Larm från BirdAlarm
2020-04-02 Medelhavstrut - Sørenes
2020-04-02 Ägretthäger - Härsjölund
2020-04-02 Fiskgjuse - Skudehavnen
2020-04-02 Snögås - Munksjørup
2020-04-02 Sädesärla ssp yarrellii - Ledskär

Lista för Kryss per månad 2018

Namn Antal kryss
Maj 938
Juni 756
December 568
April 531
Januari 518
November 490
Mars 415
September 334
Juli 310
Oktober 306
Februari 266
Augusti 146