Larm från BirdAlarm
2020-01-22 Vitvingad trut - Hotel Hanstholm
2020-01-22 Kungsörn - Næsbyholm Storskov
2020-01-22 Lappuggla - Läbyvad
2020-01-22 Lappuggla - Läbyvad
2020-01-22 Jaktfalk - Hotel Hanstholm

Lista för Nya kryss 2019 (Kategori: -300)

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Jan Skidell 215 Myrsnäppa 2019-06-02    
2 Anders Fondelius 128 Dubbeltrast 2019-12-22    
3 Filip Viveland 114 Tallbit 2019-12-30    
4 Fredrik Hellner 93 Tallbit 2019-11-02    
5 Magnus Högberg 70 Knipa 2019-12-17    
6 Robin Mårtensson 69 Vitnackad svärta 2019-12-29    
7 Gabriel Säll 62 Vitnackad svärta 2019-12-26    
8 Henrik Ekman 46 Tallbit 2019-12-25    
9 Elisabeth Lilja 40 Vitnackad svärta 2019-12-13    
10 Dan Persson 36 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
11 Peter Bengtsson 34 Vitnackad svärta 2019-12-13    
12 Stefan Pettersson 34 Nötväcka 2019-12-27    
13 Kristoffer Nilsson 30 Vitnackad svärta 2019-12-15    
14 Lars Lönnå 30 Gråhäger 2019-12-31    
15 Anders Bengtsson 30 Vitnackad svärta 2019-12-21    
16 Oscar Nordahl 30 Vitnackad svärta 2019-12-25    
17 Andreas Degerman 29 Vitryggig hackspett 2019-11-16    
18 Tomas Flyman 27 Vitnackad svärta 2019-12-14    
19 Emil Ejermo 26 Vitnackad svärta 2019-12-14    
20 Kristoffer Olsson Stenman 26 Vitnackad svärta 2019-12-19    
21 Anton Bergman 24 Hökuggla 2019-10-29    
22 Göran Friman 23 Alkekung 2019-11-06    
23 Simon Stenberg Jönsson 23 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
24 Anna Wiik 22 Tallbit 2019-12-21    
25 Lennart Fahlgren 21 Jaktfalk 2019-12-27    
26 Madeleine Danielsson 20 Vitnackad svärta 2019-12-15    
27 Anders Ekdahl 18 Skäggtärna 2019-11-24    
28 Peter Holst 17 Vitnackad svärta 2019-12-13    
29 Sören Emet 17 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
30 Johan Claesson 17 Ringand 2019-12-22    
31 Julius Wengelin Grantén 17 Vitnackad svärta 2019-12-13    
32 Stig Toft Madsen 15 Sibirisk knölsvärta 2019-12-16    
33 Mari Sandell 15 Alpjärnsparv 2019-07-31    
34 Kristina Lindqvist 15 Tjäder 2019-12-27    
35 Joakim Cederlund 15 Brunsångare 2019-11-19    
36 Christer Amnehammar 14 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
37 Ola Sångberg 14 Vitnackad svärta 2019-12-28    
38 Torgny Hörnestig 14 Tallbit 2019-12-27    
39 Staffan Hasselgren 14 Tallbit 2019-12-07    
40 Mathias Björndal 14 Vitnackad svärta 2019-12-19    
41 Mikael Johansson 14 Vitnackad svärta 2019-12-22    
42 Per-Göran Svensson 13 Vitnackad svärta 2019-12-22    
43 Hugo Lindroth 13 Vitnackad svärta 2019-12-29    
44 Björn Eriksson 13 Svartnäbbad islom 2019-09-19    
45 Karin Björklund 13 Tallbit 2019-10-26    
46 Simon Carrington 13 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
47 Ulf Hansson 13 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
48 Clas-Olof Olofsson 12 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
49 Yvonne Blombäck 12 Vitnackad svärta 2019-12-21    
50 Oskar Persson 12 Svarthakad buskskvätta 2019-12-27    
51 Eva Bredberg 12 Gråhuvad sparv 2019-11-14    
52 Edvin Klein 12 Skäggtärna 2019-11-24    
53 Emil Gregorica 12 Tallbit 2019-11-08    
54 Christian Swensson 12 Skäggtärna 2019-11-25    
55 Daniel Fant 12 Vitnackad svärta 2019-12-14    
56 Mattias Öberg 11 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
57 Anita Melinder 11 Större turturduva 2019-12-30    
58 Jan Ekedahl 11 Vitnackad svärta 2019-12-14    
59 Eva Edmert 11 Ökensångare 2019-10-07    
60 Gustav Knall 11 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
61 Elisabeth Sturesson 11 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
62 Hans Bredberg 11 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
63 Daniel Nilsson 11 Dvärgsparv 2019-12-01    
64 Peter Olsson 11 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
65 Fredrik Blomqvist 11 Tallbit 2019-10-30    
66 Bengt Lindberg 11 Skäggtärna 2019-11-24    
67 Hans Abrahamsson 10 Sillgrissla 2019-10-31    
68 Stefan Wastegård 10 Brunsångare 2019-11-30    
69 Ulric Ilvéus 10 Brun törnskata 2019-10-06    
70 Barbara Leibiger 10 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
71 Bert Östholm 10 Skäggtärna 2019-11-24    
72 Jens Stålberg 10 Vitnackad svärta 2019-12-13    
73 Berndt Ekberg 10 Vitnackad svärta 2019-12-14    
74 Erik Ejermo 10 Vitnackad svärta 2019-12-14    
75 Staffan Liljeqvist 10 Fältpiplärka 2019-10-20    
76 Janne Pettersson 10 Skäggtärna 2019-11-25    
77 Inge Schentz 10 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
78 Carina Skoglöf 10 Vitnackad svärta 2019-12-14    
79 Manne Strömbäck 10 Stäppörn 2019-11-24    
80 Inga-Britt Ericsson 10 Vitnackad svärta 2019-12-14    
81 John Berntsson 10 Vitnackad svärta 2019-12-13    
82 Åke Jernberger 10 Brun törnskata 2019-10-06    
83 Jimmy Bekkevold 10 Lappuggla 2019-12-23    
84 Stig Sturesson 10 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
85 Karl Ekwall 9 Alpjärnsparv 2019-07-30    
86 Jonas Nolskog 9 Större turturduva 2019-11-13    
87 Jan Boije 9 Tallbit 2019-11-16    
88 Britt Fransson 9 Ringand 2019-12-19    
89 Sture Hermansson 9 Vitnackad svärta 2019-12-13    
90 Bengt-Åke Larsson 9 Forsärla 2019-12-01    
91 Per Norlin 9 Alpjärnsparv 2019-08-10    
92 Michael Engström 9 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
93 Gunnar Hedlén 9 Tallbit 2019-11-26    
94 Erik Kuttainen 9 Ringand 2019-07-23    
95 Krister Aronsson 9 Större turturduva 2019-11-17    
96 Per Helgesson 9 Silkeshäger 2019-10-25    
97 Lennart Andersson 9 Alpjärnsparv 2019-08-04    
98 Christer Bergström 9 Turturduva 2019-10-07    
99 Thomas Johansson 9 Vitnackad svärta 2019-12-22    
100 Hans Lööf 9 Vitnäbbad islom 2019-11-15    
101 Viktor Persson 9 Azurmes 2019-11-06    
102 Elias Ernvik 9 Större turturduva 2019-12-27    
103 Martin Alexandersson 9 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
104 Benny Carlson 9 Fältpiplärka 2019-10-17    
105 Staffan Larsson 9 Brunsångare 2019-11-19    
106 Nils-Erik Evers 9 Gråhuvad sparv 2019-11-13    
107 Ulf Törnblom 9 Bergtajgasångare 2019-11-24    
108 Hasse Andersson 8 Brun törnskata 2019-10-06    
109 Annika Johannesson 8 Vitnackad svärta 2019-12-22    
110 Marianne Sundqvist 8 Brun törnskata 2019-10-06    
111 Mats Bjersing 8 Vitnackad svärta 2019-12-15    
112 Tony Norman 8 Sibirisk knölsvärta 2019-12-19    
113 Nils-Olof Jerling 8 Bergtajgasångare 2019-11-02    
114 Ghia Krantz Bohlin 8 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
115 Magnus Friberg 8 Alkekung 2019-11-09    
116 Elisabet Carlsson 8 Ringand 2019-05-26    
117 Birgit Svensson 8 Brun törnskata 2019-10-06    
118 Elis Ölfvingsson 8 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
119 Bengt Strandqvist 8 Alkekung 2019-11-25    
120 Marianne Dannbeck 8 Brun törnskata 2019-10-06    
121 Göran Holmberg 8 Brun törnskata 2019-10-06    
122 Bernt Gustin 8 Fjällabb 2019-08-27    
123 Klas Reimers 8 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
124 Ulf Johansson 8 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
125 Johnny Ottosson 8 Brunsångare 2019-11-28    
126 Torbjörn Hedlund 8 Vitnackad svärta 2019-12-22    
127 Håkan Stoor 8 Ringand 2019-08-05    
128 Marjatta Ericson 8 Praktejder 2019-05-26    
129 Kent Moén 8 Vitnäbbad islom 2019-11-23    
