Nötskrika 2019-08-30    
252 Gustav Eriksson 23 Storlabb 2014-08-19    
253 Johannes Hermundsson 23 Ormörn 2011-08-27    
254 Göran Moheim 23 Bivråk 2019-08-31    
255 Per Smitterberg 23 Ökenpipare 2014-08-15    
256 Håkan Larsson 22 Balearisk lira 2016-08-09    
257 Ulf Andersson 22 Skräntärna 2018-08-31    
258 Jens Basse 22 Fjällpipare 2014-08-19    
259 Tobias Lilja-Nordin 22 Polyglottsångare 2016-08-18    
260 Christer Klingstedt 22 Sammetshätta 2013-08-08    
261 Filip Viveland 22 Aftonfalk 2019-08-31    
262 Anders Bengtsson 22 Svart stork 2019-08-18    
263 Marianne Dannbeck 21 Aftonfalk 2019-08-29    
264 Göran Nilsson 21 Bändelkorsnäbb 2011-08-13    
265 Niclas Ahlberg 21 Svart stork 2015-08-05    
266 Markus Forslund 21 Alpjärnsparv 2019-08-09    
267 Thomas Smedberg 21 Småsnäppa 2004-08-24    
268 Anders Skoglöf 21 Svartnäbbad islom 2019-08-17    
269 Karin Bergh 21 Kungsfiskare 2019-08-16    
270 Leif Nordin 21 Buskskvätta 2016-08-04    
271 Yvonne Blombäck 21 Aftonfalk 2019-08-29    
272 Bill Lindwall 21 Brun glada 2019-08-30    
273 Mats Eugensson 20 Stenfalk 2015-08-31    
274 Peter Ahlbeck 20 Ängshök 2009-08-17    
275 Andreas Wernersson 20 Alpjärnsparv 2019-08-25    
276 Christer Blank 20 Videsparv 2016-08-26    
277 Magnus Köpman 20 Kejsarörn 2012-08-02    
278 Daniel Fant 19 Skräntärna 2019-08-31    
279 Henrik Lerner 19 Berguv 2010-08-03    
280 Jörgen Ljungquist 19 Aftonfalk 2019-08-28    
281 Kjell Rydh 19 Småspov 2018-08-17    
282 Lars Hedegran 19 Svartvingad glada 2013-08-19    
283 Mats Nilsson 19 Alpjärnsparv 2019-08-08    
284 Magnus Olsson 18 Turturduva 2009-08-29    
285 Arne Ekström 18 Gulbröstad snäppa 2015-08-24    
286 Tony Andersson 18 Härmsångare 2011-08-28    
287 Christel Stenberg 18 Aftonfalk 2018-08-26    
288 Ritva Elg 17 Mindre skrikörn 2012-08-25    
289 Carina Skoglöf 17 Svartnäbbad islom 2019-08-17    
290 Lisette Härsjö 17 Ökenvarfågel 2011-08-04    
291 Jan Eske Schmidt 17 Biätare 2015-08-23    
292 Joakim Granholm 17 Smalnäbbad simsnäppa 2016-08-20    
293 Mona Gehrman 16 Rödhake 2017-08-27    
294 Fredrik Rudzki 16 Alpjärnsparv 2019-08-03    
295 Mattias Ekstrand 16 Rödhuvad törnskata 2011-08-08    
296 Kjell Yngerskog 16 Mindre korsnäbb 2006-08-11    
297 Jonas Holmqvist 16 Gyllensparv 2012-08-25    
298 Lars Jönsson 16 Större korsnäbb 2014-08-04    
299 Per Roslin 16 Svart stork 2008-08-31    
300 Joakim Boman 16 Gulärla 2018-08-27    
301 Niklas Andersson 15 Dvärgsparv 2014-08-31    
302 Per Norlin 15 Alpjärnsparv 2019-08-10    
303 Håkan Jacobsson 15 Vattensångare 2018-08-16    
304 Hans Asplund 15 Mindre korsnäbb 2014-08-24    
305 Magnus Dahl 15 Ormörn 2011-08-27    
306 Johannes Tallroth 15 Mindre skrikörn 2012-08-22    
307 Marcus Bergström 15 Vitgumpsnäppa 2011-08-05    
308 Mikael Olofsson 15 Rödstrupig piplärka 2013-08-31    
309 Monica Malmberg 15 Biätare 2015-08-15    
310 Ingrid Elm 15 Aftonfalk 2018-08-27    
311 Per Åsander 15 Rostand 2012-08-24    
312 Åke Nygårds 15 Bläsgås 2009-08-28    
313 Eva Stenvång 15 Småfläckig sumphöna 2014-08-10    
314 Ulrika Tollgren 14 Kaspisk trut 2014-08-11    
315 Erik Rask 14 Aftonfalk 2019-08-27    
316 Stefan Kyrklund 14 Korttålärka 2017-08-09    
317 Pontus Grönvall 14 Fältsångare 2013-08-01    
318 Viktor Eriksson 14 Sammetshätta 2013-08-18    
319 Martin Johansson 14 Ortolansparv 2019-08-25    
320 Johan Claesson 14 Rosenstare 2019-08-08    
321 Christian Swensson 13 Törnskata 2019-08-22    
322 Marie-Louise Bárány 13 Rödstjärt 2019-08-29    
323 Håkan Nord 13 Bivråk 2018-08-18    
324 Magnus Andersson 13 Fältsångare 2013-08-01    
325 Staffan Liljeqvist 13 Svartnäbbad islom 2019-08-14    
326 Kerstin Nordenadler 13 Sandlöpare 2016-08-28    
327 Eric Sandin 13 Aftonfalk 2010-08-30    
328 Elaine Price 13 Fjällabb 2012-08-27    
329 Lennart Jeppsson 13 Korttålärka 2017-08-07    
330 Dag Rådström 13 Alpjärnsparv 2019-08-08    
331 Mats Bjersing 13 Svart stork 2019-08-20    
332 Göran Andersson 13 Mindre lira 2016-08-09    
333 Hans Lindfors 13 Spillkråka 2013-08-04    
334 Anders Olovsson 13 Fjällabb 2011-08-20    
335 Fredrik Blomqvist 13 Fältpiplärka 2015-08-06    
336 Kristoffer Alp 13 Biätare 2015-08-04    
337 Bert Östholm 13 Polyglottsångare 2016-08-18    
338 Jonas Ekring 13 Sandlöpare 2012-08-26    
339 Ulf Broberg 12 Ökenvarfågel 2011-08-08    
340 Anders Olovsson 12 Citronärla 2013-08-31    
341 Olle Björneld 12 Eleonorafalk 2004-08-07    
342 Annika Rastén 12 Kejsarörn 2012-08-02    
343 Jan Eriksson 12 Örnvråk 2011-08-11    
344 Michael Egerzon 12 Biätare 2015-08-02    
345 Tobias Ljungquist 12 Alpjärnsparv 2019-08-04    
346 Kent Larsson 12 Myrsnäppa 2013-08-20    
347 Anders Wigren 12 Lavskrika 2006-08-24    
348 Marcus Franson 12 Sandlöpare 2012-08-23    
349 Anders Kihlberg 12 Härfågel 2007-08-26    
350 Roland Mattsson 12 Gulbröstad snäppa 2015-08-27    
351 Jon Hessman 12 Brun glada 2012-08-27    
352 Erik Fröding 12 Kärrsnäppa 2015-08-06    
353 Tord Lantz 12 Ökenpipare 2014-08-15    
354 Madeleine Danielsson 12 Småfläckig sumphöna 2018-08-24    
355 John Thulin 11 Aftonfalk 2019-08-28    
356 Mathias Björndal 11 Pilgrimsfalk 2019-08-31    
357 Bengt Ottosson 11 Fjälluggla 2018-08-01    
358 Michael Norman 11 Alpjärnsparv 2019-08-09    
359 Joakim Setterlund 11 Roskarl 2018-08-26    
360 Bengt Sävbark 11 Morkulla 2009-08-15    
361 Göran Storensten 11 Rödstrupig piplärka 2014-08-29    
362 Hannu Koho 11 Ormörn 2012-08-01    
363 Albin Enetjärn 11 Blåkråka 2018-08-11    
364 Örjan Alering 11 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
365 Lars Svensson 11 Örnvråk 2011-08-12    
366 Lars Nilsson 11 Svart stork 2019-08-20    
367 Lars Melin 11 Berguv 2019-08-23    
368 Ove Grönlund 11 Skräntärna 2008-08-02    
369 Anders Öberg 11 Tjäder 2017-08-15    
370 Björn Tuominen 11 Svartpannad törnskata 2016-08-30    
371 Lars Thurén 11 Skatgök 2011-08-03    
372 Fredrik Rydhagen 11 Svartpannad törnskata 2007-08-29    
373 Bengt Salomonsson 11 Gulbröstad snäppa 2015-08-23    
374 Martin Widén 11 Medelhavstrut 2015-08-08    
375 Roland Lundgren 11 Dubbelbeckasin 2019-08-29    
376 Niklas Sterner 10 Dalripa 2003-08-20    
377 Stefan Karlsson 10 Alpjärnsparv 2019-08-01    
378 Otto Bylén-Claesson 10 Biätare 2015-08-04    
379 Björn Dellming 10 Ormörn 2011-08-27    
380 Mathias Theander 10 Ormörn 2011-08-28    
381 Tomas Lundh 10 Alförrädare 2006-08-15    
382 Bengt Carlsson 10 Ormörn 2011-08-28    
383 Aron Andersson 10 Brun glada 2005-08-28    
384 Jens Wikström 10 Rostand 2017-08-26    
385 Stefan Ljung 10 Dubbelbeckasin 2017-08-31    
386 Magnus Larsson 10 Svartvingad glada 2013-08-21    
387 Michael Gehrisch 10 Härfågel 2007-08-21    
388 Marcus Hansander 10 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
389 Christer Petersson 10 Stjärtmes 2007-08-12    
390 Leif Haldorson 10 Brushane 2010-08-24    
391 Magnus Carlenius 10 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
392 Emil Lundahl 10 Fältsångare 2018-08-14    
393 Peter Hörenius 10 Härfågel 2008-08-21    
394 Anders Sögaard 10 Citronärla 2008-08-16    
395 Bernt Gustin 10 Fjällabb 2019-08-27    
396 Per-Olof Strandroth 10 Medelhavstrut 2018-08-29    
397 Inge Schentz 10 Svartpannad törnskata 2019-08-04    
398 Roger Börjesson 10 Fjälluggla 2015-08-04    
399 Per-Göran Svensson 9 Svartpannad törnskata 2019-08-03    
400 Mattias Persson 9 Sammetshätta 2013-08-31    
401 Göran Lettstrand 9 Alpjärnsparv 2019-08-21    
402 Bengt Strindhagen 9 Rostand 2018-08-26    
403 Lars-Erik Andréasson 9 Sammetshätta 2013-08-02    
404 Anders Johansson 9 Grå flugsnappare 2019-08-14    
405 Stefan Berg 9 Ormörn 2012-08-02    
