Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) | Svenska fågellistan

Nyhetsarkivet

Här finner du de artiklar som har publicerats på club300.se. Välj nedan vilken kategori du är intresserad av och artiklarna listas sedan efter publiceringsdatum med den senaste först.

Välj kategori:Publiceringsdatum: 2017-11-30

Rk:s genomgång av "rödstrupiga sångare" klar - såväl kryssförlust som soffkryss

2017-11-30 Webbredaktionen


Ett av de godkända fynden av rödstrupig sångare (2k Hanne, Snöstorp, Halmstad k:n. Halland 7 maj 2006)

I veckan började Fågelåret 2016 distribueras ut till läsare - och som alltid är det en systematisk förteckning över det gångna årets obsar och fågelhändelser. Bland de stora nyheterna som presenteras i boken fanns en som är särskilt aktuell - och det är Raritetskommitténs granskning av de arter som tidigare ingick i vad som då kallades rödstrupig sångare. 

Granskningen och genomgången av fynden har sin grund i Taxonomikommitténs beslut från 2014 att splitta upp den tidigare arten i tre arter - rostsångare (Sylvia inornatus inornatus/iberiae), moltonisångare (S. subalpina) och rödstrupig sångare (S. cantillans cantillans/albistriata). I väntan på att granskningen ska bli klar har alla som kryssat "rödstrupig sångare" fått behålla sina kryss i Club300:s listor. Men redan vid splitten flaggade vi för att det kommer ske förändringar i krysslistorna.

Rk har nu godkänt fjorton fynd på artnivå, medan flertalet (61) fynd har klumpats ihop under den nya beteckningen "rödsångare" som avser fynd där arttillhörigheten inte kunnat styrkas tillräckligt.

Majoriteten av de godkända fynden, elva stycken, gäller den sydostliga arten rödstrupig sångare som kvarstår på listan över arter påträffade i landet medan såväl moltoni- som rostsångare tillkommer och är nya arter för landet!

I vår kryssektion har nu en ordentlig tvätt av listorna gjorts och alla med kryss på individer som ej har godkänts för publicering är borttagna. Såväl moltoni- som rostsångare har också lagts till i krysslistorna. Det är nu upp till alla att uppdatera sina listor.

Är då detta ett i raden av kryssförluster där DNA-skådning är det enda som gäller framöver? Inte nödvändigtvis, vi kan kanske se en trend bland fynden på senare år att allt högre andel har gått att säkert bestämma till art. Med bättre och noggrannare dokumentation, djupare kunskap om fältbestämning av komplexet kommer många i framtiden att gå att bestämma utan inblandning av DNA-sekvensering i labb. Därmed inte sagt att DNA-analyser är ett utmärkt verktyg för att fastställa arttillhörighet och ytterligare förbättra kunskapsläget.
Rödstrupig sångare (Sylvia cantillans cantillans/albistriata) - 11 fynd

1967: 2k Hona, Utklippan. Blekinge 28/5.
2003: Hanne, Lundsjön, Ottenby. Öland 30/4 - 7/5.
2006: 2k Hanne, Snöstorp, Halmstad k:n. Halland 7/5.
2007: Hanne, Sotenäs. Bohuslän. 15/5; 2k hanne Hoburgsklippan, Hoburgen. Gotland 22/5.
2013: 2k+ hanne, Stockviken, Öja s:n. Gotland 27-30/4; 3k+ hanne Falsterbo fyr, Skåne. 19/5 och 23/5; 2k+ hanne, Slingan, Hönö. Bohuslän 25/5; 2k+ hanne, Hanö. Blekinge 27-29/5.
2014: Hona, Eggegrund. Gästrikland 1/6.
2016: 2k hanne, Knäbäcksdösen, Ravlunda skjutfält. Skåne 5-7/5.
Totalt: 11 fynd godkända.
Moltonisångare
- 1 fynd

2003: Hanne, Falsterbo kyrka. Skåne 4/6.
Totalt: 1 fynd, ny art för landet.Rostsångare - 2 fynd

2015: Hona, Eggegrund. Gästrikland 28/5.
2016: 2k hanne, Hoburgen. Gotland 20/5.
Totalt: 2 fynd, ny art för landet.


Resten av fynden (61) flyttas till "rödsångare" d.v.s. obestämda rödstrupig sångare/moltoni-/rostsångare.


© Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!