130 Johannes Grönlund 8 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
131 Samuel Wivstad 8 Brunsångare 2019-11-30    
132 Ola Mattsson 7 Brandkronad kungsfågel 2019-10-05    
133 Gunnar Kvarnlöf 7 Dvärgspov 2019-07-10    
134 Christel Stenberg 7 Skäggtärna 2019-11-26    
135 Mikael Persson 7 Vitnackad svärta 2019-12-15    
136 Musse Björklund 7 Brun törnskata 2019-10-06    
137 Johan Nylander 7 Brun törnskata 2019-10-06    
138 Peter Nilsson 7 Skäggtärna 2019-11-24    
139 Ulf Sperens 7 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
140 Martin Johansson 7 Brunsångare 2019-11-19    
141 Christer Blank 7 Tallbit 2019-10-27    
142 Kaj Sjöstedt 7 Tallbit 2019-10-27    
143 Harald Ris 7 Sibirisk knölsvärta 2019-12-13    
144 Anita Pöder 7 Kustlabb 2019-08-27    
145 Anders Skoglöf 7 Skäggtärna 2019-11-24    
146 Anders Hellgren 7 Iberisk gransångare 2019-06-27    
147 Hans Börjesson 7 Brun törnskata 2019-10-06    
148 Inge Larsson 7 Brun törnskata 2019-10-06    
149 Lasse Olsson 7 Alpjärnsparv 2019-07-28    
150 Mats Johannesson 7 Svarthuvad sparv 2019-10-02    
151 Per Åberg 7 Skäggtärna 2019-11-24    
152 Torsten Kjell 7 Alpjärnsparv 2019-10-19    
153 Måns Grundsten 7 Brun törnskata 2019-10-06    
154 Ulf Persson 7 Skäggtärna 2019-11-24    
155 Matthis Kaby 7 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
156 Ingvar Torsson 7 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
157 Anders Olovsson 7 Alpjärnsparv 2019-07-29    
158 Magnus Aurivillius 7 Brun törnskata 2019-10-06    
159 Ulf Karlsson 7 Brun törnskata 2019-10-05    
160 Anders Kronhamn 7 Brun törnskata 2019-10-05    
161 Ann-Charlotte Petersson 7 Sydnäktergal 2019-06-07    
162 Magnus Olsson 7 Vitnackad svärta 2019-12-30    
163 Barbro Flermoen 7 Hökuggla 2019-06-11    
164 Sören Carlsson 7 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
165 Adam Lindroth 7 Brun törnskata 2019-10-06    
166 Percy Fredriksson 7 Brun törnskata 2019-10-05    
167 Håkan Johansson 7 Brun törnskata 2019-10-06    
168 Jan Sandberg 7 Ökensångare 2019-10-09    
169 Jonas Persson 7 Tallbit 2019-10-29    
170 Ola Svensson 7 Blek tornseglare 2019-10-29    
171 Mårten Wikström 7 Azurmes 2019-11-06    
172 Sten-Åke Persson 7 Tretåig hackspett 2019-05-29    
173 Björn Lindkvist 7 Brun törnskata 2019-10-05    
174 Eva Klevemark 7 Alpjärnsparv 2019-08-15    
175 Jonas Svedlund 7 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
176 Björn Dahlbom 7 Brun törnskata 2019-10-06    
177 Per Wohlin 6 Dvärgspov 2019-07-10    
178 Josef Chaib 6 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
179 Jonas Ekström 6 Brun törnskata 2019-10-06    
180 Sussie Carlström 6 Blåvingad årta 2019-06-06    
181 Ingemar Öjhage 6 Dvärgspov 2019-07-10    
182 Björn Owe-Larsson 6 Alpjärnsparv 2019-08-17    
183 Per Eriksson 6 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
184 Jörgen Hansson 6 Brun törnskata 2019-10-06    
185 Anders Heder 6 Större turturduva 2019-11-17    
186 Eva Blanch 6 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
187 Björn Klevemark 6 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
188 Lars Persson 6 Brunsångare 2019-11-23    
189 Stefan Ljung 6 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
190 Axel Hultman 6 Alpjärnsparv 2019-08-17    
191 Anders Elf 6 Brunsångare 2019-10-21    
192 Mikael Wikström 6 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
193 Pontus Blanch 6 Tallbit 2019-10-30    
194 Hans Flyman 6 Vitnackad svärta 2019-12-14    
195 Tobias Ljungquist 6 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
196 Peter Sylvén 6 Vitnackad svärta 2019-12-26    
197 Anita Ericson 6 Dvärgspov 2019-07-11    
198 Karl-Erik Sundström 6 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
199 Lars Thornberg 6 Brun törnskata 2019-10-06    
200 Peter Nilsson 6 Brun törnskata 2019-10-06    
201 Mats Nilsson 6 Brun törnskata 2019-10-06    
202 Jan Gustafsson 6 Alpjärnsparv 2019-08-12    
203 Jonas Nordin 6 Alpjärnsparv 2019-08-10    
204 Philip Österblad 6 Dvärgspov 2019-07-10    
205 Håkan Sterner 6 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
206 Sten Sandin 6 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
207 Thomas Tiger 6 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
208 Hans Abramsson 6 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
209 Bengt Åhgren 6 Skäggtärna 2019-11-24    
210 Johan Mellquist 6 Alkekung 2019-11-16    
211 Anton Blanch 6 Tärnmås 2019-10-27    
212 Leif Lejdelin 6 Brun törnskata 2019-10-06    
213 Joakim Wallström 6 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
214 Thomas Karlström 6 Brunsångare 2019-10-15    
215 Lena Carlberg 6 Polyglottsångare 2019-07-15    
216 Stefan Göransson 6 Alpjärnsparv 2019-07-31    
217 Henrik Lind 6 Brun törnskata 2019-10-06    
218 Magnus Corell 6 Brun törnskata 2019-10-05    
219 Lars Hansson 6 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
220 Lennart Hellström 6 Storlabb 2019-09-15    
221 Göran Moheim 6 Brun törnskata 2019-10-06    
222 Tomas Lundquist 6 Brun törnskata 2019-10-06    
223 Lars Olausson 6 Brun törnskata 2019-10-06    
224 Christina Öjhage 6 Dvärgspov 2019-07-10    
225 Thomas Rodeson 6 Polyglottsångare 2019-07-14    
226 Dag Holmberg 6 Brun törnskata 2019-10-06    
227 Marianne Holmberg 6 Brun törnskata 2019-10-06    
228 Irene Hofstedt 6 Skäggtärna 2019-11-24    
229 Håkan Funk 6 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
230 Mikael Nilsson 6 Tallbit 2019-11-02    
231 Rickard Jonsson 6 Lappuggla 2019-06-19    
232 Christer Pålsson 6 Tordmule 2019-06-28    
233 Marie-Louise Bárány 6 Skäggtärna 2019-11-24    
234 Johan Frössling 6 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
235 Per Arne Storsveen 6 Tallbit 2019-11-20    
236 Robert Lager 6 Större turturduva 2019-12-31    
237 Håkan Kjell 6 Alpjärnsparv 2019-09-10    
238 Aron Norrby 6 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
239 Olof Sjöberg 5 Alpjärnsparv 2019-08-18    
240 Mattias Persson 5 Alpjärnsparv 2019-10-05    
241 Jan Svantesson 5 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
242 Anders Collin 5 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
243 Brita Westrup 5 Skäggtärna 2019-11-24    
244 Patrik Åberg 5 Brun törnskata 2019-10-06    
245 Anders Carlberg 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
246 Per Lif 5 Alpjärnsparv 2019-08-03    
247 Per Forsberg 5 Spetsstjärtad duva 2019-05-26    
248 Rolf Gäfvert 5 Brun törnskata 2019-10-06    
249 Mattias Larsson 5 Brun törnskata 2019-10-06    
250 Håkan Ydregården 5 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
251 Johan Wiktorsson 5 Tretåig hackspett 2019-11-07    
252 Ulf Linnell 5 Tereksnäppa 2019-07-22    
253 Lars Bohlin 5 Vitgumpsnäppa 2019-07-30    
254 Bengt Ottosson 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-16    
255 Stefan Kyrklund 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
256 Daniel Hedenbo 5 Större turturduva 2019-11-06    
257 Nils-Arne Thunell 5 Brun törnskata 2019-10-06    
258 Elisabeth Djerf 5 Svarthuvad sparv 2019-10-02    
259 Börje Monsén 5 Brun törnskata 2019-10-06    
260 Lars Nilsson 5 Brun törnskata 2019-10-06    
261 Ulf Sterler 5 Brunsångare 2019-11-27    
262 Ola Dahlbom 5 Brun törnskata 2019-10-06    
263 Lars Jönsson 5 Ökensångare 2019-10-09    
