Larm från BirdAlarm
2020-01-22 Vitvingad trut - Hotel Hanstholm
2020-01-22 Kungsörn - Næsbyholm Storskov
2020-01-22 Lappuggla - Läbyvad
2020-01-22 Lappuggla - Läbyvad
2020-01-22 Jaktfalk - Hotel Hanstholm

Lista för Årslistan 2010

Plats Namn Antal kryss Senaste krysset Kryssdatum Jämför
1 Ragnar Gustafsson 326 Vitryggig hackspett 2010-12-14    
2 Brita Gustafsson 326 Vitryggig hackspett 2010-12-14    
3 Percy Fredriksson 324 Alkekung 2010-11-07    
4 Rolf Niord 310 Bergtajgasångare 2010-12-12    
5 Björn Klevemark 302 Alkekung 2010-12-04    
6 Håkan Johansson 301 Dvärgsparv 2010-12-08    
7 Eva Johansson 300 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
8 Johan Södercrantz 296 Brunsångare 2010-10-16    
9 Nils Andersson 294 Endast rättelsevärde    
10 Bertil Svensson 293 Starrsångare 2010-10-13    
11 Ingrid Elm 292 Kaspisk trut 2010-10-15    
12 Lennart Sundström 286 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
13 Birger Kaiser 285 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
14 Elsy-Britt Schildt 278 Praktejder 2010-10-12    
15 Jan Linder 276 Rosenstare 2010-10-25    
16 Erik Johansson 274 Ökentrumpetare 2010-07-07    
17 Christopher Gullander 274 Ökentrumpetare 2010-07-08    
18 Stefan Lithner 271 Vitvingad lärka 2010-09-22    
19 Musse Björklund 269 Vitvingad lärka 2010-09-23    
20 Mårten Wikström 269 Större piplärka 2010-10-15    
21 Håkan Rune 268 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-04    
22 Ronny Svensson 266 Talltita 2010-11-15    
23 Lars Lundquist 265 Lunnefågel 2010-10-22    
24 Jonas Holmqvist 265 Stjärtmes 2010-12-15    
25 Lars Thornberg 264 Tallbit 2010-11-08    
26 Stefan Andersson 264 Jaktfalk 2010-12-12    
27 Gigi Sahlstrand 264 Alkekung 2010-11-06    
28 Rolf Ericsson 263 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
29 Jan Johansson 263 Småtrapp 2010-05-14    
30 Marianne Johansson 262 Ökentrumpetare 2010-07-07    
31 Gunnar Siljestrand 262 Vitvingad lärka 2010-09-22    
32 Carl Tholin 262 Dvärgsparv 2010-12-03    
33 Anders Jansson 261 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
34 Ulf Malm 260 Amerikansk sjöorre 2010-05-01    
35 Jan Rosqvist 259 Dvärgbeckasin 2010-10-29    
36 Annelie Andersson 258 Dvärgsparv 2010-12-12    
37 Nils Söderbom 258 Mindre sångsvan 2010-11-08    
38 Jörgen Fagefors 256 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
39 Anders Vestlund 255 Gråspett 2010-11-26    
40 Johan Frölinghaus 254 Lunnefågel 2010-11-03    
41 Hasse Andersson 253 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-16    
42 Jörgen Agerskov 253 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
43 Owe Rosengren 251 Alpseglare 2010-05-16    
44 Jukka Markkanen 250 Rapphöna 2010-12-10    
45 Edvin Klein 250 Endast rättelsevärde    
46 Nils-Erik Evers 250 Korttålärka 2010-09-24    
47 Thomas Möller 250 Rosenstare 2010-09-28    
48 Mattias Pozsgai 250 Tretåig hackspett 2010-12-31    
49 Elon Wismén 250 Jaktfalk 2010-12-11    
50 Göran Gustavsson 250 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
51 Magnus Friberg 249 Medelhavstrut 2010-10-19    
52 Bert-Göran Bäckman 249 Berguv 2010-12-30    
53 Mats-Åke Persson 249 Ökentrumpetare 2010-07-08    
54 Nina Janelm 248 Tallbit 2010-11-07    
55 Marion Claesson 247 Medelhavstrut 2010-08-15    
56 Göran Claesson 247 Medelhavstrut 2010-08-15    
57 Örjan Engebrand 247 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
58 Dennis Nyström 247 Brunsångare 2010-10-17    
59 Jonas Ekring 246 Stenfalk 2010-10-24    
60 Anders Johansson 243 Brunsångare 2010-10-16    
61 Lars-Evert Svensson 241 Dvärgsparv 2010-12-08    
62 Johan Åhlén 241 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
63 Per Smitterberg 240 Dvärgsparv 2010-12-05    
64 Jan Ottosson 240 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
65 Thomas Rodeson 237 Kungsfiskare 2010-12-11    
66 Sven-Olof Johannesson 237 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
67 Karl-Erik Sundström 237 Gråspett 2010-12-30    
68 Christopher Magnusson 237 Sillgrissla 2010-12-03    
69 Axel Hultman 236 Brunsångare 2010-10-16    
70 Magnus Larsson 235 Jaktfalk 2010-10-17    
71 Tommy Carlström 234 Tobisgrissla 2010-10-17    
72 Ola Bäckman 234 Jaktfalk 2010-12-12    
73 Marcus Nygårds 234 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
74 Viggo Norrby 234 Ökentrumpetare 2010-07-06    
75 Eric Sandin 231 Dvärgsparv 2010-12-11    
76 Nils Hultman 231 Endast rättelsevärde    
77 Tobias Berger 230 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
78 Christer Sundström 229 Gråspett 2010-12-13    
79 Hans Mollberg 229 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
80 Alf Westergren 228 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
81 Mathias Näslund 227 Kungsfiskare 2010-12-05    
82 Leif Tägtström 226 Varfågel 2010-10-10    
83 Niklas Andersson 226 Tjockfot 2010-11-06    
84 Mattias Persson 226 Rostand 2010-05-26    
85 Sture Hermansson 225 Stäppörn 2010-07-26    
86 Lars A Samuelson 225 Endast rättelsevärde    
87 Bengt Jalsborn 225 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
88 Karl-Erik Häger 224 Ökentrumpetare 2010-07-08    
89 Sven-Olov Karlsson 224 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
90 Benny Ekberg 223 Brunsångare 2010-10-16    
91 Tommy Lindberg 223 Fjällvråk 2010-10-31    
92 Lars Sund 222 Tallbit 2010-11-17    
93 Bertil Rahm 221 Endast rättelsevärde    
94 Daniel Thell 221 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
95 Lasse Sunnerstig 220 Stenfalk 2010-12-25    
96 Håkan Eliasson 219 Endast rättelsevärde    
97 Roger Jonasson 219 Stäpphök 2010-08-28    
98 Monica Malmberg 219 Mindre sångsvan 2010-11-28    
99 Robin Isaksson 218 Ökenstenskvätta 2010-10-31    
100 Per Gustafsson 218 Stäpphök 2010-09-16    
101 Leif Haldorson 218 Dvärgsparv 2010-12-18    
102 Mats Björkquist 217 Dvärgsparv 2010-12-05    
103 Andreas Livbom 216 Vitvingad lärka 2010-10-02    
104 Håkan Sivencrona 215 Nötkråka 2010-10-16    
105 Torbjörn Arvidsson 215 Tajgasångare 2010-09-24    
106 Viktor Eriksson 215 Svartnäbbad islom 2010-11-04    
107 Ritva Elg 214 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-30    
108 Stefan Cherrug 212 Ökentrumpetare 2010-07-07    
109 Tage Carlsson 212 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
110 Jan Krantz 212 Dvärgsparv 2010-12-08    
111 Marie Lindholm 211 Gråspett 2010-12-30    
112 Annika Morberg 211 Toppskarv 2010-10-17    
113 Fredrik Klingberg 207 Dvärgsparv 2010-12-06    
114 Mikael Jönsson 207 Skärsnäppa 2010-12-26    
115 Gunde Persson 205 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
116 Johan Gustafsson 205 Tretåig mås 2010-11-03    
117 Willy Strömblad 205 Spetsbergsgås 2010-11-18    
118 Maria Odqvist 205 Endast rättelsevärde    
119 Christer Pålsson 205 Endast rättelsevärde    
120 Hans Boberg 204 Endast rättelsevärde    
121 Bo Askerin 202 Kungsfiskare 2010-12-05    
122 Janne Pettersson 202 Dvärgsparv 2010-12-11    
123 Ragnar Falk 200 Dvärgsparv 2010-12-30    
124 Lars Svantesson 193 Domherre 2010-11-05    
125 Hans Lindfors 193 Dvärgsparv 2010-12-11    
126 Hans-Erik Hermansson 193 Dvärgsparv 2010-12-06    
127 Staffan Larsson 189 Dvärgsparv 2010-12-05    
128 Richard Ek 188 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
129 Olof Karlsson 186 Stenknäck 2010-10-19    
130 Jens Basse 185 Snösparv 2010-11-21    
131 Mikael Jönsson 185 Varfågel 2010-12-05    
132 Jan Kellerth 179 Tretåig mås 2010-10-23    
133 Mats Tunsvik 174 Varfågel 2010-12-18    
134 Anders Larsson 169 Tjäder 2010-08-12    
135 Jonas Rudberg 167 Medelhavstrut 2010-07-28    
136 Magnus Olsson 163 Brunsångare 2010-10-16    
137 Christer Blank 160 Endast rättelsevärde    
138 Filippa Ek 147 Stjärtmes 2010-11-30    
139 Marcus Franson 142 Entita 2010-12-20    
140 Bert Pettersson 141 Korttålärka 2010-05-16    
141 Mikael Ackelman 137 Stäppörn 2010-10-17    
