Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) | Svenska fågellistan

Nyhetsarkivet

Här finner du de artiklar som har publicerats på club300.se. Välj nedan vilken kategori du är intresserad av och artiklarna listas sedan efter publiceringsdatum med den senaste först.

Välj kategori:Publiceringsdatum: 2019-06-10

Upprop: Rädda ditt X på azurmes!

2019-06-10

Denna text är tidigare publicerad i Roadrunner #1 2019 och författad av Martin Irestedt och Johan Nylander.Foto: Jens Stålberg/Peter Bergman

Anser du också att Raritetskommittén (Rk) gjorde ett klavertramp när de sänkte ditt kryss på azurmes? Då har du här chansen att försöka återupprätta ditt kryss och att få Rk att svettas!

Med hjälp av crowdfounding(gräsrotsfinansiering) siktar vi på att sekvensera minst 20-30 genom av azurmes, tydliga hybrider av azurmes x blåmes, och blåmes. Vi kommer inkludera "azurmesar" av varierande utseende, inklusive individer av "Sörnoret/Öland"-typ. Vi vet idag att hybridisering mellan närbesläktade arter är vanligt förekommande i naturen. Om sådan hybridisering sker mycket frekvent kommer ingående arter/populationer på sikt att smälta samman till en enda population. En begränsad hybridisering kan däremot vara gynnsam genom införseln av ny genetisk variation som till exempel kan underlätta anpassningar. Ett sådant exempel är tibetaner som genom hybridisering fått gener från denisovamänniskan som underlättar deras liv på hög höjd. Genom att sekvensera genom från azurmesar och blåmesar kan vi kvantifiera graden av hybridisering mellan dessa två arter samt hos individer av olika utseenden.

Vi är övertygade om att vi kommer att finna att genflödet mellan dessa arter är begränsad men ändå en naturlig del i deras dynamik. Det är sannolikt att graden av hybridiseringsinslag kommer att variera men vara något större hos individer från områden där dessa två arter samexisterar. Frågan för Rk blir då hur mycket "hybrid" en fågel får vara för att vara kryssbar? Själva är dom ca två procent neandertalare! Samt, ska fåglarna från Sörnoret och Öland utifrån en sådan måttstock klassas som "surmesar" eller azurmesar? Vi själva tror på det senare! (Och tycker att Rk består av de förstnämnda.)

Hjälp oss därför att rädda våra kryss på azurmes genom att skänka en slant till detta projekt. Undertecknade står för den laborativa och analytiska kompetensen medan ni står för fiolerna. Får vi ihop tillräckligt med pengar till detta projekt kommer resultaten att publiceras i en vetenskaplig tidskrift, men vi kommer även publicera en populärvetenskaplig version här i Roadrunner. Alla som bidrar med pengar kommer personligen att tackas i artikeln. För 5 000 kr bidrar du till ett sekvensera ett helt genom, för 2 500 kr ett halvt och för 500 kr en tiondels genom. Alla bidrag sätts in på Club300 Plusgiro-konto 1 13 04-3 och märks "azurmes". Vi behöver få ihop minst 75 000 kr för att kunna genomföra detta projekt. Får vi inte ihop tillräckligt kommer pengarna istället skänkas till Club300:s fågelskyddsarbete.

Martin Irestedt och Johan Nylander
Kan gensekvensering månne rädda mångas kryss på azurmes? Webbredaktionen hoppas på att vetenskapsmännen räddar kryssen! © Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!