264 Göran Arn 5 Bergtajgasångare 2019-10-20    
265 Michael Norman 5 Brun törnskata 2019-10-06    
266 Michael Tydén 5 Alpjärnsparv 2019-07-25    
267 Rolf Sandberg 5 Brun törnskata 2019-10-06    
268 Hans Mollberg 5 Stormsvala 2019-09-16    
269 Timo Samanen 5 Brun törnskata 2019-10-06    
270 Karin Bergh 5 Större turturduva 2019-11-07    
271 Martin Dribe 5 Skäggtärna 2019-11-26    
272 Patrik Engberg 5 Tofslärka 2019-07-17    
273 Per Fogelström 5 Skäggtärna 2019-11-25    
274 Lotta Berg 5 Vitgumpad buskskvätta 2019-06-24    
275 Elsy-Britt Schildt 5 Brun törnskata 2019-10-06    
276 Lennart Jonsson 5 Brun törnskata 2019-09-21    
277 Johan Fromholtz 5 Brun törnskata 2019-10-06    
278 Gigi Sahlstrand 5 Gråhuvad sparv 2019-11-15    
279 Lena Wikström 5 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
280 Thomas Hultqvist 5 Brun törnskata 2019-10-06    
281 Lars Björklind 5 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
282 Mats Hildeman 5 Brun törnskata 2019-10-06    
283 Carl-Gustaf Elinder 5 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
284 Mattias Backlund 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
285 Magnus Hallgren 5 Brun törnskata 2019-10-06    
286 Dan Lindmark 5 Alpjärnsparv 2019-10-06    
287 Joakim Ekman 5 Brun törnskata 2019-10-06    
288 Peter Lundberg 5 Alpjärnsparv 2019-07-28    
289 Erik Wahlgren 5 Alpjärnsparv 2019-08-06    
290 Roger Kaufmann 5 Brun törnskata 2019-10-05    
291 Eva Johansson 5 Brun törnskata 2019-10-06    
292 Svante Söderholm 5 Brun törnskata 2019-10-05    
293 Örjan Jitelius 5 Brun törnskata 2019-10-06    
294 Hans Bister 5 Alpjärnsparv 2019-08-10    
295 Stefan Morell 5 Alpjärnsparv 2019-08-01    
296 Ulf Gotthardsson 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
297 Juha Autio 5 Sibirisk tundrapipare 2019-06-29    
298 Leif Dahlgren 5 Brun törnskata 2019-10-06    
299 Lars Jangö 5 Brun törnskata 2019-10-06    
300 Ulf Hanje 5 Alpjärnsparv 2019-08-23    
301 Mathias Bergström 5 Alpjärnsparv 2019-08-03    
302 Patrik Söderberg 5 Brun törnskata 2019-10-06    
303 Roger Klasson 5 Brun törnskata 2019-10-05    
304 Martin Åkesson 5 Alpjärnsparv 2019-08-05    
305 Lars G Petersson 5 Spetsstjärtad duva 2019-05-21    
306 Jan-Eric Rönnqvist 5 Brun törnskata 2019-10-06    
307 Jens Morin 5 Brun törnskata 2019-10-06    
308 Anders Grindlund 5 Brun törnskata 2019-10-06    
309 Alf Westergren 5 Vitnackad svärta 2019-12-27    
310 Lars Melin 5 Vitnackad svärta 2019-12-27    
311 Fredrik Johansson 5 Brun törnskata 2019-10-06    
312 Eva Stenvång 5 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
313 Tommy Emanuelsson 5 Större turturduva 2019-12-28    
314 Lars Eric Rahm 5 Skäggtärna 2019-11-24    
315 Erik Rask 5 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
316 Per Aspegren 5 Vitnackad svärta 2019-12-26    
317 Carina Berg 5 Nunnestenskvätta 2019-11-02    
318 Åke Bergqvist 5 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
319 Jenny Pozsgai 5 Vitgumpsnäppa 2019-08-05    
320 Anders Vestlund 5 Brun törnskata 2019-10-05    
321 Per Törnquist 5 Brunsångare 2019-10-04    
322 Jens Wikström 5 Polyglottsångare 2019-06-13    
323 Örjan Sjögren 5 Brun törnskata 2019-10-06    
324 Jens Basse 5 Skäggtärna 2019-11-24    
325 Robert Petersén 5 Fältpiplärka 2019-09-01    
326 Lennart Jeppsson 5 Tallbit 2019-10-29    
327 Jesper Petersson 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-20    
328 Anders Kling 5 Brun törnskata 2019-10-06    
329 Olle Thyrestam 5 Alpjärnsparv 2019-08-02    
330 Marion Claesson 5 Dvärgspov 2019-07-10    
331 Göran Claesson 5 Dvärgspov 2019-07-10    
332 Tobias Hammarberg 5 Iberisk gransångare 2019-06-29    
333 Nils Hultman 5 Större turturduva 2019-11-14    
334 Michael Slätt 5 Lavskrika 2019-10-26    
335 Ingrid Elm 5 Brun törnskata 2019-10-06    
336 Bodil Nyström 5 Ökentrumpetare 2019-07-08    
337 Gunnar Wallin 5 Gråhuvad sparv 2019-11-13    
338 Kerstin Wallin 5 Gråhuvad sparv 2019-11-13    
339 Örjan Alering 5 Lavskrika 2019-09-08    
340 Annika Morberg 5 Alpjärnsparv 2019-08-16    
341 Nils Andersson 5 Brun törnskata 2019-10-06    
342 Ida Hansson 5 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
343 Kjell Carlsson 5 Brunsångare 2019-11-27    
344 Helena Lager 4 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
345 Ulf Svahn 4 Brunsångare 2019-10-17    
346 Bengt Eriksson 4 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
347 Mats Hulthén 4 Blåvingad årta 2019-06-06    
348 Dag Rådström 4 Alpjärnsparv 2019-08-08    
349 Tobias Berger 4 Gråhuvad sparv 2019-11-08    
350 Lennart Sundström 4 Alpjärnsparv 2019-08-13    
351 Erik Peurell 4 Storlabb 2019-09-20    
352 Jan Oldebring 4 Alpjärnsparv 2019-08-09    
353 Bernt Andersson 4 Ringand 2019-10-20    
354 Rolf Lindskog 4 Brunsångare 2019-11-28    
355 Mats Grahn 4 Brun törnskata 2019-10-06    
356 Gustav Eriksson 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-20    
357 Robert Jansson 4 Alpjärnsparv 2019-07-30    
358 Tobias Lilja-Nordin 4 Sandtärna 2019-09-12    
359 Karl-Åke Johansson 4 Tallbit 2019-10-30    
360 Stefan Munck 4 Alpjärnsparv 2019-08-03    
361 Yonas Ericsson 4 Brun törnskata 2019-10-06    
362 Gunnar Siljestrand 4 Brun törnskata 2019-10-06    
363 Johnny Johansson 4 Dvärgspov 2019-07-10    
364 Fredrik Rudzki 4 Alpjärnsparv 2019-08-03    
365 Mattias Pozsgai 4 Alpjärnsparv 2019-08-02    
366 Ulf Larsson 4 Silkeshäger 2019-08-04    
367 Jörgen Pisch 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
368 Mikael Jönsson 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
369 Hannu Koho 4 Toppskarv 2019-09-07    
370 Magnus Gustafsson 4 Tallbit 2019-10-29    
371 Fredrik Åstrand 4 Vitnackad svärta 2019-12-27    
372 Mats Petersson 4 Sommargylling 2019-06-01    
373 Thomas Johansson 4 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
374 Bengt Jalsborn 4 Alpjärnsparv 2019-08-19    
375 Herbert Baumann 4 Alpjärnsparv 2019-09-04    
376 Jan Krantz 4 Tallbit 2019-11-05    
377 Ragnar Gustafsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
378 Göran Gustavsson 4 Alpjärnsparv 2019-07-31    
379 Johan Södercrantz 4 Alpjärnsparv 2019-08-17    
380 Olle Pettersson 4 Svarttärna 2019-05-22    
381 Jan Tranderyd 4 Iberisk gransångare 2019-06-19    
382 Johan Wallin 4 Brun törnskata 2019-10-05    
383 Åke Anderson 4 Alpjärnsparv 2019-07-30    
384 Magnus Unger 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
385 Johan Svedholm 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
386 Peter Berglin 4 Brun törnskata 2019-10-06    
387 Stig-Uno Svensson 4 Brun törnskata 2019-10-06    
388 Göran Engberg 4 Alpjärnsparv 2019-08-18    
389 Mats Alderus 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-26    
390 Douglas Gustafsson 4 Brun törnskata 2019-10-06    
391 Mikael Nord 4 Brun törnskata 2019-10-06    
392 Hans Olofsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
393 Patric Österblad 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
394 Håkan Thorstensson 4 Alpjärnsparv 2019-08-03    
395 Mikael Rosén 4 Brun törnskata 2019-10-06    
396 Lars Davner 4 Brun törnskata 2019-10-05    
397 Marianne Johansson 4 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
398 Tommy Holmgren 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
