Larm från BirdAlarm
2020-01-22 Vitvingad trut - Hotel Hanstholm
2020-01-22 Kungsörn - Næsbyholm Storskov
2020-01-22 Lappuggla - Läbyvad
2020-01-22 Lappuggla - Läbyvad
2020-01-22 Jaktfalk - Hotel Hanstholm

Lista för Årslistan 2019

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Sören Sahlin 319 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
2 Peter Bengtsson 316 Vitnackad svärta 2019-12-13    
3 Ragnar Gustafsson 307 Vitnackad svärta 2019-12-28    
4 Ingvar Torsson 306 Vitnackad svärta 2019-12-22    
5 Julius Wengelin Grantén 306 Slaguggla 2019-12-24    
6 Douglas Gustafsson 303 Berguv 2019-12-29    
7 Lars Thornberg 299 Bredstjärtad labb 2019-12-31    
8 Per Lif 299 Stäppörn 2019-12-30    
9 Björn Klevemark 292 Rödhuvad dykand 2019-11-27    
10 Bo Carlsson 291 Vitnackad svärta 2019-12-22    
11 Gustav Knall 288 Tretåig mås 2019-11-15    
12 Fredrik Blomqvist 286 Ringand 2019-12-21    
13 Lennart Fahlgren 284 Jaktfalk 2019-12-27    
14 Tomas Flyman 284 Tofsmes 2019-12-30    
15 Sören Emet 283 Tallbit 2019-12-30    
16 Rolf Ericsson 279 Vitnackad svärta 2019-12-14    
17 Mats Bjersing 277 Ringand 2019-12-31    
18 Mattias Pozsgai 275 Snösparv 2019-12-14    
19 Anders Skoglöf 275 Vitnackad svärta 2019-12-14    
20 Lena Carlberg 273 Jaktfalk 2019-12-30    
21 Carina Skoglöf 273 Vitnackad svärta 2019-12-14    
22 Simon Stenberg Jönsson 273 Lappuggla 2019-12-28    
23 Brita Gustafsson 273 Tobisgrissla 2019-12-30    
24 Jörgen Ljungquist 270 Ringand 2019-12-17    
25 Christer Amnehammar 270 Svarthakad buskskvätta 2019-12-30    
26 John Thulin 270 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
27 Jan Linder 269 Vitryggig hackspett 2019-12-20    
28 Emil Ejermo 268 Vitnackad svärta 2019-12-14    
29 Lennart Sundström 268 Tallbit 2019-10-29    
30 Lars Olausson 267 Lappmes 2019-11-14    
31 Marie-Louise Bárány 266 Hökuggla 2019-12-29    
32 Karl-Erik Sundström 266 Jaktfalk 2019-11-14    
33 Gigi Sahlstrand 266 Jaktfalk 2019-12-27    
34 Lars-Olof Nilsson 265 Stäppörn 2019-12-31    
35 Göran Moheim 265 Tallbit 2019-11-05    
36 Mattias Larsson 264 Tallbit 2019-10-29    
37 Jörgen Fritzson 263 Rödhuvad dykand 2019-12-31    
38 Carl Tholin 263 Mindre sångsvan 2019-10-30    
39 Klas Reimers 262 Rödhuvad dykand 2019-12-31    
40 Göran Friman 262 Snösparv 2019-11-11    
41 Roland Lundgren 261 Lappuggla 2019-12-07    
42 Daniel Fant 260 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
43 Ghia Krantz Bohlin 259 Kungsfågelsångare 2019-11-17    
44 Håkan Johansson 259 Jaktfalk 2019-12-23    
45 Jonas Svedlund 259 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
46 Ola Sångberg 258 Vitnackad svärta 2019-12-28    
47 Bill Lindwall 257 Vitnackad svärta 2019-12-13    
48 Nils-Olof Jerling 256 Bergtajgasångare 2019-11-02    
49 Richard Ek 256 Bredstjärtad labb 2019-12-31    
50 Bo Thoor 255 Jaktfalk 2019-12-27    
51 Mårten Wikström 254 Lappsparv 2019-11-09    
52 Bertil Rahm 253 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
53 Tommie Fagerberg 253 Vitnackad svärta 2019-12-13    
54 Elsy-Britt Schildt 253 Bergtajgasångare 2019-11-10    
55 Lars Lundquist 253 Vitnackad svärta 2019-12-17    
56 Per Ola Svensson 250 Vit stork 2019-12-31    
57 Johan Mellquist 249 Brunsångare 2019-11-27    
58 Ronny Svensson 248 Ringand 2019-12-19    
59 Peter Holst 246 Vitnackad svärta 2019-12-13    
60 Daniel Nilsson 244 Strömstare 2019-12-26    
61 Clas-Olof Olofsson 243 Snösparv 2019-12-21    
62 Jörgen Agerskov 243 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
63 Mathias Björndal 241 Vitnackad svärta 2019-12-19    
64 Örjan Jitelius 241 Tallbit 2019-10-25    
65 Arne Johansson 240 Skäggtärna 2019-11-25    
66 Marianne Dannbeck 240 Snösparv 2019-12-22    
67 Karin Bergh 239 Större turturduva 2019-11-07    
68 Percy Fredriksson 238 Brun törnskata 2019-10-05    
69 Nils Hultman 238 Större turturduva 2019-11-14    
70 Mats Björkquist 238 Stäppörn 2019-11-24    
71 Nina Fransson 237 Jaktfalk 2019-12-23    
72 Stefan Andersson 236 Vitnackad svärta 2019-12-27    
73 Anders Bengtsson 235 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
74 Klas Rosenkvist 234 Skäggtärna 2019-11-24    
75 Martin Resare 232 Brunsångare 2019-11-30    
76 Thomas Rodeson 231 Jorduggla 2019-11-19    
77 Hasse Andersson 231 Tallbit 2019-12-20    
78 Samuel Wivstad 230 Brunsångare 2019-11-30    
79 Marie Lindholm 229 Sandlöpare 2019-12-22    
80 Lars Melin 226 Hökuggla 2019-12-27    
81 Göran Fries 223 Ringand 2019-12-17    
82 Gunde Persson 222 Tretåig hackspett 2019-12-13    
83 Henrik Ekman 221 Tallbit 2019-12-25    
84 Håkan Rune 218 Tretåig hackspett 2019-10-13    
85 Bernt Gustin 218 Tallbit 2019-12-19    
86 Joakim Setterlund 218 Skäggtärna 2019-11-24    
87 Jan Skidell 215 Myrsnäppa 2019-06-02    
88 Erik Rask 215 Lavskrika 2019-09-02    
89 Annika Morberg 213 Alpjärnsparv 2019-08-16    
90 Jukka Markkanen 213 Blåmes 2019-12-26    
91 Mikael Jönsson 211 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
92 Joakim Söderhäll 211 Tallbit 2019-12-08    
93 Bengt Nordin 210 Snösparv 2019-12-29    
94 Yvonne Blombäck 210 Kungsörn 2019-12-30    
95 Björn Andersson 210 Tallbit 2019-12-08    
96 Johan Frölinghaus 207 Polyglottsångare 2019-06-13    
97 Åke Jernberger 206 Tallbit 2019-11-17    
98 Sten-Åke Persson 204 Backsvala 2019-06-10    
99 Musse Björklund 203 Brun törnskata 2019-10-06    
100 Gunnar Berggren 202 Sidensvans 2019-11-25    
101 Anne-Lis Krantz 194 Jaktfalk 2019-11-09    
102 Lennart Jeppsson 191 Tallbit 2019-10-29    
103 Bernt Andersson 189 Alkekung 2019-11-21    
104 Bo Askerin 182 Svart rödstjärt 2019-10-10    
105 Tomas Svensson 180 Sidensvans 2019-11-30    
106 Lars Sund 178 Tallbit 2019-10-30    
107 Christian Swensson 177 Rödhalsad gås 2019-12-22    
108 Mats Tunsvik 176 Sillgrissla 2019-11-10    
109 Tobias Lilja-Nordin 172 Sandtärna 2019-09-12    
110 Anders Larsson 171 Tallbit 2019-10-26    
111 Sara Skidell 170 Ladusvala 2019-04-12    
112 Ulf Andersson 170 Tornseglare 2019-06-06    
113 Mikael Ackelman 164 Drillsnäppa 2019-04-26    
114 Lennart Jonsson 163 Småsnäppa 2019-09-22    
115 Fredrik Larsson 158 Tallbit 2019-12-10    
116 Joakim Boman 157 Tallbit 2019-12-27    
117 Anton Bergman 144 Hökuggla 2019-10-29    
118 Kristina Lindqvist 132 Stenknäck 2019-12-28    
119 Lars Persson 131 Kungsfågel 2019-12-20    
120 Mikael Jönsson 129 Svartsnäppa 2019-08-16    
121 Anders Fondelius 128 Dubbeltrast 2019-12-22    
122 Hans Asplund 124 Hämpling 2019-05-25    
123 Lars-Evert Svensson 121 Tallbit 2019-10-26    
124 Per Arne Storsveen 120 Alförrädare 2019-12-19    
125 Anders Johansson 116 Grå flugsnappare 2019-08-14    
126 Filip Viveland 114 Tallbit 2019-12-30    
127 Bengt Strandqvist 107 Bergand 2019-12-30    
