Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) | Svenska fågellistan

Nyhetsarkivet

Här finner du de artiklar som har publicerats på club300.se. Välj nedan vilken kategori du är intresserad av och artiklarna listas sedan efter publiceringsdatum med den senaste först.

Välj kategori:Publiceringsdatum: 2019-04-10

Omvälvande TK-rapport - tre nya Sverigearter!

2019-04-10 Webbredaktionen


Foto uppifrån vänster till höger: Peder Winding, Peder Winding, Ronny Svensson, Peder Winding, Markus Tallroth, Niklas Andersson

I den nya rapporten från Taxonomikommittén som publiceras i det senaste numret av Vår Fågelvärld (2/2019) delas tre Sverigearter upp i vardera två arter. För din Sverigelista kan det resultera från plus tre till minus två kryss - beroende på om du är lyckligt lottad eller inte! C3 har ställt samman fynden för de sex nya arterna, så du enkelt kan se om det blir några soff-X för dig!

OBS! Kryssadmin kommer att göra de nya arterna kryssbara och även gå igenom Kryssdatabasen och flytta fynd som är idag är inlagda med lokal och datum till rätt art. Därefter kan du själv komplettera med obsar som saknas.

Knölsvärta splittas till amerikansk och sibirisk knölsvärta
Knölsvärta delas upp i amerikansk knölsvärta (Melanitta deglandi) och sibirisk knölsvärta (Melanitta stejnegeri). Båda arterna är i funna i Sverige och samtliga fynd är bestämda till underart, så här handlar det bara om du har säkrat en eller båda:


Deglandi på Svenska högarna 2017 respektive stejnegeri i Hörnefors 2018. Foto: Peder Winding/Niklas Andersson

Amerikansk knölsvärta

1. Röder, Uppland 13/5 2017
2. Svenska Högarna, Uppland 14/5-28/6 2017
3. Svenska Högarna, Uppland 14-26/5 2018 (2 ex.)


Sibirisk knölsvärta


1. Utlängan, Blekinge 3 maj 2012, 5 maj 2014 och 25 april 2015
2. Skummeslövsstrand, Halland 10-28 mars 2018 (ej behandlad av Rk)
3. Hornsudden, Öland 26 april 2018 (ej behandlad av Rk)
4. Hörnefors, Västerbotten 4-14 maj 2018 (ej behandlad av Rk)
5. Degerhamn, Öland 26 maj 2018 (ej behandlad av Rk)
6. Laholmsbukten, Halland 1-7 mars 2019 (ej behandlad av Rk)


Vitgumpad buskskvätta splittas till vitgumpad buskskvätta och amurbuskskvätta
Vitgumpad buskskvätta delas upp i vitgumpad buskskvätta (Saxicola maurus), med bl.a. raserna maurus och hemprichii och amurbuskskvätta (Saxicola stejnegeri). Båda arterna är i funna i Sverige men här har Raritetskommittén ett digert arbete att gå igenom fynden bakåt, då endast åtta fynd är publicerade på rasnivå! Övriga fynd kommer att gås igenom och kategoriseras. Fram till dess är följande fynd godkända:


Stejnegeri i Falsterbo 2016 respektive vitgumpad buskskvätta (hemprichii) i Lerhamn 2011. Foto: Peder Winding 

Amurbuskskvätta

1. 1 död Landsort, Södermanland 2 okt 2008
2. Ottenby, Öland 10-11 okt 2015
3. Falsterbo, Skåne 20 sep 2016


Vitgumpad buskskvätta (samtliga godkända fynd är av rasen hemprichii)


1. Eftra, Halland 27 maj 2008
2. Gotska Sandön, Gotland 6 juni 2010
3. Lerhamn, Skåne 2-5 nov, 2011
4. Morups tånge, Halland 15-16 apr 2014
5. Torslandaviken, Bohuslän 2 jun 2016


Medelhavsstenskvätta splittas i västlig och östlig

Medelhavsstenskvätta delas upp i västlig medelhavsstenskvätta (Oenanthe hispanica) och östlig medelhavsstenskvätta (Oenanthe melanoleuca). Av de fjorton svenska fynden är nio bestämda, så här finns chans till ett bonus-X. Har man däremot endast sett ett av de fem obestämda som kan det bli ett back-step. Så här ser de svenska fynden ut:


Hispanica i Ransvik 2009 respektive melanoleuca i Ottenby 2008. Foto: Ronny Svensson/Markus Tallroth

Västlig medelhavsstenskvätta

1. Bredsjö, Västmanland 8-13 nov 1996
2. Ransvik, Skåne 14 okt 2009
3. Varpnäs, Värmland 1 nov 2015


Östlig medelhavsstenskvätta

1. Norra Kvinneby, Öland 30 sept -1 okt 1990
2. Nygärde, Öland 2 juni 1999
3. Ljungby, Småland 20-21 maj 2003
4. Näsbybadet, Öland 14 maj 2005
5. Näsbokrok, Kungsbacka 12 maj 2006
6. Ottenby, Öland 9-22 juni 2008

Obestämda medelhavsstenskvättor

1. Gökalv, Blekinge 6 juni 1986
2. Holmsund, Västerbotten 16 okt 1989
3. Eggegrund, Gästrikland 4 okt 1993
4. Ottenby, Öland 31 maj 2000
5. Ales stenar, Skåne 28 maj 2005

En ytterligare split av potentiellt intresse är att beringvarfågel (Lanius borealis) splittas från varfågel. Det finns ännu inga fynd av beringvarfågel i Sverige, men det är en art som det kan löna sig att hålla utkik efter, även om artbestämningen kan bli en utmaning - läs mer om detta i Roadrunner 4/2018. Ökenvarfågel behåller tills vidare sin artstatus på Sverigelistan, även om det är troligt att ytterligare förändringar kommer att ske inom varfågelkomplexet när fler studier publiceras.

Hela Tk:s rapport kommer snart finnas att läsa på http://birdlife.se/tk/
Missa inte heller att lyssna till senaste avsnittet av Pjodden där splittarna avhandlas (direktlänk till när detta kommer i podden, givetvis är resterande delar av podden minst lika intressanta!)
 © Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!