399 Stellan Amzoll 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
400 Håkan Persson 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
401 Göran Cederwall 4 Brun törnskata 2019-10-06    
402 Morgan Svensson 4 Ökentrumpetare 2019-07-08    
403 Lillemor Däckfors 4 Dvärgspov 2019-07-11    
404 Björn Arvidsson 4 Alpjärnsparv 2019-08-22    
405 Ronny Johansson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
406 Börje Pettersson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
407 Björn Malmgren 4 Alpjärnsparv 2019-08-06    
408 Jan Kellerth 4 Polyglottsångare 2019-07-14    
409 Leif Godin 4 Brun törnskata 2019-10-05    
410 Jan Petersson 4 Alpjärnsparv 2019-09-03    
411 Mats Axbrink 4 Alpjärnsparv 2019-08-09    
412 Torbjörn Andersson 4 Alpjärnsparv 2019-08-17    
413 Yngve Wiklund 4 Alpjärnsparv 2019-08-01    
414 Oskar Wändell 4 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
415 Anders Öberg 4 Tallbit 2019-12-15    
416 Maria Odqvist 4 Tallbit 2019-11-10    
417 Jonas Melin 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
418 Stellan Andersson 4 Tereksnäppa 2019-07-22    
419 Jan Virking 4 Aftonfalk 2019-09-02    
420 Christopher Magnusson 4 Tallbit 2019-10-27    
421 Nina Janelm 4 Iberisk gransångare 2019-06-21    
422 Gunilla Olsson 4 Alpjärnsparv 2019-08-17    
423 Claes Andersson 4 Alpjärnsparv 2019-10-02    
424 Krister Nordin 4 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
425 Bengt Svednert 4 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
426 Martin Resare 4 Brun törnskata 2019-10-06    
427 Per-Johan Ulfendahl 4 Brun törnskata 2019-10-06    
428 Stefan Persson 4 Alpjärnsparv 2019-08-12    
429 Jesper Norrby 4 Brun törnskata 2019-10-06    
430 Andreas Joakimson 4 Alpjärnsparv 2019-09-09    
431 Björn Wester 4 Alpjärnsparv 2019-08-04    
432 Anders Nilsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
433 Thomas Rostedt 4 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
434 Håkan Karlsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
435 Sören Sahlin 4 Azurmes 2019-11-07    
436 Håkan Johansson 4 Alpjärnsparv 2019-10-18    
437 Bertil Svensson 4 Brun törnskata 2019-10-06    
438 Karin Lundmark 4 Tallbit 2019-10-30    
439 Richard Petersson 4 Tallbit 2019-11-06    
440 Fredrik Lindmark 4 Isabellatörnskata 2019-09-10    
441 Lars-Gunnar Lundquist 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
442 Per Jonas Andersson 4 Större skrikörn 2019-09-22    
443 Per-Eric Betzholtz 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
444 Conny Dahnson 4 Tallbit 2019-11-16    
445 Fredrik Bondestam 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
446 Bengt Svensson 4 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
447 Andreas Tranderyd 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-21    
448 Jörgen Agerskov 4 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
449 Håkan Winqvist 4 Tajgasångare 2019-09-28    
450 Anette Westin 4 Iberisk gransångare 2019-06-18    
451 Gunnar Berggren 4 Alpjärnsparv 2019-07-29    
452 Bo Thoor 4 Gråhuvad sparv 2019-11-15    
453 Robin Isaksson 4 Nunnestenskvätta 2019-11-02    
454 Anders Lennartsson 4 Wilsonbeckasin 2019-04-25    
455 Jan Linder 4 Dvärgspov 2019-07-11    
456 Annika Källman 4 Brun törnskata 2019-10-06    
457 Andreas Brehammar 4 Sydnäktergal 2019-05-24    
458 Nina Fransson 4 Vitnackad svärta 2019-12-14    
459 Leif Thorbjörnsson 4 Ringand 2019-12-23    
460 Johannes Rydström 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
461 Anders Brodin 4 Alpjärnsparv 2019-08-18    
462 Fredrik Lennartsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
463 Göran Frisk 4 Brun törnskata 2019-10-06    
464 Richard Ek 4 Brun törnskata 2019-10-06    
465 Håkan Lavebratt 4 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
466 Christian Cederroth 4 Brun törnskata 2019-10-06    
467 Stellan Bygård 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
468 Olof Jansson 4 Brun törnskata 2019-10-06    
469 Bo Askerin 4 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
470 John Thulin 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
471 Per Spångfors 4 Snösparv 2019-03-24    
472 Nadine Petré 4 Göktyta 2019-07-01    
473 Gunilla Malm 4 Tallbit 2019-11-10    
474 Markus Lagerqvist 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
475 Gustaf Floderus 4 Ärtsångare 2019-07-06    
476 Mats Sigvant 4 Större turturduva 2019-11-14    
477 Ola Andersson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-28    
478 Filip Ajne 4 Alpjärnsparv 2019-08-19    
479 Tomas Lundqvist 4 Gråhuvad sparv 2019-11-13    
480 Leif Jern 4 Vitgumpsnäppa 2019-08-08    
481 Bengt Allberg 4 Alpjärnsparv 2019-08-04    
482 Håkan Rune 4 Alpjärnsparv 2019-07-30    
483 Jan Ottosson 3 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
484 Rolf Nordin 3 Brun törnskata 2019-10-06    
485 Roger Börjesson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
486 Jesper Danielson 3 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
487 Per Gustafsson 3 Dvärgspov 2019-07-10    
488 Göran Lettstrand 3 Alpjärnsparv 2019-08-21    
489 Jeff Price 3 Polyglottsångare 2019-06-13    
490 Magnus Köpman 3 Iberisk gransångare 2019-06-23    
491 Janne Svedberg 3 Brun törnskata 2019-10-06    
492 Rolf Håkansson 3 Tallbit 2019-11-02    
493 Liselotte Andersson 3 Skäggtärna 2019-11-25    
494 Wilgot Fritzon 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
495 Jukka Markkanen 3 Alpjärnsparv 2019-10-02    
496 Inger Strid Andersson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
497 Henrik Johansson 3 Ökentrumpetare 2019-07-08    
498 Per Johansson 3 Brunsångare 2019-11-21    
499 Fredrik Engström 3 Vattenpiplärka 2019-01-06    
500 Lotta Kullman 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
501 Timo Niiranen 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
502 Owe Rosengren 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
503 Urban Toresson 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
504 Göran Arstad 3 Alpjärnsparv 2019-08-09    
505 Sebbe Nilsson 3 Alpjärnsparv 2019-08-02    
506 Nicklas Nordbeck 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
507 Olof Ramel 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
508 Magnus Liljefors 3 Brun törnskata 2019-10-06    
509 Per Flodin 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
510 Roger Karlsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
511 Nils Abrahamsson 3 Dvärgspov 2019-07-10    
512 Kent Carlsson 3 Dvärgspov 2019-07-10    
513 Ulf Malm 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
514 Uno Malm 3 Brun törnskata 2019-10-06    
515 Ulf Carlson 3 Iberisk gransångare 2019-06-28    
516 Andreas Jilkén 3 Sydnäktergal 2019-05-22    
517 Lars Sund 3 Iberisk gransångare 2019-06-27    
518 Rein Pöder 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
519 Lars-Erik Collin 3 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
520 Per Sjöstrand 3 Biätare 2019-07-15    
521 Ronny Malm 3 Brun törnskata 2019-10-06    
522 Peder Edvinsson 3 Silkeshäger 2019-10-25    
523 Jörgen Fritzson 3 Gulgrå sparv 2019-05-18    
524 Stefan Hage 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
525 Stefan Oscar Oscarsson 3 Brun törnskata 2019-10-06    