142 Jon Hessman 131 Gräshoppsångare 2010-05-12    
143 Christer Fritzell 120 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
144 Christer Bergström 111 Strömstare 2010-11-16    
145 Tomas Wikberg 105 Törnskata 2010-06-21    
146 Julius Wengelin Grantén 97 Järnsparv 2010-12-28    
147 Jonas Svensson 93 Busksångare 2010-06-11    
148 Anita Björk 79 Pilgrimsfalk 2010-09-27    
149 Arne Johansson 70 Nunnestenskvätta 2010-11-06    
150 Ronnie Johansson 69 Ortolansparv 2010-10-25    
151 Claes-Göran Ahlgren 48 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
152 Bill Lindwall 48 Gulsparv 2010-12-31    
153 Inga-Britt Ericsson 46 Svarthuvad mås 2010-08-22    
154 Ulf Andersson 39 Aftonfalk 2010-11-06    
155 Henrik Lerner 38 Prutgås 2010-09-12    
156 Nils-Olof Jerling 37 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-16    
157 Johannes Ljungberg 34 Bergtajgasångare 2010-12-12    
158 Björn Wallentinus 33 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-29    
159 Bengt Adamsson 32 Gråspett 2010-12-29    
160 Gunnar Berggren 31 Gråspett 2010-11-20    
161 Tobias Lilja-Nordin 30 Svartmes 2010-11-05    
162 Hans Schwartz 27 Brunsångare 2010-10-16    
163 Johan Kohnke 26 Dvärgsparv 2010-12-31    
164 Axel Corell 26 Trädpiplärka 2010-08-15    
165 Joel Bengtsson 26 Dvärgsparv 2010-12-05    
166 Rein Pöder 24 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
167 Erik Kuttainen 24 Gulärla 2010-05-22    
168 Ulrika Tollgren 22 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
169 Rolf Lindskog 21 Dubbeltrast 2010-11-14    
170 Staffan Liljeqvist 21 Kungsfiskare 2010-11-29    
171 Håkan Hellgren 21 Vitkindad gås 2010-05-14    
172 Albin Enetjärn 20 Höksångare 2010-09-20    
173 Göran Fredriksson 19 Brunsångare 2010-11-01    
174 Magnus Gustafsson 19 Kungsfågelsångare 2010-11-06    
175 Stefan Desai 18 Tajgablåstjärt 2010-10-10    
176 Tobias Hammarberg 18 Tretåig mås 2010-11-13    
177 Marcus Bergström 18 Brunsångare 2010-11-01    
178 Bengt Strandqvist 17 Svartmes 2010-11-05    
179 Bengt Lindberg 16 Svartbent strandpipare 2010-05-23    
180 Per Andersson 16 Brunsångare 2010-10-16    
181 Andreas Wernersson 16 Vitryggig hackspett 2010-11-22    
182 Gunnar Wallin 16 Kungsfågelsångare 2010-10-31    
183 Kerstin Wallin 15 Kungsfågelsångare 2010-10-31    
184 Torbjörn Nilsson 15 Aftonfalk 2010-10-28    
185 Kevin Ward 15 Stäpphök 2010-08-29    
186 Leif Thorbjörnsson 15 Berglärka 2010-10-25    
187 Lars Bohlin 15 Alkekung 2010-10-31    
188 Pelle Odebrant 14 Strömstare 2010-12-28    
189 Pontus Blanch 14 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
190 Jan Eske Schmidt 13 Dvärgbeckasin 2010-10-12    
191 Mikael Olofsson 13 Videsångare 2010-10-09    
192 Barbro Hellström 13 Järpe 2010-09-26    
193 Eva Blanch 13 Dvärgsparv 2010-12-30    
194 Lotta Berg 13 Dvärgsparv 2010-12-07    
195 Johan Sandström 13 Stjärtmes 2010-12-21    
196 Roland Lindberg 13 Smålom 2010-10-31    
197 Andreas Widing 13 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
198 Dan Giselsson 13 Dvärgsparv 2010-12-05    
199 Gunilla Jarfelt 12 Vitryggig hackspett 2010-11-20    
200 Leif Erixon 12 Vittrut 2010-12-04    
201 Jacob Gustavsson 12 Turturduva 2010-05-05    
202 Anne-Lis Krantz 12 Dvärgsparv 2010-12-08    
203 Hannu Koho 11 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-30    
204 Eva Klevemark 11 Purpurhäger 2010-11-01    
205 Jonas Persson 11 Rosenstare 2010-10-26    
206 Lisette Härsjö 11 Ökenstenskvätta 2010-11-21    
207 Göran Moheim 11 Gråspett 2010-11-08    
208 Lars-Erik Collin 11 Sibirisk tundrapipare 2010-10-14    
209 Marianne Dannbeck 11 Kungsfågelsångare 2010-10-09    
210 Bengt Ottosson 10 Brunsångare 2010-10-16    
211 Peter Hörenius 10 Brunsångare 2010-10-16    
212 Karl-Gunnar Rehn 10 Svartnäbbad islom 2010-10-19    
213 Lennart Rundqvist 10 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
214 Örjan Alering 10 Ökenstenskvätta 2010-10-03    
215 Jörgen Kragh 10 Tretåig mås 2010-11-04    
216 Arvid Löf 10 Isabellastenskvätta 2010-12-07    
217 Mats Andersson 10 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
218 Leif Hägg 10 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
219 Göran Widerström 9 Dvärgbeckasin 2010-10-15    
220 Lennart Eriksson 9 Brunsångare 2010-10-16    
221 Margareta Kaspersson 9 Brunsångare 2010-10-16    
222 Göran Storensten 9 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-02    
223 Per Aspegren 9 Svarthuvad sparv 2010-06-01    
224 Albin Torsson 9 Brunsångare 2010-11-01    
225 Charlotte Glosli Levin 9 Medelhavstrut 2010-10-17    
226 Elaine Price 9 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
227 Magnus Lundström 9 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
228 Sune Näslund 9 Aftonfalk 2010-10-26    
229 Eva Fredriksson 9 Tärnmås 2010-09-18    
230 Yonas Ericsson 9 Kaspisk trut 2010-10-03    
231 Oscar Ekstrand 9 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
232 Birgit Svensson 9 Brunsångare 2010-10-16    
233 Ida Hansson 9 Praktejder 2010-10-12    
234 Tommy Wilhelmsson 9 Brunsångare 2010-10-16    
235 Johannes Hermundsson 9 Starrsångare 2010-10-13    
236 Martin Molin 9 Tjockfot 2010-08-04    
237 Eric Torsson 9 Mindre lira 2010-07-30    
238 Bengt Linde 9 Vittrut 2010-12-12    
239 Eva Carlberg 9 Ärtsångare 2010-05-22    
240 Jeff Price 9 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
241 Per Thelin 8 Vitvingad lärka 2010-09-26    
242 Fredrik Bondestam 8 Hedpiplärka 2010-12-22    
243 Staffan Gustavsson 8 Bredstjärtad labb 2010-11-04    
244 Carl Johan Ståhlgren 8 Svartstrupig järnsparv 2010-10-16    
245 Tomas Stafström 8 Starrsångare 2010-10-13    
246 Richard Petersson 8 Grönsiska 2010-09-05    
247 Bo Johnsson 8 Gråhäger 2010-07-31    
248 Berndt Sonelius 8 Svärta 2010-08-03    
249 Patrik Axelsson 8 Dvärgsparv 2010-12-05    
250 Åke Bergqvist 8 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-12    
251 Sven Faugert 8 Tretåig mås 2010-11-03    
252 Hans Höglund 8 Rosenstare 2010-09-27    
253 Håkan Carlestam 8 Svarthalsad trast 2010-11-21    
254 Johan Olsson 8 Lunnefågel 2010-09-18    
255 Arne Holgersson 8 Ökenstenskvätta 2010-10-31    
256 Jens Wikström 7 Större piplärka 2010-10-15    
257 Arne Ekström 7 Starrsångare 2010-10-13    
258 Anders Olovsson 7 Dvärgsparv 2010-12-03    
259 Mattias Ekstrand 7 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
260 Tommy Carlsson 7 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-30    
261 Peter Westerberg 7 Storlabb 2010-09-19    
262 Sven Wijk 7 Tjockfot 2010-08-04    
263 Jörgen Hansson 7 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
264 Johan Widenberg 7 Brunsångare 2010-10-16    
265 Henrik Stjernman 7 Bläsgås 2010-10-09    
266 Ulf Franzén 7 Brunsångare 2010-10-16    
267 Gustav Eriksson 7 Brunsångare 2010-11-01    
268 Ulf Broander 7 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-30    
269 Annika Johannesson 7 Rödstrupig piplärka 2010-09-12    
270 Kent Larsson 7 Svarthuvad mås 2010-06-12    
271 Robert Petersén 7 Ökentrumpetare 2010-07-07    
272 Jan Tallmark 7 Ökenstenskvätta 2010-10-02    
273 Gunilla Nilsson 7 Rörsångare 2010-09-09    
274 Mona Gehrman 7 Gråsiska 2010-12-12    
275 Mats Karström 7 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
276 Roy Ottosson 7 Brunsångare 2010-10-16    
277 Douglas Gustafsson 7 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
278 Örjan Jitelius 7 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
279 Ingvar Wedberg 7 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
280 Stig Strid 7 Brunsångare 2010-10-16    
281 Göran Nilsson 7 Dvärgsparv 2010-12-12    
282 Torun Zachrisson 7 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-01    
283 Johan Wiktorsson 7 Ökentrumpetare 2010-07-07    
284 Magnus Dahl 7 Brunsångare 2010-10-16    
285 Olof Jansson 7 Rödhalsad gås 2010-10-13    
286 Mattis Arveström 7 Dvärgsparv 2010-10-09    