128 Henrik Nilsson 106 Hussvala 2019-05-22    
129 Fredrik Hellner 93 Tallbit 2019-11-02    
130 Emil Gregorica 86 Grönsiska 2019-11-09    
131 Leif Tägtström 82 Snösparv 2019-02-16    
132 Kjell Rydh 73 Rördrom 2019-03-16    
133 Magnus Högberg 70 Knipa 2019-12-17    
134 Gabriel Säll 62 Vitnackad svärta 2019-12-26    
135 Claes-Göran Ahlgren 52 Vinterhämpling 2019-10-01    
136 Fredrik Engström 50 Gråsparv 2019-11-08    
137 Dan Persson 42 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
138 Elisabeth Lilja 40 Vitnackad svärta 2019-12-13    
139 Stefan Pettersson 34 Nötväcka 2019-12-27    
140 Kristoffer Nilsson 30 Vitnackad svärta 2019-12-15    
141 Oscar Nordahl 30 Vitnackad svärta 2019-12-25    
142 Lars Lönnå 30 Gråhäger 2019-12-31    
143 Andreas Degerman 30 Lappmes 2019-12-28    
144 Kristoffer Olsson Stenman 28 Hökuggla 2019-12-28    
145 Mikael Johansson 24 Vitnackad svärta 2019-12-22    
146 Anna Wiik 22 Tallbit 2019-12-21    
147 Madeleine Danielsson 20 Vitnackad svärta 2019-12-15    
148 Anders Ekdahl 18 Skäggtärna 2019-11-24    
149 Johan Claesson 17 Ringand 2019-12-22    
150 Lars Ståhle 17 Silkeshäger 2019-10-25    
151 Inga-Britt Ericsson 15 Svärta 2019-12-14    
152 Joakim Cederlund 15 Brunsångare 2019-11-19    
153 Johan Sandström 14 Stenfalk 2019-12-24    
154 Staffan Hasselgren 14 Tallbit 2019-12-07    
155 Per-Göran Svensson 13 Vitnackad svärta 2019-12-22    
156 Ulf Hansson 13 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
157 Simon Carrington 13 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
158 Björn Eriksson 13 Svartnäbbad islom 2019-09-19    
159 Marion Claesson 13 Tallbit 2019-10-28    
160 Göran Claesson 13 Tallbit 2019-10-28    
161 Eva Bredberg 12 Gråhuvad sparv 2019-11-14    
162 Stefan Wastegård 12 Gulsparv 2019-12-27    
163 Edvin Klein 12 Skäggtärna 2019-11-24    
164 Anita Melinder 11 Större turturduva 2019-12-30    
165 Mattias Öberg 11 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
166 Jan Ekedahl 11 Vitnackad svärta 2019-12-14    
167 Jimmy Bekkevold 11 Lappuggla 2019-12-23    
168 Peter Olsson 11 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
169 Bengt Lindberg 11 Skäggtärna 2019-11-24    
170 Hans Bredberg 11 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
171 Nils-Erik Evers 10 Gråhuvad sparv 2019-11-13    
172 Ulric Ilvéus 10 Brun törnskata 2019-10-06    
173 Barbara Leibiger 10 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
174 Bert Östholm 10 Skäggtärna 2019-11-24    
175 Hans Abrahamsson 10 Sillgrissla 2019-10-31    
176 Stig Sturesson 10 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
177 John Berntsson 10 Vitnackad svärta 2019-12-13    
178 Inge Schentz 10 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
179 Manne Strömbäck 10 Stäppörn 2019-11-24    
180 Staffan Liljeqvist 10 Fältpiplärka 2019-10-20    
181 Janne Pettersson 10 Skäggtärna 2019-11-25    
182 Erik Ejermo 10 Vitnackad svärta 2019-12-14    
183 Berndt Ekberg 10 Vitnackad svärta 2019-12-14    
184 Krister Aronsson 10 Större turturduva 2019-11-17    
185 Hans Mollberg 10 Svärta 2019-12-28    
186 Lasse Olsson 10 Spetsbergsgrissla 2019-10-26    
187 Stefan Göransson 9 Stäppörn 2019-11-24    
188 Per Helgesson 9 Silkeshäger 2019-10-25    
189 Gunnar Hedlén 9 Tallbit 2019-11-26    
190 Erik Kuttainen 9 Ringand 2019-07-23    
191 Sture Hermansson 9 Vitnackad svärta 2019-12-13    
192 Bengt-Åke Larsson 9 Forsärla 2019-12-01    
193 Per Norlin 9 Alpjärnsparv 2019-08-10    
194 Michael Engström 9 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
195 Jan Boije 9 Tallbit 2019-11-16    
196 Britt Fransson 9 Ringand 2019-12-19    
197 Karl Ekwall 9 Alpjärnsparv 2019-07-30    
198 Jonas Nolskog 9 Större turturduva 2019-11-13    
199 Thomas Johansson 9 Vitnackad svärta 2019-12-22    
200 Hans Lööf 9 Vitnäbbad islom 2019-11-15    
201 Elias Ernvik 9 Större turturduva 2019-12-27    
202 Martin Alexandersson 9 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
203 Benny Carlson 9 Fältpiplärka 2019-10-17    
204 Lennart Andersson 9 Alpjärnsparv 2019-08-04    
205 Christer Bergström 9 Turturduva 2019-10-07    
206 Staffan Larsson 9 Brunsångare 2019-11-19    
207 Ulf Törnblom 9 Bergtajgasångare 2019-11-24    
208 Marianne Sundqvist 8 Brun törnskata 2019-10-06    
209 Annika Johannesson 8 Vitnackad svärta 2019-12-22    
210 Tony Norman 8 Sibirisk knölsvärta 2019-12-19    
211 Birgit Svensson 8 Brun törnskata 2019-10-06    
212 Magnus Friberg 8 Alkekung 2019-11-09    
213 Elisabet Carlsson 8 Ringand 2019-05-26    
214 Stefan Lithner 8 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
215 Håkan Stoor 8 Ringand 2019-08-05    
216 Kent Moén 8 Vitnäbbad islom 2019-11-23    
217 Marjatta Ericson 8 Praktejder 2019-05-26    
218 Johannes Grönlund 8 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
219 Johnny Ottosson 8 Brunsångare 2019-11-28    
220 Torbjörn Hedlund 8 Vitnackad svärta 2019-12-22    
221 Martin Johansson 8 Brunsångare 2019-11-19    
222 Ulf Johansson 8 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
223 Aron Norrby 7 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
224 Mikael Persson 7 Vitnackad svärta 2019-12-15    
225 Christel Stenberg 7 Skäggtärna 2019-11-26    
226 Christer Blank 7 Tallbit 2019-10-27    
227 Kaj Sjöstedt 7 Tallbit 2019-10-27    
228 Harald Ris 7 Sibirisk knölsvärta 2019-12-13    
229 Anita Pöder 7 Kustlabb 2019-08-27    
230 Peter Nilsson 7 Skäggtärna 2019-11-24    
231 Ulf Sperens 7 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
232 Mats Johannesson 7 Svarthuvad sparv 2019-10-02    
233 Torsten Kjell 7 Alpjärnsparv 2019-10-19    
234 Per Åberg 7 Skäggtärna 2019-11-24    
235 Inge Larsson 7 Brun törnskata 2019-10-06    
236 Hans Börjesson 7 Brun törnskata 2019-10-06    
237 Måns Grundsten 7 Brun törnskata 2019-10-06    
238 Ola Mattsson 7 Brandkronad kungsfågel 2019-10-05    
239 Gunnar Kvarnlöf 7 Dvärgspov 2019-07-10    
240 Magnus Aurivillius 7 Brun törnskata 2019-10-06    
241 Ulf Karlsson 7 Brun törnskata 2019-10-05    
242 Anders Kronhamn 7 Brun törnskata 2019-10-05    
243 Ronny Johansson 7 Tallbit 2019-12-25    
244 Ulf Persson 7 Skäggtärna 2019-11-24    
245 Ann-Charlotte Petersson 7 Sydnäktergal 2019-06-07    
246 Matthis Kaby 7 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
247 Anders Olovsson 7 Alpjärnsparv 2019-07-29    
248 Björn Lindkvist 7 Brun törnskata 2019-10-05    
249 Eva Klevemark 7 Alpjärnsparv 2019-08-15    
250 Jörgen Hansson 7 Tretåig hackspett 2019-11-04    
251 Adam Lindroth 7 Brun törnskata 2019-10-06    
252 Sören Carlsson 7 Gråhuvad sparv 2019-11-11    
253 Barbro Flermoen 7 Hökuggla 2019-06-11    
254 Magnus Olsson 7 Vitnackad svärta 2019-12-30    