526 Lars-Olof Nilsson 3 Skäggtärna 2019-11-24    
527 Anders Kornestedt 3 Ökentrumpetare 2019-07-08    
528 Lennart Rundqvist 3 Tallbit 2019-12-01    
529 Markus Forslund 3 Alpjärnsparv 2019-08-09    
530 Bo Carlsson 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
531 Joakim Djerf 3 Alpjärnsparv 2019-10-02    
532 Mats-Åke Persson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
533 Rolf Ericsson 3 Polyglottsångare 2019-07-15    
534 Bengt Larsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
535 Yngve Johansson 3 Iberisk gransångare 2019-06-17    
536 Hans Lomosse 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
537 Per-Arne Fransson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
538 Stefan Berg 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
539 Roland Mattsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
540 Thomas Kellerth 3 Polyglottsångare 2019-07-14    
541 Magnus Dahl 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
542 Christer Carlenius 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
543 Jan-Olof Bard 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
544 Siv Bard 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
545 Christer Eriksson 3 Fältpiplärka 2019-10-20    
546 Joakim Setterlund 3 Skäggtärna 2019-11-24    
547 Fredrik Larsson 3 Jaktfalk 2019-09-29    
548 Johan Karlsson 3 Silkeshäger 2019-05-25    
549 Sven V Johansson 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
550 Peter Degerman 3 Rödhuvad törnskata 2019-06-13    
551 Anton Castelius 3 Brun törnskata 2019-10-06    
552 Tobias Odqvist 3 Lavskrika 2019-07-10    
553 Niklas Delfin 3 Dvärgspov 2019-07-10    
554 Stefan Karlsson 3 Alpjärnsparv 2019-08-01    
555 Leif Nordin 3 Tallbit 2019-10-30    
556 Lars Andersson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-21    
557 Johannes Löfqvist 3 Brunsångare 2019-11-23    
558 Carl Tholin 3 Brun törnskata 2019-10-06    
559 Lars Kulmala 3 Tallbit 2019-11-02    
560 Raoul Wexius 3 Wilsonbeckasin 2019-04-24    
561 Hans Olof Bond 3 Alpjärnsparv 2019-08-12    
562 Tord Svensson 3 Sibirisk tundrapipare 2019-06-29    
563 David Andersson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
564 Tommie Fagerberg 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
565 Martin Widén 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
566 Johan Oscarsson 3 Iberisk gransångare 2019-06-24    
567 Sven-Ingmar Deurell 3 Gulgrå sparv 2019-05-18    
568 Kerstin Karlsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
569 Anders Jansson 3 Alpjärnsparv 2019-08-16    
570 Christian Williams 3 Tereksnäppa 2019-07-22    
571 Olle Wahlentin 3 Alpjärnsparv 2019-08-04    
572 Stefan Ettestam 3 Alpjärnsparv 2019-10-05    
573 Patrick Degerman 3 Tajgasångare 2019-09-14    
574 Jörgen Lindberg 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
575 Bernt Axelsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
576 Bernt Carlsson 3 Isabellastenskvätta 2019-05-21    
577 Lena Radler 3 Alpjärnsparv 2019-08-18    
578 Jan Westerlund 3 Sydnäktergal 2019-05-25    
579 Anders Lindberg 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
580 Magnus Westerlind 3 Alpjärnsparv 2019-08-24    
581 Sigurd Malm 3 Brun törnskata 2019-10-06    
582 Johan Åhlén 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
583 Rune Berglinn 3 Dvärgspov 2019-07-11    
584 Hans Ivarsson 3 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
585 Åke Nygårds 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
586 Thomas Carlsson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
587 Jonas Rosquist 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
588 Håkan Larsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
589 Stig Holmstedt 3 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
590 Roland Lundgren 3 Alpjärnsparv 2019-08-06    
591 Hans Marken 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
592 Per-Anders Linder 3 Skatgök 2019-07-11    
593 George Gustafsson 3 Vitnackad svärta 2019-12-21    
594 Birgitta Rune 3 Alpjärnsparv 2019-08-18    
595 Magnus Elfwing 3 Spetsbergsgrissla 2019-05-17    
596 Erik Törnvall 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-20    
597 Stefan Lithner 3 Gulgrå sparv 2019-05-18    
598 Malin Löfgren 3 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
599 Fredrik Svensson 3 Polyglottsångare 2019-07-15    
600 Anders Delin 3 Ökentrumpetare 2019-07-08    
601 Seppo Haavisto 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
602 Ulf Löfås 3 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
603 Mats Alinder 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
604 Mats Thorin 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
605 Henrik Waldenström 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
606 Johan Sandström 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
607 Tomas Lundh 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
608 Johan Frölinghaus 3 Polyglottsångare 2019-06-13    
609 Paul Tufvesson 3 Polyglottsångare 2019-07-15    
610 Göran Israelsson 3 Sydnäktergal 2019-06-02    
611 Anders Johansson 3 Alpjärnsparv 2019-08-09    
612 Michael Egerzon 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
613 Ragnar Seldén 3 Polyglottsångare 2019-06-13    
614 Sune Sellstedt 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
615 Anders Olovsson 3 Alpjärnsparv 2019-07-29    
616 Anders Lind 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
617 Ingvar Selse 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-16    
618 Håkan Ramsén 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
619 Johan Widenberg 3 Alpjärnsparv 2019-08-04    
620 Albin Torsson 3 Tallbit 2019-10-27    
621 Margareta Kaspersson 3 Tallbit 2019-11-02    
622 Anders Wånge Kjellsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
623 Martin Ekenberg 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-21    
624 Christopher Gullander 3 Saxaulsångare 2019-06-04    
625 Peter Franzén 3 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
626 Henrik Stensnäs 3 Kaspisk trut 2019-05-31    
627 Göran Widerström 3 Storlabb 2019-09-02    
628 Jan Rosqvist 3 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
629 Hans Ekstrand 3 Bredstjärtad labb 2019-10-14    
630 Anders Svensson 3 Tallbit 2019-11-16    
631 Jan Bergman 3 Bergtajgasångare 2019-11-08    
632 Fredrik Klingberg 3 Dvärgspov 2019-07-10    
633 Elaine Price 3 Polyglottsångare 2019-06-13    
634 Eric Sandin 3 Kungsfågelsångare 2019-10-12    
635 Fredrik Litsgård 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
636 Magnus Bergvall 3 Isabellatörnskata 2019-09-10    
637 Henrik Stjernman 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-16    
638 Anette Berglinn 3 Dvärgspov 2019-07-11    
639 Tom Malm 3 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
640 Britta Carlström 3 Dvärgspov 2019-07-10    
641 Claes-Göran Ahlgren 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
642 Bengt Lindberg 3 Iberisk gransångare 2019-06-20    
643 Tommy Carlström 3 Polyglottsångare 2019-07-15    
644 Anders Törnqvist 3 Sibirisk tundrapipare 2019-07-01    
645 Torbjörn Nilsson 3 Iberisk gransångare 2019-06-17    
646 Rikard Hellgren 3 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