287 Peter Nilsson 7 Amerikansk tundrapipare 2010-09-25    
288 Björn Abelson 7 Ökenstenskvätta 2010-10-31    
289 Daniel Enarsson 7 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
290 Bengt-Åke Larsson 6 Hämpling 2010-04-18    
291 Lars-Erik Nygren 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
292 Bengt Larsson 6 Starrsångare 2010-10-13    
293 Kennet Thor 6 Dvärgsparv 2010-12-10    
294 Lasse Olsson 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
295 Peter Oscarsson 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
296 Jan Sandberg 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
297 Bernt Andersson 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
298 Mats Grahn 6 Korttålärka 2010-09-24    
299 Jacob Rudhe 6 Tjockfot 2010-11-06    
300 Mats Hulthén 6 Vittrut 2010-12-05    
301 Tony Andersson 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
302 Gunnar Ivmark 6 Stäppvipa 2010-06-28    
303 Oskar Wändell 6 Brunsångare 2010-10-16    
304 Henric Jennersjö 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
305 Bernt Carlsson 6 Sibirisk tundrapipare 2010-10-14    
306 Ulf Broberg 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
307 Fredrik Lindgren 6 Tajgasångare 2010-10-25    
308 Weine Danielsson 6 Brunsångare 2010-10-11    
309 Kenneth Sjögren 6 Brunsångare 2010-10-16    
310 Carina Berg 6 Rödhalsad gås 2010-10-02    
311 Erik Jägervall 6 Svartpannad törnskata 2010-09-02    
312 Lars Nilsson 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
313 Gunnar Johansson 6 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
314 Lars Melin 6 Dvärgsparv 2010-12-06    
315 Tomas Lundh 6 Brunsångare 2010-10-16    
316 Herbert Baumann 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
317 Anders Balksten 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
318 Karl-Erik Karlsson 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
319 Fredrik Andersson 6 Dvärgsparv 2010-12-10    
320 Ola Sångberg 6 Kaspisk trut 2010-09-22    
321 Andreas Trogen 6 Brunsångare 2010-10-16    
322 Johan Andresén 6 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
323 Per Norberg 5 Dvärgsparv 2010-12-05    
324 Fredrik Rudzki 5 Sydnäktergal 2010-05-30    
325 Stefan Holmberg 5 Busksångare 2010-06-12    
326 Björn Owe-Larsson 5 Brunsångare 2010-10-16    
327 Björn Jönsson 5 Sibirisk tundrapipare 2010-10-14    
328 Mathias Theander 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
329 Kenneth Olausson 5 Medelhavstrut 2010-07-26    
330 Hans Nilsson 5 Biätare 2010-05-24    
331 Magnus Enbarr 5 Brunsångare 2010-10-16    
332 Karin Lundqvist 5 Ökenstenskvätta 2010-11-02    
333 Erik Mølgaard 5 Brunsångare 2010-10-11    
334 Sune Sellstedt 5 Kungsfågelsångare 2010-10-31    
335 Anders Wånge Kjellsson 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
336 Patrik Hansson 5 Kornsparv 2010-07-29    
337 Kenneth Lidén 5 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
338 Robert Jansson 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
339 Per Wohlin 5 Ökenstenskvätta 2010-10-02    
340 Britta Carlström 5 Prärielöpare 2010-08-18    
341 Björn Johansson 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
342 Lars-Åke Karlsson 5 Alkekung 2010-11-04    
343 Jan Westerlund 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
344 Jan Unoson 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
345 Ola Sandberg 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
346 Tommie Fagerberg 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
347 Sten Sandin 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
348 Sven-Ingmar Deurell 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
349 Hans Marken 5 Starrsångare 2010-10-13    
350 Joakim Söderhäll 5 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-01    
351 Eva Ekman Eriksson 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
352 Lars Wallström 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
353 Benny Carlson 5 Tretåig mås 2010-09-28    
354 Johan Selander 5 Ökentrumpetare 2010-07-07    
355 Hans Bredberg 5 Brunsångare 2010-10-16    
356 Thomas Karlsohn 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
357 Gunnar Andersson 5 Prärielöpare 2010-09-26    
358 Tomas Svensson 5 Nunnestenskvätta 2010-11-06    
359 Bengt Svednert 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
360 Mats Rosén 5 Tereksnäppa 2010-07-03    
361 Niclas Wahlgren 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
362 Peter Nilsson 5 Korttålärka 2010-04-18    
363 Bengt Svensson 5 Storlabb 2010-09-18    
364 Ivan Sjögren 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
365 Stefan Kyrklund 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
366 Per Björkman 5 Brunsångare 2010-10-16    
367 Sten-Ove Sandell 5 Tajgablåstjärt 2010-10-12    
368 Dan Forsberg 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
369 Ulf Sjögren 5 Dvärgsparv 2010-12-06    
370 Catharina Engebrand 5 Brunsångare 2010-10-09    
371 Johan Eklund 5 Brandkronad kungsfågel 2010-10-19    
372 Urban Toresson 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
373 Ingrid Åkerberg 5 Vitvingad lärka 2010-10-01    
374 Stefan Andersson 5 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
375 Roger Börjesson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
376 Janne Svedberg 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
377 John Andersson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
378 Stellan Bygård 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
379 Marianne Holmberg 4 Dvärgsparv 2010-07-09    
380 Jacob Angsten 4 Sydnäktergal 2010-06-16    
381 Göran Hultgren 4 Lappsparv 2010-01-21    
382 Lars Ståhle 4 Korttålärka 2010-09-24    
383 Ulf Johansson 4 Större skrikörn 2010-08-16    
384 Leif Jern 4 Stäppörn 2010-10-16    
385 Görgen Hildingsson 4 Ökentrumpetare 2010-07-08    
386 Magnus Liljefors 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
387 Sven-Erik Johansson 4 Ökenstenskvätta 2010-10-01    
388 Håkan Winqvist 4 Rosenstare 2010-10-26    
389 Joakim Sjödin 4 Ökenstenskvätta 2010-10-31    
390 Hans Georg Wallentinus 4 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-29    
391 Dag Holmberg 4 Dvärgsparv 2010-07-09    
392 Lars Forsberg 4 Vitryggig hackspett 2010-10-24    
393 Ulf Sterler 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
394 Per-Sture Ljungdahl 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
395 Jan-Olof Bard 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
396 Siv Bard 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
397 Roland Thuvander 4 Starrsångare 2010-10-13    
398 Christer Brostam 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
399 Stefan Göransson 4 Vitvingad lärka 2010-09-26    
400 Niklas Aronsson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
401 Timo Samanen 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
402 Lars Johansson 4 Starrsångare 2010-10-13    
403 Tommy Ubbesen 4 Tajgablåstjärt 2010-09-22    
404 Björn Fors 4 Brunsångare 2010-10-16    
405 Hilkka Alexandersson 4 Sibirisk tundrapipare 2010-10-14    
406 Aimo Vartiainen 4 Svartbent strandpipare 2010-08-02    
407 Siv Lundstedt 4 Fjällripa 2010-08-07    
408 Nils-Eric Alexandersson 4 Sibirisk tundrapipare 2010-10-14    
409 Rikard Hellgren 4 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-23    
410 Stefan Hellmin 4 Mindre flugsnappare 2010-05-22    
411 Berit Pettersson 4 Stäpphök 2010-08-29    
412 Carl-Olof Levinsson 4 Tajgablåstjärt 2010-10-03    
413 Jesper Poucette 4 Dvärgbeckasin 2010-10-17    
414 Anders Svensson 4 Tuvsnäppa 2010-07-20    
415 Mattias Lindberg 4 Stäppvipa 2010-05-12    
416 Lovisa Hansson 4 Blåkråka 2010-08-21    
417 Martin Tjernberg 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
418 Nils-Arne Thunell 4 Vitvingad lärka 2010-09-26    
419 Jörgen Fritzson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
