Larm från BirdAlarm
2020-05-25 Sommargylling - Ottenbylund
2020-05-25 Spetsstjärtad duva - Bøgballe
2020-05-25 Spetsstjärtad duva - Bøgballe
2020-05-25 Ängshök - Kånsta
2020-05-25 Sommargylling - Ottenbylund