647 Andreas Wernersson 3 Alpjärnsparv 2019-08-25    
648 Christer Sundström 3 Alpjärnsparv 2019-09-08    
649 Göte Larsson 3 Polyglottsångare 2019-06-13    
650 Tony Andersson 3 Alpjärnsparv 2019-07-28    
651 Anders Svensson 3 Skäggtärna 2019-11-24    
652 Tomas Kjelsson 3 Amerikansk knölsvärta 2019-05-18    
653 Anette Magnusson 3 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
654 Anna Karlsson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
655 Tomas Stafström 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
656 Jan Lundstedt 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
657 Lars-Erik Thim 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
658 Patrick Fritzson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
659 Jörgen Kragh 2 Wilsonbeckasin 2019-04-26    
660 Ingvar Wedberg 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
661 Per Moqvist 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
662 Hilkka Alexandersson 2 Tallbit 2019-11-02    
663 Göran Nilsson 2 Tallbit 2019-11-06    
664 Tomas Svensson 2 Tajgasångare 2019-10-27    
665 Siv Lundstedt 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
666 Magnus Ekenstierna 2 Tallbit 2019-11-04    
667 Ingvor Kasselstrand 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
668 Lars Öhlén 2 Sibirisk knölsvärta 2019-05-21    
669 Per Jakobsson 2 Wilsonbeckasin 2019-04-20    
670 Per Henningsson 2 Gråhuvad sparv 2019-11-12    
671 Björn Andersson 2 Kaspisk trut 2019-06-01    
672 Hans Schwartz 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
673 Andreas Livbom 2 Sibirisk knölsvärta 2019-05-08    
674 Kenneth Lidén 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
675 Magnus Kasselstrand 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
676 Ulf Nilsson 2 Svarthuvad mås 2019-04-24    
677 Jussi Tranesjö 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
678 Ingrid Hjärne 2 Sydnäktergal 2019-05-31    
679 Anders Grönvall 2 Lappuggla 2019-11-24    
680 Per-Arne Melander-Ekberg 2 Dvärgspov 2019-07-11    
681 Thomas Bernhardsson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
682 Jan Tallmark 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
683 Anne-Lis Krantz 2 Tallbit 2019-10-31    
684 Mats Tunsvik 2 Rödhuvad törnskata 2019-10-06    
685 Lennart Pettersson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-19    
686 Leif Hägg 2 Alpjärnsparv 2019-07-29    
687 Peter Westerberg 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
688 Lennart Hermansson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
689 Tommy Ericson 2 Sydnäktergal 2019-05-30    
690 Mats Andersson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
691 Kajsa Gustafsson 2 Tallbit 2019-10-25    
692 Mats Ranebo 2 Blåvingad årta 2019-06-06    
693 Klas Rosenkvist 2 Dvärgspov 2019-07-11    
694 Stefan Eriksson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
695 Fredrik Lindgren 2 Ringand 2019-12-21    
696 Ola Persson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
697 Victor Tapper 2 Kejsarörn 2019-01-26    
698 Thomas Möller 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
699 Magnus Renmyr 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
700 Christian Leth 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
701 Göran Andersson 2 Dvärgspov 2019-07-11    
702 Kjell Bergström 2 Sydnäktergal 2019-06-07    
703 Lars Nilsson 2 Svart stork 2019-08-20    
704 Ronnie Lindqvist 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
705 Björn Dellming 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
706 Lars-Erik Larsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
707 Mikael Arinder 2 Dvärgspov 2019-07-10    
708 Weine Erlandsson 2 Brun törnskata 2019-10-06    
709 Lars Wallström 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
710 Christian Halleröd 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
711 Roland Sjöberg 2 Alpjärnsparv 2019-08-02    
712 Ulf Ståhle 2 Wilsonbeckasin 2019-04-22    
713 Magnus Wisth 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
714 Berne Martinsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
715 Kjell Svensson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
716 Stefan Andersson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
717 Kjell Yngerskog 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
718 Ulf Ekerhed 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
719 Bertil Rahm 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
720 Pav Johnsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
721 Pentti J Tatti 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
722 Göran Brehmer 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
723 Magnus Jäderblad 2 Dvärgspov 2019-07-11    
724 Lars Olsson 2 Wilsonbeckasin 2019-04-19    
725 Fredrik Hermansson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
726 Bengt Sjöman 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
727 Bo Eriksson 2 Wilsonbeckasin 2019-04-24    
728 Karl-Erik Häger 2 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
729 Arne Johansson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
730 Anders Staaf 2 Blåvingad årta 2019-06-05    
731 Robert Tuveson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
732 Magnus Rignell 2 Vitgumpsnäppa 2019-08-06    
733 Torvald Tranetoft 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
734 Ante Strand 2 Brun törnskata 2019-10-06    
735 Ulf Ahlström 2 Alpjärnsparv 2019-08-05    
736 Johan Dahlberg 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
737 Joakim Söderhäll 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
738 Bill Lindwall 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
739 Per Lindquist 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
740 Erik Johansson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
741 Per-Göran Utterfors 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
742 Håkan Markstedt 2 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
743 Roy Ottosson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
744 Lars-Evert Svensson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
745 Leif Thörne 2 Brun törnskata 2019-10-06    
746 Viggo Norrby 2 Brun törnskata 2019-10-06    
747 Hans Waern 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
748 Magnus Fridolfsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
749 Carl-Ivar Hagman 2 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
750 Bror Wallbom 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
751 Thomas Ekberg 2 Dvärgspov 2019-07-10    
752 Jan Unoson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
753 Bengt Salomonsson 2 Bredstjärtad labb 2019-10-05    
754 Anders Svensson 2 Sydnäktergal 2019-06-07    
755 Gabriel Ekman 2 Alpjärnsparv 2019-08-10    
756 Henric Jennersjö 2 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
757 Hans Rudhe 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
758 Michael Tholin 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
759 Mathias Theander 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
760 Mårten Hammar 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
761 Jacob Ämterlind 2 Tallbit 2019-11-16    
762 Erik Sjögren 2 Skäggtärna 2019-11-25    