255 Björn Dahlbom 7 Brun törnskata 2019-10-06    
256 Ola Svensson 7 Blek tornseglare 2019-10-29    
257 Jan Sandberg 7 Ökensångare 2019-10-09    
258 Anders Hellgren 7 Iberisk gransångare 2019-06-27    
259 Jonas Persson 7 Tallbit 2019-10-29    
260 Dag Rådström 7 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
261 Lennart Hellström 6 Storlabb 2019-09-15    
262 Ingrid Elm 6 Tallbit 2019-10-29    
263 Josef Chaib 6 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
264 Per Wohlin 6 Dvärgspov 2019-07-10    
265 Mikael Wikström 6 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
266 Pontus Blanch 6 Tallbit 2019-10-30    
267 Anita Ericson 6 Dvärgspov 2019-07-11    
268 Anders Elf 6 Brunsångare 2019-10-21    
269 Stefan Ljung 6 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
270 Axel Hultman 6 Alpjärnsparv 2019-08-17    
271 Björn Owe-Larsson 6 Alpjärnsparv 2019-08-17    
272 Anders Heder 6 Större turturduva 2019-11-17    
273 Eva Blanch 6 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
274 Jonas Ekström 6 Brun törnskata 2019-10-06    
275 Ingemar Öjhage 6 Dvärgspov 2019-07-10    
276 Philip Österblad 6 Dvärgspov 2019-07-10    
277 Sten Sandin 6 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
278 Håkan Sterner 6 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
279 Hans Flyman 6 Vitnackad svärta 2019-12-14    
280 Hans Abramsson 6 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
281 Bengt Åhgren 6 Skäggtärna 2019-11-24    
282 Tobias Ljungquist 6 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
283 Anton Blanch 6 Tärnmås 2019-10-27    
284 Thomas Tiger 6 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
285 Jan Gustafsson 6 Alpjärnsparv 2019-08-12    
286 Jonas Nordin 6 Alpjärnsparv 2019-08-10    
287 Mats Nilsson 6 Brun törnskata 2019-10-06    
288 Peter Nilsson 6 Brun törnskata 2019-10-06    
289 Johan Frössling 6 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
290 Christer Pålsson 6 Tordmule 2019-06-28    
291 Rickard Jonsson 6 Lappuggla 2019-06-19    
292 Joakim Wallström 6 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
293 Leif Lejdelin 6 Brun törnskata 2019-10-06    
294 Henrik Lind 6 Brun törnskata 2019-10-06    
295 Tomas Lundquist 6 Brun törnskata 2019-10-06    
296 Magnus Corell 6 Brun törnskata 2019-10-05    
297 Thomas Karlström 6 Brunsångare 2019-10-15    
298 Dag Holmberg 6 Brun törnskata 2019-10-06    
299 Christina Öjhage 6 Dvärgspov 2019-07-10    
300 Johan Wiktorsson 6 Tretåig hackspett 2019-11-07    
301 Irene Hofstedt 6 Skäggtärna 2019-11-24    
302 Marianne Holmberg 6 Brun törnskata 2019-10-06    
303 Mikael Nilsson 6 Tallbit 2019-11-02    
304 Håkan Kjell 6 Alpjärnsparv 2019-09-10    
305 Robert Lager 6 Större turturduva 2019-12-31    
306 Håkan Funk 6 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
307 Rolf Gäfvert 5 Brun törnskata 2019-10-06    
308 Anders Carlberg 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
309 Olof Sjöberg 5 Alpjärnsparv 2019-08-18    
310 Mattias Persson 5 Alpjärnsparv 2019-10-05    
311 Jan Svantesson 5 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
312 Patrik Åberg 5 Brun törnskata 2019-10-06    
313 Bengt Adamsson 5 Nötskrika 2019-12-22    
314 Johan Karlsson 5 Sydnäktergal 2019-05-31    
315 Stefan Kyrklund 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
316 Håkan Ydregården 5 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
317 Lars Bohlin 5 Vitgumpsnäppa 2019-07-30    
318 Bengt Ottosson 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-16    
319 Ulf Sterler 5 Brunsångare 2019-11-27    
320 Ola Dahlbom 5 Brun törnskata 2019-10-06    
321 Lars Jönsson 5 Ökensångare 2019-10-09    
322 Göran Arn 5 Bergtajgasångare 2019-10-20    
323 Nils-Arne Thunell 5 Brun törnskata 2019-10-06    
324 Elisabeth Djerf 5 Svarthuvad sparv 2019-10-02    
325 Bertil Svensson 5 Vitnackad svärta 2019-12-28    
326 Rolf Sandberg 5 Brun törnskata 2019-10-06    
327 Timo Samanen 5 Brun törnskata 2019-10-06    
328 Michael Norman 5 Brun törnskata 2019-10-06    
329 Anders Collin 5 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
330 Brita Westrup 5 Skäggtärna 2019-11-24    
331 Hans Bister 5 Alpjärnsparv 2019-08-10    
332 Ulf Hanje 5 Alpjärnsparv 2019-08-23    
333 Mathias Bergström 5 Alpjärnsparv 2019-08-03    
334 Lars G Petersson 5 Spetsstjärtad duva 2019-05-21    
335 Jan-Eric Rönnqvist 5 Brun törnskata 2019-10-06    
336 Patrik Söderberg 5 Brun törnskata 2019-10-06    
337 Martin Åkesson 5 Alpjärnsparv 2019-08-05    
338 Anders Grindlund 5 Brun törnskata 2019-10-06    
339 Juha Autio 5 Sibirisk tundrapipare 2019-06-29    
340 Mats Alderus 5 Vitnackad svärta 2019-12-28    
341 Leif Dahlgren 5 Brun törnskata 2019-10-06    
342 Ulf Gotthardsson 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
343 Jens Morin 5 Brun törnskata 2019-10-06    
344 Eva Johansson 5 Brun törnskata 2019-10-06    
345 Svante Söderholm 5 Brun törnskata 2019-10-05    
346 Stefan Morell 5 Alpjärnsparv 2019-08-01    
347 Marianne Johansson 5 Skogssnäppa 2019-12-01    
348 Peter Lundberg 5 Alpjärnsparv 2019-07-28    
349 Erik Wahlgren 5 Alpjärnsparv 2019-08-06    
350 Martin Dribe 5 Skäggtärna 2019-11-26    
351 Patrik Engberg 5 Tofslärka 2019-07-17    
352 Per Fogelström 5 Skäggtärna 2019-11-25    
353 Göran Gustavsson 5 Alpjärnsparv 2019-07-31    
354 Johan Fromholtz 5 Brun törnskata 2019-10-06    
355 Eva Stenvång 5 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
356 Thomas Hultqvist 5 Brun törnskata 2019-10-06    
357 Mats Hildeman 5 Brun törnskata 2019-10-06    
358 Lars Björklind 5 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
359 Lena Wikström 5 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
360 Carl-Gustaf Elinder 5 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
361 Lotta Berg 5 Vitgumpad buskskvätta 2019-06-24    
362 Mattias Backlund 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
363 Robert Petersén 5 Fältpiplärka 2019-09-01    
364 Jens Basse 5 Skäggtärna 2019-11-24    
365 Per Aspegren 5 Vitnackad svärta 2019-12-26    
366 Åke Bergqvist 5 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
367 Carina Berg 5 Nunnestenskvätta 2019-11-02    
368 Jenny Pozsgai 5 Vitgumpsnäppa 2019-08-05    
369 Anders Vestlund 5 Brun törnskata 2019-10-05    
370 Örjan Sjögren 5 Brun törnskata 2019-10-06    
371 Per Törnquist 5 Brunsångare 2019-10-04    
372 Jens Wikström 5 Polyglottsångare 2019-06-13    
373 Fredrik Andersson 5 Hämpling 2019-12-25    
374 Lars Eric Rahm 5 Skäggtärna 2019-11-24    
375 Fredrik Johansson 5 Brun törnskata 2019-10-06    
376 Alf Westergren 5 Vitnackad svärta 2019-12-27    
377 Tobias Hammarberg 5 Iberisk gransångare 2019-06-29    