420 Lars-Gunnar Lundquist 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
421 Gustav Knall 4 Vinterhämpling 2010-11-07    
422 Helena Lager 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
423 Lars-Erik Andréasson 4 Ökenstenskvätta 2010-10-31    
424 Mats Lundberg 4 Sydnäktergal 2010-06-16    
425 Göte Larsson 4 Tajgablåstjärt 2010-10-12    
426 Peter Carlsson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
427 Erik Törnvall 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
428 Pav Johnsson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
429 Lars Davner 4 Starrsångare 2010-10-13    
430 Ante Strand 4 Svarthuvad mås 2010-08-01    
431 Torvald Tranetoft 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
432 Karl Hammar 4 Häcksparv 2010-05-09    
433 Peter Nilsson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
434 Patric Gullström 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
435 Yngve Wiklund 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
436 Anders Haglund 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
437 Robert Magnusson 4 Brunsångare 2010-10-16    
438 Lars-Göte Nilsson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
439 Håkan Ellehammer 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
440 Annika Bergquist 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
441 David Andersson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
442 Christer Johansson 4 Vattensångare 2010-09-12    
443 Nils Nilsson 4 Sydnäktergal 2010-06-20    
444 Lars Thurén 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
445 Stefan Karlsson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
446 Leif Nordin 4 Storlabb 2010-10-23    
447 Johan Fromholtz 4 Ökenstenskvätta 2010-10-02    
448 Jörgen Ljungquist 4 Alpseglare 2010-05-16    
449 Christer Pettersson 4 Stäpphök 2010-08-29    
450 Johan Östberg 4 Stäppörn 2010-01-29    
451 Stefan Munck 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
452 Magnus Bergvall 4 Sydnäktergal 2010-06-15    
453 Magnus Kasselstrand 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
454 Per Åsander 4 Småfläckig sumphöna 2010-06-20    
455 Tom Malm 4 Vitvingad lärka 2010-09-28    
456 Jesper Petersson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
457 Martin Ekenberg 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
458 Kajsa Gustafsson 4 Rödstrupig piplärka 2010-09-08    
459 Anders Petersson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
460 Josef Anderberg 4 Dvärgsparv 2010-12-03    
461 Henrik Stensnäs 4 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-01    
462 Peter Persson 4 Dvärgsparv 2010-09-03    
463 Mats Ranebo 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
464 Fredrik Åstrand 4 Dvärgsparv 2010-12-05    
465 Stefan Svenaeus 4 Vitvingad tärna 2010-08-06    
466 Jörgen Larsson 4 Dubbelbeckasin 2010-09-15    
467 Fredrik Widman 4 Tjockfot 2010-11-06    
468 Lars-Bertil Nilsson 4 Tereksnäppa 2010-06-24    
469 Joakim Månsson 4 Ökenstenskvätta 2010-10-02    
470 Tobias Ljungquist 4 Vitvingad lärka 2010-10-02    
471 Michael Tholin 4 Sångsparv 2010-05-29    
472 Göran Elmqvist 4 Amerikansk tundrapipare 2010-09-25    
473 Fredrik Johansson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
474 Paul Tufvesson 4 Brunsångare 2010-10-16    
475 Christian Leth 4 Rödhuvad törnskata 2010-06-28    
476 Lennart Karlsson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
477 Lars Jönsson 4 Rödstrupig piplärka 2010-09-26    
478 Mats Eugensson 4 Lappsparv 2010-10-01    
479 Marianne Axelsson Klasson 4 Brunsångare 2010-10-16    
480 David Lundgren 4 Tajgablåstjärt 2010-09-29    
481 Anders Lind 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
482 Ingrid Lindberg 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
483 Bengt Carlsson 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
484 Lennart Pettersson 4 Sydnäktergal 2010-05-29    
485 Hans Ekstrand 4 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-30    
486 Peter Franzén 4 Svartstrupig järnsparv 2010-10-16    
487 Sophie Larsson 4 Mindre flugsnappare 2010-05-18    
488 Oskar Nilsson 3 Ökentrumpetare 2010-07-06    
489 Torbjörn Janson 3 Brunsångare 2010-10-16    
490 Anders Svensson 3 Större turturduva 2010-10-24    
491 Örjan Sjögren 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
492 Ingvar Selse 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
493 Tommy Malmberg 3 Amerikansk kricka 2010-06-26    
494 Michael Egerzon 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
495 Katarina Stenman 3 Vitvingad lärka 2010-09-28    
496 Lars Svensson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
497 Göran Israelsson 3 Fjällgås 2010-08-29    
498 Johannes Löfqvist 3 Dvärgsparv 2010-12-11    
499 Kenny Andersson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
500 Börje Ahlström 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
501 Mikael Wikström 3 Vitvingad lärka 2010-09-20    
502 Jan Peterson 3 Ökentrumpetare 2010-07-08    
503 Ingvar Sjölund 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
504 Anders Elf 3 Tajgablåstjärt 2010-09-29    
505 Anton Arnesson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
506 Tobias Christoffersson 3 Rödhuvad törnskata 2010-06-27    
507 Stefan Eriksson 3 Videsparv 2010-07-12    
508 Thomas Bernhardsson 3 Nunnestenskvätta 2010-11-06    
509 Anders Grönvall 3 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-31    
510 Tommy Ericson 3 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-01    
511 Erik Rask 3 Korttålärka 2010-09-24    
512 Anders Sundström 3 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-04    
513 Adam Lindroth 3 Korttålärka 2010-05-16    
514 Vesa Juujärvi 3 Myrsnäppa 2010-05-24    
515 Per Jakobsson 3 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-01    
516 Magnus Lundberg 3 Lappsparv 2010-10-30    
517 Håkan Ljungberg 3 Sydnäktergal 2010-05-23    
518 Anders Kling 3 Ökenstenskvätta 2010-10-01    
519 Marcus Hansander 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
520 Anders Sennmalm 3 Vitvingad lärka 2010-09-26    
521 Martin Frielingsdorf 3 Stäppörn 2010-10-16    
522 Ronny Johansson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
523 Lars Hallbeck 3 Amerikansk kricka 2010-06-26    
524 Björn Malmgren 3 Klykstjärtad stormsvala 2010-09-18    
525 Carl-Gustaf Elinder 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
526 Bror Wallbom 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
527 Thomas Ekberg 3 Ökentrumpetare 2010-07-08    
528 Jan Petersson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
529 Olle Wahlentin 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
530 Mattias Backlund 3 Brunsångare 2010-10-16    
531 Carl-Ivar Hagman 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
532 Lena Radler 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
533 Raoul Wexius 3 Kaspisk trut 2010-10-06    
534 Thomas Hultqvist 3 Vitvingad lärka 2010-09-21    
535 Mats Hildeman 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
536 Lars Björklind 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
537 Anders Borgehed 3 Ökenstenskvätta 2010-10-03    
538 Bengt Salomonsson 3 Medelhavstrut 2010-07-26    
539 Kerstin Karlsson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
540 Henrik Hultén 3 Amerikansk tundrapipare 2010-09-25    
541 Ronny Johansson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
542 Peter Elfman 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
543 Martin Widén 3 Vitvingad lärka 2010-09-23    
544 Thomas Tiger 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
545 Lars Nilsson 3 Tajgablåstjärt 2010-10-09    
546 Stig Holmstedt 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
547 Bo Eriksson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
548 Per-Anders Linder 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
549 Magnus Elfwing 3 Ökentrumpetare 2010-07-07    
