Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) | Svenska fågellistan

Nyhetsarkivet

Här finner du de artiklar som har publicerats på club300.se. Välj nedan vilken kategori du är intresserad av och artiklarna listas sedan efter publiceringsdatum med den senaste först.

Välj kategori:Publiceringsdatum: 2018-02-16

Ny TK-rapport: Splitt på sibirisk lundsångare och gulnäbbad lira

2018-02-16 Webbredaktionen


Idag börjar årets första Vår Fågelvärld distribueras bland Birdlife Sveriges medlemmar. I tidskriften finns 2018 års första rapport från Taxonomikommittén - där två beslut är högintressanta. Det gäller två högst väntade splittar - splitten av sibirisk lundsångare samt gulnäbbad lira. Höstens fynd av sibirisk lundsångare lockade stora mängder till Öland och det lär vara många som hamnar plus minus noll kryss då det än så länge inte föreligger något godkänt fynd av en till underart bestämd gulnäbbad lira.

De båda splittarna som är intressanta för svenska kryssarna får väl sägas vara väldigt väntade - om än inte efterlängtade av alla. Splitten av gulnäbbad lira till gulnäbbad (Calonectris borealis) respektive scopolilira (C. diomedea) har varit aktuell under flera år och följer på den tidigare utsplittade kapverdeliran (som splittades redan 2010). Bestämning av de olika arterna är komplicerad och tidigare säkra bestämningar av båda taxa har på senare år ifrågasatts. Tidigare förekom ett godkänt fynd av ssp. diomedea i Sverige - en väldokumenterad fågel som sågs på Hovs hallar 7 maj 2005 - men Raritetskommittén beslöt under 2013 att revidera sin bedömning och att placera även det fyndet bland övriga till underart ej bestämda gulnäsor. Till följd av detta kommer således gulnäbbad lira, åtminstone tillfälligt, försvinna från Sverigelistan.

Den andra splitten handlar om sibirisk lundsångare (Phylloscopus plumbeitarsus) som splittas från lundsångare (Ph. trochiloides). Det som för inte alltför länge sedan bestod av en enda art - lundsångare - består nu av tre: lundsångare, sibirisk lundsångare samt kaukasisk lundsångare som samtliga har godkända fynd i Sverige. Höstens fynd av sibirisk lundsångare har än så länge inte granskats av Rk - sedan tidigare förekommer två godkända fynd (Ottenby, Öland, 5 juli 1991 samt Utklippan, Blekinge, 6 oktober 1999). Sibirisk lundsångare finns nu att uppdatera på Sverigelistan - självklart är även höstens fågel möjlig att uppdatera!

Ännu en splitt som leder till att kryss går förlorade? Ännu ett steg i riktning mot DNA-skådning? Från Club300:s håll följer vi diskussionerna och samtalen om ämnet som sker i olika rum. C3:s styrelse planerar under våren en allmän översyn av kryssreglerna, - om det finns några regler som kan vara aktuellt att ändra eller förtydliga - till exempel med tanke på fynd som bestäms i efterhand med DNA-analyser eller arter som är svåra att bestämma i fält. Vi kommer under våren att gå ut med en medlemsenkät som en temperaturmätare kring de här frågorna. Har ni några synpunkter eller förslag tar vi gärna emot dem på ordforande@club300.se


© Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!