378 Anders Kling 5 Brun törnskata 2019-10-06    
379 Jesper Petersson 5 Sibirisk knölsvärta 2019-12-20    
380 Michael Slätt 5 Lavskrika 2019-10-26    
381 Bodil Nyström 5 Ökentrumpetare 2019-07-08    
382 Kjell Carlsson 5 Brunsångare 2019-11-27    
383 Daniel Hedenbo 5 Större turturduva 2019-11-06    
384 Gunnar Wallin 5 Gråhuvad sparv 2019-11-13    
385 Kerstin Wallin 5 Gråhuvad sparv 2019-11-13    
386 Örjan Alering 5 Lavskrika 2019-09-08    
387 Nils Andersson 5 Brun törnskata 2019-10-06    
388 Ida Hansson 5 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
389 Christer Sundström 4 Alpjärnsparv 2019-09-08    
390 Mats Hulthén 4 Blåvingad årta 2019-06-06    
391 Tobias Berger 4 Gråhuvad sparv 2019-11-08    
392 Ulf Svahn 4 Brunsångare 2019-10-17    
393 Bengt Eriksson 4 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
394 Karin Lundmark 4 Tallbit 2019-10-30    
395 Richard Petersson 4 Tallbit 2019-11-06    
396 Conny Dahnson 4 Tallbit 2019-11-16    
397 Per Jonas Andersson 4 Större skrikörn 2019-09-22    
398 Helena Lager 4 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
399 Fredrik Lindmark 4 Isabellatörnskata 2019-09-10    
400 Mats Grahn 4 Brun törnskata 2019-10-06    
401 Robert Jansson 4 Alpjärnsparv 2019-07-30    
402 Rolf Lindskog 4 Brunsångare 2019-11-28    
403 Jan Oldebring 4 Alpjärnsparv 2019-08-09    
404 Gustav Eriksson 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-20    
405 Bengt Jalsborn 4 Alpjärnsparv 2019-08-19    
406 Herbert Baumann 4 Alpjärnsparv 2019-09-04    
407 Jan Krantz 4 Tallbit 2019-11-05    
408 Thomas Johansson 4 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
409 Olle Pettersson 4 Svarttärna 2019-05-22    
410 Gunnar Siljestrand 4 Brun törnskata 2019-10-06    
411 Johnny Johansson 4 Dvärgspov 2019-07-10    
412 Fredrik Rudzki 4 Alpjärnsparv 2019-08-03    
413 Jörgen Pisch 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
414 Fredrik Åstrand 4 Vitnackad svärta 2019-12-27    
415 Hannu Koho 4 Toppskarv 2019-09-07    
416 Magnus Gustafsson 4 Tallbit 2019-10-29    
417 Karl-Åke Johansson 4 Tallbit 2019-10-30    
418 Yonas Ericsson 4 Brun törnskata 2019-10-06    
419 Stefan Munck 4 Alpjärnsparv 2019-08-03    
420 Leif Godin 4 Brun törnskata 2019-10-05    
421 Jan Kellerth 4 Polyglottsångare 2019-07-14    
422 Björn Malmgren 4 Alpjärnsparv 2019-08-06    
423 Christopher Magnusson 4 Tallbit 2019-10-27    
424 Börje Pettersson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
425 Mats Axbrink 4 Alpjärnsparv 2019-08-09    
426 Jan Petersson 4 Alpjärnsparv 2019-09-03    
427 Johan Södercrantz 4 Alpjärnsparv 2019-08-17    
428 Nina Janelm 4 Iberisk gransångare 2019-06-21    
429 Gunilla Olsson 4 Alpjärnsparv 2019-08-17    
430 Anders Öberg 4 Tallbit 2019-12-15    
431 Maria Odqvist 4 Tallbit 2019-11-10    
432 Jonas Melin 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
433 Stellan Andersson 4 Tereksnäppa 2019-07-22    
434 Björn Arvidsson 4 Alpjärnsparv 2019-08-22    
435 Lillemor Däckfors 4 Dvärgspov 2019-07-11    
436 Yngve Wiklund 4 Alpjärnsparv 2019-08-01    
437 Oskar Wändell 4 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
438 Torbjörn Andersson 4 Alpjärnsparv 2019-08-17    
439 Håkan Persson 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
440 Morgan Svensson 4 Ökentrumpetare 2019-07-08    
441 Göran Cederwall 4 Brun törnskata 2019-10-06    
442 Lars Davner 4 Brun törnskata 2019-10-05    
443 Håkan Thorstensson 4 Alpjärnsparv 2019-08-03    
444 Patric Österblad 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
445 Mikael Rosén 4 Brun törnskata 2019-10-06    
446 Göran Engberg 4 Alpjärnsparv 2019-08-18    
447 Mikael Nord 4 Brun törnskata 2019-10-06    
448 Hans Olofsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
449 Stig-Uno Svensson 4 Brun törnskata 2019-10-06    
450 Jan Tranderyd 4 Iberisk gransångare 2019-06-19    
451 Johan Wallin 4 Brun törnskata 2019-10-05    
452 Åke Anderson 4 Alpjärnsparv 2019-07-30    
453 Magnus Unger 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
454 Henrik Waldenström 4 Stäpphök 2019-09-19    
455 Johan Svedholm 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
456 Tommy Holmgren 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
457 Stellan Amzoll 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
458 Per Spångfors 4 Snösparv 2019-03-24    
459 Nadine Petré 4 Göktyta 2019-07-01    
460 Gunilla Malm 4 Tallbit 2019-11-10    
461 Gustaf Floderus 4 Ärtsångare 2019-07-06    
462 Mats Sigvant 4 Större turturduva 2019-11-14    
463 Ola Andersson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-28    
464 Stefan Persson 4 Alpjärnsparv 2019-08-12    
465 Per-Johan Ulfendahl 4 Brun törnskata 2019-10-06    
466 Bengt Svednert 4 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
467 Claes Andersson 4 Alpjärnsparv 2019-10-02    
468 Krister Nordin 4 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
469 Thomas Rostedt 4 Vitgumpsnäppa 2019-08-07    
470 Björn Wester 4 Alpjärnsparv 2019-08-04    
471 Håkan Karlsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
472 Joakim Djerf 4 Bergtajgasångare 2019-11-02    
473 Lars-Gunnar Lundquist 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
474 Anders Nilsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
475 Håkan Johansson 4 Alpjärnsparv 2019-10-18    
476 Jesper Norrby 4 Brun törnskata 2019-10-06    
477 Andreas Joakimson 4 Alpjärnsparv 2019-09-09    
478 Fredrik Bondestam 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
479 Bengt Svensson 4 Svartnäbbad islom 2019-08-12    
480 Håkan Winqvist 4 Tajgasångare 2019-09-28    
481 Anette Westin 4 Iberisk gransångare 2019-06-18    
482 Andreas Brehammar 4 Sydnäktergal 2019-05-24    
483 Annika Källman 4 Brun törnskata 2019-10-06    
484 Robin Isaksson 4 Nunnestenskvätta 2019-11-02    
485 Anders Lennartsson 4 Wilsonbeckasin 2019-04-25    
486 Leif Thorbjörnsson 4 Ringand 2019-12-23    
487 Owe Rosengren 4 Tallbit 2019-10-28    
488 Olof Jansson 4 Brun törnskata 2019-10-06    
489 Christian Cederroth 4 Brun törnskata 2019-10-06    
490 Stellan Bygård 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
491 Filip Ajne 4 Alpjärnsparv 2019-08-19    
492 Leif Jern 4 Vitgumpsnäppa 2019-08-08    
493 Bengt Allberg 4 Alpjärnsparv 2019-08-04    
494 Tomas Lundqvist 4 Gråhuvad sparv 2019-11-13    
495 Fredrik Lennartsson 4 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
496 Kent Carlsson 4 Vitkindad gås 2019-10-28    
497 Nils Abrahamsson 4 Tallbit 2019-11-10    
498 Johannes Rydström 4 Sibirisk knölsvärta 2019-12-23    
499 Anders Brodin 4 Alpjärnsparv 2019-08-18    
500 Mats Weiland 3 Tajgasångare 2019-09-20    