550 Åke Nygårds 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
551 André Israelsson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
552 Tommy Lindell 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
553 Kjell Yngerskog 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
554 Stig-Uno Svensson 3 Starrsångare 2010-10-13    
555 Anders Waldenström 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
556 Mikael Nord 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
557 Mathias Bergström 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
558 Martin Åkesson 3 Vitvingad lärka 2010-09-26    
559 Magnus Wisth 3 Ökentrumpetare 2010-07-08    
560 Jan-Eric Rönnqvist 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
561 Jens Morin 3 Vitvingad lärka 2010-09-26    
562 Jan Lundstedt 3 Stäppörn 2010-05-24    
563 Kenth Kärsrud 3 Kaspisk trut 2010-10-06    
564 Ulf Svahn 3 Tjockfot 2010-08-05    
565 Dag Rådström 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
566 Kaj Svahn 3 Brunsångare 2010-10-16    
567 Ulf Larsson 3 Starrsångare 2010-10-12    
568 Anna Karlsson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
569 Kristoffer Lager 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
570 Calle Ljungberg 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
571 Ingemar Jönsson 3 Svartsnäppa 2010-08-08    
572 Patrick Fritzson 3 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-30    
573 Lars Olausson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
574 Hans Börjesson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
575 Magnus Corell 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
576 Tomas Kjelsson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
577 Anette Magnusson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
578 Håkan Månsson 3 Ökenstenskvätta 2010-10-02    
579 Lars Brolund 3 Sydnäktergal 2010-06-23    
580 Roger Eskilsson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
581 Inga-Lill Paulsen Andersson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
582 Magnus Ekenstierna 3 Brunsångare 2010-10-16    
583 Thomas Karlsson 3 Blåkråka 2010-08-21    
584 Britta Wallbom 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
585 Eric Blomgren 3 Grön biätare 2010-06-08    
586 Mikael Molin 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
587 Rolf Andersson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
588 Kjetil Jensen 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
589 Johan Schmidt 3 Rödhuvad törnskata 2010-06-16    
590 Per-Johan Ulfendahl 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
591 Måns Grundsten 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
592 Berith Larsson 3 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-12    
593 Johan Petersson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
594 Inge Larsson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
595 Per Stattin 3 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-31    
596 Lars-Åke Janzon 3 Ökenstenskvätta 2010-10-02    
597 Bengt Sjösten 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
598 Mats Johannesson 3 Amerikansk tundrapipare 2010-09-25    
599 Per Helgesson 3 Svarthuvad mås 2010-05-17    
600 Dorie Börjesson 3 Svartpannad törnskata 2010-07-28    
601 Anders Forsberg 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
602 Niclas Bykulle 3 Korttålärka 2010-05-14    
603 Martin Oomen 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
604 Lars Rydgren 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
605 Pär Lydmark 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
606 Per-Olof Strandroth 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
607 Bertil Sjöblom 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
608 Göran Lindh 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
609 Roger Karlsson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
610 Nils Abrahamsson 3 Medelhavstrut 2010-09-07    
611 Börje Andersson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
612 Bengt Säfström 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
613 Göran Lettstrand 3 Bergsångare 2010-05-15    
614 Klas Karlsson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
615 Anders Brodin 3 Rödhuvad törnskata 2010-06-28    
616 Torbjörn Gustafson 3 Rödhuvad törnskata 2010-06-16    
617 Hans-Erik Persson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
618 Uno Malm 3 Ökentrumpetare 2010-07-07    
619 Carl-Evert Zachrisson 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
620 Ulf Sperens 3 Toppskarv 2010-09-26    
621 Mattias Ekstedt 3 Korttålärka 2010-05-13    
622 Anders Lennartsson 3 Medelhavstrut 2010-07-28    
623 Herman Drotz 3 Småtrapp 2010-05-14    
624 Anders Sögaard 3 Tereksnäppa 2010-06-26    
625 Mikael Persson 3 Järnsparv 2010-10-02    
626 André Julinder 3 Ökenstenskvätta 2010-11-21    
627 Henrik Johansson 3 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-16    
628 Mats Axelson 3 Dvärgsparv 2010-12-11    
629 Peder Weibull 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
630 Patrik Åberg 3 Vitvingad lärka 2010-09-23    
631 Christer Olsson 3 Starrsångare 2010-10-13    
632 Christian Cederroth 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
633 Magnus Andersson 3 Sångsparv 2010-05-30    
634 Bengt Allberg 3 Vitvingad lärka 2010-09-23    
635 Per-Eric Svahn 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
636 Matti Eriksson 3 Stäpphök 2010-09-15    
637 Tomas Lundqvist 3 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
638 Martin Stjernman 3 Rödhuvad törnskata 2010-06-28    
639 Ingemar Marklund 3 Vitvingad lärka 2010-09-23    
640 Torbjörn Hedlund 2 Blåhake 2010-08-07    
641 Jesper Danielson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
642 Stig Lind 2 Svarthuvad sparv 2010-06-01    
643 Stefan Persson 2 Stäppvipa 2010-05-12    
644 Christer Klingstedt 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
645 Per Pöder 2 Kaspisk trut 2010-10-06    
646 Peter Norell 2 Tajgablåstjärt 2010-01-16    
647 Inger Strid Andersson 2 Sydnäktergal 2010-06-06    
648 Mikael Frost 2 Vitvingad lärka 2010-09-28    
649 Nils Valdemarsson 2 Rödhuvad törnskata 2010-06-16    
650 Bengt-Eric Sjölinder 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
651 Ove Pettersson 2 Småtrapp 2010-05-14    
652 Ebba Berglund 2 Sydnäktergal 2010-05-28    
653 Andreas Brehammar 2 Stäppvipa 2010-05-12    
654 Lars-Gunnar Hellman 2 Brunsångare 2010-10-16    
655 Göran Fries 2 Rödhuvad törnskata 2010-06-27    
656 Olof Sjöberg 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
657 Mattias Larsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
658 Kent Carlsson 2 Sydnäktergal 2010-05-23    
659 Stefan Clason 2 Stäppvipa 2010-05-12    
660 Rolf Gäfvert 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
661 Tord Lantz 2 Grön biätare 2010-06-07    
662 Stefan Delin 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
663 Petter Haldén 2 Bergsångare 2010-05-15    
664 Björn Johansson 2 Kaspisk trut 2010-10-04    
665 Jan Svantesson 2 Tundratrut 2010-09-10    
666 Ann-Britt Norell 2 Tajgablåstjärt 2010-01-16    
667 Mats Weiland 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
668 Christer Håkansson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
669 Oscar Carheden 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
670 Peter Sieurin 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
671 Anders Carlberg 2 Vitvingad lärka 2010-10-02    
672 Björn Bengtsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
673 Hans Hedin 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
674 Per Lif 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
675 Olof Ramel 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
676 Uno Unger 2 Vitvingad lärka 2010-09-30    
677 Håkan Ydregården 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
