Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) | Svenska fågellistan

Nyhetsarkivet

Här finner du de artiklar som har publicerats på club300.se. Välj nedan vilken kategori du är intresserad av och artiklarna listas sedan efter publiceringsdatum med den senaste först.

Välj kategori:Publiceringsdatum: 2007-03-08

Svensk forskare bestämde sångare efter 139 år

2007-03-08 Webbredaktionen

I mars 2006 blev ornitologen Philip Round förbryllad. I nätet som han satt upp vid ett våtmarksområde utanför Bangkok där avloppsvatten renas satt en sångare han inte blev riktigt klok på. Det visade sig vara en första klassens sensation - en Large-billed Reed Warbler som inte synts till på 139 år. Den avgörande hjälpen kom från Lunds Universitet där Staffan Bensch är expert på fåglars DNA...


Staffan Bensch vid Lunds Universitet kunde tämligen snabbt slå fast att individen som hittades i Thailand i fjol verkligen är identisk med den art som upptäcktes 1867 i Indien. Arten heter Large-billed Reed warbler (Acrocephalus orinus) och saknar ett svenskt namn.

- Den står busksångaren närmast, men skulle väl kunna kallas långnäbbad rörsångare eller något liknande på svenska, säger Staffan Bensch när webbredaktionen får fatt i honom på en häst i Sevilla där han är på semester.


Staffan Bensch
Foto: Martin Stjernman

Hela historien är lika märklig som fantastisk. 1867 samlades en fågel in i Sutlej valley som ligger i Himachal Pradesh i Indien. Det rådde länge tvivel om huruvuda det verkligen rörde sig om en egen art eller om det bara rörde sig om en avvikande busksångare.

- En brittisk ornitolog som kände till att jag jobbade med DNA tog kontakt med mig och bad mig undersöka fågeln. Jag slog fast att det verkligen rörde sig om en unik art som fick namnet Large-billed Reed Warbler.

När så ornitologen Philip Round fick en svårbestämd sångare i nätet vid ett reningsverk utanför Bangkok i mars 2006 hamnade den snart i Staffans säkra händer. Att det tagit ett år tills upptäckten har offentliggjorts beror på den vetenskapliga processen.

- Ett år är en kort tid faktiskt, säger han.

 


Det har tidigare diskuterats om det gamla fyndet från 1867 kunde röra sig om en avvikande busksångare (ovan) eller en isolerad form av papyrussångare (nedan), men Staffan Bensch visade att det faktiskt rör sig om en egen art: "långnäbbad rörsångare" (se utdrag ur vetenskaplig artikel och bild).
Foton: Magnus Johansson resp. Bister

Under det året har ytterligare en individ hittats - i en låda på British museum. Den individen fångades in 1869, men bestämdes alltså först nu, även den av Staffan Bensch.

Trots att ornitologer letat efter fler fåglar under 2006 i det aktuella området i Thailand har ännu ingen kunnat hittas.

- Jag är övertygad om att den kommer att hittas, men det kan  naturligtvis ta ett tag, säger Staffan Bensch.

Philip Round tror att man blir leta efter fågeln i första hand i Indien, Nepal och Burma. Platsen i Thailand där han gjorde sitt fynd är Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project, ett IBA-område.

Mer info finns på

© Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!