501 Ulf Malm 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
502 Uno Malm 3 Brun törnskata 2019-10-06    
503 Ulf Carlson 3 Iberisk gransångare 2019-06-28    
504 Per Flodin 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
505 Sebbe Nilsson 3 Alpjärnsparv 2019-08-02    
506 Nicklas Nordbeck 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
507 Timo Niiranen 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
508 Roger Karlsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
509 Roger Börjesson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
510 Jesper Danielson 3 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
511 Jan Ottosson 3 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
512 Rolf Nordin 3 Brun törnskata 2019-10-06    
513 Per Gustafsson 3 Dvärgspov 2019-07-10    
514 Göran Lettstrand 3 Alpjärnsparv 2019-08-21    
515 Jeff Price 3 Polyglottsångare 2019-06-13    
516 Magnus Köpman 3 Iberisk gransångare 2019-06-23    
517 Janne Svedberg 3 Brun törnskata 2019-10-06    
518 Inger Strid Andersson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
519 Henrik Johansson 3 Ökentrumpetare 2019-07-08    
520 Lotta Kullman 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
521 Per Johansson 3 Brunsångare 2019-11-21    
522 Andreas Jilkén 3 Sydnäktergal 2019-05-22    
523 Wilgot Fritzon 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
524 Urban Toresson 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
525 Olof Ramel 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
526 Magnus Liljefors 3 Brun törnskata 2019-10-06    
527 Göran Arstad 3 Alpjärnsparv 2019-08-09    
528 Rein Pöder 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
529 Per Sjöstrand 3 Biätare 2019-07-15    
530 Lars-Erik Collin 3 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
531 Ronny Malm 3 Brun törnskata 2019-10-06    
532 Stefan Berg 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
533 Roland Mattsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
534 Thomas Kellerth 3 Polyglottsångare 2019-07-14    
535 Jan-Olof Bard 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
536 Siv Bard 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
537 Magnus Dahl 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
538 Christer Carlenius 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
539 Christer Eriksson 3 Fältpiplärka 2019-10-20    
540 Bengt Larsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
541 Hans Lomosse 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
542 Per-Arne Fransson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
543 Stefan Oscar Oscarsson 3 Brun törnskata 2019-10-06    
544 Christer Brostam 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
545 Anders Kornestedt 3 Ökentrumpetare 2019-07-08    
546 Mats-Åke Persson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
547 Yngve Johansson 3 Iberisk gransångare 2019-06-17    
548 Peter Degerman 3 Rödhuvad törnskata 2019-06-13    
549 Sven V Johansson 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
550 Rolf Håkansson 3 Tallbit 2019-11-02    
551 Liselotte Andersson 3 Skäggtärna 2019-11-25    
552 Mats Alinder 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
553 Fredrik Svensson 3 Polyglottsångare 2019-07-15    
554 Anders Delin 3 Ökentrumpetare 2019-07-08    
555 Seppo Haavisto 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
556 Mats Thorin 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
557 Malin Löfgren 3 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
558 Kjell Yngerskog 3 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
559 Magnus Jäderblad 3 Tallbit 2019-12-13    
560 Erik Törnvall 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-20    
561 Hans-Åke Gustavsson 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
562 Per-Anders Linder 3 Skatgök 2019-07-11    
563 George Gustafsson 3 Vitnackad svärta 2019-12-21    
564 Hans Marken 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
565 Birgitta Rune 3 Alpjärnsparv 2019-08-18    
566 Magnus Elfwing 3 Spetsbergsgrissla 2019-05-17    
567 Håkan Larsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
568 Ante Strand 3 Silkeshäger 2019-10-26    
569 Johan Åhlén 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
570 Stig Holmstedt 3 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
571 Johan Oscarsson 3 Iberisk gransångare 2019-06-24    
572 Sven-Ingmar Deurell 3 Gulgrå sparv 2019-05-18    
573 Magnus Westerlind 3 Alpjärnsparv 2019-08-24    
574 Erik Johansson 3 Skogssnäppa 2019-12-01    
575 Raoul Wexius 3 Wilsonbeckasin 2019-04-24    
576 Hans Olof Bond 3 Alpjärnsparv 2019-08-12    
577 Sigurd Malm 3 Brun törnskata 2019-10-06    
578 Rune Berglinn 3 Dvärgspov 2019-07-11    
579 Hans Ivarsson 3 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
580 Åke Nygårds 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
581 Thomas Carlsson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
582 Jonas Rosquist 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
583 Lars Kulmala 3 Tallbit 2019-11-02    
584 Anton Castelius 3 Brun törnskata 2019-10-06    
585 Michael Egerzon 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
586 Ragnar Seldén 3 Polyglottsångare 2019-06-13    
587 Göran Israelsson 3 Sydnäktergal 2019-06-02    
588 Tomas Lundh 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
589 Lars Andersson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-21    
590 Johannes Löfqvist 3 Brunsångare 2019-11-23    
591 Anders Johansson 3 Alpjärnsparv 2019-08-09    
592 Olle Wahlentin 3 Alpjärnsparv 2019-08-04    
593 Stefan Ettestam 3 Alpjärnsparv 2019-10-05    
594 Patrick Degerman 3 Tajgasångare 2019-09-14    
595 Kerstin Karlsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
596 Anders Jansson 3 Alpjärnsparv 2019-08-16    
597 Martin Widén 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
598 Christian Williams 3 Tereksnäppa 2019-07-22    
599 David Andersson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
600 Anders Lindberg 3 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
601 Stefan Karlsson 3 Alpjärnsparv 2019-08-01    
602 Leif Nordin 3 Tallbit 2019-10-30    
603 Bernt Carlsson 3 Isabellastenskvätta 2019-05-21    
604 Bernt Axelsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
605 Lena Radler 3 Alpjärnsparv 2019-08-18    
606 Jan Westerlund 3 Sydnäktergal 2019-05-25    
607 Fredrik Klingberg 3 Dvärgspov 2019-07-10    
608 Eric Sandin 3 Kungsfågelsångare 2019-10-12    
609 Henrik Stjernman 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-16    
610 Anette Berglinn 3 Dvärgspov 2019-07-11    
611 Fredrik Litsgård 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-15    
