Larm från BirdAlarm
2020-01-25 Vittrut - Simrishamn
2020-01-25 - Litlerauna
2020-01-25 Korttålärka - När
2020-01-25 Tallbit - Hessered
2020-01-25 Ägretthäger - Revingehed