Larm från BirdAlarm
2019-12-15 Bläsgås - Nylända
2019-12-15 Lunnefågel - Grosshamn
2019-12-15 Vittrut - Torhamns Kyrka
2019-12-15 Ägretthäger - Åstarp
2019-12-15 Vittrut - Torhamns Kyrka