406 Lars-Erik Collin 9 Sammetshätta 2013-08-14    
407 Hans Wijkström 9 Örnvråk 2011-08-03    
408 Jonas Svedlund 9 Prärielöpare 2019-08-24    
409 Sten-Åke Persson 9 Snösparv 2017-08-28    
410 Arvid Löf 9 Korttålärka 2011-08-05    
411 Göran Andersson 9 Kustsnäppa 2009-08-30    
412 Carl Johan Ståhlgren 9 Pilgrimsfalk 2009-08-29    
413 Peder Winding 9 Orientseglare 2015-08-29    
414 Ulf Svahn 9 Alpjärnsparv 2019-08-19    
415 Rolf Lindskog 9 Brun glada 2015-08-28    
416 David Lundgren 9 Örnvråk 2011-08-02    
417 Bengt Jalsborn 9 Alpjärnsparv 2019-08-19    
418 Örjan Sjögren 9 Alpjärnsparv 2019-08-12    
419 Peter Olsson 9 Svarthakad buskskvätta 2013-08-31    
420 Thomas Johansson 9 Alpjärnsparv 2019-08-06    
421 Johannes Löfqvist 9 Vattensångare 2008-08-18    
422 Hans Lööf 9 Rosenstare 2019-08-08    
423 Anders Lindberg 9 Rödhuvad törnskata 2011-08-02    
424 Mats Hildeman 9 Vitgumpsnäppa 2019-08-09    
425 Magnus Friberg 9 Vitgumpsnäppa 2019-08-09    
426 Claes Nilsson 8 Svartpannad törnskata 2005-08-04    
427 Greg McIvor 8 Vitögd dykand 2007-08-25    
428 Håkan Persson 8 Alpjärnsparv 2019-08-09    
429 Claes Möllersten 8 Biätare 2004-08-26    
430 Håkan Dimmer 8 Större skrikörn 2016-08-31    
431 Ola Ejdrén 8 Fältsångare 2013-08-01    
432 Joakim Cederlund 8 Svart stork 2018-08-25    
433 Bengt Lindberg 8 Alpjärnsparv 2019-08-06    
434 Niclas Eriksson 8 Kustsnäppa 2012-08-04    
435 Gunilla Wetterling 8 Svarthuvad mås 2012-08-08    
436 Karin Björklund 8 Kustlabb 2019-08-11    
437 Fredrik Johansson 8 Alpjärnsparv 2019-08-18    
438 Ketil Toska 8 Buskskvätta 2008-08-11    
439 Anders Svensson 8 Citronärla 2015-08-07    
440 Stefan Desai 8 Korttålärka 2017-08-06    
441 Ragnar Falk 8 Rostand 2012-08-19    
442 Jörgen Pisch 8 Tuvsnäppa 2007-08-12    
443 Per Norberg 8 Sandlöpare 2017-08-06    
444 Eva Klevemark 8 Alpjärnsparv 2019-08-15    
445 Britta Carlström 8 Korttålärka 2012-08-03    
446 Krister Aronsson 8 Bändelkorsnäbb 2011-08-01    
447 Stefan Persson 8 Alpjärnsparv 2019-08-12    
448 Joel Hallingfors 8 Videsparv 2014-08-21    
449 Harald Ris 8 Vattensångare 2018-08-16    
450 Sten Westerberg 8 Svart stork 2019-08-20    
451 Herman Drotz 8 Sammetshätta 2013-08-16    
452 Lars-Gunnar Hellman 8 Svartpannad törnskata 2005-08-07    
453 Rikard Henricsson 8 Silkeshäger 2016-08-19    
454 Anita Pöder 8 Kustlabb 2019-08-27    
455 Jeff Price 8 Svartvingad vadarsvala 2008-08-10    
456 Anders Brodin 8 Alpjärnsparv 2019-08-18    
457 Anders Fondelius 8 Gulärla 2019-08-23    
458 Andreas Degerman 7 Duvhök 2018-08-24    
459 Oscar Carheden 7 Alpjärnsparv 2019-08-13    
460 Ulf Johansson 7 Ormörn 2012-08-02    
461 Jan Boije 7 Tuvsnäppa 2017-08-06    
462 Fredrik Bothén 7 Mindre skrikörn 2016-08-15    
463 Jan Ekedahl 7 Höksångare 2019-08-24    
464 Leif Thorbjörnsson 7 Svart stork 2019-08-18    
465 Robin Isaksson 7 Bändelkorsnäbb 2011-08-14    
466 Micael Jonsson 7 Blåkråka 2018-08-09    
467 Joel Bengtsson 7 Biätare 2015-08-16    
468 Björn Eriksson 7 Vitgumpsnäppa 2019-08-06    
469 Kristoffer Lager 7 Vitgumpsnäppa 2018-08-19    
470 Stefan Göransson 7 Ormörn 2011-08-26    
471 Niklas Aronsson 7 Örnvråk 2011-08-18    
472 Lars Helseth 7 Medelhavstrut 2008-08-16    
473 Inger Persson 7 Trastsångare 2009-08-08    
474 Per Thelin 7 Ökenvarfågel 2011-08-04    
475 Owe Hougström 7 Bändelkorsnäbb 2009-08-30    
476 Gunnar Hedlén 7 Stenfalk 2015-08-28    
477 Thomas Harry 7 Mindre skrikörn 2008-08-30    
478 Jan Johansson 7 Bändelkorsnäbb 2009-08-30    
479 Josef Anderberg 7 Rosenstare 2014-08-23    
480 Erik Jägervall 7 Gåsgam 2013-08-27    
481 Jenny Pozsgai 7 Vitgumpsnäppa 2019-08-05    
482 Magnus Gustafsson 7 Korttålärka 2017-08-14    
483 Eva Blanch 7 Polyglottsångare 2016-08-18    
484 Kalle Brinell 7 Kaspisk trut 2004-08-20    
485 Bert Petersson 7 Ormörn 2011-08-26    
486 Johan Selander 7 Ormörn 2011-08-28    
487 Aimo Vartiainen 7 Ökenvarfågel 2011-08-03    
488 David Olausson 7 Svartpannad törnskata 2007-08-30    
489 Bo Johnsson 7 Bergand 2008-08-24    
490 Weine Danielsson 7 Svartvingad vadarsvala 2008-08-13    
491 Per Jakobsson 7 Medelhavstrut 2006-08-28    
492 Lars Öhlén 7 Svartnäbbad islom 2004-08-22    
493 Per Andersson 7 Örnvråk 2011-08-17    
494 Anita Ericson 7 Ormörn 2017-08-07    
495 Sune Sellstedt 7 Rosenstare 2011-08-28    
496 Ghia Krantz Bohlin 7 Sandlöpare 2019-08-31    
497 Christian Leth 7 Svartvingad glada 2013-08-20    
498 Lars Pettersson 7 Törnskata 2014-08-08    
499 Lars Jönsson 7 Lappmes 2013-08-10    
500 Stefan Holmberg 7 Rödstrupig piplärka 2008-08-31    
501 Ingrid Lindberg 7 Lavskrika 2015-08-20    
502 Hans Abrahamsson 7 Göktyta 2018-08-25    
503 Siv Persson 7 Örnvråk 2011-08-08    
504 Tom Sandström 7 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
505 Thomas Lewin 7 Lundsångare 2009-08-06    
506 Carl-Gustaf Elinder 7 Styltlöpare 2016-08-27    
507 Michael Thim 7 Orientseglare 2007-08-19    
508 Henrik Waldenström 7 Mindre flugsnappare 2017-08-27    
509 Claes Persson 7 Ormörn 2011-08-28    
510 Thomas Svanberg 7 Ormörn 2011-08-27    
511 Jan Gustafsson 7 Alpjärnsparv 2019-08-12    
512 Roy Ottosson 7 Sammetshätta 2013-08-03    
513 Olof HagDala Persson 7 Vit stork 2015-08-22    
514 Lars Nilsson 7 Mindre lira 2016-08-08    
515 Thomas Tiger 7 Alpjärnsparv 2019-08-01    
516 Magnus Westerlind 6 Alpjärnsparv 2019-08-24    
517 Mats Axbrink 6 Alpjärnsparv 2019-08-09    
518 Lena Wikström 6 Bändelkorsnäbb 2011-08-18    
519 Ronny Johansson 6 Ormörn 2011-08-26    
520 Magnus Rignell 6 Vitgumpsnäppa 2019-08-06    
521 Bertil Karlsson 6 Sammetshätta 2013-08-16    
522 Petter Simonsson 6 Mindre skrikörn 2005-08-25    
523 Jens Morin 6 Örnvråk 2011-08-05    
524 Thomas Ekberg 6 Vattensångare 2008-08-18    
525 Lena Radler 6 Alpjärnsparv 2019-08-18    
526 Jan Kellerth 6 Bändelkorsnäbb 2011-08-02    
527 Anders Sennmalm 6 Örnvråk 2011-08-12    
528 Niklas Torstensson 6 Balearisk lira 2014-08-18    
529 Ulf Persson 6 Ormörn 2017-08-08    
530 Johan Fromholtz 6 Alpjärnsparv 2019-08-23    
531 Tomas Ingemarsson 6 Rödstrupig piplärka 2014-08-28    
532 Fredrik Widman 6 Tretåig mås 2006-08-04    
533 Tommy Malmberg 6 Göktyta 2004-08-18    
534 Ronnie Lindqvist 6 Korttålärka 2012-08-22    
535 Thomas Möller 6 Sammetshätta 2013-08-12    
536 Jan Lundkvist 6 Vattensångare 2008-08-18    
537 Kenneth Olausson 6 Svart stork 2013-08-09    
538 Vesa Juujärvi 6 Stäppörn 2009-08-22    
539 Robert Jansson 6 Rostand 2006-08-04    
540 Josef Chaib 6 Större skrikörn 2016-08-31    
541 Björn Ander 6 Svartpannad törnskata 2007-08-29    
542 Thomas Karlsson 6 Svartvingad glada 2013-08-19    
543 Stig Strid 6 Stäpphök 2009-08-29    
544 Ferenc Persson 6 Roskarl 2007-08-26    
545 Jonas Persson 6 Sammetshätta 2013-08-21    
546 Sven-Olov Karlsson 6 Mindre skrikörn 2005-08-11    
547 Alf Svensson 6 Fältsångare 2013-08-01    
548 Tobias Christoffersson 6 Ängshök 2015-08-05    
549 Christopher Gullander 6 Fältsångare 2013-08-01    
550 Håkan Carlestam 6 Tjockfot 2010-08-12    
551 Ingemar Larsson 6 Rödhalsad gås 2007-08-16    
552 Björn Andersson 6 Större korsnäbb 2019-08-04    
553 Berndt Sonelius 6 Svartpannad törnskata 2013-08-30    
554 Kenneth Sjögren 6 Mindre skrikörn 2012-08-24    
555 Ronnie Johansson 6 Fjällabb 2012-08-27    
556 Ingemar Öjhage 6 Tärnmås 2017-08-21    
557 Nils-Erik Evers 6 Vitgumpsnäppa 2019-08-10    
558 Thomas Hagström 6 Buskskvätta 2008-08-03    
559 Christer Carlenius 6 Vitgumpsnäppa 2018-08-19    
560 Torbjörn Arvidsson 6 Prärielöpare 2013-08-31    
561 Niclas Wahlgren 6 Sammetshätta 2013-08-11    
562 Arne Holmkvist 6 Aftonfalk 2008-08-24    
