Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) | Svenska fågellistan

Nyhetsarkivet

Här finner du de artiklar som har publicerats på club300.se. Välj nedan vilken kategori du är intresserad av och artiklarna listas sedan efter publiceringsdatum med den senaste först.

Välj kategori:Publiceringsdatum: 2018-04-01

Club300 inför ny lista för bestämda obestämda!

2018-04-01 Kryssansvariga


Bestämt obestämd?

Under de senaste månaderna har det blivit allt tydligare för föreningen att fler och fler tycker att nuvarande kryssregler inte hänger med i utvecklingen. När arter splittas upp i svårbestämda komplex med strukna kryss som följd bör föreningen följaktligen agera. Därför är vi i Club300 idag stolta över att presentera en ny lista som kommer komplettera Sverigelistan, vi har valt att kalla den "bestämda obestämda-listan".

- För att få kryssa på den nya listan måste man på plats vid fågeln tydligt deklarera att den bestäms till ett artkomplex och förblir obestämd till art, förklarar föreningens nyvalda kryssansvariga Isabella Calonectrios.

På så sätt måste man alltså vara tydlig med att man på plats bestämt fågeln till en obestämd art i artkomplexet x. Om fågeln efter granskning av Raritetskommittén blir bestämd till art eller bestämd till annat komplex/annan artkombination förlorar man krysset och kan inte heller uppdatera något nytt på annan lista.

Om vi statuerar exempel kan ett artkomplex bli aktuellt redan inom någon månad - "rödsångare". När du då upptäcker eller ser en art i komplexet måste du direkt göra tydligt på ett eller annat sätt att du "bestämmer den till rödsångare, det vill säga obestämd moltoni-/rost-/rödstrupig sångare" för att den alls ska bli aktuell på listan. Blir dokumentationen av individen sedan så pass omfattande och heltäckande att Rk väljer att istället godkänna den bestämd till art försvinner ditt kryss och du har inte heller chans att kryssa denna individ på en annan lista, du har så att säga förbrukat din chans på den individen.

Bestämningen till obestämd måste ske omedelbart och uppdateras i kryssdatabasen, det finns alltså inget utrymme för retroaktivitet. Notera att du inte kan kryssa en obestämd art om du redan har kryss på en art i samma komplex på din Sverigelista. Summan från den nya listan kommer direkt läggas på din summa av kryss i Sverigelistan.

- Vi ger alltså våra medlemmar en grym chans att genom att vara osäkra kunna säkra nya kryss, fortsätter Isabella. Men så det förstås, också riskera tunga backsteps.

Under den kommande veckan kommer listan dyka upp skarpt i vår kryssdatabas och nya kryss kommer vara möjliga att uppdatera.© Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!