763 Ulrik Wallberg 2 Sydnäktergal 2019-05-12    
764 Ulf Andersson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
765 Ulf Jönsson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
766 Ronny Johansson 2 Tallbit 2019-10-29    
767 Siv Persson 2 Sibirisk knölsvärta 2019-12-20    
768 Per Hagström 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
769 Lotta Bonde 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
770 Tommy Magnusson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
771 Björn Lilja 2 Alpjärnsparv 2019-07-30    
772 Britta Wallbom 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
773 Joakim Soneklint 2 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
774 Olle Hydén 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-31    
775 Peter Oscarsson 2 Sibirisk piplärka 2019-09-29    
776 Torbjörn Arvidsson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
777 Pontus Grönvall 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
778 Hans Wijkström 2 Wilsonbeckasin 2019-04-23    
779 Nils Söderbom 2 Skäggtärna 2019-11-24    
780 Staffan Sundin 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-26    
781 Stefan Malm 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
782 Peter Ahlbeck 2 Nattskärra 2019-05-18    
783 Håkan Gabrielsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
784 Daniel Lindén 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
785 Karl Johan Eriksson 2 Alpjärnsparv 2019-08-13    
786 Christer Brostam 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
787 Anders Eriksson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
788 Bernt Larsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
789 Martin Tjernberg 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
790 Joel Bengtsson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
791 Johan Elfström 2 Ringand 2019-07-17    
792 Thomas Karlsohn 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
793 Hans Johansson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
794 Göran Lenz 2 Tallbit 2019-10-28    
795 Annelie Andersson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
796 Lars Forsberg 2 Vitnackad svärta 2019-05-12    
797 Leif Haldorson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
798 Hans Asplund 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
799 Håkan Sandin 2 Brednäbbad simsnäppa 2019-10-03    
800 Jan Johansson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
801 Ronny Svensson 2 Skäggtärna 2019-11-24    
802 Lasse Sunnerstig 2 Trädgårdsträdkrypare 2019-06-01    
803 Anders Larsson 2 Vitgumpsnäppa 2019-08-09    
804 Lars-Gunnar Hellman 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
805 Johan Tengholm 2 Alpjärnsparv 2019-07-31    
806 Göran Fries 2 Dvärgspov 2019-07-11    
807 Bengt Säfström 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
808 Oscar Carheden 2 Alpjärnsparv 2019-08-13    
809 Clas Cronlund 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
810 Bertil Sjöblom 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
811 Björn Lundgren 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
812 Magnus Nyström 2 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
813 Krister Carlsson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-21    
814 Mats Weiland 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
815 Hans Hägnander 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
816 Per-Olof Strandroth 2 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
817 Christer Lundin 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
818 Bengt Strindhagen 2 Tallbit 2019-11-02    
819 Lars Samuelsson 2 Fjällgås 2019-05-12    
820 Mikael Calner 2 Tallbit 2019-10-25    
821 Thomas Molander 2 Kungsfiskare 2019-05-29    
822 Daniel Sevelin 2 Tallbit 2019-11-02    
823 Sara Skidell 2 Amerikansk kricka 2019-03-14    
824 Peter Lindmark 2 Praktejder 2019-10-07    
825 Mats Hjelte 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
826 Martin Heinrich 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
827 Hans-Erik Persson 2 Sibirisk knölsvärta 2019-05-11    
828 Joakim Boman 2 Brun törnskata 2019-10-06    
829 Ingemar Marklund 2 Sibirisk knölsvärta 2019-05-14    
830 Per Pöder 2 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
831 John Andersson 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
832 Daniel Enarsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
833 Matti Eriksson 1 Alpjärnsparv 2019-07-30    
834 Bo Hallman 1 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
835 Magnus Andersson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
836 Christer Klingstedt 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
837 Joachim Ekström 1 Wilsonbeckasin 2019-04-17    
838 Håkan Forsman 1 Alpjärnsparv 2019-08-01    
839 Dan Giselsson 1 Tallbit 2019-11-09    
840 Göran Widén 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
841 Tore Holkvik 1 Mindre hackspett 2019-03-06    
842 Emil Gildebrand 1 Praktejder 2019-01-07    
843 Bo Henriksson 1 Varfågel 2019-12-31    
844 Fredrik Anmark 1 Wilsonbeckasin 2019-04-21    
845 David Apelqvist 1 Rostsparv 2019-01-02    
846 Henrik Nilsson 1 Amerikansk kricka 2019-03-31    
847 Maria Alsterlund 1 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
848 Mats Axelson 1 Ökentrumpetare 2019-07-08    
849 Erik Hirschfeld 1 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
850 Jan Blomqvist 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
851 Uno Unger 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
852 Görgen Hildingsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
853 Sune Fasth 1 Sibirisk tundrapipare 2019-06-29    
854 Göran Lindh 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
855 Lars Lundstedt 1 Nilgås 2019-03-23    
856 Kristian Kjellberg 1 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
857 Jörgen Fagefors 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
858 Stefan Delin 1 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
859 Sten Westerberg 1 Svart stork 2019-08-20    
860 Leif Erixon 1 Brunsångare 2019-10-15    
861 Dan Bengtsson 1 Alpjärnsparv 2019-08-05    
862 Bengt Adamsson 1 Kejsarörn 2019-03-29    
863 Lars Ståhle 1 Silkeshäger 2019-10-25    
864 Staffan Gustavsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
865 Håkan Jacobsson 1 Tallbit 2019-11-02    
866 Roland Lindberg 1 Tallbit 2019-11-10    
867 Mats Björkquist 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
868 Sven-Erik Johansson 1 Tallbit 2019-10-30    
869 Peter Hörenius 1 Gråhuvad vipa 2019-05-19    
870 Anna Peman 1 Sibirisk knölsvärta 2019-05-14    
871 Jacob Angsten 1 Wilsonbeckasin 2019-04-17    
872 Marcus Nygårds 1 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
873 Anders Johansson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
874 Niclas Ahlberg 1 Rostsparv 2019-01-06    
875 Joel Hallingfors 1 Rostsparv 2019-01-06    
876 Mats Andersson 1 Rostsparv 2019-01-03    
877 Per Stattin 1 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
878 Rolf Svensson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
879 Anders Linus Larsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
880 Tommy Ekmark 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