563 Anders Linus Larsson 6 Bivråk 2008-08-24    
564 Lars Rigbäck 6 Kolymasnäppa 2005-08-02    
565 Anders Nilsson 6 Svartvingad glada 2013-08-19    
566 Måns Grundsten 6 Alpjärnsparv 2019-08-10    
567 Björn Lilja 6 Ökenpipare 2014-08-15    
568 Richard Petersson 6 Blåhake 2018-08-17    
569 Oscar Danielsson 6 Småfläckig sumphöna 2012-08-18    
570 Johan Kohnke 6 Svart stork 2012-08-11    
571 Bengt Linde 6 Korttålärka 2015-08-01    
572 Ronny Malm 6 Sammetshätta 2013-08-10    
573 Mikael Frost 6 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
574 Mats Axelson 6 Svart stork 2013-08-10    
575 Per-Eric Svahn 6 Ormörn 2012-08-10    
576 Mats Hjelte 6 Ormörn 2012-08-02    
577 Nils Abrahamsson 6 Svarthakedopping 2017-08-21    
578 Bo Henriksson 6 Hussvala 2016-08-31    
579 Kristoffer Olsson Stenman 6 Svart stork 2019-08-18    
580 Fredrik Hellner 5 Spovsnäppa 2019-08-25    
581 Rolf Gäfvert 5 Alpjärnsparv 2019-08-01    
582 Christer Håkansson 5 Sammetshätta 2013-08-07    
583 Uno Malm 5 Sammetshätta 2013-08-17    
584 Bo Hallman 5 Kolymasnäppa 2005-08-02    
585 Jesper Danielson 5 Sandsnäppa 2003-08-22    
586 Christian Cederroth 5 Kolymasnäppa 2005-08-02    
587 Michael Engström 5 Jaktfalk 2016-08-07    
588 Lars-Erik Nygren 5 Sammetshätta 2013-08-13    
589 Sebbe Nilsson 5 Alpjärnsparv 2019-08-02    
590 Lars Forsberg 5 Svart stork 2011-08-09    
591 Björn Abelson 5 Lappmes 2012-08-19    
592 Lars Bohlin 5 Turturduva 2009-08-31    
593 Lasse Sunnerstig 5 Bändelkorsnäbb 2011-08-13    
594 Björn Wallentinus 5 Ägretthäger 2011-08-09    
595 Eva Carlberg 5 Biätare 2015-08-22    
596 Stefan Magnusson 5 Turturduva 2004-08-28    
597 Lennart Andersson 5 Alpjärnsparv 2019-08-04    
598 Magnus Corell 5 Alpjärnsparv 2019-08-06    
599 Mikael Wilson 5 Kolymasnäppa 2005-08-02    
600 Stefan Svanberg 5 Kolymasnäppa 2005-08-02    
601 Daniel Lindén 5 Sammetshätta 2013-08-31    
602 Bengt Larsson 5 Örnvråk 2011-08-05    
603 Mikael Molin 5 Ormörn 2011-08-27    
604 Christian Persson 5 Orientseglare 2007-08-19    
605 Per Åberg 5 Alpjärnsparv 2019-08-02    
606 Dale Ricketts 5 Större beckasinsnäppa 2004-08-16    
607 Ola Dahlbom 5 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
608 Per Helgesson 5 Stormfågel 2005-08-05    
609 Roland Lindberg 5 Stäpphök 2016-08-31    
610 Nils Gabrielsson 5 Spillkråka 2005-08-30    
611 Magnus Lundström 5 Ormörn 2011-08-27    
612 Bosse Gustafsson 5 Ökenvarfågel 2011-08-13    
613 Christer Pettersson 5 Stäpphök 2010-08-29    
614 Richard Stensman 5 Örnvråk 2011-08-22    
615 Johannes Ljungberg 5 Bändelkorsnäbb 2013-08-23    
616 Svante Martinsson 5 Svartvingad glada 2013-08-22    
617 Tomas Nilsson 5 Dammsnäppa 2015-08-14    
618 Mats Andersson 5 Medelhavstrut 2011-08-15    
619 Kajsa Gustafsson 5 Svartvingad glada 2013-08-21    
620 Anders Heder 5 Svartvingad vadarsvala 2016-08-05    
621 Tomas Kjelsson 5 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
622 Bruno Engblad 5 Mindre skrikörn 2005-08-27    
623 Tobias Berger 5 Svartvingad vadarsvala 2008-08-25    
624 Kjell Carlsson 5 Bändelkorsnäbb 2002-08-21    
625 Bengt Eriksson 5 Stäppörn 2007-08-07    
626 Torbjörn Dahlgren 5 Större beckasinsnäppa 2004-08-16    
627 Christer Fritzell 5 Ökenvarfågel 2011-08-08    
628 Hans Bohlin 5 Rostand 2017-08-25    
629 Torbjörn Nilsson 5 Svartvingad glada 2013-08-19    
630 Hans Elleby 5 Örnvråk 2011-08-30    
631 Martin Larsson 5 Vattensångare 2008-08-18    
632 Jan Arfwidsson 5 Tuvsnäppa 2014-08-17    
633 Kenneth Lidén 5 Gulbröstad snäppa 2015-08-24    
634 Magnus Kasselstrand 5 Skatgök 2011-08-03    
635 Adrian Djerf 5 Gulhämpling 2016-08-27    
636 Jesper Petersson 5 Medelhavstrut 2010-08-15    
637 Bertil Sanner 5 Sammetshätta 2013-08-15    
638 Björn Dahlbom 5 Kejsarörn 2012-08-02    
639 Peter Spetz 5 Biätare 2009-08-09    
640 Joakim Månsson 5 Turturduva 2004-08-28    
641 Per Österman 5 Sibirisk tundrapipare 2007-08-02    
642 Kaj Larsson 5 Vitgumpsnäppa 2014-08-14    
643 Hans Flyman 5 Biätare 2015-08-15    
644 Sven Faugert 5 Alpjärnsparv 2019-08-01    
645 Lennart Eriksson 5 Örnvråk 2011-08-06    
646 Björn Jönsson 5 Örnvråk 2011-08-23    
647 Ola Sångberg 5 Alpjärnsparv 2019-08-18    
648 Tomas Wikberg 5 Ljungpipare 2009-08-01    
649 Klas Reinholdson 5 Brun glada 2005-08-28    
650 Gustav Ivarsson 5 Ormörn 2017-08-08    
651 Leif Hägg 5 Ökenpipare 2014-08-15    
652 Hans Ekstrand 5 Ormörn 2012-08-01    
653 Barbara Leibiger 5 Alpjärnsparv 2019-08-03    
654 Per Fogelström 5 Rödstrupig piplärka 2014-08-30    
655 Nina Janelm 5 Brandkronad kungsfågel 2014-08-20    
656 Lars Hallbeck 5 Ormörn 2011-08-30    
657 Philip Österblad 5 Vitgumpsnäppa 2011-08-05    
658 Jan Petersson 5 Örnvråk 2011-08-06    
659 Donát Hullmann 5 Ormörn 2011-08-28    
660 Jan Unoson 5 Örnvråk 2011-08-12    
661 Leif Dahlgren 5 Alpjärnsparv 2019-08-02    
662 Patric Österblad 5 Orientseglare 2007-08-19    
663 Kalle J Löfberg 5 Kolymasnäppa 2005-08-02    
664 Mathias Bergström 5 Alpjärnsparv 2019-08-03    
665 Patrik Söderberg 5 Örnvråk 2011-08-13    
666 Per-Stefan Hallberg 5 Svartvingad vadarsvala 2008-08-10    
667 Karl Hammar 5 Fältsångare 2013-08-01    
668 Sven-Olof Johannesson 5 Mindre lira 2017-08-05    
669 Morgan Svensson 5 Fältsångare 2013-08-01    
670 Ante Strand 5 Svarthuvad mås 2010-08-01    
671 Svante Söderholm 5 Alpjärnsparv 2019-08-09    
672 Johan Dahlberg 5 Ökenvarfågel 2011-08-08    
673 Mikael Ackelman 5 Medelhavstrut 2008-08-08    
674 Gabriel Ekman 5 Alpjärnsparv 2019-08-10    
675 Hans Olof Bond 5 Alpjärnsparv 2019-08-12    
676 Ola Sandberg 5 Örnvråk 2011-08-17    
677 Sten Sandin 5 Alpjärnsparv 2019-08-05    
678 Olof Hjelm 4 Medelhavstrut 2015-08-03    
679 Sven-Ingmar Deurell 4 Sammetshätta 2013-08-14    
680 Jonas Ripsäter 4 Havssula 2003-08-23    
681 Simon Lindqvist 4 Fältsångare 2013-08-01    
682 Oskar Wändell 4 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
683 Gunilla Lundskog 4 Spetsstjärtad snäppa 2008-08-07    
684 Håkan Sterner 4 Alpjärnsparv 2019-08-21    
685 David Andersson 4 Örnvråk 2011-08-03    
686 Henric Jennersjö 4 Svartvingad vadarsvala 2008-08-25    
687 Leif Nyström 4 Mindre skrikörn 2005-08-01    
688 Anders Jansson 4 Alpjärnsparv 2019-08-16    
689 Thomas Carlsson 4 Örnvråk 2011-08-27    
690 Rune Berglinn 4 Bändelkorsnäbb 2011-08-14    
691 Lillemor Däckfors 4 Kolymasnäppa 2005-08-02    
692 Henrik Hultén 4 Gyllensparv 2012-08-25    
693 Mikael Svensson 4 Biätare 2006-08-25    
694 Christopher Thornliden 4 Svartvingad glada 2013-08-19    
695 Stefan Morell 4 Alpjärnsparv 2019-08-01    
696 Peter Nilsson 4 Kolymasnäppa 2005-08-02    
697 Roland Sjöberg 4 Alpjärnsparv 2019-08-02    
698 Anders Kronhamn 4 Alpjärnsparv 2019-08-09    
699 Johan Svedholm 4 Örnvråk 2011-08-10    
700 Åsa-Lena Simonsson 4 Kolymasnäppa 2005-08-02    
701 Cecilia Johansson 4 Sandsnäppa 2003-08-22    
702 Håkan Thorstensson 4 Alpjärnsparv 2019-08-03    
703 Göran Brehmer 4 Ormörn 2012-08-01    
704 Berne Martinsson 4 Svartvingad glada 2013-08-19    
705 Hans Boberg 4 Skatgök 2011-08-03    
706 Erik Törnvall 4 Örnvråk 2011-08-13    
707 Åke Anderson 4 Örnvråk 2011-08-12    
708 Leif Godin 4 Örnvråk 2011-08-02    
709 Jan Westerlund 4 Kaspisk trut 2014-08-06    
710 Christer Wendeler 4 Biätare 2015-08-09    
711 Bror Wallbom 4 Örnvråk 2011-08-09    
712 Ronny Johansson 4 Fältsångare 2013-08-01    
713 Björn Johansson 4 Spetsstjärtad snäppa 2008-08-07    
714 Birgit Svensson 4 Alpjärnsparv 2019-08-01    
715 Ulf Jönsson 4 Biätare 2015-08-16    
716 Anton Castelius 4 Rödstrupig piplärka 2013-08-24    
717 Gunilla Olsson 4 Alpjärnsparv 2019-08-17    
