Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) | Svenska fågellistan

Nyhetsarkivet

Här finner du de artiklar som har publicerats på club300.se. Välj nedan vilken kategori du är intresserad av och artiklarna listas sedan efter publiceringsdatum med den senaste först.

Välj kategori:Publiceringsdatum: 2008-05-09

En, två eller tre sädgåsarter?

2008-05-06 Webbredaktionen

Komplexet sädgås-spetsbergsgås har länge varit ett huvudbry för taxonomer. Antalet beskrivna arter i komplexet har varierat från en enda lumpad art till fyra olika arter, med sju olika underarter.

Nu har ett finsk-norskt-ryskt team av forskare undersökt dna från 199 olika individer och fått en klarare bild av släktskapet inom gruppen.

Resultatet visar att komplexet går att dela in i tre väl skilda grupper:

- Individer från Grönland, Island och Svalbard - dagens spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)

- Individer från den östra delen av taigan - dagens sädgäss av rasen middendorffii

- Individer från tundran och den västra delen av taigan - dagens sädgäss av raserna rossicus, fabalis och serrirostris

Slutsatsen blir att dessa bör betraktas som tre distinkta arter:

1. Spetsbergsås (Anser brachyrhynchus)
2. Sädgås (Anser fabalis)
3. Middendorffs gås (Anser middendorffii)

Vad gäller sädgåsen grupperar sig de tre raserna i två nära nog monofyletiska grupper - en bestående av fabalis och en bestående av rossicus och serrirostris. Författarna resonerar kort om huruvida dessa bör betraktas som två skilda arter - en splitt som ju redan accepterats av många, bland annat Clements (även om han inkluderar middendorffii i A. fabalis).

1. Skogssädgås (Anser fabalis)
2. Tundrasädgås (Anser serrirostris)

Författarna skriver dock att mer forskning krävs på området och via mail skriver en av forskarna bakom artikeln, Minna Ruokonen, att "we have a larger sample (from non-breeding areas) which suggests that it is unlikely that A. fabalis fabalis would deserve a species status."

 
Skogssädgås. Foto: Bister

Källa: M. Ruokonen, K. Litvin, T. Aarvak "Taxonomy of the bean goose - pink-footed goose", Molecular Phylogenetics and Evolution (2008). Ännu ej publicerat manuskript.

                                     Webbredaktionen            © Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!