881 Ilona Ekmark 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
882 Peter Lehmann 1 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
883 Andreas Viberg 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
884 Eric Torsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
885 Lars Ekström 1 Praktejder 2019-05-07    
886 Ragnar Carlsson 1 Kustsnäppa 2019-10-17    
887 Johan Schmidt 1 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
888 Sven Birkedal 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
889 Tommy Ubbesen 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
890 Håkan Nicander 1 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
891 Fredrik Björck 1 Tallbit 2019-10-31    
892 Björn Fors 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
893 Eric Blomgren 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
894 Lars Lundquist 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
895 Kristian Ståhl 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
896 Mats Rosén 1 Tallbit 2019-11-02    
897 Olof Strand 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
898 Axel Jensen 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
899 Hanna Berg 1 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
900 Alexander Lilja-Nordin 1 Tallbit 2019-11-10    
901 Katarina Lilja Nordin 1 Tallbit 2019-11-10    
902 Bengt Nordin 1 Tallbit 2019-10-29    
903 Gunilla Wetterling 1 Praktejder 2019-05-07    
904 Per Ola Svensson 1 Rödhuvad törnskata 2019-06-08    
905 Maud Salomonsson 1 Wilsonbeckasin 2019-04-19    
906 Thomas Österholm 1 Alpjärnsparv 2019-07-29    
907 Bengt Neiss 1 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
908 Johan Svensson 1 Rosenstare 2019-05-18    
909 Simon Lindqvist 1 Ökentrumpetare 2019-07-08    
910 Bert-Göran Bäckman 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
911 Marie Lindholm 1 Polyglottsångare 2019-06-13    
912 Tord Uggla 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
913 Christer Landgren 1 Blek tornseglare 2019-10-29    
914 Benny Ekberg 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
915 Lars-Åke Karlsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
916 Berndth Gustafsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
917 Mats Almgren 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
918 Ronny Johansson 1 Isabellastenskvätta 2019-05-21    
919 Håkan Eliasson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
920 Peter Malm 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
921 Peter Elfman 1 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
922 Kaj Möller 1 Tallbit 2019-10-29    
923 Gunde Persson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
924 Mikael Ackelman 1 Wilsonbeckasin 2019-04-23    
925 Sven-Olof Johannesson 1 Rostsparv 2019-01-10    
926 Christopher Thornliden 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
927 Patric Gullström 1 Wilsonbeckasin 2019-04-22    
928 Karl Hammar 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
929 Hans-Åke Gustavsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
930 Henry Hirsimäki 1 Sibirisk piplärka 2019-09-26    
931 Bernt Bergström 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
932 Staffan Åkeby 1 Dvärgspov 2019-07-11    
933 Ralf Norberg 1 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
934 Stig Jacobsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
935 Anders Paulsrud 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
936 Peter Backman 1 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
937 Hans Boberg 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-26    
938 Per Lindström 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
939 Klaes Arrhenius 1 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
940 Gunnar Högberg 1 Nilgås 2019-03-24    
941 Gunnar Johansson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
942 Hans Nilsson 1 Aftonfalk 2019-05-10    
943 Lars-Bertil Nilsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
944 Katarina Stenman 1 Kornsparv 2019-01-19    
945 Jan Eriksson 1 Alpjärnsparv 2019-07-27    
946 Mathias Näslund 1 Blåvingad årta 2019-06-05    
947 Sven Faugert 1 Alpjärnsparv 2019-08-01    
948 Lennart Karlsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-28    
949 Håkan Sivencrona 1 Dvärgspov 2019-07-10    
950 Karin Lundqvist 1 Rostsparv 2019-01-11    
951 Jan Peterson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
952 Peter Karlehagen 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
953 Björn Jönsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
954 Lars Jönsson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
955 Elon Wismén 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
956 Fredrik Andersson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
957 Bengt Carlsson 1 Rostsparv 2019-01-10    
958 Barbro Hellström 1 Gråspett 2019-07-06    
959 Erik Stensman 1 Wilsonbeckasin 2019-04-17    
960 Ulf Franzén 1 Rostsparv 2019-01-04    
961 Fredrik Askhem 1 Vit stork 2019-07-17    
962 Sven Wijk 1 Wilsonbeckasin 2019-04-17    
963 Filippa Ek 1 Rostand 2019-05-17    
964 Arne Ekström 1 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
965 Per Norberg 1 Tallbit 2019-10-29    
966 Torbjörn Janson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
967 Anne-Marie Barregren 1 Skäggtärna 2019-11-25    
968 Håkan Carlestam 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
969 Johan Andresén 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
970 Brita Gustafsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
971 Eva Fredriksson 1 Större turturduva 2019-01-03    
972 Lars Boberg 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
973 Ulrika Tollgren 1 Dvärgspov 2019-07-10    
974 Berndt Sonelius 1 Aftonfalk 2019-09-07    
975 Kenneth Sjögren 1 Sydnäktergal 2019-05-14    
976 Roger Mellroth 1 Alpjärnsparv 2019-07-25    
977 Monica Malmberg 1 Sydnäktergal 2019-05-18    
978 Håkan Larsson 1 Tallbit 2019-10-30    
979 Adrian Djerf 1 Sibirisk piplärka 2019-09-30    
980 Jonas Knape 1 Wilsonbeckasin 2019-04-22    
981 Anders Ring 1 Praktejder 2019-06-01    
982 Tommy Lindberg 1 Lappuggla 2019-01-20    
983 Per Åsander 1 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
984 Jörgen Ljungquist 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
985 Martin Olesen 1 Iberisk gransångare 2019-07-04    
986 Gunilla Nilsson 1 Aftonfalk 2019-05-10    
987 Bertil Sanner 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
988 Inga-Lill Paulsen Andersson 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
989 Roger Eskilsson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
990 Tommy Wilhelmsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
991 Thomas Karlsson 1 Brunsångare 2019-11-20    
992 Bruno Engblad 1 Lundsångare 2019-06-08    
993 Sven-Olov Karlsson 1 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
994 Thomas Lindström 1 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
995 Bjarne Karlsson 1 Wilsonsimsnäppa 2019-04-17    
996 Emil Lundahl 1 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
997 Ingemar Jönsson 1 Tallbit 2019-11-04    
998 Per Lagerås 1 Polyglottsångare 2019-07-14    
999 Mats Lundberg 1 Wilsonbeckasin 2019-04-17    
1000 Kristoffer Lager 1 Gråhuvad vipa 2019-05-19