718 Fredrik Ström 4 Ökenpipare 2014-08-15    
719 Ulric Ilvéus 4 Vitgumpsnäppa 2019-08-05    
720 Lars Andersson 4 Vattensångare 2008-08-18    
721 Mårten Hammar 4 Svartvingad glada 2013-08-19    
722 Anna Johansson 4 Ökenvarfågel 2011-08-05    
723 Anders Lind 4 Sibirisk tundrapipare 2007-08-07    
724 Herbert Baumann 4 Ormörn 2011-08-26    
725 Pontus Blanch 4 Sammetshätta 2013-08-01    
726 Karin Lundqvist 4 Fältsångare 2013-08-01    
727 Ragnar Seldén 4 Fältsångare 2013-08-01    
728 Staffan Hagerborg 4 Svartvingad vadarsvala 2008-08-13    
729 Lennart Karlsson 4 Sammetshätta 2013-08-19    
730 Gunnar Högberg 4 Medelhavstrut 2011-08-30    
731 Rolf Niord 4 Ormörn 2012-08-02    
732 Kenny Andersson 4 Örnvråk 2011-08-04    
733 Hans Höglund 4 Vitryggig hackspett 2011-08-18    
734 Paul Nilsson 4 Vitgumpsnäppa 2011-08-07    
735 Nils-Eric Alexandersson 4 Svart stork 2008-08-31    
736 Tommy Wilhelmsson 4 Vitvingad tärna 2011-08-05    
737 Ingvor Kasselstrand 4 Skatgök 2011-08-03    
738 Mats Grahn 4 Alpjärnsparv 2019-08-05    
739 Michael Slätt 4 Ormörn 2011-08-26    
740 Jan Sandberg 4 Ormörn 2011-08-27    
741 Bo Jerkeman 4 Svartbent strandpipare 2012-08-03    
742 Jan Lundstedt 4 Svartvingad glada 2013-08-21    
743 Lars-Erik Thim 4 Svartvingad glada 2013-08-19    
744 Håkan Månsson 4 Biätare 2006-08-22    
745 Barbro Hellström 4 Kaspisk trut 2012-08-01    
746 Patrik Axelsson 4 Fältsångare 2013-08-01    
747 Tony Norman 4 Alpjärnsparv 2019-08-26    
748 Charlotte Glosli Levin 4 Stäpphök 2010-08-28    
749 Johan Olsson 4 Stäpphök 2010-08-29    
750 Henrik Stensnäs 4 Mindre skrikörn 2012-08-01    
751 Sune Näslund 4 Blåkråka 2018-08-10    
752 Annika Johannesson 4 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
753 Fredrik Litsgård 4 Fältpiplärka 2017-08-24    
754 Hans Schwartz 4 Ormörn 2012-08-01    
755 Marianne Sundqvist 4 Alpjärnsparv 2019-08-12    
756 Anette Berglinn 4 Bändelkorsnäbb 2011-08-14    
757 Eva Fredriksson 4 Aftonfalk 2014-08-22    
758 Torun Zachrisson 4 Vitögd dykand 2007-08-19    
759 Göran Jansson 4 Svartvingad glada 2013-08-19    
760 Berndt Ekberg 4 Svartpannad törnskata 2019-08-07    
761 Mats Cornmark 4 Svart stork 2012-08-12    
762 Jan-Olof Bard 4 Svartvingad glada 2013-08-19    
763 Andreas Viberg 4 Ormörn 2012-08-01    
764 Nils-Erik Björkbacka 4 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
765 Stefan Malm 4 Ormörn 2017-08-08    
766 Peter Oscarsson 4 Örnvråk 2011-08-07    
767 Sven Birkedal 4 Ökenvarfågel 2011-08-12    
768 Paolo Sangregorio 4 Mindre korsnäbb 2002-08-27    
769 Anders Forsberg 4 Ormörn 2012-08-01    
770 Karin Svensson 4 Rosenstare 2008-08-02    
771 Tomas Berlin 4 Kolymasnäppa 2005-08-02    
772 Arne Nordström 4 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
773 Björn Wester 4 Alpjärnsparv 2019-08-04    
774 Britta Wallbom 4 Örnvråk 2011-08-09    
775 Claes Andersson 4 Örnvråk 2011-08-16    
776 Leif Lejdelin 4 Alpjärnsparv 2019-08-04    
777 Mats-Åke Persson 4 Gåsgam 2013-08-27    
778 Thomas Karlsohn 4 Fjälluggla 2015-08-04    
779 Göran Lenz 4 Ormörn 2018-08-03    
780 Niclas Persson 4 Svart stork 2003-08-25    
781 Eva Bredberg 4 Rödstrupig piplärka 2012-08-28    
782 Richard Koblanck 4 Svarthuvad mås 2012-08-02    
783 Håkan Andersson 4 Gulbröstad snäppa 2015-08-23    
784 Kaj Sjöstedt 4 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
785 Wilgot Fritzon 4 Vitvingad tärna 2013-08-17    
786 Gunilla Jarfelt 4 Gyllensparv 2012-08-25    
787 Albin Mauritzon 4 Svart stork 2008-08-31    
788 Isac Enetjärn 4 Forsärla 2013-08-02    
789 Jerry Wihlstrand 4 Kentsk tärna 2007-08-26    
790 Nicklas Nordbeck 4 Örnvråk 2011-08-27    
791 Pär Lydmark 4 Vattensångare 2008-08-18    
792 Olof Ramel 4 Kolymasnäppa 2005-08-02    
793 Fredrik Lennartsson 4 Orientseglare 2007-08-19    
794 Johan Tengholm 4 Rostand 2016-08-11    
795 Nils Valdemarsson 4 Ormörn 2011-08-30    
796 Mattis Arveström 4 Fältpiplärka 2015-08-09    
797 Edvin Hansson 4 Gulbröstad snäppa 2004-08-01    
798 Andreas Gustafsson 4 Örnvråk 2011-08-15    
799 Daniel Enarsson 4 Fältsångare 2013-08-01    
800 Matti Eriksson 4 Örnvråk 2011-08-27    
801 Jan-Eric Sundin 4 Kustpipare 2017-08-05    
802 Leif Jern 4 Vitgumpsnäppa 2019-08-08    
803 Sture Hermansson 4 Alpjärnsparv 2019-08-17    
804 John Andersson 4 Vattensångare 2008-08-18    
805 Per Pöder 4 Gulbröstad snäppa 2015-08-23    
806 Mats Jansson 4 Svartvingad glada 2013-08-22    
807 Dan Forsberg 4 Ökenvarfågel 2011-08-06    
808 Stefan Delin 4 Sammetshätta 2013-08-31    
809 Johan Myhrer 4 Svartvingad vadarsvala 2008-08-25    
810 Emil Gregorica 4 Större hackspett 2018-08-14    
811 Anton Bergman 3 Svartmes 2019-08-10    
812 Emil Ejermo 3 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
813 Karl Ekwall 3 Aftonfalk 2018-08-25    
814 Dan Persson 3 Toppskarv 2019-08-18    
815 Håkan Funk 3 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
816 Krister Carlsson 3 Skatgök 2011-08-03    
817 Bosse Nyberg 3 Brandkronad kungsfågel 2001-08-30    
818 Hans-Erik Persson 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
819 Kent Carlsson 3 Kungsörn 2015-08-10    
820 Jörgen Fagefors 3 Fältsångare 2013-08-01    
821 Robert Lager 3 Toppskarv 2013-08-12    
822 Börje Andersson 3 Rödhuvad törnskata 2011-08-10    
823 Filip Ajne 3 Alpjärnsparv 2019-08-19    
824 Björn Johansson 3 Örnvråk 2011-08-21    
825 Olof Sjöberg 3 Alpjärnsparv 2019-08-18    
826 Anton Söderberg 3 Göktyta 2018-08-13    
827 Torbjörn Hedlund 3 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
828 Peter Border 3 Rödstrupig piplärka 2015-08-30    
829 Mikael Calner 3 Sibirisk tundrapipare 2017-08-27    
830 Dan Giselsson 3 Biätare 2015-08-23    
831 Jimmy Bekkevold 3 Näktergal 2018-08-28    
832 Kent Moén 3 Vinterhämpling 2005-08-02    
833 Håkan Kjell 3 Mindre skrikörn 2005-08-27    
834 Stefan Persson 3 Prärielöpare 2011-08-31    
835 Olof Jansson 3 Polyglottsångare 2016-08-18    
836 Inger Strid Andersson 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
837 Gunnar Åhlén 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
838 Henrik Johansson 3 Tärnmås 2017-08-21    
839 Carl Liljegren 3 Nilgås 2003-08-15    
840 André Julinder 3 Gyllensparv 2012-08-25    
841 Peter Nilsson 3 Kolymasnäppa 2005-08-02    
842 Per Johansson 3 Svartvingad glada 2013-08-18    
843 Mikael Persson 3 Dubbelbeckasin 2015-08-30    
844 Anders Sandström 3 Skatgök 2011-08-03    
845 Martin Oomen 3 Örnvråk 2011-08-23    
846 Göran Lindh 3 Kolymasnäppa 2005-08-02    
847 Roger Karlsson 3 Skatgök 2011-08-03    
848 Sven Marling 3 Sibirisk tundrapipare 2002-08-30    
849 Patrik Åberg 3 Örnvråk 2011-08-03    
850 Rolf Simonsson 3 Kolymasnäppa 2005-08-02    
851 Ulf Sjögren 3 Svartpannad törnskata 2012-08-22    
852 Erik Kuttainen 3 Rostand 2012-08-06    
853 Rein Pöder 3 Svarthuvad mås 2012-08-04    
854 Bengt-Åke Larsson 3 Spillkråka 2019-08-20    
855 Peter Nilsson 3 Ormörn 2017-08-08    
856 Bengt-Eric Sjölinder 3 Örnvråk 2011-08-08    
857 Ove Pettersson 3 Stäpphök 2013-08-12    
858 Tage Carlsson 3 Mindre skrikörn 2005-08-21    
859 Lennart Rundqvist 3 Fjällabb 2015-08-14    
860 Lennart Hellström 3 Alpjärnsparv 2019-08-13    
861 Margit Samuelsson 3 Svartpannad törnskata 2010-08-01    
862 Ingemar Jönsson 3 Svartsnäppa 2010-08-08    
863 Erik Sundling 3 Tordmule 2015-08-04    
864 Karin Lundmark 3 Fältpiplärka 2015-08-12    
865 Martin Sandkvist 3 Biätare 2004-08-28    
866 Lars-Gunnar Lundquist 3 Örnvråk 2011-08-05    
867 Joakim Djerf 3 Svartvingad glada 2013-08-22    
868 Lillebror Hammarström 3 Stormfågel 2004-08-28    
869 Rolf Svensson 3 Balearisk lira 2003-08-15    