678 Jens Ramnebro 2 Fjällabb 2010-09-18    
679 Håkan Jacobsson 2 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
680 Benny Larsson 2 Brunsångare 2010-10-16    
681 Thomas Harry 2 Sydnäktergal 2010-05-30    
682 Per Sjöstrand 2 Kaspisk trut 2010-10-17    
683 Owe Hougström 2 Tajgablåstjärt 2010-01-20    
684 Per Åberg 2 Amerikansk bläsand 2010-04-09    
685 Hans Jeppsson 2 Rödhuvad törnskata 2010-06-28    
686 Lars Helseth 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
687 Ola Dahlbom 2 Medelhavstrut 2010-07-27    
688 Lars Jönsson 2 Dalripa 2010-09-19    
689 Roland Mattsson 2 Stäppvipa 2010-05-12    
690 Håkan Sandin 2 Tjockfot 2010-08-11    
691 Bengt Sävbark 2 Råka 2010-09-25    
692 Per Roslin 2 Rödhuvad törnskata 2010-06-28    
693 Pontus Grönvall 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
694 Stefan Avenfors 2 Iberisk gransångare 2010-04-29    
695 Per Hagström 2 Jaktfalk 2010-10-16    
696 Peter Degerman 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
697 Daniel Lindén 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
698 Anders Nilsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
699 Leif Lejdelin 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
700 Bernt Larsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
701 Peter Lehmann 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
702 Henrik Lind 2 Vitvingad lärka 2010-10-09    
703 Rolf Edvardsson 2 Sibirisk tundrapipare 2010-10-14    
704 Anders Linus Larsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
705 Tomas Carlberg 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
706 Joakim Soneklint 2 Rödhuvad törnskata 2010-06-28    
707 Olle Hydén 2 Pärluggla 2010-05-15    
708 Krister Nordin 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
709 Johannes Tallroth 2 Isabellatörnskata 2010-10-23    
710 Tommy Magnusson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
711 Björn Lilja 2 Grön biätare 2010-06-08    
712 Anders Carlsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
713 Michael Norman 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
714 Roger Book 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
715 Lisa Carlsson 2 Starrsångare 2010-10-13    
716 Björn Ander 2 Mindre sumphöna 2010-05-17    
717 Ingvor Kasselstrand 2 Tajgablåstjärt 2010-10-09    
718 Hans Elleby 2 Tjockfot 2010-05-24    
719 Bo Carlsson 2 Vitvingad lärka 2010-09-22    
720 Åke Johansson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
721 Anders Kornestedt 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
722 Tomas Lundquist 2 Bergsångare 2010-05-15    
723 Stefan Hage 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
724 Kjell Carlsson 2 Starrsångare 2010-10-13    
725 Margit Samuelsson 2 Härfågel 2010-11-06    
726 Calle Ryberg 2 Brednäbbad simsnäppa 2010-09-19    
727 Alf Svensson 2 Tajgablåstjärt 2010-01-15    
728 Hans Bohlin 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
729 Bengt Eriksson 2 Korttålärka 2010-05-16    
730 Jesper Blåder 2 Tajgablåstjärt 2010-10-09    
731 Thomas Svanberg 2 Större lira 2010-08-25    
732 Johan Svedholm 2 Ökentrumpetare 2010-07-08    
733 Petter Simonsson 2 Medelhavstrut 2010-07-25    
734 Mats Thorin 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
735 Kristian Linde 2 Alpseglare 2010-05-16    
736 Mats Alinder 2 Ökentrumpetare 2010-07-08    
737 Lars G Petersson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
738 Seppo Haavisto 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
739 Jonas Hedström 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
740 Lars Imby 2 Vitvingad lärka 2010-10-08    
741 Mats Henriksson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
742 Ulf Ståhle 2 Amerikansk tundrapipare 2010-09-25    
743 Hans Olofsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
744 Ulf Stengård 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
745 Malin Löfgren 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
746 Magnus Aurivillius 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
747 Ulf Karlsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
748 Leif Dahlgren 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
749 Lars-Erik Larsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
750 Magnus Unger 2 Vitvingad lärka 2010-09-26    
751 Jarl Lorensson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
752 Stig Jacobsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
753 Mikael Rosén 2 Ökentrumpetare 2010-07-07    
754 Hans Westerberg 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
755 Göran Brehmer 2 Medelhavstrut 2010-07-26    
756 Göran Cederwall 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
757 Jan Ryding 2 Medelhavstrut 2010-07-27    
758 Carl-Axel Bauer 2 Svartpannad törnskata 2010-09-11    
759 Bertil Karlsson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
760 Jan Gustafsson 2 Storlabb 2010-07-30    
761 Thomas Carlsson 2 Sångsparv 2010-05-30    
762 Göran Andersson 2 Dvärgsparv 2010-12-10    
763 Roland Jarvad 2 Medelhavstrut 2010-07-26    
764 Joakim Ekman 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
765 Per-Stefan Hallberg 2 Ökenstenskvätta 2010-10-31    
766 Björn Malmhagen 2 Brednäbbad simsnäppa 2010-11-07    
767 Magnus Blom 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
768 Stellan Amzoll 2 Sandtärna 2010-05-17    
769 Bengt Sjöman 2 Sångsparv 2010-05-30    
770 Roland Lundgren 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
771 Hans-Åke Gustavsson 2 Alpseglare 2010-05-16    
772 Jan-Erik Malmstigen 2 Sydnäktergal 2010-05-27    
773 Stefan Morell 2 Vitvingad lärka 2010-10-02    
774 Håkan Persson 2 Svartpannad törnskata 2010-08-06    
775 Christopher Thornliden 2 Grålira 2010-11-14    
776 Tony Fridolfsson 2 Tjockfot 2010-08-04    
777 Johan Oscarsson 2 Tajgablåstjärt 2010-10-09    
778 Birgit Waldemarsson 2 Småtrapp 2010-05-14    
779 Ulf Hagström 2 Medelhavstrut 2010-07-28    
780 Gunilla Lundskog 2 Rödstrupig piplärka 2010-09-11    
781 Olof Hjelm 2 Starrsångare 2010-10-13    
782 Per-Göran Utterfors 2 Vattensångare 2010-09-12    
783 Håkan Markstedt 2 Medelhavstrut 2010-07-26    
784 Magnus Westerlind 2 Stäppvipa 2010-05-11    
785 Olof HagDala Persson 2 Brunsångare 2010-10-16    
786 Hans Ivarsson 2 Svarthuvad sparv 2010-06-01    
787 Kaj Möller 2 Alpseglare 2010-05-16    
788 Mikael Svensson 2 Ökenstenskvätta 2010-10-03    
789 Gabriel Ekman 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
790 Donát Hullmann 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
791 Christer Wendeler 2 Ökenstenskvätta 2010-11-20    
792 Lena Wikström 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
793 Matthis Kaby 2 Ökenstenskvätta 2010-10-02    
794 Mats Axbrink 2 Vitvingad lärka 2010-09-26    
795 Hans Olof Bond 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
796 Hans Rudhe 2 Vitvingad lärka 2010-10-02    
797 Håkan Sterner 2 Småtrapp 2010-05-14    
798 Bernt Axelsson 2 Stäppvipa 2010-05-11    
799 John Sångberg 2 Stäppvipa 2010-05-12    
800 Jan Zäll 2 Stäppörn 2010-09-05    
801 Magnus Fridolfsson 2 Tajgablåstjärt 2010-09-09    
802 Anders Lindberg 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
803 Börje Pettersson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
804 Siv Persson 2 Vattensångare 2010-09-12    
805 Mats Almgren 2 Alpseglare 2010-05-16    
806 Lars Andersson 2 Ökentrumpetare 2010-07-08    
807 Joakim Granholm 2 Tofsmes 2010-10-02    
808 Barbara Leibiger 2 Kentsk tärna 2010-09-02    
809 Joakim Lajtai 2 Trädgårdssångare 2010-06-08    
810 Fredrik Blomqvist 2 Drillsnäppa 2010-07-20    
811 Bengt Lindberg 2 Sydnäktergal 2010-05-31    
812 Bosse Gustafsson 2 Tajgablåstjärt 2010-10-03    
813 Raimo Neergaard-Thörgersen 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
814 Roland Ekerblom 2 Mindre sumphöna 2010-06-23    
815 Bodil Nyström 2 Vitnäbbad islom 2010-10-17    
