Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) | Svenska fågellistan

Nyhetsarkivet

Här finner du de artiklar som har publicerats på club300.se. Välj nedan vilken kategori du är intresserad av och artiklarna listas sedan efter publiceringsdatum med den senaste först.

Välj kategori:Publiceringsdatum: 2018-06-28

DNA-analys gav såväl moltoni- som rostsångare

2018-06-28 Magnus Hellström & Markus LagerqvistUnder vårens rika inflöde av rödsångare sågs individer av flera olika utseendevarianter. Tre av dessa skickades för DNA-analys till Centrum för genetisk identifiering (CGI) vid Naturhistoriska riksmuseet där Niclas Gyllenstrand utfört labbarbetet under de senaste veckorna.


I samma omgång plockades också en fågel från Nidingen 2009 med. De spännande analyssvaren är nu klara och resultatet blev som följer.

1) Nidingen, Hl, 2009-05-30: Moltonisångare
2) Sandsjöbacka, Hl, 2018-04-26/27: analys misslyckad (avföringsprov)
3) Ottenby, Öl, 2018-05-26: Moltonisångare
4) Hoburgen, Gtl, 2018-05-28: Rostsångare, ssp iberiae

Detta innebär att Sverige fick sitt andra och tredje fynd av moltonisångare och det tredje fyndet av rostsångare!

Analyserna bekostades av Club300:s DNA-fond. Vill du också vara med och stödja liknande analyser i framtiden, sätt in valfritt belopp på Plusgiro 11304-3 märk med DNA-fond.Läs mer:
Moltonisångare i Nya svenska fågellistan
Rostsångare i Nya svenska fågellistan

Rödstrupig sångar-komplexet i Tk:s Rapport 5 i Vår Fågelvärld nummer 2/2014© Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!