870 Håkan Karlsson 3 Svartvingad glada 2013-08-22    
871 Torbjörn Johansson 3 Sammetshätta 2013-08-03    
872 Mats Rosén 3 Svarthakad buskskvätta 2004-08-29    
873 Christian Ljunggren 3 Fältsångare 2018-08-14    
874 Per Stattin 3 Kolymasnäppa 2005-08-02    
875 Donald Rehn 3 Rostand 2012-08-04    
876 Inge Larsson 3 Alpjärnsparv 2019-08-03    
877 Björn Fors 3 Örnvråk 2011-08-06    
878 Kjetil Jensen 3 Ökenvarfågel 2011-08-16    
879 Eric Blomgren 3 Örnvråk 2011-08-17    
880 Staffan Morander 3 Örnvråk 2011-08-16    
881 Tommy Ubbesen 3 Sammetshätta 2013-08-12    
882 Joakim Wallström 3 Blåkråka 2018-08-09    
883 Håkan Nicander 3 Mindre skrikörn 2005-08-11    
884 Karl-Gunnar Rehn 3 Blåkråka 2018-08-10    
885 Håkan Sandin 3 Tjockfot 2010-08-11    
886 Anders Carlsson 3 Turturduva 2004-08-28    
887 Siv Bard 3 Sammetshätta 2013-08-13    
888 Fredrik Haas 3 Gåsgam 2013-08-27    
889 Joakim Sjödin 3 Mindre skrikörn 2014-08-23    
890 Anette Westin 3 Blåkråka 2018-08-12    
891 Erik Blomgren 3 Fjällabb 2004-08-22    
892 Per Björkman 3 Vattensångare 2008-08-18    
893 Benny Larsson 3 Svart stork 2008-08-31    
894 Jens Ramnebro 3 Svartpannad törnskata 2012-08-22    
895 Carl-Johan Pettersson 3 Rödhalsad gås 2008-08-24    
896 Bengt Svensson 3 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
897 Stefan Munck 3 Alpjärnsparv 2019-08-03    
898 Ulf Broander 3 Småsnäppa 2012-08-07    
899 Yonas Ericsson 3 Ormörn 2012-08-01    
900 Henrik Stjernman 3 Tretåig mås 2019-08-05    
901 Peeter Boldt-Christmas 3 Bändelkorsnäbb 2008-08-21    
902 Håkan Ramsén 3 Svartvingad glada 2013-08-19    
903 Klas-Göran Karlsson 3 Biätare 2015-08-16    
904 Andreas Brutemark 3 Bändelkorsnäbb 2011-08-13    
905 Martin Olesen 3 Tuvsnäppa 2004-08-15    
906 Andreas Livbom 3 Blåkråka 2018-08-11    
907 Peter Brunberg 3 Smalnäbbad simsnäppa 2016-08-08    
908 Göran Widerström 3 Bändelkorsnäbb 2009-08-29    
909 Andreas Trogen 3 Fältpiplärka 2017-08-01    
910 Oskar Nilsson 3 Pilgrimsfalk 2007-08-26    
911 Henrik Pihlemark 3 Aftonfalk 2004-08-29    
912 Per Thylén 3 Vattensångare 2008-08-18    
913 Mats Ranebo 3 Spetsstjärtad snäppa 2008-08-07    
914 Johan Widenberg 3 Alpjärnsparv 2019-08-04    
915 Albin Torsson 3 Ormörn 2011-08-30    
916 Stefan Svenaeus 3 Vitvingad tärna 2010-08-06    
917 Fredrik Åstrand 3 Ormörn 2017-08-02    
918 Martin Ekenberg 3 Ormörn 2011-08-27    
919 Åke Bergqvist 3 Fjällripa 2016-08-07    
920 Sören Carlsson 3 Vitgumpsnäppa 2019-08-06    
921 Lennart Fast 3 Vitvingad tärna 2001-08-26    
922 Göran Lundqvist 3 Sandsnäppa 2003-08-23    
923 Thomas Gunnarsson 3 Trädgårdsträdkrypare 2006-08-01    
924 Jesper Blåder 3 Sammetshätta 2013-08-10    
925 Hans Bredberg 3 Svartvingad glada 2013-08-22    
926 Calle Ljungberg 3 Skatgök 2011-08-03    
927 Dag Aurell 3 Vattensångare 2008-08-18    
928 Jörgen Kragh 3 Blåkråka 2018-08-09    
929 Lovisa Hansson 3 Videsparv 2014-08-30    
930 Kristoffer Nilsson 3 Stenfalk 2019-08-30    
931 Ola Svensson 3 Tuvsnäppa 2019-08-19    
932 Håkan Rollsjö 3 Ägretthäger 2011-08-11    
933 Magnus Lundberg 3 Ökenvarfågel 2011-08-01    
934 Per Henningsson 3 Rödhuvad törnskata 2013-08-09    
935 William Velmala 3 Gulhämpling 2013-08-25    
936 Bengt Karlsson 3 Svartvingad glada 2013-08-21    
937 Håkan Larsson 3 Svartsnäppa 2017-08-10    
938 Andreas Ryve 3 Stäpphök 2004-08-30    
939 Alf Westergren 3 Skatgök 2011-08-03    
940 Mattias Bardå 3 Fältpiplärka 2015-08-03    
941 Jan Peterson 3 Fältsångare 2013-08-01    
942 Magnus Renmyr 3 Spetsstjärtad snäppa 2008-08-07    
943 Paul Tufvesson 3 Rostand 2013-08-05    
944 Ann-Charlotte Petersson 3 Korttålärka 2002-08-24    
945 Katarina Stenman 3 Blåkråka 2018-08-09    
946 Berndt Lindberg 3 Svart stork 2013-08-20    
947 Carl-Fredrik Ekström 3 Tuvsnäppa 2004-08-16    
948 Thomas Lindblad 3 Vitgumpsnäppa 2011-08-05    
949 Elias Ernvik 3 Rödstrupig piplärka 2018-08-30    
950 Anders Svensson 3 Rostand 2013-08-04    
951 Martin Alexandersson 3 Svart stork 2018-08-25    
952 Anna Lindgren 3 Dvärgsparv 2004-08-24    
953 Rikard Wejrot 3 Svartvingad glada 2013-08-19    
954 Bengt Neiss 3 Medelhavstrut 2011-08-15    
955 Hans Abramsson 3 Gulbröstad snäppa 2015-08-23    
956 Folke Tjerneld 3 Bändelkorsnäbb 2002-08-12    
957 Joakim Andersen 3 Dammsnäppa 2013-08-20    
958 Simon Carrington 3 Prärielöpare 2019-08-19    
959 Patrik Engberg 3 Fjällripa 2015-08-29    
960 Martin Dribe 3 Sammetshätta 2013-08-10    
961 Lotta Berg 3 Gulbröstad snäppa 2015-08-23    
962 Björn Malmgren 3 Alpjärnsparv 2019-08-06    
963 Mattias Backlund 3 Alpjärnsparv 2019-08-05    
964 Ville Fagerström 3 Balearisk lira 2004-08-21    
965 Benny Ekberg 3 Stäpphök 2005-08-20    
966 Kent Johansson 3 Rödhalsad gås 2007-08-12    
967 Nils Nilsson 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
968 Lars-Åke Karlsson 3 Sammetshätta 2013-08-02    
969 Håkan Karlsson 3 Fjällripa 2007-08-16    
970 Jan Tranderyd 3 Sibirisk tundrapipare 2007-08-10    
971 Johan Wallin 3 Örnvråk 2011-08-04    
972 Mats Thorin 3 Skatgök 2011-08-03    
973 Lars Davner 3 Blek tornseglare 2005-08-05    
974 Anders Waldenström 3 Kolymasnäppa 2005-08-02    
975 Per-Anders Bertilsson 3 Örnvråk 2011-08-20    
976 Ulf Gotthardsson 3 Alpjärnsparv 2019-08-04    
977 Hans Olofsson 3 Rostand 2006-08-05    
978 Ulf Stengård 3 Ökenvarfågel 2011-08-08    
979 Stig-Uno Svensson 3 Örnvråk 2011-08-03    
980 Johan Gelting 3 Ormörn 2011-08-28    
981 Bengt Sjöman 3 Örnvråk 2011-08-27    
982 Anders Johansson 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
983 George Gustafsson 3 Sammetshätta 2013-08-15    
984 Anders Karlsson 3 Dubbelbeckasin 2007-08-26    
985 Karl-Erik Häger 3 Mindre skrikörn 2005-08-11    
986 Peter Lundberg 3 Örnvråk 2011-08-02    
987 Jonas Nordin 3 Alpjärnsparv 2019-08-10    
988 Fredrik Johnsson 3 Sibirisk tundrapipare 2007-08-06    
989 Björn Arvidsson 3 Alpjärnsparv 2019-08-22    
990 Lars-Göte Nilsson 3 Nilgås 2003-08-16    
991 Kaj Möller 3 Nilgås 2003-08-10    
992 Jan Janthe 3 Örnvråk 2011-08-03    
993 Lars Björklind 3 Kolymasnäppa 2005-08-02    
994 Anders Svensson 3 Sibirisk tundrapipare 2007-08-02    
995 Kerstin Karlsson 3 Skatgök 2011-08-03    
996 Annika Bergquist 3 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
997 Göran Cederholm 3 Vattensångare 2008-08-18    
998 Hans-Göran Karlsson 3 Balearisk lira 2003-08-15    
999 Hans Rudhe 3 Medelhavstrut 2013-08-10    
1000 Torbjörn Andersson 3 Alpjärnsparv 2019-08-17    
1001 Johan Oscarsson 3 Ormörn 2012-08-02    
1002 Peter Elfman 3 Svart stork 2008-08-31    
1003 Per-Olof Aschmann 3 Vitgumpsnäppa 2011-08-08    
1004 Hasse Österman 3 Brednäbbad simsnäppa 2006-08-02    
1005 Dan Mangsbo 3 Blåkråka 2002-08-07    
1006 Per-Olof Bengtsson 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-17    
1007 Peter Malm 2 Biätare 2007-08-25    
1008 Gunnar Ivmark 2 Storlabb 2008-08-28    
1009 Axel Bigelius 2 Aftonfalk 2004-08-26    
1010 Mats Johansson 2 Större skrikörn 2002-08-18    
1011 Raoul Wexius 2 Svartvingad glada 2013-08-22    
1012 Christer Johansson 2 Sandsnäppa 2003-08-23    
1013 Jan Michael Breider 2 Stäpphök 2005-08-19    
1014 Tony Fridolfsson 2 Tjockfot 2010-08-04    
1015 Claes Lööv 2 Fjällripa 2016-08-29    
1016 Klas Rådberg 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1017 Bengt Petersén 2 Bändelkorsnäbb 2002-08-18    
1018 Per Lindquist 2 Höksångare 2009-08-06    
1019 André Israelsson 2 Stäpphök 2008-08-17    
1020 Dan-Axel Hallbäck 2 Svartvingad glada 2013-08-19    
1021 Gunnar Rosqvist 2 Nilgås 2003-08-31    
1022 Arne Ulander 2 Ökenvarfågel 2011-08-01    