612 Elaine Price 3 Polyglottsångare 2019-06-13    
613 Håkan Ramsén 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
614 Margareta Kaspersson 3 Tallbit 2019-11-02    
615 Johan Widenberg 3 Alpjärnsparv 2019-08-04    
616 Albin Torsson 3 Tallbit 2019-10-27    
617 Peter Franzén 3 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
618 Christopher Gullander 3 Saxaulsångare 2019-06-04    
619 Henrik Stensnäs 3 Kaspisk trut 2019-05-31    
620 Anders Wånge Kjellsson 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
621 Martin Ekenberg 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-21    
622 Jan Bergman 3 Bergtajgasångare 2019-11-08    
623 Göran Widerström 3 Storlabb 2019-09-02    
624 Hans Ekstrand 3 Bredstjärtad labb 2019-10-14    
625 Anders Svensson 3 Tallbit 2019-11-16    
626 Jan Rosqvist 3 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
627 Anders Olovsson 3 Alpjärnsparv 2019-07-29    
628 Anders Lind 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
629 Ingvar Selse 3 Sibirisk knölsvärta 2019-12-16    
630 Sune Sellstedt 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
631 Paul Tufvesson 3 Polyglottsångare 2019-07-15    
632 Bengt Lindberg 3 Iberisk gransångare 2019-06-20    
633 Tom Malm 3 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
634 Magnus Bergvall 3 Isabellatörnskata 2019-09-10    
635 Britta Carlström 3 Dvärgspov 2019-07-10    
636 Tommy Carlström 3 Polyglottsångare 2019-07-15    
637 Anders Törnqvist 3 Sibirisk tundrapipare 2019-07-01    
638 Markus Forslund 3 Alpjärnsparv 2019-08-09    
639 Lennart Rundqvist 3 Tallbit 2019-12-01    
640 Stefan Hage 3 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
641 Göran Lenz 3 Ringand 2019-12-25    
642 Anna Karlsson 3 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
643 Tomas Stafström 3 Gulgrå sparv 2019-05-19    
644 Göte Larsson 3 Polyglottsångare 2019-06-13    
645 Tony Andersson 3 Alpjärnsparv 2019-07-28    
646 Anders Svensson 3 Skäggtärna 2019-11-24    
647 Tomas Kjelsson 3 Amerikansk knölsvärta 2019-05-18    
648 Anette Magnusson 3 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
649 Torbjörn Nilsson 3 Iberisk gransångare 2019-06-17    
650 Rikard Hellgren 3 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
651 Andreas Wernersson 3 Alpjärnsparv 2019-08-25    
652 Per Moqvist 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
653 Jörgen Kragh 2 Wilsonbeckasin 2019-04-26    
654 Ingvar Wedberg 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
655 Jan Lundstedt 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
656 Lars-Erik Thim 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
657 Thomas Karlsohn 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
658 Hans Johansson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
659 Patrick Fritzson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
660 Joel Bengtsson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
661 Johan Elfström 2 Ringand 2019-07-17    
662 Hilkka Alexandersson 2 Tallbit 2019-11-02    
663 Göran Nilsson 2 Tallbit 2019-11-06    
664 Siv Lundstedt 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
665 Ingvor Kasselstrand 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
666 Magnus Ekenstierna 2 Tallbit 2019-11-04    
667 Hans Schwartz 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
668 Magnus Kasselstrand 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
669 Ulf Nilsson 2 Svarthuvad mås 2019-04-24    
670 Andreas Livbom 2 Sibirisk knölsvärta 2019-05-08    
671 Jan Tallmark 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
672 Kenneth Lidén 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
673 Jussi Tranesjö 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
674 Lars Öhlén 2 Sibirisk knölsvärta 2019-05-21    
675 Per Jakobsson 2 Wilsonbeckasin 2019-04-20    
676 Per Henningsson 2 Gråhuvad sparv 2019-11-12    
677 Ronnie Lindqvist 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
678 Björn Dellming 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
679 Göran Andersson 2 Dvärgspov 2019-07-11    
680 Kjell Bergström 2 Sydnäktergal 2019-06-07    
681 Lars Nilsson 2 Svart stork 2019-08-20    
682 Thomas Möller 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
683 Magnus Renmyr 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
684 Victor Tapper 2 Kejsarörn 2019-01-26    
685 Ola Persson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
686 Leif Hägg 2 Alpjärnsparv 2019-07-29    
687 Lennart Pettersson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-19    
688 Lennart Hermansson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
689 Tommy Ericson 2 Sydnäktergal 2019-05-30    
690 Peter Westerberg 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
691 Mats Ranebo 2 Blåvingad årta 2019-06-06    
692 Mats Andersson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
693 Kajsa Gustafsson 2 Tallbit 2019-10-25    
694 Thomas Bernhardsson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
695 Stefan Eriksson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
696 Fredrik Lindgren 2 Ringand 2019-12-21    
697 Anders Grönvall 2 Lappuggla 2019-11-24    
698 Per-Arne Melander-Ekberg 2 Dvärgspov 2019-07-11    
699 Viggo Norrby 2 Brun törnskata 2019-10-06    
700 Magnus Fridolfsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
701 Carl-Ivar Hagman 2 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
702 Hans Waern 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
703 Leif Thörne 2 Brun törnskata 2019-10-06    
704 Berndth Gustafsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
705 Ronny Johansson 2 Tallbit 2019-10-29    
706 Siv Persson 2 Sibirisk knölsvärta 2019-12-20    
707 Bengt Salomonsson 2 Bredstjärtad labb 2019-10-05    
708 Anders Svensson 2 Sydnäktergal 2019-06-07    
709 Gabriel Ekman 2 Alpjärnsparv 2019-08-10    
710 Bror Wallbom 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
711 Thomas Ekberg 2 Dvärgspov 2019-07-10    
712 Jan Unoson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
713 Henric Jennersjö 2 Gråhuvad sparv 2019-11-10    
714 Michael Tholin 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
715 Mathias Theander 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
716 Mårten Hammar 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
717 Christian Leth 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
718 Ulf Jönsson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
719 Alexander Lilja-Nordin 2 Tallbit 2019-11-10    
720 Ulrik Wallberg 2 Sydnäktergal 2019-05-12    
721 Erik Sjögren 2 Skäggtärna 2019-11-25    
722 Robert Tuveson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
