Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) | Svenska fågellistan

Nyhetsarkivet

Här finner du de artiklar som har publicerats på club300.se. Välj nedan vilken kategori du är intresserad av och artiklarna listas sedan efter publiceringsdatum med den senaste först.

Välj kategori:Publiceringsdatum: 2019-02-18

Club300 kallar till årsmöte

2019-02-18 WebbredaktionenEtt år fyllt av mången rariteter av rang, blåsvädret Knud, pelagic i svenska vatten, satsningar på Öland vår och höst, rubindrag in på fabriksområde, uppmärksammande av Biologiska mångfaldens dag, rostsparvs-häng i familjen Öhmans kök, kryss och förlorade kryss har passerat. Nu är det dags för årsmöte i föreningen och att kicka igång det nya skådaråret, på riktigt!


Club300 kallar härmed alla medlemmar till årsmöte 9 mars 2019 klockan 15:00 på Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm. På mötet redovisas föregående års verksamhet, ekonomi och revision - vi väljer ordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsuppleant samt valberedning. Vi fastställer även nästkommande års medlemsavgift samt avhandlar motioner inkomna från medlemmarna samt övriga ärenden. Motioner ska skriftligen vara sekreteraren i föreningen till handa senast en vecka före årsmötet, för att kunna beredas av styrelsen.

Handlingar till årsmötet finner ni här:
Dagordning Club300 årsmöte 2019
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

Motion från Håkan Nord

Styrelsens svar på motion från Håkan NordEfter avslutat årsmöte lyssnar vi till Magnus Ullmans föredrag
Kartorna i Handbook of Western Palearctic Birds.

I Handbook of Western Palearctic Birds, Passerines (utgiven 2018) finns ett helt nyproducerat kartmaterial som visar häckning, övervintring och viktigaste flytt-rutter för alla arter. Helt nytt är dessutom att fågelarternas olika raser markerats direkt i kartan för ojämförlig överskådlighet. Magnus Ullman står bakom kartorna i boken och kommer under föredraget därför berätta om:

  • Gränserna för "The Western Palearctic" - varför går de där de går?
  • Hur ritar man kartor - papper och färgkritor eller dator?
  • Hur ska kartornas färger och symboler tolkas?
  • Vilka källor använder man för att avgöra en fågels utbredning?
  • Gränserna för fåglarnas olika raser direkt i kartorna - hur ser det ut?
  • Vad kan man läsa ut ur kartorna - några exempel från Skandinavien på olika övervintrings- och flyttningsstrategier


Dessutom visar han några exempel bland annat från utkanterna av Västra Palearktis på

  • förändrade utbredningsområden under senare år
  • utbredningsområden där helt ny kunskap kommit fram parallellt med arbetet med bokens kartor

Förutom själva kartorna utlovas också ett antal fina foton på spännande fågelarter och avslutningsvis lite quiz på några utbredningskartor - kan du avgöra vilken art bara genom att se kartan?

Som extra förbereder Magnus Ullman oss på våren och hur man bäst känner igen iberisk gransångare - onekligen dags för fler fynd av arten?!

Efter avslutat föredrag vandrar vi i samlad trupp iväg till närliggande puben Flying Scotsman Inn för samkväm med mat och dryck.


 © Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!