816 Jan Arfwidsson 2 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-31    
817 Jan Oldebring 2 Sandtärna 2010-05-14    
818 Bertil Sanner 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
819 Björn Dahlbom 2 Medelhavstrut 2010-07-30    
820 Christer Carlberg 2 Sydnäktergal 2010-05-27    
821 Björn Elmlund 2 Alpseglare 2010-05-16    
822 Jenny Pozsgai 2 Svartpannad törnskata 2010-07-27    
823 Jörgen Pisch 2 Tjockfot 2010-05-25    
824 Thomas Johansson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
825 Björn Dellming 2 Brunsångare 2010-10-16    
826 Stig Åberg 2 Häcksparv 2010-05-09    
827 Olle Pettersson 2 Stäppvipa 2010-05-12    
828 Bengt Neiss 2 Stäpphök 2010-05-18    
829 Helny Olsson 2 Mindre sumphöna 2010-06-20    
830 Anders Strömvall 2 Stäppvipa 2010-05-11    
831 Jan Eriksson 2 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
832 Niklas Ekstrand 2 Stäppvipa 2010-05-12    
833 Klas Reinholdson 2 Skräntärna 2010-10-10    
834 Thomas Lindblad 2 Rödhuvad törnskata 2010-06-16    
835 Carl-Fredrik Ekström 2 Stäppvipa 2010-05-12    
836 Urban Rundström 2 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-16    
837 Orvar Fredriksson 2 Sydnäktergal 2010-05-29    
838 Johnny Johansson 2 Amerikansk tundrapipare 2010-09-26    
839 Per Törnquist 2 Sydnäktergal 2010-06-21    
840 Anne-Marie Barregren 2 Knipa 2010-03-29    
841 Tomas Nilsson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
842 Per Thylén 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
843 Svante Martinsson 1 Ökentrumpetare 2010-07-06    
844 Anna Johansson 1 Ringand 2010-01-02    
845 Barbro Axelsson 1 Sydnäktergal 2010-06-21    
846 Ola Persson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
847 Rodrigo Esparza-Salas 1 Ringduva 2010-10-09    
848 Jon Håkansson 1 Ringand 2010-01-09    
849 Annika Rastén 1 Stäppvipa 2010-05-11    
850 Hans Flyman 1 Dvärgbeckasin 2010-10-15    
851 Eva Stenvång 1 Tereksnäppa 2010-06-24    
852 Kaj Larsson 1 Rödhalsad gås 2010-05-08    
853 Ingvar Skoog 1 Svarthalsad trast 2010-01-06    
854 Ragnar Seldén 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
855 Peter Andersson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
856 Göran Andersson 1 Brunsångare 2010-10-16    
857 Anita Ericson 1 Stäppvipa 2010-05-12    
858 Tommi Sandberg 1 Svartpannad törnskata 2010-09-04    
859 Berndt Lindberg 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
860 Paul Nilsson 1 Tereksnäppa 2010-06-26    
861 Ove Grönlund 1 Ringand 2010-01-24    
862 Lars Eric Rahm 1 Slaguggla 2010-04-04    
863 Peter Karlehagen 1 Sydnäktergal 2010-05-23    
864 Jan Lundkvist 1 Gråspett 2010-06-17    
865 Johan Fallenius 1 Stäppvipa 2010-05-12    
866 Peter Brunberg 1 Vattenrall 2010-03-13    
867 Anders Friberg 1 Tajgablåstjärt 2010-01-24    
868 Michael Gehrisch 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
869 Kenneth Alexandersson 1 Sädesärla 2010-11-07    
870 Anders Heder 1 Tornseglare 2010-06-20    
871 Sören Carlsson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
872 Leif Bildström 1 Turturduva 2010-10-29    
873 Lars Gezelius 1 Småtrapp 2010-05-14    
874 Anette Berglinn 1 Svarthakad buskskvätta 2010-05-16    
875 Magnus Svernlöv 1 Ringand 2010-01-07    
876 Anders Ring 1 Kaspisk trut 2010-05-07    
877 Per Henningsson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-08    
878 Peter Spetz 1 Tajgablåstjärt 2010-01-08    
879 Lars Holmstedter 1 Iberisk gransångare 2010-05-05    
880 Monica Wallin 1 Tjäder 2010-05-09    
881 Josef Chaib 1 Björktrast 2010-06-01    
882 Jussi Tranesjö 1 Sydnäktergal 2010-05-24    
883 Lars Boberg 1 Rödhalsad gås 2010-05-27    
884 Ingemar Öjhage 1 Blåkråka 2010-08-22    
885 Lars Öhlén 1 Stäppvipa 2010-05-12    
886 Anders Wigren 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
887 Andreas Brutemark 1 Vitögd dykand 2010-01-16    
888 Tomas Ekberg 1 Amerikansk kricka 2010-05-01    
889 Alexander Lilja-Nordin 1 Korttålärka 2010-05-13    
890 Otto Bylén-Claesson 1 Kustsnäppa 2010-05-14    
891 Ulric Ilvéus 1 Brandkronad kungsfågel 2010-10-09    
892 Ulf Jönsson 1 Dvärgsparv 2010-12-05    
893 Lennart Jonsson 1 Svarthakedopping 2010-06-02    
894 Jon Sjöberg 1 Tajgablåstjärt 2010-10-16    
895 Bengt Åhgren 1 Kärrsnäppa 2010-08-07    
896 Mårten Hammar 1 Tajgablåstjärt 2010-01-13    
897 Niklas Sterner 1 Stäppvipa 2010-05-12    
898 Lars-Olof Landgren 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
899 Johan Haglund 1 Småtrapp 2010-05-14    
900 Berndth Gustafsson 1 Häcksparv 2010-05-09    
901 Tom Sandström 1 Stäppvipa 2010-05-11    
902 Hans Waern 1 Tajgablåstjärt 2010-01-23    
903 Kent Johansson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
904 Leif Godin 1 Vitvingad lärka 2010-09-23    
905 Christer Herremo 1 Sydnäktergal 2010-06-15    
906 Philip Österblad 1 Rödhuvad törnskata 2010-05-11    
907 Tord Uggla 1 Stäppörn 2010-05-24    
908 Sven Splittorff 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
909 Claes Lööv 1 Tajgablåstjärt 2010-01-10    
910 Christian Williams 1 Småtrapp 2010-05-14    
911 Anders Svensson 1 Tygeltärna 2010-06-05    
912 Jan Michael Breider 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
913 Göran Cederholm 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
914 Claes Nilsson 1 Småtrapp 2010-05-14    
915 Joakim Wallin 1 Småtrapp 2010-05-14    
916 Johan Dahlberg 1 Grålira 2010-10-22    
917 Lillemor Däckfors 1 Korttålärka 2010-05-13    
918 Joachim Strengbom 1 Sydnäktergal 2010-05-23    
919 Björn Arvidsson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
920 Ulf Ahlström 1 Tjockfot 2010-05-06    
921 Per-Olof Aschmann 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
922 Peter Malm 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
923 Mikael Nilsson 1 Alpseglare 2010-05-16    
924 Simon Lindqvist 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
925 Torbjörn Andersson 1 Ökentrumpetare 2010-07-08    
926 Svante Söderholm 1 Svartpannad törnskata 2010-07-06    
927 Anders Staaf 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
928 Anders Eriksson 1 Sydnäktergal 2010-05-25    
929 Anders Johansson 1 Bergsångare 2010-05-05    
930 George Gustafsson 1 Amerikansk kricka 2010-03-27    
931 Claes Persson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-23    
932 Hans Bister 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
933 Tommy Holmgren 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
934 Stefan Malm 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
935 David Erterius 1 Vitvingad lärka 2010-10-03    
936 Lars Olsson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
937 Johan Gelting 1 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-29    
938 Petter Olsson 1 Häcksparv 2010-05-09    
939 Bernt Waldemarsson 1 Småtrapp 2010-05-14    
940 Rune Berglinn 1 Svarthakad buskskvätta 2010-05-16    
941 Jonas Rosquist 1 Alpseglare 2010-05-16    
942 Arne Ulander 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
943 Klas Rådberg 1 Amerikansk sjöorre 2010-05-01    
944 Per Lindquist 1 Stäppvipa 2010-05-11    
945 Jonas Nordin 1 Bergsångare 2010-05-14    
946 Morgan Svensson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
947 Leif Dehlin 1 Tajgablåstjärt 2010-01-13    
948 Fredrik Johnsson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
949 Magnus Rignell 1 Stäppvipa 2010-05-12    
950 Kristian Svensson 1 Alpseglare 2010-05-16    
951 Håkan Larsson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
952 Peter Lundberg 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
953 Ralf Norberg 1 Vitvingad lärka 2010-09-21    
954 Anders Paulsrud 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
955 Pentti J Tatti 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
956 Ola Ejdrén 1 Rödhuvad törnskata 2010-06-16    
957 Klaes Arrhenius 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
958 Göran Engberg 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
