Galleriet | Reserapporter | Kryssavdelningen | Press | Birdprotection | Bird Alarm (BA) | Svenska fågellistan

Nyhetsarkivet

Här finner du de artiklar som har publicerats på club300.se. Välj nedan vilken kategori du är intresserad av och artiklarna listas sedan efter publiceringsdatum med den senaste först.

Välj kategori:Publiceringsdatum: 2014-05-20

Stäpphök verkar häcka på södra Öland - undvik att larma!

2014-05-20 Webbredaktionen/C3 etiska rådgivare


Okej, kanske inte ett formellt förbud...

På södra Öland finns det i år några stäpphökar med beteende som eventuellt tyder på att de förbereder en häckning. Det behöver väl inte sägas tydligt nog att det är ytterst viktigt att de inte störs. Därför har Rapportkommittén för Öland, ÖOF och Club300:s etiska rådgivare på Öland beslutat att så långt det är möjligt hindra mer exakta lokalangivelser från att komma ut.

Alla inkomna rapporter i Svalan har nu sorterats och de aktuella observationerna har dolts. Kommande rapporter kommer att döljas automatiskt. Det är dock viktigt att ni fortsätter att rapportera stäpphökar på Öland via Svalan, skillnaden är nu att era rapporter döljs för alla utom för er själva och för rapportkommittén. Vi i rapportkommittén vill gärna kunna fortsätta följa häckningen.

Club300:s etiska rådgivare har gått ut med en anmodan på BirdAlarm att inte larma stäpphökar på södra Öland.
 
För er som eventuellt redan vet var på Öland stäpphöksparet håller till, eller råkar hitta platsen själva, vädjar vi att ni inte sprider detta till andra och att ni respekterar att fåglarna måste vara ifred mot såväl nyfikenhet som fotografering.
Vi uppmanar även alla att vara uppmärksamma på ifall någon eller några inte tar denna vädjan på allvar.
 
//Anders Waldenström
Sammankallande Rapportkommittén för Öland, Etisk rådgivare Club300, medlem av ÖOF.© Club300 | Om cookies Till toppen av sidan
CLUB300
Zeiss Naturbokhandeln ITAB Välkommen till Getterön!