723 Per Lindquist 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
724 Ulf Ahlström 2 Alpjärnsparv 2019-08-05    
725 Johan Dahlberg 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
726 Roy Ottosson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
727 Per-Göran Utterfors 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
728 Håkan Markstedt 2 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
729 Hans Rudhe 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
730 Lars Nilsson 2 Tereksnäppa 2019-07-22    
731 Håkan Eliasson 2 Vitnackad svärta 2019-12-28    
732 Karl-Erik Häger 2 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
733 Torvald Tranetoft 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
734 Magnus Rignell 2 Vitgumpsnäppa 2019-08-06    
735 Lars Olsson 2 Wilsonbeckasin 2019-04-19    
736 Bo Eriksson 2 Wilsonbeckasin 2019-04-24    
737 Anders Staaf 2 Blåvingad årta 2019-06-05    
738 Lars-Erik Larsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
739 Pav Johnsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
740 Pentti J Tatti 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
741 Göran Brehmer 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
742 Ulf Ekerhed 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
743 Berne Martinsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
744 Mikael Arinder 2 Dvärgspov 2019-07-10    
745 Christian Halleröd 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
746 Lars Wallström 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
747 Magnus Wisth 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
748 Roland Sjöberg 2 Alpjärnsparv 2019-08-02    
749 Ulf Ståhle 2 Wilsonbeckasin 2019-04-22    
750 Fredrik Hermansson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
751 Bengt Sjöman 2 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
752 Lars Samuelsson 2 Fjällgås 2019-05-12    
753 Mikael Calner 2 Tallbit 2019-10-25    
754 Thomas Molander 2 Kungsfiskare 2019-05-29    
755 Peter Lindmark 2 Praktejder 2019-10-07    
756 Daniel Sevelin 2 Tallbit 2019-11-02    
757 Joakim Soneklint 2 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
758 Lotta Bonde 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
759 Olle Hydén 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-31    
760 Tommy Magnusson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
761 Björn Lilja 2 Alpjärnsparv 2019-07-30    
762 Britta Wallbom 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
763 Per Hagström 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
764 Anders Eriksson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
765 Martin Tjernberg 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
766 Anders Linus Larsson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
767 Karl Johan Eriksson 2 Alpjärnsparv 2019-08-13    
768 Bernt Larsson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
769 Daniel Lindén 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
770 Ragnar Carlsson 2 Kustsnäppa 2019-10-17    
771 Torbjörn Arvidsson 2 Dvärgspov 2019-07-10    
772 Pontus Grönvall 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
773 Stefan Malm 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
774 Håkan Sandin 2 Brednäbbad simsnäppa 2019-10-03    
775 Hans Wijkström 2 Wilsonbeckasin 2019-04-23    
776 Nils Söderbom 2 Skäggtärna 2019-11-24    
777 Staffan Sundin 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-26    
778 Peter Ahlbeck 2 Nattskärra 2019-05-18    
779 Peter Oscarsson 2 Sibirisk piplärka 2019-09-29    
780 Johan Schmidt 2 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
781 Lars Forsberg 2 Vitnackad svärta 2019-05-12    
782 Annelie Andersson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
783 Leif Haldorson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
784 Jan Johansson 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
785 Lasse Sunnerstig 2 Trädgårdsträdkrypare 2019-06-01    
786 Lars-Gunnar Hellman 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
787 Johan Tengholm 2 Alpjärnsparv 2019-07-31    
788 Hans Hägnander 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
789 Bengt Strindhagen 2 Tallbit 2019-11-02    
790 Mats Hjelte 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
791 Martin Heinrich 2 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
792 Stefan Persson 2 Kaspisk trut 2019-05-20    
793 Ingemar Marklund 2 Sibirisk knölsvärta 2019-05-14    
794 Per Pöder 2 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
795 Per-Olof Strandroth 2 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
796 Bertil Sjöblom 2 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
797 Magnus Nyström 2 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
798 Oscar Carheden 2 Alpjärnsparv 2019-08-13    
799 Bengt Säfström 2 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
800 Hans-Erik Persson 2 Sibirisk knölsvärta 2019-05-11    
801 Krister Carlsson 2 Spetsstjärtad duva 2019-05-21    
802 Christer Håkansson 1 Blåvingad årta 2019-06-05    
803 Jörgen Fagefors 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
804 Stefan Delin 1 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
805 Görgen Hildingsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
806 Lars Lundstedt 1 Nilgås 2019-03-23    
807 Kristian Kjellberg 1 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
808 Sune Fasth 1 Sibirisk tundrapipare 2019-06-29    
809 Göran Lindh 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
810 John Andersson 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
811 Daniel Enarsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
812 Matti Eriksson 1 Alpjärnsparv 2019-07-30    
813 Bo Hallman 1 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
814 Magnus Andersson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
815 Christer Klingstedt 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
816 Joachim Ekström 1 Wilsonbeckasin 2019-04-17    
817 Sten Westerberg 1 Svart stork 2019-08-20    
818 Maria Alsterlund 1 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
819 Mats Axelson 1 Ökentrumpetare 2019-07-08    
820 Uno Unger 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
821 Erik Hirschfeld 1 Rödstrupig sångare 2019-05-23    
822 Jan Blomqvist 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
823 Leif Erixon 1 Brunsångare 2019-10-15    
824 Dan Bengtsson 1 Alpjärnsparv 2019-08-05    
825 Staffan Gustavsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
826 Håkan Jacobsson 1 Tallbit 2019-11-02    
827 Sven-Erik Johansson 1 Tallbit 2019-10-30    
828 Roland Lindberg 1 Tallbit 2019-11-10    
829 Daniel Åslund 1 Tallbit 2019-11-09    