1023 Anders Jacobsson 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-17    
1024 Sigurd Malm 2 Sammetshätta 2013-08-19    
1025 Anders Haglund 2 Örnvråk 2011-08-01    
1026 Robert Magnusson 2 Svartvingad glada 2013-08-19    
1027 Per-Göran Utterfors 2 Fältsångare 2013-08-01    
1028 Torvald Tranetoft 2 Rödstrupig piplärka 2012-08-29    
1029 Erik Wahlgren 2 Alpjärnsparv 2019-08-06    
1030 Carl-Axel Bauer 2 Nilgås 2003-08-16    
1031 Göran Cederwall 2 Örnvråk 2011-08-18    
1032 Jan Ryding 2 Ökenvarfågel 2011-08-17    
1033 Pekka Westin 2 Svartvingad vadarsvala 2004-08-08    
1034 Per-Anders Linder 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1035 Jonas Starck 2 Nilgås 2003-08-31    
1036 Bo Eriksson 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
1037 Stefan Malm 2 Biätare 2007-08-25    
1038 Birgitta Rune 2 Alpjärnsparv 2019-08-18    
1039 Magnus Elfwing 2 Örnvråk 2011-08-27    
1040 Hans Bister 2 Alpjärnsparv 2019-08-10    
1041 Hans Marken 2 Örnvråk 2011-08-03    
1042 Ulf Ståhle 2 Nilgås 2003-08-08    
1043 Fredrik Svensson 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1044 Mikael Karlsson 2 Medelhavstrut 2008-08-06    
1045 Christian Halleröd 2 Örnvråk 2011-08-06    
1046 Henrik Ehrenberg 2 Orientseglare 2007-08-19    
1047 Göran Altstedt 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1048 Kerstin Svalin 2 Blek tornseglare 2005-08-05    
1049 Anders Delin 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
1050 Johan Fagefors 2 Vitögd dykand 2007-08-24    
1051 Jesper Jönsson 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1052 Mikael Rosén 2 Örnvråk 2011-08-08    
1053 Bengt-Göran Svantesson 2 Sammetshätta 2013-08-02    
1054 Staffan Åkeby 2 Ormörn 2011-08-28    
1055 Mikael Nord 2 Örnvråk 2011-08-03    
1056 Sven Johansson 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1057 Ulf Karlsson 2 Mindre lira 2016-08-08    
1058 Ulf Ekerhed 2 Skatgök 2011-08-03    
1059 Göran Engberg 2 Alpjärnsparv 2019-08-18    
1060 Carl-Ivan Carlsson 2 Orientvadarsvala 2001-08-05    
1061 Mats Alderus 2 Skatgök 2011-08-03    
1062 Tore Holsendahl 2 Kaspisk trut 2004-08-12    
1063 Stig Jacobsson 2 Örnvråk 2011-08-14    
1064 Peter Backman 2 Fältsångare 2013-08-01    
1065 Magnus Johansson 2 Saxaulsångare 2002-08-19    
1066 Anders Grindlund 2 Örnvråk 2011-08-02    
1067 Mats Alinder 2 Ökenvarfågel 2011-08-01    
1068 Kristian Linde 2 Sandsnäppa 2003-08-23    
1069 Bernt Carlsson 2 Svart stork 2011-08-10    
1070 Mats Andersson 2 Sammetshätta 2013-08-13    
1071 Carl-Ivar Hagman 2 Vitgumpsnäppa 2012-08-03    
1072 Martin Frielingsdorf 2 Kaspisk trut 2003-08-24    
1073 Lasse Willén 2 Sibirisk tundrapipare 2013-08-03    
1074 Anton Blanch 2 Polyglottsångare 2016-08-18    
1075 Jörgen Holst 2 Rostand 2013-08-02    
1076 Alexander Lilja-Nordin 2 Sammetshätta 2013-08-07    
1077 Max Olsson 2 Rödstrupig piplärka 2014-08-06    
1078 Jon Sjöberg 2 Sammetshätta 2013-08-31    
1079 Jonas Melin 2 Svartvingad vadarsvala 2016-08-05    
1080 Maud Salomonsson 2 Gulbröstad snäppa 2015-08-23    
1081 Helny Olsson 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-18    
1082 Peter Andersson 2 Ökenvarfågel 2011-08-06    
1083 Claes Ranerup 2 Bändelkorsnäbb 2002-08-17    
1084 Björn Owe-Larsson 2 Alpjärnsparv 2019-08-17    
1085 Jan Bergman 2 Toppskarv 2014-08-20    
1086 Bengt Pettersson 2 Tuvsnäppa 2009-08-01    
1087 Arne Holgersson 2 Kaspisk trut 2005-08-02    
1088 Axel Hultman 2 Alpjärnsparv 2019-08-17    
1089 Victor Tapper 2 Turturduva 2014-08-09    
1090 Orvar Fredriksson 2 Stäppörn 2009-08-22    
1091 Göran Israelsson 2 Fjällgås 2010-08-29    
1092 Göran Elmqvist 2 Örnvråk 2011-08-07    
1093 Håkan Nilsson 2 Svarthalsad dopping 2002-08-13    
1094 Jonas Ellerström 2 Bändelkorsnäbb 2002-08-18    
1095 Gunnar Johansson 2 Rostand 2006-08-04    
1096 Anders Elf 2 Svart stork 2015-08-07    
1097 Peter Karlehagen 2 Rostand 2006-08-04    
1098 Börje Ahlström 2 Vitögd dykand 2007-08-25    
1099 Jussi Tranesjö 2 Sibirisk tundrapipare 2008-08-08    
1100 Roland Ekerblom 2 Rostand 2006-08-04    
1101 Christer Gisselson 2 Nattskärra 2005-08-20    
1102 Åsa Björnholm 2 Ökenpipare 2014-08-15    
1103 Ulf Törnblom 2 Korttålärka 2017-08-01    
1104 Björn Elmlund 2 Stäppörn 2004-08-06    
1105 Tom Malm 2 Tornuggla 2007-08-04    
1106 Jan Oldebring 2 Alpjärnsparv 2019-08-09    
1107 Roger Eskilsson 2 Fältsångare 2013-08-01    
1108 Helena Corell 2 Pilgrimsfalk 2006-08-03    
1109 Hilkka Alexandersson 2 Svart stork 2008-08-31    
1110 Siv Lundstedt 2 Svartvingad glada 2013-08-21    
1111 Tobias Larsson 2 Svartpannad törnskata 2007-08-31    
1112 Berit Pettersson 2 Stäpphök 2010-08-29    
1113 Jacob Rudhe 2 Lappmes 2010-08-22    
1114 Lars Sundlöf 2 Fjällpipare 2012-08-25    
1115 Kevin Ward 2 Stäpphök 2010-08-29    
1116 Mats Hulthén 2 Rödhuvad törnskata 2013-08-10    
1117 Benny Carlson 2 Medelhavstrut 2012-08-26    
1118 Anette Magnusson 2 Videsparv 2014-08-30    
1119 Kerstin Sandberg 2 Sammetshätta 2013-08-07    
1120 Tony Thurén 2 Sammetshätta 2013-08-03    
1121 Anders Sundström 2 Småsnäppa 2011-08-18    
1122 Jörgen Larsson 2 Bändelkorsnäbb 2011-08-06    
1123 Per Aspegren 2 Blåkråka 2018-08-10    
1124 Johan Andresén 2 Sibirisk tundrapipare 2013-08-03    
1125 Peter Westerberg 2 Örnvråk 2011-08-29    
1126 Anders Wånge Kjellsson 2 Gyllensparv 2012-08-25    
1127 Johannes Rorsman 2 Rödhalsad gås 2007-08-16    
1128 Andreas Grabs 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
1129 Bengt Lindberg 2 Spovsnäppa 2009-08-29    
1130 Per Wohlin 2 Stormfågel 2009-08-16    
1131 Johan Östberg 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
1132 Magnus Ferdinandsson 2 Blåkråka 2002-08-02    
1133 Thomas Bernhardsson 2 Svartvingad glada 2013-08-19    
1134 Anders Grönvall 2 Toppskarv 2009-08-14    
1135 Roger Mellroth 2 Örnvråk 2011-08-02    
1136 Fredrik Bondestam 2 Saxaulsångare 2018-08-26    
1137 Dag Holmberg 2 Sammetshätta 2013-08-11    
1138 Håkan Ydregården 2 Skatgök 2011-08-03    
1139 Johan Wiktorsson 2 Svartvingad vadarsvala 2008-08-30    
1140 Tobias Petersson 2 Turkduva 2007-08-16    
1141 Staffan Gustavsson 2 Höksångare 2014-08-29    
1142 Christina Öjhage 2 Tärnmås 2017-08-21    
1143 Anders Carlsson 2 Tuvsnäppa 2004-08-21    
1144 Christer Petersson 2 Fjällabb 2004-08-22    
1145 Barbro Hedström 2 Tuvsnäppa 2004-08-19    
1146 Håkan Winqvist 2 Ökenvarfågel 2011-08-13    
1147 Per-Sture Ljungdahl 2 Örnvråk 2011-08-05    
1148 Hans Jeppsson 2 Bändelkorsnäbb 2002-08-22    
1149 Jan-Erik Wickström 2 Rosenstare 2001-08-19    
1150 Ulf Sterler 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-04    
1151 Thomas Kellerth 2 Spetsstjärtad snäppa 2008-08-07    
1152 Thomas Karlström 2 Alpjärnsparv 2019-08-23    
1153 Joakim Soneklint 2 Medelhavstrut 2006-08-28    
1154 Fredrik Björck 2 Fältpiplärka 2015-08-09    
1155 Berith Larsson 2 Bändelkorsnäbb 2011-08-09    
1156 Johan Petersson 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1157 Peter Lehmann 2 Svartnäbbad islom 2004-08-15    
1158 Thomas Rostedt 2 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
1159 Mattias Rundberg 2 Blåkråka 2002-08-01    
1160 Henrik Lind 2 Örnvråk 2011-08-13    
1161 Hans Lomosse 2 Saxaulsångare 2002-08-19    
1162 Krister Nordin 2 Mindre lira 2001-08-09    
1163 Bengt Svednert 2 Vattensångare 2008-08-18    
1164 Kristian Ståhl 2 Stäppörn 1981-08-30    
1165 Per Hagström 2 Mindre lira 2003-08-23    
1166 Peter Degerman 2 Balearisk lira 2004-08-21    
1167 Lars-Åke Janzon 2 Stäpphök 2008-08-11    
1168 Thomas Larsson 2 Fältpiplärka 2002-08-11    
1169 Torbjörn Skoog 2 Vitvingad tärna 2001-08-25    
