Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) | Svenska fågellistan

Nyhetsarkivet

Här finner du de artiklar som har publicerats på club300.se. Välj nedan vilken kategori du är intresserad av och artiklarna listas sedan efter publiceringsdatum med den senaste först.

Välj kategori:Publiceringsdatum: 2008-05-29

Buskskvättor: Nytt förstafynd och nya taxonomiska rön!

2008-05-29 Webbredaktionen

I samma veva som en rykande färsk artikel om buskskvättornas taxonomi godkänts för publikation hittades under tisdagen landets första kaspiska buskskvätta i Halland (om fyndet godkänns)!

"Tack vare" BMS-filtreringen var det säkert många skådare som missade tisdagens megafynd i Halland och dessvärre har den möjliga kaspiska busksvättan som höll till vid Långasand i Falkenberg inte kunnat återfinnas.

Fågeln hittades vid lunchtid igår av Falkenbergsskådaren Leif Klinteroth. Leif hade lunch från jobbet och passade på att skåda lite i området. Den första fågeln han upptäckte var en buskskvätta. Leif misstänkte direkt att det rörde sig om en vitgumpad buskskvätta och filmade fler sekvenser på fågeln. Leif reagerade på den stora mängden vitt på övergumpen och stjärten och när han sedan tittade på filmen och jämförde med litteraturen fick han misstankar om att det inte bara var en "vanlig vitgumpad" utan något mycket mer ovanligt - det såg bra ut för en armenica eller variegata. Leif åkte då tillbaka till platsen och kunde snabbt återfinna fågeln, varpå han kontaktade Magnus Andersson som kunde larma ut den.

Godkänns fyndet så är det första fyndet för landet av kaspisk buskskvätta - en ras som det kan vara värt att hålla ögonen på då släkskapsförhållandena i svarthakad buskskvätte-komplexet i dagsläget är både komplicerade och bristfälligt utredda. På Sverigelistan räknas västliga och östliga svarthakade som bekant som samma art, medan de på världslistan redan är splittade (Clements).

Taxonomiska nyheter om släktet Saxicola

En ännu opublicerad forskningsrapport där ett flertal raser i komplexet undersökts genetisk visar nu att det kan bli aktuellt med ytterligare förändringar av gränsdragningen mellan olika arter i komplexet framöver.

I den nya studien har dna från elva av tolv arter inom släktet Saxicola - den art som saknas är Sindbuskskvätta (S. macrorhyncha) -, inklusive 15 av de 45 beskrivna underarterna, analyserats. Rasen variegata tillhör tyvärr inte någon av de raser som studerats.

Studien visar att arterna inom släktet Saxicola har sitt ursprung i Asien (troligen någonstans i Centralasien, sydvästra Asien eller Indiska halvön). Därifrån har släktet spritt sig och evolverat till fyra olika geografiska områden:

1. Asiatiska fastlandet
2. Europa och Västasien
3. Sydasien och den asiatiska övärlden
4. Eurasien och Afrika


Salax var en av de raser som ingick i den nya studien.
Foto: Markus Lagerqvist

Klad 4

Den genetisk mest varierande kladen är den fjärde, som innehåller tre olika geografiska subklader (1) Västra Palearktis, (2) Afrika och (3) Asien.

Den västpalearktiska subkladen innehåller västpalearktiska populationer av svarthakad busksvätta (S. torquata) - ej splittad i studien - och kanariebuskskvätta (S. dacotiae). Resultatet visar att svarthakad buskskvätta inte är monofyletisk raserna rubicola och hibernans är närmare släkt med kanariebuskskvättan än med svarthakad buskskvätta av rasen maura. Dessa resultat stöder alltså en split av vitgumpad från svarthakad buskskvätta.

 

 


En glad upptäckare!
Foto: Bister 

Den afrikanska subkladen innehåller d

© Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!