Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) | Svenska fågellistan

Nyhetsarkivet

Här finner du de artiklar som har publicerats på club300.se. Välj nedan vilken kategori du är intresserad av och artiklarna listas sedan efter publiceringsdatum med den senaste först.

Välj kategori:Publiceringsdatum: 2010-01-19

Långnäbbad busksångare upptäckt i Afghanistan 

2010-01-19 Webbredaktionen

Långnäbbad busksångare - en art som tidigare bara observerats levande vid tre tillfällen sedan den upptäcktes 1867 har återupptäckts i en avlägsen dalgång i nordöstra Afghanistan. Upptäckten gjordes i ett internationellt samarbete där forskare vid Göteborgs universitet deltog. Arten och dess förmodade utbredning var uppe för diskussion på Club300:s årsmöte i Malmö 2009, där Lars Svensson faktiskt förutspådde återupptäckten ett par månader i förväg. Läs mer om upptäckten i pressmeddelandet från Göteborgs universitet nedan.

Pressmeddelande från Göteborgs universitet

Sommaren 2008 arbetade den amerikanske ornitologen Robert J Timmins med att på uppdrag av den amerikanska hjälporganisationen USAID inventera fågelarter i Badakshan-provinsen i nordöstra Afghanistan. På en ljudupptagning lyckades han fånga lätena från en dittills okänd fågelart.

Inspelningen hamnade hos den svenske ornitologen Lars Svensson, som snabbt kunde konstatera att ingen känd fågelart lät som den inspelade sången. Men av Timmins beskrivning av arten fattade han snart misstanke om vad för fågel det var som hördes.

I en tidigare studie hade Lars Svensson nämligen visat att flera uppstoppade fåglar i museisamlingar världen över fått fel artbeteckning: de var inte busksångare, som konservatorerna antagit, utan den mycket mer sällsynta underarten långnäbbad busksångare (Acrocephalus orinus) - observerad bara vid tre kända tillfällen sedan 1867. Till sin hjälp då hade Lars Svensson forskaren Urban Olsson vid Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet, som med hjälp av DNA-analyser kunde bekräfta felmärkningen.

När de båda svenska kollegorna nu hörde den mystiska fågelsången på bandet insåg de att de var en ornitologisk sensation på spåren.

Ett år senare, i juni 2009, lyckades de afghanska ornitologerna Naqeebullah Mostafawi, Ali Madad Rajabi och Hafizullah Noori trots krig och pågående klankonflikter ta sig in i Badakshan-området. Med hjälp av nät fångade de in 15 individer av de mystiska fåglarna. Foton och fjädrar skickades till Lars Svensson och Urban Olsson, som med hjälp av DNA-analyser kunde bekräfta att man efter 142 års sökande funnit häckningsplatsen för världens kanske sällsyntaste fågel.

Nyheten om fågelfyndet publicerades i veckan i tidskriften Birding Asia och röner nu stor uppmärksamhet i ornitologkretsar. Den långnäbbade busksångaren är inte jagad, men anses akut hotad eftersom dess häckningsplatser avverkas i lokalbefolkningens jakt på bränsle.

-Det är därför akut angeläget att skydda arten, säger Urban Olsson.


Foto: BirdingASIA/Scanpix

Den långnäbbade busksångaren

Den långnäbbade busksångaren hör till vad som på svenska brukar kallas rörsångarsläktet, en grupp brunvita småfåglar som företrädesvis vistas i viden, vass, starr och annan växtlighet i eller i närheten av vatten. Den långnäbbade busksångaren är jämnstor med en rörsångare, cirka 13-14 centimeter lång, och liknar en sådan även till färgen: jämnt brun ovan med en svagt gröngrå skiftning samt rostigt beigevit undertill. Framom ögat finns ett kort, ljust streck, i övrigt saknar fågeln särpräglade drag.

Av dess svenska namn framgår att näbben är lång, något längre proportionellt sett än hos vår svenska rörsångare. Vidare är vingarna korta och rundade, medan stjärten är ganska lång. Fågelarten hittades i Wakhan-området i Badakshan-p

© Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!