959 Tore Holsendahl 1 Balearisk lira 2010-11-13    
960 Juha Autio 1 Tjockfot 2010-05-25    
961 Martin Bergström 1 Bergsångare 2010-05-14    
962 Staffan Åkeby 1 Kaspisk trut 2010-01-22    
963 Magnus Jäderblad 1 Styltsnäppa 2010-04-23    
964 Bernt Bergström 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
965 Fredrik Svensson 1 Alpseglare 2010-05-16    
966 Bosse Danielsson 1 Iberisk gransångare 2010-05-05    
967 Anders Delin 1 Bergsångare 2010-05-14    
968 Roland Sjöberg 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
969 Kerstin Svalin 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
970 Claes-Göran Cederlund 1 Medelhavstrut 2010-08-15    
971 Thomas Nyberg 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
972 Mikael Karlsson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-22    
973 Christian Halleröd 1 Småtrapp 2010-05-14    
974 Tommy Eriksson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
975 Lennart Fritzson 1 Kaspisk trut 2010-03-22    
976 Henrik Waldenström 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-17    
977 Michael Averland 1 Tajgablåstjärt 2010-01-20    
978 Anders Grindlund 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
979 Jan Tranderyd 1 Stäppvipa 2010-05-11    
980 Johan Wallin 1 Vitvingad lärka 2010-09-22    
981 Åke Anderson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
982 Anders Kronhamn 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
983 Henrik Ehrenberg 1 Alpseglare 2010-05-16    
984 Kalle J Löfberg 1 Ökentrumpetare 2010-07-06    
985 Patrik Söderberg 1 Vitvingad lärka 2010-09-26    
986 Weine Erlandsson 1 Vitvingad lärka 2010-09-24    
987 Lars-Erik Thim 1 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-16    
988 Bo Jerkeman 1 Stäppvipa 2010-05-12    
989 Eva Bredberg 1 Ökenstenskvätta 2010-10-03    
990 Gittan Matsson 1 Tjockfot 2010-08-04    
991 Anders Hallengren 1 Tajgablåstjärt 2010-01-14    
992 Hans Johansson 1 Medelhavstrut 2010-09-26    
993 Håkan Olsson 1 Stäppvipa 2010-05-11    
994 Lars Lagerqvist 1 Tajgablåstjärt 2010-10-03    
995 Stefan Oscar Oscarsson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
996 Håkan Johansson 1 Medelhavstrut 2010-10-07    
997 Lennart Hellström 1 Rödhuvad dykand 2010-04-05    
998 Anders Hellgren 1 Stäppörn 2010-10-13    
999 Erik Sundling 1 Törnskata 2010-05-20    
1000 Lars-Olof Nilsson 1 Svartpannad törnskata 2010-03-09    
1001 Micael Jonsson 1 Vitvingad lärka 2010-09-21    
1002 Thomas Lindström 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
1003 Thomas Gunnarsson 1 Rostgumpsvala 2010-05-06    
1004 Bruno Engblad 1 Iberisk gransångare 2010-04-26    
1005 Martin Larsson 1 Ringand 2010-01-02    
1006 Krister Wahlström 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
1007 Lars Sundlöf 1 Lappsparv 2010-02-09    
1008 Michael Slätt 1 Större skrikörn 2010-05-24    
1009 Per Moqvist 1 Korttålärka 2010-05-14    
1010 Tobias Larsson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-20    
1011 Stefan Persson 1 Videsparv 2010-08-08    
1012 Håkan Nicander 1 Sydnäktergal 2010-05-24    
1013 Thomas Kellerth 1 Vitryggig hackspett 2010-05-02    
1014 Staffan Morander 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
1015 Staffan Sundin 1 Vitvingad lärka 2010-09-20    
1016 Thomas Karlström 1 Berguv 2010-03-10    
1017 Rolf Sandberg 1 Vitvingad lärka 2010-09-21    
1018 Martin Resare 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
1019 Tomas Haraldsson 1 Medelhavstrut 2010-07-24    
1020 Kristian Ståhl 1 Ökentrumpetare 2010-07-08    
1021 Fredrik Björck 1 Fjällgås 2010-04-30    
1022 Janis Von Heyking 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
1023 Hans Lomosse 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
1024 Rolf Svensson 1 Alpseglare 2010-05-16    
1025 Gustav Tallroth 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
1026 Björn Wester 1 Stäppvipa 2010-05-11    
1027 Sören Sahlin 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
1028 Stefan Johansson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
1029 Anders Eriksson 1 Alpjärnsparv 2010-04-27    
1030 Erik Larsson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-13    
1031 Rikard Ahlsén 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
1032 Thomas Rostedt 1 Tajgablåstjärt 2010-10-03    
1033 Conny Trogen 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-14    
1034 Gunnar Johansson 1 Ringand 2010-01-30    
1035 Håkan Karlsson 1 Stäppvipa 2010-05-12    
1036 Claes Andersson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-11    
1037 Torbjörn Skoog 1 Ringand 2010-01-20    
1038 Tomas Berlin 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
1039 Torbjörn Johansson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
1040 Torsten Kjell 1 Stäppvipa 2010-05-11    
1041 Anette Westin 1 Kärrsångare 2010-06-06    
1042 Göran Arn 1 Svarthalsad trast 2010-01-06    
1043 Fredrik Haas 1 Tajgablåstjärt 2010-01-16    
1044 Krister Aronsson 1 Korttålärka 2010-05-13    
1045 Christer Carlenius 1 Stäppvipa 2010-05-11    
1046 Karin Svensson 1 Rödhuvad törnskata 2010-09-05    
1047 Bengt-Göran Johansson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-16    
1048 Nils-Erik Björkbacka 1 Stäppvipa 2010-05-12    
1049 Jesper Norrby 1 Stäppvipa 2010-05-12    
1050 Sven Birkedal 1 Rödhuvad törnskata 2010-06-16    
1051 Andreas Viberg 1 Stäppvipa 2010-05-11    
1052 Christer Petersson 1 Ringand 2010-01-09    
1053 Göran Jansson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-15    
1054 Erik Blomgren 1 Tallbit 2010-01-03    
1055 Mats Cornmark 1 Dubbelbeckasin 2010-05-11    
1056 Ronny Malm 1 Ökentrumpetare 2010-07-06    
1057 Isac Enetjärn 1 Aftonfalk 2010-11-01    
1058 Lars G R Nilsson 1 Tajgablåstjärt 2010-01-09    
1059 Nicklas Nordbeck 1 Alpseglare 2010-05-16    
1060 Erling Jirle 1 Amerikansk tundrapipare 2010-09-25    
1061 Fredrik Lennartsson 1 Tundratrut 2010-09-10    
1062 Anders Sandström 1 Vitögd dykand 2010-02-12    
1063 Michael Bergman 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-15    
1064 Thomas Lindblad 1 Amerikansk sjöorre 2010-05-01    
1065 Sune Fasth 1 Tajgablåstjärt 2010-10-03    
1066 Johan Myhrer 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
1067 Kristian Kjellberg 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
1068 Krister Carlsson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-10    
1069 Mats Jansson 1 Iberisk gransångare 2010-05-01    
1070 Johannes Rydström 1 Ökentrumpetare 2010-07-07    
1071 Oskar Lindberg 1 Alpseglare 2010-05-16    
1072 Mats Hjelte 1 Småtrapp 2010-05-14    
1073 Magnus Köpman 1 Medelhavstrut 2010-07-29    
1074 Bo Hallman 1 Stäppvipa 2010-05-11    
1075 Filip Ajne 1 Häcksparv 2010-05-09    
1076 Björn Karlsson 1 Svartstrupig järnsparv 2010-10-12    
1077 Rickard Norenstam 1 Tajgablåstjärt 2010-01-08    
1078 Andreas Karlsson 1 Mindre sumphöna 2010-05-19    
1079 Wilgot Fritzon 1 Mindre sumphöna 2010-06-26    
1080 Oscar Danielsson 1 Rosenfink 2010-05-16    
1081 Harald Ris 1 Kungsörn 2010-12-15    
1082 John-Mehdi Ghaddas 1 Kungsörn 2010-05-22    
1083 Gunnar Åhlén 1 Stäppvipa 2010-05-12    
1084 Erik Hirschfeld 1 Tajgablåstjärt 2010-01-17    
1085 Hans Hägnander 1 Vitvingad lärka 2010-09-24    
1086 Niclas Strömberg 1 Brednäbbad simsnäppa 2010-10-23    
1087 Mikael Nelin 1 Tajgablåstjärt 2010-01-15    
1088 Pär Jacobsson 1 Stäppvipa 2010-05-12    
1089 Torbjörn Johansson 1 Rödhuvad törnskata 2010-09-06    
1090 Nils-Åke Andersson 1 Småtrapp 2010-05-14    
1091 Rolf Nordin 1 Medelhavstrut 2010-07-26    
1092 Håkan Kjell 1 Stäppvipa 2010-05-11    
1093 Andreas Gustafsson 1 Vitvingad lärka 2010-09-23    
1094 Sven-Erik Sundberg 1 Vitvingad lärka 2010-09-20    
1095 Marie-Louise Bárány 1 Nötskrika 2010-12-18    
1096 Anton Söderberg 1 Svartpannad törnskata 2010-09-03    
1097 Elisabeth Lilja 1 Ökentrumpetare 2010-07-07