Larm från BirdAlarm
2020-01-26 Lappuggla - Eskelsbo
2020-01-26 Berglärka - Skattgården
2020-01-26 Vinterhämpling - Hillsta
2020-01-26 Ägretthäger - Sankta Britas Kapell
2020-01-26 Medelhavstrut - Rødvig

Lista för Kungsarter 2020

Namn Antal kryss
Amerikansk bläsand 41
Svarthalsad trast 14
Vitnackad svärta 12
Ringand 11
Större turturduva 8
Härfågel 5
Tallbit 5
Vittrut 5
Brunsångare 4
Klippduva 4
Tornfalk 4
Trädgårdsträdkrypare 4
Gräsand 3
Havsörn 3
Jaktfalk 3
Kaja 3
Kungsfågel 3
Större hackspett 3
Tretåig hackspett 3
Berglärka 2