830 Anna Peman 1 Sibirisk knölsvärta 2019-05-14    
831 Peter Hörenius 1 Gråhuvad vipa 2019-05-19    
832 Jacob Angsten 1 Wilsonbeckasin 2019-04-17    
833 Marcus Nygårds 1 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
834 Sven Birkedal 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
835 Andreas Viberg 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
836 Eric Torsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
837 Lars Ekström 1 Praktejder 2019-05-07    
838 Peter Lehmann 1 Gråhuvad sparv 2019-11-09    
839 Per Stattin 1 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
840 Rolf Svensson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
841 Mats Rosén 1 Tallbit 2019-11-02    
842 Tommy Ubbesen 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
843 Håkan Nicander 1 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
844 Kristian Ståhl 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
845 Fredrik Björck 1 Tallbit 2019-10-31    
846 Björn Fors 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
847 Eric Blomgren 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
848 Håkan Forsman 1 Alpjärnsparv 2019-08-01    
849 Dan Giselsson 1 Tallbit 2019-11-09    
850 Göran Widén 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
851 Tore Holkvik 1 Mindre hackspett 2019-03-06    
852 Emil Gildebrand 1 Praktejder 2019-01-07    
853 Bo Henriksson 1 Varfågel 2019-12-31    
854 David Apelqvist 1 Rostsparv 2019-01-02    
855 Fredrik Anmark 1 Wilsonbeckasin 2019-04-21    
856 Per Lindström 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
857 Klaes Arrhenius 1 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
858 Staffan Åkeby 1 Dvärgspov 2019-07-11    
859 Hans Boberg 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-26    
860 Ralf Norberg 1 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
861 Stig Jacobsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
862 Bernt Bergström 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
863 Peter Backman 1 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
864 Anders Paulsrud 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
865 Sven-Olof Johannesson 1 Rostsparv 2019-01-10    
866 Karl Hammar 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
867 Henry Hirsimäki 1 Sibirisk piplärka 2019-09-26    
868 Christopher Thornliden 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
869 Patric Gullström 1 Wilsonbeckasin 2019-04-22    
870 Peter Malm 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
871 Peter Elfman 1 Sibirisk knölsvärta 2019-12-21    
872 Simon Lindqvist 1 Ökentrumpetare 2019-07-08    
873 Kaj Möller 1 Tallbit 2019-10-29    
874 Maud Salomonsson 1 Wilsonbeckasin 2019-04-19    
875 Thomas Österholm 1 Alpjärnsparv 2019-07-29    
876 Katarina Lilja Nordin 1 Tallbit 2019-11-10    
877 Hanna Berg 1 Wilsonbeckasin 2019-04-16    
878 Gunilla Wetterling 1 Praktejder 2019-05-07    
879 Jan Eriksson 1 Alpjärnsparv 2019-07-27    
880 Mathias Näslund 1 Blåvingad årta 2019-06-05    
881 Gunnar Johansson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
882 Sven Faugert 1 Alpjärnsparv 2019-08-01    
883 Lennart Karlsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-28    
884 Håkan Sivencrona 1 Dvärgspov 2019-07-10    
885 Katarina Stenman 1 Kornsparv 2019-01-19    
886 Bengt Neiss 1 Gråhuvad vipa 2019-05-18    
887 Bert-Göran Bäckman 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
888 Benny Ekberg 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
889 Tord Uggla 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
890 Johan Svensson 1 Rosenstare 2019-05-18    
891 Axel Jensen 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
892 Ronny Johansson 1 Isabellastenskvätta 2019-05-21    
893 Mats Almgren 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-25    
894 Lars-Åke Karlsson 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
895 Berndt Sonelius 1 Aftonfalk 2019-09-07    
896 Kenneth Sjögren 1 Sydnäktergal 2019-05-14    
897 Ulrika Tollgren 1 Dvärgspov 2019-07-10    
898 Eva Fredriksson 1 Större turturduva 2019-01-03    
899 Roger Mellroth 1 Alpjärnsparv 2019-07-25    
900 Monica Malmberg 1 Sydnäktergal 2019-05-18    
901 Fredrik Askhem 1 Vit stork 2019-07-17    
902 Barbro Hellström 1 Gråspett 2019-07-06    
903 Ulf Franzén 1 Rostsparv 2019-01-04    
904 Sven Wijk 1 Wilsonbeckasin 2019-04-17    
905 Filippa Ek 1 Rostand 2019-05-17    
906 Arne Ekström 1 Gråhuvad vipa 2019-05-16    
907 Per Norberg 1 Tallbit 2019-10-29    
908 Torbjörn Janson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
909 Håkan Carlestam 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
910 Johan Andresén 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-29    
911 Anne-Marie Barregren 1 Skäggtärna 2019-11-25    
912 Bengt Carlsson 1 Rostsparv 2019-01-10    
913 Elon Wismén 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
914 Björn Jönsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-24    
915 Lars Jönsson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
916 Karin Lundqvist 1 Rostsparv 2019-01-11    
917 Jan Peterson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
918 Peter Karlehagen 1 Gråhuvad vipa 2019-05-13    
919 Gunnar Högberg 1 Nilgås 2019-03-24    
920 Hans Nilsson 1 Aftonfalk 2019-05-10    
921 Lars-Bertil Nilsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-27    
922 Per Åsander 1 Gråhuvad vipa 2019-05-15    
923 Bertil Sanner 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-23    
924 Tommy Lindberg 1 Lappuggla 2019-01-20    
925 Jonas Knape 1 Wilsonbeckasin 2019-04-22    
926 Anders Ring 1 Praktejder 2019-06-01    
927 Lars Boberg 1 Gråhuvad vipa 2019-05-14    
928 Gunilla Nilsson 1 Aftonfalk 2019-05-10    
929 Martin Olesen 1 Iberisk gransångare 2019-07-04    
930 Håkan Larsson 1 Tallbit 2019-10-30    
931 Adrian Djerf 1 Sibirisk piplärka 2019-09-30    
932 Inga-Lill Paulsen Andersson 1 Wilsonbeckasin 2019-04-15    
933 Roger Eskilsson 1 Dvärgspov 2019-07-10    
934 Lars Pettersson 1 Tallbit 2019-10-28    
935 Tommy Wilhelmsson 1 Spetsstjärtad duva 2019-05-30    
936 Thomas Karlsson 1 Brunsångare 2019-11-20    
937 Joel Hallingfors 1 Rostsparv 2019-01-06    
938 Ingemar Jönsson 1 Tallbit 2019-11-04    
939 Mats Lundberg 1 Wilsonbeckasin 2019-04-17    
940 Emil Lundahl 1 Sibirisk knölsvärta 2019-12-14    
941 Niclas Ahlberg 1 Rostsparv 2019-01-06    
942 Mats Andersson 1 Rostsparv 2019-01-03    
943 Kristoffer Lager 1 Gråhuvad vipa 2019-05-19    
944 Bruno Engblad 1 Lundsångare 2019-06-08    
945 Sven-Olov Karlsson 1 Rödstrupig sångare 2019-05-22    
946 Thomas Lindström 1 Gråhuvad vipa 2019-05-17    
947 Bjarne Karlsson 1 Wilsonsimsnäppa 2019-04-17