Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) | Svenska fågellistan

Nyhetsarkivet

Här finner du de artiklar som har publicerats på club300.se. Välj nedan vilken kategori du är intresserad av och artiklarna listas sedan efter publiceringsdatum med den senaste först.

Välj kategori:Publiceringsdatum: 2010-01-10

Försiktighet med vitryggiga hackspettar!

2010-01-10 Projekt vitryggig hackspett/Club300 

Idag tillhör den vitryggiga hackspetten en av landets mest sällsynta häckfåglar. Efter åratal av utplantering av vitryggar och invasionen österifrån 2008 ser situationen i år lite bättre ut och 2009 genomfördes två lyckade häckningar. Totalt har det funnits stationära vitryggar i Värmland, vid Nedre Dalälven, Västerbotten och Norrbotten.

Många ornitologer och naturvänner vill se en vitryggig hackspett. Under senare år har det dock varit väldigt få platser där det varit möjligt. Besökstrycket är stort. Naturskyddsföreningens Projekt Vitryggig hackspett och Club 300 vill med denna vädjan mana till stor försiktighet på lokaler med stationära vitryggar, under hela året.

Detta gäller i synnerhet under häckningstid (mars-mitten av juni) samt vid de talgutfodringsplatser som finns på lokalerna. Att använda bandspelare eller annan utrustning för att locka fram fåglarna skall undvikas.

Vi vill att ett säkerhetsavstånd på minst 100 meter från fåglarna och talgmatningarna skall gälla, att man inte går igenom lokaler med stationära fåglar annat än till utpekade platser eller längs utpekade stigar samt att observationer inte larmas ut med BMS.

Däremot vill vi gärna att observationerna rapporteras till artportalen/svalan. Respektera också reservatsföreskrifter, tillfälliga avspärrningar, tillträdesförbud mm i skyddade områden. Upptäcks vitryggar i områden som inte bedöms lämpliga för arten/typiska sträcklokaler så kan undantag från denna vädjan göras men samråd då gärna innan med Kristoffer Stighäll (08-7026599) eller Anders Eriksson (070-5270760).

Vi önskar att de fåglar som nu finns på en handfull platser i landet kommer att finnas kvar under våren och att dessa får maximala förutsättningar att häcka. Skyddas tillräckligt med lövskogar och skogsbolagen drar sitt strå till stacken så kanske vitryggen trots allt inte behöver försvinna från Sverige


Foto: Aron Sandling

Vi hoppas att denna vädjan når ut till så många som möjligt och att vi hjälps åt att vara försiktiga med de få vitryggiga hackspettar som finns.

Kristoffer Stighäll
Naturskyddsföreningens Projekt Vitryggig hackspett

Ronny Johansson
Ordförande Club 300© Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!