1170 Claes Engelbrecht 2 Mindre lira 2003-08-14    
1171 Kennet Thor 2 Bändelkorsnäbb 2002-08-19    
1172 Rikard Ahlsén 2 Saxaulsångare 2002-08-19    
1173 Hans Bucht 2 Ormörn 2012-08-03    
1174 Conny Trogen 2 Tjockfot 2002-08-01    
1175 Gunnar Johansson 2 Storlabb 2013-08-06    
1176 Martin Tjernberg 2 Örnvråk 2011-08-07    
1177 Stefan Oscar Oscarsson 2 Alpjärnsparv 2019-08-13    
1178 Håkan Johansson 2 Örnvråk 2011-08-04    
1179 Bernt Larsson 2 Örnvråk 2011-08-13    
1180 Stefan Johansson 2 Fältsångare 2013-08-01    
1181 Elisabeth Djerf 2 Medelhavstrut 2011-08-11    
1182 Christer Brostam 2 Sammetshätta 2013-08-03    
1183 Håkan Olsson 2 Nilgås 2003-08-28    
1184 Per Jonas Andersson 2 Nilgås 2003-08-31    
1185 Bertil Breife 2 Orientvadarsvala 2001-08-25    
1186 Fredrik Lindmark 2 Medelhavstrut 2011-08-02    
1187 Helena Lager 2 Mindre skrikörn 2014-08-21    
1188 Anders Hellgren 2 Sammetshätta 2013-08-21    
1189 Irene Hofstedt 2 Sibirisk tundrapipare 2013-08-03    
1190 Leif Erixon 2 Bändelkorsnäbb 2011-08-13    
1191 Ulf Sperens 2 Blåkråka 2018-08-09    
1192 Johan Eklund 2 Bändelkorsnäbb 2011-08-23    
1193 Marcus Nygårds 2 Tjockfot 2010-08-04    
1194 Jan Blomqvist 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1195 Magnus Liljefors 2 Alpjärnsparv 2019-08-06    
1196 Björn Bengtsson 2 Fältsångare 2013-08-01    
1197 Lars Lundstedt 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
1198 Lars-Olof Sandberg 2 Bändelkorsnäbb 2002-08-06    
1199 John-Mehdi Ghaddas 2 Nötkråka 2012-08-30    
1200 Mikael Nelin 2 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1201 Bengt Allberg 2 Alpjärnsparv 2019-08-04    
1202 Johan Frössling 2 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
1203 Per Spångfors 2 Smalnäbbad simsnäppa 2017-08-19    
1204 Thomas Molander 2 Tuvsnäppa 2017-08-07    
1205 Brita Westrup 2 Fjällgås 2019-08-26    
1206 Mats Sigvant 2 Fjällgås 2015-08-30    
1207 Anita Melinder 2 Tuvsnäppa 2017-08-05    
1208 Lars Samuelsson 2 Kustsnäppa 2016-08-30    
1209 Ulla B Johnsson 2 Svartsnäppa 2016-08-06    
1210 Martin Heinrich 2 Blåkråka 2002-08-01    
1211 Oskar Lindberg 2 Storlabb 2004-08-22    
1212 Janne Svedberg 2 Trädgårdsträdkrypare 2006-08-27    
1213 Stefan Clason 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
1214 Sten-Ove Sandell 2 Tjockfot 2010-08-04    
1215 Berth Sanfridsson 2 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
1216 Hans Hägnander 2 Örnvråk 2011-08-12    
1217 Mikael Ohlson 2 Tjockfot 2002-08-01    
1218 Klas Karlsson 2 Nilgås 2004-08-14    
1219 Sune Fasth 2 Silkeshäger 2014-08-04    
1220 Peter Sieurin 2 Bändelkorsnäbb 2002-08-07    
1221 Görgen Hildingsson 2 Fältsångare 2013-08-01    
1222 Anders Ekdahl 2 Svart stork 2019-08-20    
1223 Stig Sturesson 2 Svart stork 2019-08-21    
1224 Staffan Hasselgren 2 Prärielöpare 2019-08-24    
1225 Håkan Stoor 1 Ringand 2019-08-05    
1226 Gabriel Säll 1 Svartpannad törnskata 2019-08-03    
1227 Mats Weiland 1 Ormörn 2017-08-08    
1228 Jan Wilhelmsson 1 Sammetshätta 2002-08-04    
1229 Magnus Nyström 1 Rostand 2012-08-02    
1230 Torbjörn Gustafson 1 Härfågel 2007-08-21    
1231 Bengt Säfström 1 Örnvråk 2011-08-02    
1232 Pär Jacobsson 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-16    
1233 Mats Westberg 1 Svartvingad vadarsvala 2004-08-08    
1234 Anki Gustafsson 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
1235 Peter Norell 1 Amerikansk kopparand 2003-08-30    
1236 Carl-Evert Zachrisson 1 Svartvingad vadarsvala 2004-08-08    
1237 Ulf Carlson 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
1238 Ann-Britt Norell 1 Amerikansk kopparand 2003-08-30    
1239 Stig Karlsson 1 Korttålärka 2015-08-01    
1240 Ola Andersson 1 Svartvingad vadarsvala 2016-08-06    
1241 Håkan Forsman 1 Alpjärnsparv 2019-08-01    
1242 Ola Mattsson 1 Videsparv 2019-08-01    
1243 Mattias Öberg 1 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
1244 Gunnar Kvarnlöf 1 Blåkråka 2018-08-11    
1245 Oscar Nordahl 1 Svartpannad törnskata 2019-08-04    
1246 Lennart Sundh 1 Tundrasnäppa 1988-08-21    
1247 Daniel Sevelin 1 Svartvingad vadarsvala 2016-08-04    
1248 Anders Collin 1 Prärielöpare 2019-08-22    
1249 Marion Gustafson 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-17    
1250 Nils-Åke Andersson 1 Medelhavstrut 2018-08-28    
1251 Sven-Erik Sundberg 1 Blåkråka 2018-08-10    
1252 Rolf Nordin 1 Alpjärnsparv 2019-08-04    
1253 Stig Lind 1 Sibirisk tundrapipare 2007-08-03    
1254 Martin Stjernman 1 Citronärla 2001-08-20    
1255 Harry Bergman 1 Blåkråka 2002-08-20    
1256 Vivi Schröder 1 Svart stork 2013-08-10    
1257 Mikael Nilsson 1 Biätare 2015-08-10    
1258 Maria Alsterlund 1 Dvärgsparv 2018-08-27    
1259 Björn Anderson 1 Saxaulsångare 2002-08-19    
1260 Anders Lindén 1 Nilgås 2003-08-15    
1261 Margareta Otto 1 Blåkråka 2002-08-01    
1262 Göran Arstad 1 Alpjärnsparv 2019-08-09    
1263 Bertil Sjöblom 1 Tjockfot 2002-08-01    
1264 Erling Jirle 1 Saxaulsångare 2002-08-19    
1265 Lars A Samuelson 1 Sammetshätta 2013-08-12    
1266 Michael Bergman 1 Orientvadarsvala 2001-08-10    
1267 Urban Toresson 1 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1268 Peder Weibull 1 Järpe 2003-08-10    
1269 Jacob Angsten 1 Vittrut 2013-08-11    
1270 Göran Hultgren 1 Göktyta 2009-08-28    
1271 Kim Alpgård 1 Myrspov 2012-08-02    
1272 Marianne Holmberg 1 Sammetshätta 2013-08-11    
1273 Christer Strid 1 Nilgås 2003-08-13    
1274 Björn Karlsson 1 Sammetshätta 2013-08-19    
1275 Andreas Brehammar 1 Skärpiplärka 2013-08-01    
1276 Rickard Norenstam 1 Blåkråka 2002-08-01    
1277 Dan Bengtsson 1 Alpjärnsparv 2019-08-05    
1278 Gittan Matsson 1 Tjockfot 2010-08-04    
1279 Anders Hallengren 1 Gråspett 2007-08-30    
1280 Johan Elfström 1 Biätare 2015-08-06    
1281 Mats Andersson 1 Blåkråka 2018-08-09    
1282 Max Allan Niklasson 1 Sångsvan 2012-08-23    
1283 Lars Lagerqvist 1 Tjockfot 2002-08-01    
1284 Åke Johansson 1 Örnvråk 2011-08-03    
1285 Anders Kornestedt 1 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1286 Stefan Lagerblad 1 Eksångare 1993-08-29    
1287 Birgitta Wahlén 1 Silkeshäger 2014-08-04    
1288 Bo Hernod 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
1289 Mattias Gerdin 1 Orientvadarsvala 2001-08-04    
1290 Bengt Sjösten 1 Orientvadarsvala 2001-08-07    
1291 Per-Arne Fransson 1 Skatgök 2011-08-03    
1292 Patrik Brehmer 1 Dvärguv 2006-08-01    
1293 Rolf Edvardsson 1 Mindre lira 2001-08-09    
1294 Karl Johan Eriksson 1 Alpjärnsparv 2019-08-13    
1295 Yngve Johansson 1 Brun glada 2004-08-14    
1296 Lars Antonsson 1 Svartpannad törnskata 2004-08-01    
1297 Rickard Fredriksson 1 Eksångare 1993-08-28    
1298 Kimmo Kangasvieri 1 Ormörn 2012-08-01    
1299 Jan-Olov Hedblad 1 Tjockfot 2002-08-01    
1300 Per-Johan Ulfendahl 1 Ormörn 2017-08-08    
1301 Timo Samanen 1 Örnvråk 2011-08-03    
1302 Olle Hydén 1 Ormörn 2012-08-01    
1303 Tomas Haraldsson 1 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1304 Sven V Johansson 1 Kalanderlärka 2000-08-01    
1305 Bertil Johansson 1 Bändelkorsnäbb 2002-08-16    
1306 Ola Österström 1 Orientvadarsvala 2001-08-18    
1307 Roger Book 1 Medelhavstrut 2003-08-31    
1308 Jan Karlsson 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
1309 Johan Schmidt 1 Blåkråka 2002-08-01    
1310 Rolf Andersson 1 Blåkråka 2002-08-13    
1311 Göran Arn 1 Tuvsnäppa 2014-08-15    
1312 Peter Nilsson 1 Jaktfalk 2008-08-28    
1313 Andreas Joakimson 1 Silkeshäger 2014-08-02    
1314 Lars Haneskog 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
1315 Cecilia Fahlén 1 Röd glada 2018-08-14    
1316 Geir O Pedersen 1 Fältpiplärka 2015-08-08    
1317 Christer Eriksson 1 Medelhavstrut 2015-08-01    
1318 Lars Ekström 1 Rostand 2012-08-19    
1319 Lennart Johansson 1 Biätare 2015-08-05    
1320 Jan Tallnäs 1 Svart stork 2018-08-25    
1321 Roland Johansson 1 Toppskarv 2014-08-01    
1322 Sven-Erik Johansson 1 Fältsångare 2013-08-01    
1323 Hans Norelius 1 Rostand 2006-08-04    
1324 Hans Georg Wallentinus 1 Rostand 2008-08-11    
1325 Niclas Bykulle 1 Svartvingad vadarsvala 2008-08-30    
1326 Daniel Åslund 1 Rödhalsad gås 2008-08-29    
1327 Bo Lassen 1 Brun glada 2007-08-31    
1328 Ivan Sjögren 1 Sibirisk tundrapipare 2008-08-08    
1329 Per-Arne Melander-Ekberg 1 Rosenstare 2014-08-14    
1330 Lars Gezelius 1 Stäppörn 1983-08-31    
1331 Ulf Franzén 1 Ökenvarfågel 2011-08-01    
1332 Stefan Eriksson 1 Svart stork 2011-08-21    
1333 Fredrik Lindgren 1 Ormörn 2011-08-27    
1334 Jonas Ekström 1 Gulbröstad snäppa 2015-08-27    
1335 Tobias Hammarberg 1 Småfläckig sumphöna 2018-08-26    
1336 Raimo Neergaard-Thörgersen 1 Tärnmås 1994-08-21    
1337 Sven Wijk 1 Tjockfot 2010-08-04    
1338 Thomas Lagerwall 1 Rödhalsad gås 2008-08-31    
1339 Maj-Britt Bäckman 1 Vattensångare 2008-08-18    
1340 Torbjörn Janson 1 Stäpphök 2011-08-26    
1341 Peter Persson 1 Örnvråk 2011-08-02    
1342 Carina Berg 1 Blåkråka 2010-08-21    
1343 Adam Lindroth 1 Alpjärnsparv 2019-08-10    
1344 Margareta Kaspersson 1 Rödhalsad gås 2007-08-12    
1345 Calle Ryberg 1 Bändelkorsnäbb 2002-08-15    
1346 Johan Waldemarsson 1 Bändelkorsnäbb 2002-08-13    
1347 Thomas Lindström 1 Storlabb 2003-08-23    
1348 Bjarne Karlsson 1 Nilgås 2018-08-28    
1349 Ingvar Wedberg 1 Sammetshätta 2013-08-29    
1350 Kenth Kärsrud 1 Svartvingad vadarsvala 2004-08-08    
1351 Claes-Göran Otto 1 Blåkråka 2002-08-01    
1352 Ulf Larsson 1 Svartvingad vadarsvala 2016-08-05    
1353 Mattias Lindberg 1 Nötkråka 2008-08-16    
1354 Ida Hansson 1 Vassångare 2011-08-28    
1355 Gunnar Andersson 1 Tuvsnäppa 2009-08-13    
1356 Rikard Hellgren 1 Svartpannad törnskata 2007-08-31    
1357 Stefan Hellmin 1 Bändelkorsnäbb 2008-08-04    
1358 Carl-Olof Levinsson 1 Svartpannad törnskata 2010-08-01    
1359 Lisa Carlsson 1 Medelhavstrut 2015-08-01    
1360 Ola Sundell 1 Törnskata 2004-08-29    
1361 Anton Svendsen 1 Vattensångare 2008-08-18    
1362 Patrik Hansson 1 Korttålärka 2012-08-01    
1363 Anders Ring 1 Rostand 2012-08-10    
1364 Jonas Knape 1 Blåkråka 2018-08-11    
1365 Håkan Ljungberg 1 Nilgås 2003-08-17    
1366 Kristoffer Mollberg 1 Sibirisk tundrapipare 2007-08-02    
1367 Stig Åberg 1 Fältpiplärka 2015-08-11    
1368 Tommy Carlsson 1 Mindre skrikörn 2012-08-24    
1369 Olle Pettersson 1 Rostand 2008-08-11    
1370 Kjell Bergström 1 Ökenvarfågel 2011-08-02    
1371 Mikael Wikström 1 Blåkråka 2018-08-09    
1372 Karl-Erik Grevendahl 1 Svarthakad buskskvätta 2006-08-05    
1373 Thomas Johansson 1 Spetsstjärtad snäppa 2008-08-07    
1374 Sven-Åke Persson 1 Fjällgås 2002-08-14    
1375 Erik Mølgaard 1 Svartpannad törnskata 2007-08-30    
1376 Ingvar Skoog 1 Stäppörn 2009-08-27    
1377 Johan Löwhagen 1 Ormörn 2012-08-03    
1378 Jan Larsson 1 Rödhalsad gås 2007-08-16    
1379 Urban Rundström 1 Svartnäbbad islom 2004-08-21    
1380 William Lehmann 1 Tuvsnäppa 2014-08-16    
1381 Barbro Flermoen 1 Fjällripa 1996-08-05    
1382 Ingvar Selse 1 Sibirisk tundrapipare 2013-08-14    
1383 Pär Nilsson 1 Trädgårdsträdkrypare 2006-08-02    
1384 Jan-Olov Gisselson 1 Svartnäbbad islom 2004-08-28    
1385 Jon Håkansson 1 Rödhalsad gås 2007-08-17    
1386 Anders Balksten 1 Rödhuvad dykand 2012-08-02    
1387 Karl-Erik Karlsson 1 Mindre skrikörn 2011-08-31    
1388 Johnny Johansson 1 Blåkråka 2010-08-21    
1389 Peter Rönnberg 1 Orientvadarsvala 2001-08-16    
1390 Leif Ekblom 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
1391 Göran Möllebo 1 Svartvingad vadarsvala 2016-08-04    
1392 Ulrik Wallberg 1 Dammsnäppa 2013-08-15    
1393 Stellan Andersson 1 Svart stork 2013-08-18    
1394 Ulf Hansson 1 Alpjärnsparv 2019-08-02    
1395 Maria Odqvist 1 Medelhavstrut 2012-08-15    
1396 Stefan Pettersson 1 Svart stork 2019-08-21    
1397 Robin Johansson 1 Berguv 2011-08-24    
1398 Hanna Berg 1 Sammetshätta 2013-08-02    
1399 Staffan Hellbom 1 Sothöna 2011-08-18    
1400 Leif Thörne 1 Ormörn 2017-08-08    
1401 August Thomasson 1 Svart stork 2012-08-09    
1402 Axel Jensen 1 Vitgumpsnäppa 2018-08-19    
1403 Jan Zäll 1 Större skrikörn 2010-08-16    
1404 Olle Wahlentin 1 Alpjärnsparv 2019-08-04    
1405 Tord Uggla 1 Sammetshätta 2002-08-04    
1406 Johan Haglund 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
1407 Mats Karström 1 Stäpphök 2009-08-30    
1408 Bernt Axelsson 1 Rödhuvad törnskata 2013-08-07    
1409 Magnus Fridolfsson 1 Örnvråk 2011-08-20    
1410 Mikael Arinder 1 Sammetshätta 2013-08-10    
1411 Niclas Lignell 1 Eksångare 1993-08-27    
1412 Jan-Eric Rönnqvist 1 Örnvråk 2011-08-02    
1413 Johan Eriksson 1 Saxaulsångare 2002-08-20    
1414 Klaes Arrhenius 1 Eksångare 1993-08-26    
1415 Jarl Lorensson 1 Blåkråka 2002-08-03    
1416 Thorild Jonsson 1 Kaspisk trut 1995-08-26    
1417 Anders Paulsrud 1 Nilgås 2003-08-24    
1418 Rolf Engström 1 Grässångare 2000-08-12    
1419 Magnus Aurivillius 1 Örnvråk 2011-08-21    
1420 Lars Norgren 1 Större skrikörn 2002-08-20    
1421 Ralf Norberg 1 Rostand 2002-08-23    
1422 Per Lindström 1 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1423 Bertil Schelander 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-18    
1424 Bo Andersson 1 Medelhavstrut 2008-08-27    
1425 Magnus Wisth 1 Saxaulsångare 2002-08-19    
1426 Ulf Hanje 1 Alpjärnsparv 2019-08-23    
1427 Peter Carlsson 1 Orientvadarsvala 2001-08-01    
1428 Seppo Haavisto 1 Örnvråk 2011-08-13    
1429 Mikael Gustafsson 1 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1430 Olle Liljedahl 1 Kalanderlärka 2000-08-02    
1431 Lars Wallström 1 Mindre skrikörn 2005-08-25    
1432 Fredrik Hermansson 1 Eksångare 1993-08-26    
1433 Petter Olsson 1 Saxaulsångare 2002-08-19    
1434 Claus Stubbergaard 1 Blåkråka 2002-08-01    
1435 David Erterius 1 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1436 Anders Eriksson 1 Rostand 2001-08-02    
1437 Mats Wallin 1 Orientvadarsvala 2001-08-26    
1438 Jan Gustafsson 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-13    
1439 Patric Gullström 1 Större piplärka 2001-08-30    
1440 Stig Holmstedt 1 Örnvråk 2011-08-30    
1441 Henrik Roos 1 Mindre lira 2003-08-23    
1442 Göran Bladh 1 Blåkråka 2002-08-03    
1443 Tommy Lindell 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-14    
1444 Lars Lindskog 1 Blåkråka 2002-08-10    
1445 Göran Andersson 1 Vattensångare 2008-08-18    
1446 Leif Dehlin 1 Blåkråka 2002-08-05    
1447 Roland Jarvad 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-16    
1448 Andreas Jonsson 1 Bändelkorsnäbb 2002-08-13    
1449 Håkan Markstedt 1 Större beckasinsnäppa 2004-08-15    
1450 Erik Mangsbo 1 Tereksnäppa 2001-08-20    
1451 Ulf Ahlström 1 Alpjärnsparv 2019-08-05    
1452 Hans Ivarsson 1 Orientvadarsvala 2001-08-03    
1453 Alf Petersson 1 Nilgås 2003-08-09    
1454 Johan Svensson 1 Rostand 2012-08-10    
1455 Daniel Thell 1 Biätare 2015-08-28    
1456 Douglas Sejberg 1 Blåkråka 2002-08-04    
1457 Håkan Ellehammer 1 Mindre skrikörn 2005-08-11    
1458 Tommy Forslund 1 Blåkråka 2002-08-18    
1459 Ulf Hagström 1 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1460 Björn Kylefors 1 Kolymasnäppa 2005-08-02    
1461 Mikael Nilsson 1 Blåkråka 2002-08-04    
1462 Ronny Högström 1 Medelhavstrut 2011-08-09    
1463 Olof Armini 1 Balearisk lira 2004-08-21